Sunteți pe pagina 1din 1

Nr. 2093 / 07.

02-2017

CALELYDARUL SEMESTRULUI il
al anului universitar 2016- 2017, valabil
pentru anul IV de studii universitare de licenfl

A. ZROCES DTDACTIC y rnger{rmEA PROTECTULaI DE OtptOU*I:


(/ARIANTA ACTII/ITATE DIDACru C,q, C O U,I,S,IT,I,)

20 februarie-26 aprilie 2017

Nr. Nr.
sAprAnrANr TMPARE SApTAnnANI PARE
crt. crt.
1 20 - 24 februarie 2017 2 27 februaie - 03 martie2}l7
J 06 - 10 martie20lT 4 13 - 17 martre 20ll
5 20 - 24martie20l7 6 27 - 3l martie 2017
7 03 - 07 aprllie 20ll 8 l0 - 14 aprilie20lT
9 17 - 2l aprilie 2017 10 24 - 28 aprilie 2017

Conform Hotdr6rii Senatului nr.59 I 26.07.2016 zllele de vineri 14 aprllie2017 qi marli 18


aprilie 2017 vorfrzlle libere, curecuperareaactivitdfilorpdndla 13 aprilie2017.

B. SESIUNEA DE EXAMENE (RESTAN|E):


27 mai- 09 iunie 2017

C. DEFINITIVAREA PROIECTALUI DE DIPLOM4:


10 iunie - 02 iuhe 2017

D. SESIUNEA EXAMENALUI DE DIPLOMA:


03 - 07 iulie 2017

-ru SECRETAR $EF UNIVERSITATE,


Gabriel IACpBESCU

/nr