Sunteți pe pagina 1din 10

REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA SI LOCATIVA BARLAD

P L A N
DE ORGANIZARE A PROTECTIEI CIVILE

PLAN DE ORGANIZARE A PROTECTIEI CIVILE


REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA SI LOCATIVA BARLAD

DATE DE IDENTIFICARE

Denumirea unitatii :

REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA SI LOCATIVA BARLAD

Sediul unitatii :
Barlad, str. N. Balcescu nr. 40

Nr. telefon :
0235 – 414220
0235 – 412314

Fax: 0235 – 412314

E-mail : ragcl_barlad@yahoo.com

Profil activitate :

- captarea, tratarea si distributia apei ;


- colectarea si tratarea apelor uzate;
- producerea si distributia energiei termice si a apei calde menajere;
- salubritate ;
- administrarea, intretinerea si repararea fondului locativ de stat, servicii privind
vânzarea locuintelor din fondul locativ de stat existent si din fondul locativ ce
urmeaza sa se construiasca -

PLAN DE ORGANIZARE A PROTECTIEI CIVILE


REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA SI LOCATIVA BARLAD

CUPRINS

1. Date de identificare
2. Organizarea protectiei civile in cadrul RA GCL Barlad
3. Organigrama protectiei civile
4. Decizia nr. 239 din 20.09.2004 – privind numirea inspectorului de protectie
civila, in cadrul RA GCL Barlad
5. Decizia nr. – privind reorganizarea comisiei de protectie civila si
nominalizarea personalului incadrat in formatiunile de protectie civila
6. Situatia mijloacelor auto si a tehnicii de constructii
7. Atributiile protectiei civile
8. Atributiile sefului protectiei civile
9. Definitii termeni

PLAN DE ORGANIZARE A PROTECTIEI CIVILE


REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA SI LOCATIVA BARLAD

ORGANIZAREA PROTECTIEI CIVILE


IN CADRUL R.A. G.C.L. BARLAD

“REGIA AUTONOMA de GOSPODARIE COMUNALA si LOCATIVA


BÂRLAD” (prescurtat R.A.G.C.L. BÂRLAD) ca singur operator pentru servicii de
gospodarie comunala din zona municipiului Barlad, este organizata si functioneaza in
conformitate cu Legea nr. 15/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Ordonanta Guvernului Romaniei nr.15/1993, Legea nr. 135/1994 pentru aprobarea
Ordonantei nr. 69/1994 privind unele masuri pentru organizarea regiilor autonome de
interes local.
“R.A.G.C.L. BÂRLAD” este persoana juridica româna, fiind organizata ca regie
autonoma cu capital integral de stat, functionand in subordinea Consiliul Local Municipal
Barlad si a Primariei Municipiul Bârlad si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile
române pe baza de gestiune economica si autonomie financiara. Regia are in administrare
domeniul public al Municipiului Barlad.
Activitatea de baza a R.A. G.C.L. Barlad o reprezinta serviciul de alimentare cu apa
si canalizare a municipiului Barlad.
Ca urmare dezvoltarii in etape sistemul de alimentare cu apa a municipiului Barlad
este un sistem complex fiind format din surse de alimentare cu apa , aductiuni, complexe de
tratare-inmagazinare si sistemul de distributie.
In prezent RA GCL Barlad distribuie apa atat in municipiul Barlad cat si in
localitatile: Munteni, Berheci , jud. Galati, Tutova, Badeana,Crivesti, Vizureni, Borodesti si
Salceni, jud. Vaslui.
Municipiul Barlad dispune de un sistem centralizat de canalizare, cu o retea de
canalizare proiectata si executata in sistem divizor si o statie de epurare a apelor uzate.
Reteaua de canalizare are in componenta o retea de colectoare de canalizare
menajera, care preiau apele uzate de la populatie si agenti economici si le transporta la
Statia de Epurare si o retea independenta de colectoare care preiau apele pluviale si o
descarca, direct sau prin pompare, in paraul Valea Seaca.
Totodata RA GCL Barlad, asigura serviciul de Salubritate in municipiul Barlad,
realizand colectarea si transportul gunoiului menajer si industrial de pe intreaga suprafata a
municipiului Barlad. Din zonele de case gunoiul menajer este colectat cu mijloace de
transport auto (autobasculante, remorci tractor, etc.) iar din zonele de blocuri cu
autoportcontainere. Gunoiul menajer si industrial se depoziteaza in rampa de gunoi a
municipiului Barlad, aflata in administrarea RA GCL Barlad.
Maturatul stradal este contractat cu municipalitatea si se realizeaza pe arterele si cu
periodicitatea stabilite de Primaria Barlad.
RA GCL Barlad este operator licentiat pentru activitatea de producere, transport si
furnizare energie termica. Aceasta activitate s-a redus dramatic in ultimii ani ca urmare a
optarii de catre majoritatea locatarilor pentru alte sisteme de incalzire decat cel centralizat.

