Sunteți pe pagina 1din 2

Școala Gimnazială Dorna Arini

Pronumele și adjectivul pronominal posesiv (2)

1) Plasează, în spațiile punctate de mai jos, pronumele posesive potrivite. Precizează pentru fiecare cazul și
funcția sintactică.
a. Bicicleta mea este roșie, iar............este galbenă.
b. Îmi caut ghiozdanul. Tu l-ai găsit pe..........................?
c. Unde au fost................? I-am căutat prin sat toată ziua.

2) Completează tabelul de mai jos cu pronumele posesive din enunțurile date mai jos, respectând modelul:
Pronume Obiectul posedat Posesorul Nr.și persoana Genul și Cazul și funcția
posesiv posesorului nr.obiectului sintactică
posedat
Al meu Ghiozdanul (eu) nr.sg.pers.I neutru, sg. N, S simplu

a.–Ghiozdanul lui Mihai a căzut?


-Nu, al meu a căzut.
b. –Rechizitele tale s-au împrăștiat?
-Nu, pe ale mele le-am strâns.
c. –I-ai împrumutat cartea ta?
-Da, pe a mea.

3) Încercuiește pronumele posesive din enunțurile de mai jos și subliniază-le pe cele personale.
a. Mie nu-mi place înghețata, iar lui nu-i plac prăjiturile făcute de ai săi.
b. Mie mi-a scăpat paharul din mână, deci al tău este încă pe masă.
c. Dacă ție nu-ți place, altuia nu-i face.

4) Construiește câte o propoziție în care pronumele ”ai săi” să îndeplinească pe rând, următoarele funcții
sintactice:
a. Subiect=
b. Complement direct=
c. Complement indirect (D și Ac)=
d. Atribut pronominal=
e. Nume predicativ=

5) Identifică și analizează pronumele posesive din textul următor: Țineți minte cuvintele lui Ștefan (cel
Mare) care v-a fost baci până la adânci bătrânețe, că Moldova n-a fost a strămoșilor mei, n-a fost a mea și nu e
a voastră, ci a urmașilor voștri ș-a urmașilor urmașilor voștri, în veacul vecilor!
(Barbu Ștefănescu Delavrancea- Apus de soare)

6) Găsește adjectivele pronominale posesive din enunțurile de mai jos și, apoi, înlocuiește-le cu pronume
posesive potrivite, respectând persoana și cazul indicate în paranteză, dar și modificările necesare în propoziții:
a. Nu a ascultat sfatul părinților săi. (pers.a III-a, caz G)
b. A adus flori pentru absolvenții noștri. (pers.a II-a, caz Ac)
c. Am ascultat toate problemele tale. (pers.a III-a, caz Ac)

1
7) Taie cu o linie formele incorecte ale pronumelor și adjectivelor pronominale posesive:
a. Pisoii noștrii/noștri seamănă cu Garfield.
b. Inexplicabil, pe toți pisoii săi/ să-i cheme Costică.
c. Ai voștrii/ ai voștri miorlăie prea mult.
d. Pe blănița s-a/sa sunt pete roșcate.

8) Citește fiecare dintre afirmațiile următoare, notându-le cu A (adevărat) sau F (fals):


a. Cuvântul ”lor”este întotdeauna pronume personal.
b. Cuvântul subliniat din structura ”casa voastră”este adjectiv pronominal posesiv.
c. Structura subliniată din propoziția ”Le dau alor mei multe flori” este în cazul dativ.
d. Cuvântul subliniat din propoziția ”A apreciat munca alor noștri” îndeplinește funcția sintactică de
complement indirect.

9) Scrie, pentru fiecare dintre cuvintele de mai jos, toate adjectivele pronominale posesive potrivite:
a- Floarea..............................................................................................................................................
b- Caii....................................................................................................................................................

10) Fii creativ/ă! Scrie o compunere, de 100-150 de cuvinte, în care să descrii cum ar aăta camera ta de vis.
Utilizează 5 pronume și 5 adjective pronominale posesive pe care le vei sublinia folosind culori diferite.

BIBLIOGRAFIE: Adrian Nicolae Romonti (coord.), ”Limba și literatura română. Auxiliar pentru clasa a VI-a.
Evocare. Realizarea sensului. Reflecția ”, ed. Delfin, București, 2015, pag.138-141.