Sunteți pe pagina 1din 9

LICEUL TEORETIC ORAȘ POGOANELE AVIZAT,

AN ȘCOLAR: 2019-2020 DIRECTOR


PROF.ÎNV.PRIMAR:GRIGORE DANIELA-FLORENTINA

PLANIFICAREA TEMELOR PENTRU CONSILIEREA PĂRINŢILOR


- clasa I B –

SEMESTRUL I -14 ore


NOTĂ: În cadrul fiecărei activităţi de consiliere se va acorda un spaţiu de timp pentru analiza situaţiei
şcolare a elevilor din săptămâna precedentă, precum şi pentru prezentarea conţinuturilor ce vor fi abordate
în săptămâna imediat următoare.
Program consiliere: în fiecare zi de miercuri, între orele 11:00-12:00

Nr. Tema Modul de Săpt. Obs.


crt. desfăşurare data
1. Probleme organizatorice: I
1. Cunoaşterea elevilor şi părinţilor; Informare
2. Planul cadru la clasa I; Prezentare 11 IX
3. Orarul clasei;
4. Programul de şcoală; necesarul de rechizite obligatoriu;
5. Scopul şi conţinutul evaluării predictive.
2. Organizarea colectivului de părinţi: II
1. Alegerea comitetului de părinţi; Informare 18 IX
2. Stabilirea zilei de consiliere săptămânală; Prezentare
3. Dezbaterea regulamentului de ordine interioară a şcolii; Analiză
4. Prezentarea ofertei de auxiliare şcolare - stabilirea celor după Discuţii
care vor lucra elevii;
5. Discuţii în urma primei săptămâni de şcoală – adaptarea copiilor
la programul şcolar.
3. Analiza perioadei de evaluare predictivă: III
1. Prezentarea primelor concluzii asupra adaptării copiilor la Informare 25IX
statutul de şcolar; Prezentare
2.Discuţii asupra interesului şi participării la activităţile Analiză
desfăşurate;
3. Mărturisiri ale părinţilor despre impresiile copiilor faţă de
activităţile şcolare;
4. Conţinuturile, pe discipline, ce vor fi abordate în săptămâna în
curs.
5. Prezentarea materialului instructiv-educativ pentru părinţi
„ Firea copilului”.
4. Adaptarea şcolarului mic la programul de şcoală: IV
1. Prezentarea situaţiei adaptării elevilor la cerinţele perioadei de Informare 2X
acomodare; Prezentare
2. Prezentarea de către părinţi a programului copiilor în afara Analiză
şcolii; analiza unor situaţii-problemă, în plen şi în particular; Referat
3. Stabilirea unui program sănătos de pregătire şi recreere pentru
şcolari, pe care să-l respecte acasă;
4. Explicarea importanţei perioadei preabecedare pentru înlesnirea
învăţării citit-scrisului;
5. Prezentarea materialului instructiv-educativ pentru părinţi
„Interacţiunile pozitive părinţi-copii – condiţii esenţiale în realizarea
unei bune adaptări şcolare”.
5 „Relaţia dintre şcoală şi familie – factor esenţial pentru reuşita V
şcolară”: Informare 9X
1. Precizarea tipurilor de relaţii optime dintre părinte şi Prezentare
cadrul/cadrele didactice; Analiză
2. Modalităţi corecte de sprijinire a demersurilor didactice de către Referat
părinţi – comunicarea periodică a progresului/regresului şcolar;
3. Factorii care generează lipsa de comunicare şcoală-familie –
soluţii pentru prevenirea acestora.
5. Referat: „Familia ruptă de şcoală – cauza principală a eşecului
şi neîmplinirilor şcolarului”.
6. Responsabilităţile şcolarului de clasa I – asumarea treptată a VI
acestora: 16X
1. Prezentarea primelor responsabilităţi obligatorii, adaptate vârstei Prezentare
şi statutului de şcolar; Discuţii
