Sunteți pe pagina 1din 2

Către,

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ
JUDECĂTORIA SECTORULUI …..... BUCURESTI

DOSAR NR …................/P/......................

DOMNULE PROCUROR

Subsemnatul ….
….......................................................................................................................................
CNP...............................................................domicilia
în.........................................................................................
…............................................................................................................................................................................
..
vă rog a-mi aproba prelungirea dreptului de circulație, acordat prin dovada seria …........................................
nr. ….................................
Menționez faptul că la data de …........................................... am fost implicat într-un accident rutier pe
strada …...................................................................................... sector ….... în urma căruia a rezultat
vătamarea
corporală a …...... persoane
(…...............................................................................................................................)
Motivarea cererii
….......................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................................
..
…............................................................................................................................................................................
..
…............................................................................................................................................................................
..
…............................................................................................................................................................................
..
Anexez copie de pe dovada de reținere și cartea de identitate.
Cu multumiri,
Data Semnătua

Domnului procuror de supraveghere CP-BPR din cadrul Parchetului de pe lânga Judecătoria


Sectorului ….......... București