PLAN DE ORGANIZARE A PROTECTIEI CIVILE


REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA SI LOCATIVA BARLAD

Organizarea protectiei civile, in cadrul RA GCL Barlad se face in conformitate cu


obligatiile ce revin agentilor economici, rezultate din prevederile legii nr. 481/2001

Seful protectiei civile, in cadrul RA GCL Barlad este directorul general al unitatii.

Protectia civila cuprinde in cadrul regiei un numar de 56 de persoane.

Comisia de protectie civila este formata dintr-un numar de 5 persoane.

In cadrul RA GCL Barlad sunt organizate urmatoarele structuri de protectie civila :

a) Formatii de protectie civila , cu un numar de 10 persoane


- echipa de cercetare deservire , cu un efectiv de 5 persoane
- echipa de transmisiuni alarmare, cu un efectiv de 5 persoane ;

b) Detasament de protectie civila – tip 1, cu un efectiv de 40 persoane


- grupa de deblocare salvare avand un efectiv de 10 persoane,
- grupa sanitara cu un efectiv de 10 persoane
- grupa de protectie NBC, cu un efectiv de 10 persoane
- grupa de logistica, cu un efectiv de 10 persoane

PLAN DE ORGANIZARE A PROTECTIEI CIVILE


REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA SI LOCATIVA BARLAD
DE ACORD,
APROBAT, SEFUL INSPECTORATULUI
SEFUL PROTECTIEI CIVILE PENTRU SITUATII DE URGENTA
Ing. VLADIMIR ODOCHIA AL JUDETULUI VASLUI
ORGANIGRAMA
PROTECTIEI CIVILE

SEFUL PROTECTIE CIVILE

INSPECTORUL DE PROTECTIE CIVILA

COMISIA DE PROTECTIE CIVILA

ECHIPA DE CERCETARE ECHIPA DE TRANSMISIUNI DETASAMENT PROTECTIE


OBSERVARE ALARMARE CIVILA TIP 1

GRUPA GRUPA GRUPA GRUPA


RECAPITULATIE : DEBLOCARE SANITARA PROTECTIE NBA LOGISTICA
Sef protectie civila : 1
Comisia protectie civila : 5
Formatiuni : 50
Total : 56

PLAN DE ORGANIZARE A PROTECTIEI CIVILE


REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA SI LOCATIVA BARLAD

S I T U T I A
MIJLOACELOR AUTO SI TEHNICII DE CONSTRUCTII
LA DATA DE 30.06.2005

Nr. Denumire auto/utilaj Tip Capacitate Nr. total Din care


crt. UM Valoare imobiliz.din
cauze tehnice
1 Autovidanja R 8135 F to 7 3
2 Autocamion R 8135 F to 7 1
3 Autobasculanta R 8135 FK to 6.5 1
4 Automacara R 10215 FK3 tf 12.5 1
5 Autoexcavator R 8135 F mc 0.3 1
6 Autoutilitara LA 4x4TVD14 F loc 8 2
7 Autovoma CAK 8 LIAZ to 7 1 1
8 Autoturism Dacia 1410 loc 5 2
9 Autoutilitara Dacia 1304 loc 2 1
10 Autoturism ARO 244 loc 5 1
11 Autoturism ARO 10-9 loc 5 1
12 Buldozer senile S 1501 1
13 Multicar IFA 25 to 3.3 1
14 Portocontainer R 6135 to 6 4
15 Portcontanier R 6315 to 7 1
16 Remorca 2 RB 5 A to 4.5 4
17 Remorca 2 RPF 7 to 7 2
18 Tractor U 650 M 4
19 Tractor incarcator TIH 445 to 3