2. Evitarea trecerii bruşte de la atitudinile permisive ale părinţilor Analiză
la cele excesiv de severe – copilul nu devine instantaneu un „adult Power Point
în miniatură”.
3. Necesitatea repetării cu blândeţe a sarcinilor de îndeplinit,
recompensarea cu laude a fiecărui progres;
4. Observarea tendinţelor de evitarea a îndeplinirii sarcinilor
şcolare, cercetarea cauzei şi adoptarea unor măsuri de prevenire a
acestora.
5. Prezentarea materialului instructiv-educativ pentru părinţi:
„Programul zilnic al şcolarului – motivarea organizării tipurilor
de activităţi indicate şi a dozării acestora”.
7. Verificarea micului şcolar de către părinţi: VII
1. Discuţii despre modul în care se informează părinţii despre Informare 23X
activităţile desfăşurate în şcoală – masă rotundă; Prezentare
2. Efectele verificării obsesive şi ale celor superficiale asupra Analiză
modului în care va percepe copilul şcoala şi rolul ei în viaţa lui; Masă rotundă
3. Nevoia copilului de a i se explica fiecare sarcină nouă pe care Chestionar
trebuie să o îndeplinească;
4. Chestionar pentru părinţi „Cât de bine îmi cunosc propriul
copil?”
8. Pedepse şi recompense: VIII
1. Discuţii/mărturisiri ale părinţilor asupra modului în care îşi Informare 6XI
recompensează/pedepsesc proprii copii; Masă rotundă
2. Efectul recompenselor frecvente – dependenţa copilului de a fi Activitate
recompensat denaturează conştientizarea acestuia asupra motivului interactivă între
adevărat al sarcinilor de îndeplinit; părinţi
3. Efectul pedepselor frecvente creează teama şi interiorizarea Referat
copilului;
4. Întocmirea unui „ghid” de recompense şi pedepse cu impact
educativ asupra comportamentului copilului.
5. Prezentarea materialului instructiv-educativ pentru părinţi
„Copii terorizaţi de părinţi şi părinţi manipulaţi de copii”.
9. De ce încep să mintă copiii? IX
1.Discuţii despre tendinţe ale copiilor de a ascunde părinţilor Informare 13XI
adevărul – descoperirea conjuncturilor declanşatoare; Discuţii
2. Teama copiilor de pedeapsă – motivul principal care declanşează interactive
apariţia minciunii; părinţi-învăţător
3. Obţinerea lesnicioasă a recompensei – motiv al copiilor de a Referat
inventa situaţii care duc satisfacerea prin minciună a unor dorinţe;
4. Pedeapsa şi recompensa – motive de apariţie a tendinţelor de a
minţi;
5. Prezentarea materialului instructiv-educativ pentru părinţi
„Minciuna şi adevărul în concepţia copilului de şapte
ani”(referat).
10. Meseria de părinte: X
1. Calităţile unui părinte – masă rotundă cu părerile părinţilor Masă rotundă 20XI
despre ce înseamnă să fii un părinte bun pentru copilul tău; Informare
2. Prezentarea profilurilor de părinţi: părintele îngăduitor şi Discuţii
părintele excesiv de sever; părintele posesiv şi părintele interactive
dezinteresat; părintele exagerat de pretenţios şi părintele nepăsător; Broşură pentru
părintele obsedat de perfecţiune şi părintele tolerant în toate; părinţi
3. Probă de sinceritate pentru părinţi: „Am descoperit conduite
greşite în atitudinea mea faţă de copilul meu”
4. Prezentarea materialului instructiv-educativ pentru părinţi
„Sfaturi pentru a fi un părinte bun”- broşură.
