Sunteți pe pagina 1din 5

Cazurile substantivului

GENITIV și DATIV
Fișă de lucru – clasa a VI-a

1. Subliniază cu o linie substantivele în cazul genitiv, iar cu două linii pe


cele din cazul dativ. Arată ce funcție au acestea în propoziție.

a) ”Calul lui Făt-Frumos necheză asta frățâne-său și acesta azvârli pe


Genarul până în nori. Norii cerului înmărmuriseră și se făcură palat sur și
frumos, iar din două gene de nouri se vedeau doi ochi albaștri ca cerul ce
reprezentau fulgere lungi. Erau ochii Genarului exilat în împărăția
aerului”. (M. Eminescu)

b) ”Averi mari s-au făcut în cuprinsul cela, o aristocrație a banului s-a


ridicat, și dacă filmele s-au schimbat figurile au rămas aceleași, căci
banul are, se vede, ceva mistrios, o putere și o fantezie a lui, care dă
figurilor și mâinilor care l-au mântuit o caracteristică ciudată.” (D.
Anghel)

2. Subliniază substantivele în vocativ și explică oral punctuația (de ce au


fost folosite virgula sau semnul exclamării):

”Să nu păcătuiesc, cucoane – îi răspunse slujitorul; toate sunt bune la


domnia-ta.”
”Ia ascultă, băiete!... Rămâi cu mine și ajută-mă să mă dezbar de pârdalnicul
meu nărav”.
”Să nu-ți închipui, amice, că am copiat această istorioară din cartea răposatului
Anton Pann”…. (Al. Odobescu)

3. Notează forma de genitiv - dativ a următoarelor substantive:


țară - țării Anca - Ancăi
vulpe – vulpii foame - foamei
minge – mingii bună-cuviință – bunei-cuviințe
cutie – cutie bunică-mea – bunică-mii
idee – ideii Olga -
Valeria - Viorel -
nenea - tanti -

4. Completează rubricile tabelului cu forma de nominativ / acuzativ plural


și gentiv și de genitiv / dativ singular al substantivelor:

Substantive N / Ac. Plural G / D singular


Pasăre
Prăjitură
Scrisoare
Vulpe
Floare

5. Citește următoarele enunțuri și răspunde la cerințe:


a. – Bună ziua, unchieșule!
- Bună să-ți fie inima, copile!
- Unchieșule, eu nu-s din timpurile astea, am venit din viitor!
b. – Cum să fac, prietene?
c. – Ei, dragii mei, aceasta e altă poveste, de spus poate în altă seară, intervene
atunci mama.

 Răspunde la următoarele cerințe:


 Substantivul în cazul vocativ se află la sfârșitul propoziției în
……………….replică.
 În a doua replică, substantivul în cazul vocativ este …………………….. și
este așezat la ……………….. propoziției.
 În propoziția ”Unchieșule, eu nu-s din timpurile astea”, substantivul în cazul
vocative este așezat……..
 Indiferent de locul pe care îl ocupă în propoziție, substantivul în cazul
vocativ este separate în scris prin …………………….
 Semnele de punctuație care marchează intonația în enunțurile date sunt
……………
 Dacă subtsntivul în vocativ are determinanți, întregul grup se separă
prin…….. restul propoziției.

6. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.


A. În propoziția În această iarnă, crivățul a bătut cu putere peste localitățile din
județul nostru., există:
a. Cinci substantive în cazul acuzativ: unul complement direct, unul atribut
substantival prepozițional, unul circumstantial de loc, unul circumstantial de
timp, unul circumstantial de mod;
b. Cinci substantive în cazul acuzativ: două complemente directe, unul atribut
substantival prepozițional, unul circumstantial de loc, unul circumstantial de
timp;
c. Patru substantive în cazul acuzativ: unul atribut substantival prepozițional,
unul circumstantial de loc, unul circumstantial de timp, unul circumsțantial
de mod.

7. Completează propozițiile date cu substantivele dintre paranteze la cazul


dativ.

Fluierul arbitrului le-a dat startul (concurent)…………………………….


Firma de curierat le-a livrat cărețile (elev)……………………..din clasa a IV-a A.
Dana i-a explicat (coleg)………..ei de bancă lecția.
(elev)………………..din clasa mea li s-au distribuit biletele de teatru comandate.
I-am oferit un cadou (verișoară)…………………… mele.
I-am dăruit (soră) …….. mele o păpușă.

8. Subliniază complementele indirecte din enunțurile de mai jos.


 George i-a spus mamei lui că a terminat exercițiile de matematică.
 Rezultatul meciului nu i-a conveniot echipei noastre.
 Medicul i-a prescris pacientului un regim alimentar bogat în vitamine.
 Mihai i-a adresat stomatologului rugămintea de a-I face anestezie.
 I-am cerut bunicului sfaturi privitoare la relația cu prietenii mei.
 Le-am arătat unor turiști unde se află muzeul de artă din orașul meu.

9. Subliniază substantivele în cazul genitiv din versurile de mai jos.


”Somnul revărsat în fire,
Gerul sfânt al Bobotezii
A-nchegat argint subțire
Peste faldurii zăpezii
Și legând în gheață stropii,
Bura care-n aer joacă
A țesut pe barba popii
Fire lungi de promoroacă.”

10. Identifică, bifând în căsuța corespunzătoare, cazul substantivelor scrise


cursiv.
G. D.
 Apartamentul mătușii mele este mare.
 I-am trimis mătușii mele un mesaj.
 Observația îi aparține colegei mele de

bancă.
 Părerea colegei mele de bancă este interesantă.
 Am respectat sfatul dirigintei mele.
 I-am dăruit prietenei mele un buchet de flori. „

11.Corecteză greșelile din enunțurile de mai jos.


a. Cântărețul a câștigat admirația publicului și telespectatorilor.
………………………………………………………………………………………
b. Am admirat exponatele prețioase al muzeului de istorie.
……………………………………………………………………………………….
c. Centrele de distribuție ale cărților s-au modernizat.
……………………………………………………………………………………….
d. Antrenorul a făcut un transfer așteptat a unor jucători talentați.
……………………………………………………………………………………….
12.Taie cu o linie formele incorecte ale substantivelor în genitiv din
propozițiile date.

 Ușa mașinei / mașinii s-a zgâriat.


 Anunțul agenției / agenții de voiaj este interesant.
 Blana vulpii / vulpei este roșcată.
 Reamenajarea pieței / pieții s-a terminat.