SEF PROTECTIE INSPECTOR PROTECTIE SEF SECTIE


CIVILA, CIVILA, T.U.S.,
Ing. VLADIMIR ODOCHIA Ing. ANTON GHEORGHIU Ing.ADRIAN BOBEICA

PLAN DE ORGANIZARE A PROTECTIEI CIVILE


REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA SI LOCATIVA BARLAD

ATRIBUTIILE PROTECTIEI CIVILE

a) identificarea si gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale si


tehnologice de pe teritoriul Romaniei;
b) culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea si analizarea datelor si informatiilor
referitoare la protectia civila;
c) informarea si pregatirea preventiva a populatiei cu privire la pericolele la care este
expusa, masurile de autoprotectie ce trebuie indeplinite, mijloacele de protectie
puse la dispozitie, obligatiile ce ii revin si modul de actiune pe timpul situatiei de
urgenta;
d) organizarea si asigurarea starii de operativitate si a capacitatii de interventie optime
a serviciilor pentru situatii de urgenta si a celorlalte organisme specializate cu
atributii in domeniu;
e) instiintarea autoritatilor publice si alarmarea populatiei in situatiile de urgenta;
f) protectia populatiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale si arhivistice,
precum si a mediului impotriva efectelor dezastrelor si ale conflictelor armate;
g) asigurarea conditiilor minime de supravietuire a populatiei in situatii de urgenta
sau de conflict armat;
h) organizarea si executarea interventiei operative pentru reducerea pierderilor de
vieti omenesti, limitarea si inlaturarea efectelor situatiilor de urgenta civila si
pentru reabilitarea utilitatilor publice afectate;
i) limitarea si inlaturarea efectelor dezastrelor si a efectelor atacurilor din aer pe
timpul conflictelor armate;
j) asanarea si neutralizarea teritoriului de munitia ramasa neexplodata din timpul
conflictelor militare;
k) participarea la misiuni internationale specifice;
l) constituirea rezervelor de resurse financiare si tehnico-materiale specifice in
situatii de urgenta sau de conflict armat.

Atributiile prevazute mai sus se completeaza cu cele cuprinse in alte acte


normative incidente sau conexe, precum si cu prevederile actelor internationale in
domeniu, la care Romania este parte.

PLAN DE ORGANIZARE A PROTECTIEI CIVILE


REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA SI LOCATIVA BARLAD

ATRIBUTIILE

SEFULUI PROTECTIEI CIVILE

(1) Conducatorii institutiilor publice, patronii si managerii agentilor economici, indiferent