11. Copilul meu este unic – cunoaşterea înzestrărilor copilului: XI
1. Prezentarea unor caracteristici ale proceselor psihice pe 27XI
înţelesul părinţilor: memoria de lungă şi de scurtă durată, atenţia Informare
distributivă şi deficitul de atenţie; limbajul bogat şi limbajul redus; Discuţii
imaginaţia creatoare şi imaginaţia reproductivă; gândirea rapidă şi interactive
gândirea lentă; părinţi-învăţător
2. Explicarea modalităţilor de stimulare a proceselor psihice
gradual, cu perseverenţă şi răbdare;
3. Receptarea adevărului că fiecare copil este o sumă de înzestrări
unice, valoroase pentru el şi, implicit, pentru părinţii lui;
4. Evitarea, de către părinţi, a comparaţiei copilului său cu un copil
pe care îl consideră model – imputarea este dureroasă şi frustrantă
pentru copil;
5. Stimularea încrederii părinţilor în potenţialul propriului copil.
12. Succesul şi insuccesul şcolar: XII
1. Definirea conceptelor de „succes” şi „insucces” şcolar, raportate Informare 4XII
la nivelul achiziţiilor de la care s-a pornit şcolarizarea; Discuţii
2. Nevoia de succes şcolar, confundată cu nevoia de interactive
apreciere/recompensare – la copii, dar şi la unii părinţi; părinţi-învăţător
3. Adoptarea de către părinţi a unei atitudini obiective, dar nu Referat
frustrante, faţă de eventualele eşecuri ale copiilor lor;
4. Modalităţi eficiente de prevenire şi remediere a eşecurilor
şcolare cu sprijinul părinţilor;
5. Concepţia greşită că succesul şcolar odată dobândit este un bun
definitiv – sfaturi pentru întreţinerea şi motivarea succesului şcolar
prin perseverenţă şi conştiinciozitate.
6. Material instructiv-educativ pentru părinţi: referat „Succesul
şcolar” – distribuirea materialului părinţilor.
13. Jocul în dezvoltarea armonioasă a personalităţii copilului: XIII
1. Prezentarea importanţei jocului pentru dezvoltarea imaginaţiei, Masă rotundă 11XII
creativităţii, gândirii şi ca mijloc eficient de recreere şi socializare; Informare
2. Jocuri periculoase pentru copii – recunoaşterea de către părinţi a Discuţii
apariţiei unor tendinţe nesănătoase în formarea copilului lor după interactive
anumite jocuri desfăşurate de către acesta; părinţi-părinţi
3. Chestionar pentru părinţi: „Ştiu ce jocuri preferă copilul meu?” Power Point
4. Masă rotundă pe tema cunoaşterii efectului jocului şi a lipsei
acestuia asupra copiilor – discuţii concrete, împărtăşirea
impresiilor.
5. Material instructiv-educativ pentru părinţi – Power Point
„Lipsa jocului – copilul fără copilărie”.
14. Bilanţ asupra evoluţiei copiilor după primul semestru de XIV
şcoală: Analiză
1. Analiza achiziţiilor cognitive, sociale, comportamentale ale Portofoliile
copiilor, comparativ cu momentul începerii şcolarităţii; elevilor
2. Prezentarea măsurilor de recuperare a rămânerilor în urmă Chestionare
pentru elevii cu probleme; pentru părinţi
3. Chestionare pentru părinţi „ Ce aşteptări am de la copilul meu?”
„Ce aşteptări cred că are copilul meu de la mine?”
4. Parteneriat cu părinţii pentru desfăşurarea activităţii dedicată
sărbătorilor de iarnă „Moş Crăciun – bucuria copiilor”;
5. Materiale demonstrative: prezentări Power Point cu serbări
dedicate sărbătorilor de iarnă.

