Sunteți pe pagina 1din 1

APROB

Preşedinte al Consiliului
Superior al Procurorilor
semnat Angela MOTUZOC
10.03.2020

Ordinea de zi
a ședinței Consiliului Superior al Procurorilor
din 12.03.2020, ora 1000

1. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-117/19 din


24.02.2020.
Raportor – domnul Dumitru Pulbere

2. Examinarea cererilor privind cumulul funcției de procuror cu activitatea


didactică și științifică.
Raportor – doamna Inga Furtună

3. Transmiterea dosarelor unor candidați la funcția de procuror în Colegiul pentru


selecția și cariera procurorilor.
Raportor – domnul Ion Guceac

4. Examinarea unei cereri de transfer.


Raportor – doamna Lilia Mărgineanu

Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor

S-ar putea să vă placă și