de forma de proprietate, au urmatoarele obligatii principale:
a) asigura identificarea, monitorizarea si evaluarea factorilor de risc specifici, generatori
de evenimente periculoase;
b) stabilesc si urmaresc indeplinirea masurilor si a actiunilor de prevenire si de pregatire a
interventiei, in functie de incadrarea in clasificarea de protectie civila;
c) organizeaza si doteaza, pe baza criteriilor de performanta elaborate de Inspectoratul
General pentru Situatii de Urgenta, servicii sau formatiuni proprii de urgenta si stabilesc
regulamentul de organizare si functionare a acestora;
d) participa la exercitii si aplicatii de protectie civila si conduc nemijlocit actiunile de
alarmare, evacuare, interventie, limitare si inlaturare a urmarilor situatiilor de urgenta
desfasurate de unitatile proprii;
e) asigura gratuit fortelor de interventie chemate in sprijin in situatii de urgenta
echipamentele, substantele, mijloacele si antidoturile adecvate riscurilor specifice;
f) organizeaza instruirea si pregatirea personalului incadrat in munca privind protectia
civila;
g) asigura alarmarea populatiei din zona de risc creata ca urmare a activitatilor proprii
desfasurate;
h) prevad, anual, in bugetul propriu, fonduri pentru cheltuieli necesare desfasurarii
activitatilor de protectie civila;
i) instiinteaza persoanele si organismele competente asupra factorilor de risc si le
semnaleaza, de indata, cu privire la iminenta producerii sau producerea unei situatii de
urgenta civila la nivelul institutiei sau agentului economic;
j) stabilesc si transmit catre transportatorii, distribuitorii si utilizatorii produselor regulile
si masurile de protectie specifice, corelate cu riscurile previzibile la utilizare, manipulare,
transport si depozitare;
k) incheie contracte, conventii sau protocoale de cooperare cu alte servicii de urgenta
profesioniste sau voluntare;
l) mentin in stare de functionare mijloacele de transmisiuni-alarmare, spatiile de
adapostire si mijloacele tehnice proprii, destinate adapostirii sau interventiei, tin evidenta
acestora si le verifica periodic;
m) indeplinesc alte obligatii si masuri stabilite, potrivit legii, de catre organismele si
organele abilitate.
(2) Conducatorii institutiilor publice si ai agentilor economici, indiferent de forma de
proprietate, sunt obligati sa permita instalarea, fara plata, a mijloacelor de alarmare pe
cladirile proprii.

PLAN DE ORGANIZARE A PROTECTIEI CIVILE


REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA SI LOCATIVA BARLAD

DEFINITII, TERMENI

a) dezastru - evenimentul datorat declansarii unor tipuri de riscuri, din cauze naturale sau
provocate de om, generator de pierderi umane, materiale sau modificari ale mediului si care,
prin amploare, intensitate si consecinte, atinge ori depaseste nivelurile specifice de gravitate
stabilite prin regulamentele privind gestionarea situatiilor de urgenta, elaborate si aprobate
potrivit legii;
b) situatie de protectie civila - situatia generata de iminenta producerii sau de producerea
dezastrelor, a conflictelor militare si/sau a altor situatii neconventionale care, prin nivelul de
gravitate, pun in pericol sau afecteaza viata, mediul, bunurile si valorile culturale si de
patrimoniu;
c) instiintare - activitatea de transmitere a informatiilor autorizate despre iminenta
producerii sau producerea dezastrelor si/sau a conflictelor armate catre autoritatile
administratiei publice centrale sau locale, dupa caz, in scopul evitarii surprinderii si al
realizarii masurilor de protectie;
d) avertizare - aducerea la cunostinta populatiei a informatiilor necesare despre iminenta
producerii sau producerea unor dezastre;
e) prealarmare - transmiterea mesajelor/semnalelor de avertizare catre autoritati despre
probabilitatea producerii unor dezastre sau a unui atac aerian;
f) alarmare - transmiterea mesajelor/semnalelor de avertizare a populatiei despre iminenta
producerii unor dezastre sau a unui atac aerian;
g) adapostire - masura specifica de protectie a populatiei, a bunurilor materiale, a
valorilor culturale si de patrimoniu, pe timpul ostilitatilor militare, impotriva efectelor
atacurilor aeriene ale adversarului. Adaposturile de protectie civila sunt spatii special
amenajate pentru protectia personalului in situatii de urgenta, proiectate, executate, dotate si
echipate potrivit normelor si instructiunilor tehnice elaborate de Inspectoratul General
pentru Situatii de Urgenta si aprobate de ministrul administratiei si internelor;
h) asanare - ansamblul de lucrari si operatiuni executate pentru inlaturarea sau distrugerea
munitiei neexplodate si dezafectarea terenurilor, altele decat poligoanele de trageri ale
structurilor de aparare, ordine publica si securitate nationala.

PLAN DE ORGANIZARE A PROTECTIEI CIVILE