SEMESTRUL al II-lea - 20 ore

NOTĂ: În cadrul fiecărei activităţi de consiliere se va acorda un spaţiu de timp pentru analiza situaţiei
şcolare a elevilor din săptămâna precedentă, precum şi pentru prezentarea conţinuturilor ce vor fi abordate
în săptămâna imediat următoare.

Nr. Tema Modul de Săpt. Obs.


crt. desfăşurare data
15. Abuzul fizic şi abuzul emoţional asupra formării personalităţii
copilului: Informare XV
1. Prezentarea diferenţelor şi asemănărilor dintre abuzul fizic şi cel Masă rotundă
emoţional – amprenta acestora asupra întregii vieţi a copilului Power Point
abuzat;
2. Modalităţi de corectare a comportamentelor părinţilor care nu
conştientizează că abuzează fizic/emoţional de copiii lor;
3. Împărtăşirea reciprocă, între părinţi, de experienţe pozitive prin
care rezolvă situaţii de criză fără pedepse fizice, agresiune verbală,
ameninţări dure.
4. Prezentarea materialului instructiv-educativ pentru părinţi: Power
Point „Abuzurile asupra copiilor – implicaţii” – partea I.

Neglijarea fizică, neglijarea emoţională şi neglijarea


16. educaţională – efectele acestora asupra formării şi dezvoltării
personalităţii copilului: Informare XVI
1. Explicarea conceptelor de „neglijare fizică” (mai cunoscută de Masă rotundă
părinţi), „neglijare emoţională” şi „neglijare educaţională” – Dezbatere
exemple concrete din practica unor părinţi; Power Point
2. Efectele neglijării emoţionale – atitudine mai puţin conştientizată
de către părinţi a fi cea mai devastatoare pentru dezvoltarea
copilului;
3. Reguli de aur pentru prevenirea neglijării copilului de către
părinţi: broşură alcătuită din propunerile părinţilor şi sugestiile
învăţătoarei.
4. Prezentarea materialului instructiv-educativ pentru părinţi: Power
Point „Abuzurile asupra copiilor – implicaţii” – partea II.
XVII
17. Importanţa activităţilor extracurriculare pentru educaţia şi Informare
formarea copiilor pentru viaţă: Propuneri
1. Explicarea conceptului de „activitate extracurriculară” – exemple Discuţii
concrete de asemenea activităţi; interactive
2. Conceperea proiectului de parteneriat împreună cu părinţii – părinţi-părinţi
propuneri ale acestora. Power Point

Putem creşte copii buni într-o lume negativă:


18. 1. Definirea, pe scurt, a conceptului de lume negativă; prezentarea
caracteristicilor principale;
2. Explicarea tendinţei copiilor de a prelua cu uşurinţă modele
negative observate în mediul cu care intră în contact;
3. „Faţa copilului de acasă şi faţa copilului de pe stradă” –
atenţionarea părinţilor asupra pericolului apariţiei aşa-zisei „duble
personalităţi”;
4. Modalităţi de contracarare a efectelor negative a ale societăţii XVIII
asupra copilului: comunicarea, ascultarea, dedicarea a cât mai mult Prezentare
timp petrecut cu copilul; Masă rotundă
5. Părintele este primul şi cel mai important model de trăsături Power Point
pozitive pentru copil, urmat de familie şi şcoală. Dezbatere
6. Material sugestiv pentru susţinerea temei propuse:
„Tatăl şi fiul”.

19. Stima de sine a copilului – responsabilitatea părinţilor: XIX


1. Explicarea, pe scurt a conceptului de „stimă de sine”; Prezentare
2. Prezentarea statisticilor întocmite de specialişti asupra vârstei Masă rotundă
apariţiei şi a rolului hotărâtor pe care îl au părinţii în formarea Dezbatere
stimei de sine; Referat
3. Mărturisiri ale părinţilor asupra felului în care au sesizat Power Point
perceperea de sine a copiilor lor: încrezător, anxios/exagerat de
fricos, cu personalitate puternică, labil, cu sentimentul vinovăţiei
permanente, docil, cu calităţi de lider etc;
4. Prezentarea, pe scurt, a atitudinilor parentale consecvente care
pot genera aspectele pozitive şi negative asociate stimei de sine.
* „ Ce este stima de sine?” – referat, „Buline sau steluţe” PPT.
20. Când şi cum trebuie începută formarea sentimentului de XX
independenţă la copil? Dezbatere
1. Dezbatere, pe baza mărturisirilor părinţilor asupra modului în Prezentare
care percep independenţa copiilor lor la această vârstă; Analiză
2. Prezentarea aspectelor/situaţiilor în care părintele poate şi trebuie Power Point
să-i acorde copilului sentimentul de independenţă;
3. Dezbatere cu privire la lipsirea copilului de manifestări
independente prin protecţia sufocantă a părinţilor exagerat de
grijulii;
4. Dezbatere asupra extremei negative a permisivităţii totale
acordate copilului, fără supravegherea apariţiei de comportamente
nedorite;
5. Ghid de îndrumare asupra lucrurilor simple pe care le poate face
copilul, formându-şi comportamente independente corecte.
* „Floarea roşie” – material sugestiv PPS.
21. ,,Să învăţăm să ne cunoaştem copiii ascultându-i!” – timpul XXI
petrecut de părinţi cu copiii lor:
1. Tendinţe greşite ale părinţilor asupra modului în care selectează Prezentare
ce este important şi ce nu din ce are copilul de mărturisit; Analiză
2. Frustrarea, autoizolarea şi neîncrederea copilului în părinţi – Power Point
urmare a neascultării problemelor copilului de către aceştia; Referat
3. Problemele copilului sunt la fel de importante pentru el la fel
cum sunt şi problemele pentru adulţi;
4. Compensarea lipsei de comunicare cu recompense materiale –
una dintre cele mai grave şi frecvente greşeli ale părinţilor.
* „Învaţă să-ţi asculţi copilul!” PPS.
* „Anxietatea de separare” – referat.
22. Cauzele apariţiei comportamentului violent la copii – XXII
prelungire a violenţei în familie:
1. Prezentarea efectelor modelului parental, violent fizic şi/sau Prezentare
verbal, asupra formării comportamentului copilului; Analiză
2. Pericolul minimalizării efectelor violenţei verbale asupra copiilor Sondaj
– cauză a apariţiei stresului emoţional la copil, dar şi model de Power Point
rezolvare a frustrărilor şi nemulţumirilor proprii;
3. Umilirea, dispreţul, somaţia, jignirea în faţa altor persoane –
comportamente parentale violente fără contact fizic cu impact
asupra echilibrului psihic al copilului.
4. Materiale instructiv-educativ pentru părinţi:
„Viaţa fără violenţă” – PPS.
23.. Disciplinarea pozitivă împotriva întăririi negative: XXIII
1. Definirea conceptului de disciplinare pozitivă – exemple Masă rotundă
concrete de aplicare; Dezbatere
2. Definirea conceptului de întărire negativă – exemple de Power Point
manifestare şi efectele acesteia asupra percepţiei copilului despre Broşură pentru
sarcinile de îndeplinit; părinţi
3. Împărtăşirea reciprocă de către părinţi a modului în care
corectează greşelile şi abaterile copiilor lor – analiza efectelor
acestor măsuri din prisma noilor concepte;
4. Prezentarea materialului instructiv pentru părinţi:
„Metode de disciplinare pozitivă” PPS;
„Cele mai rele şapte lucruri pe care le poţi spune copilului tău” –
broşură pentru părinţi.
24. Autoritatea şi falsa autoritate parentală: XXIV
1. Definirea corectă a autorităţii parentale - condiţie a unei bune Dezbatere
educaţii oferite în familie; Analiză
2. Falsa autoritate parentală şi modurile ei de manifestare: prin Studiu
ţinere la distanţă, prin raţionamente, prin negociere, prin mituire, Referat
prin exces de atenţie etc.
3. Analiză de grup cu părinţii asupra unor cazuri tipice de autoritate
parentală defectuoasă şi presupunerea efectului asupra copiilor;
4. Material instructiv-educativ pentru părinţi:
„Autoritatea şi falsa autoritate parentală”- referat.
25. Pericolul apariţiei stresului de la o vârstă fragedă – cauzele şi XXV
prevenirea acestuia:
1. Definirea conceptului de stres şi ale formelor sale de manifestare; Masă rotundă
2. Prezentarea de rapoarte de specialitate care confirmă că stresul Dezbatere
nu este specific doar adultul sau de la anumită vârstă; Referat -PPS
3. Descrierea principalelor semne de recunoaştere ale copilului
stresat şi a cauzelor care duc la apariţia stresului;
4. Urmările stresului apărut la vârstă fragedă asupra echilibrului
psihic şi emoţional, precum şi asupra dezvoltării capacităţilor
intelectuale.
5. Material instructiv-educativ pentru părinţi:
„Cum să creştem un copil fericit, sănătos şi echilibrat” PPS.
26. „Paza bună trece primejdia rea” – pericole reale pentru copiii XXVI
de azi:
1. Masă rotundă privind conştientizarea de către părinţi a Masă rotundă
pericolelor posibile care pot ameninţa viaţa şi siguranţa copiilor lor; Dezbatere
2. Enumerarea şi clasificarea an funcţie de frecvenţă şi gravitate a Discuţii
pericolelor la care pot cădea victime copii la această vârstă: interactive
accidente rutiere, incendii, arsuri cu aparate electrice, răniri, dar şi părinţi-părinţi
răpiri, molestări, violuri (sinuciderile nu trebuie scoase din calcul); Broşură pentru
3. Informare reciprocă între părinţi despre cazuri concrete de situaţii părinţi şi copii
nedorite şi dramatice petrecute în viaţa unor copii;
4. Ghid de măsuri de precauţie şi prevenire a accidentelor şi
situaţiilor dramatice în viaţa copiilor;
5. Material suport pentru părinţi „Siguranţa copilului meu” –
broşură distribuită părinţilor.
27. Anturajul copilului la şcoală şi în afara şcolii: XXVII
1. Prezentarea analitică a frecvenţei situaţiilor în care Informare
comportamentul unor copii este influenţat de grupul la care aderă; Discuţii
2. Dezbatere cu părinţii asupra unor situaţii concrete în care copilul interactive
a preluat de la copii din anturajul său expresii, comportamente, părinţi-părinţi
tendinţe străine de educaţia primită în familie; Referat
3. Prezentarea unor modalităţi eficiente de îndepărtare a copilului Power Point
de anturaje nocive: fără restricţii brutale, ameninţări sau etichetarea
negativă a altor copii;
4. Material suport pentru părinţi:
„ Anturajul negativ al copiilor” – referat;
„Ce învaţă copilul?”- PPS.
28. Rolul grupului de prieteni sau de joacă în dezvoltarea XXVIII
personalităţii copilului: Prezentare
1. Prezentarea importanţei legăturilor de prietenie între copii pentru Informare
socializarea acestora şi, important, pentru adaptarea în cadrului Dezbatere
grupurilor sociale în viaţa adolescentului, tânărului, adultului ce va Referat
deveni peste ani;
2. Definirea conceptului de prietenie la vârsta şcolară mică:
particularităţi, manifestare, criterii de clasificare după motivele
apariţiei;
3. Dezbatere cu părinţii asupra comportamentelor pozitive datorate
legăturilor de prietenie, observate de aceştia la proprii copii;
4. Modalităţi corecte de susţinere şi încurajare a prieteniilor dintre
copii de către părinţi;
5. Material suport pentru părinţi:
„Ce rol joacă grupul de prieteni” – referat.
29. Drepturile şi îndatoririle copilului – ghid de sfaturi pentru XXIX
părinţi:
1. Prezentarea legilor în vigoare referitoare la drepturile copilului;
2. Explicarea statutului şi scopului instituţiilor de protecţia Informare
copilului; Dezbatere
3. Dezbatere şi stabilire, în acord cu părinţii, a îndatoririlor benefice Masă rotundă
formării unui comportament corect şi responsabil vârstei copiilor; Broşură pentru
4. Întocmirea unei liste de sarcini şi îndatoriri pentru copii – ca părinţi
modalitate de responsabilizare şi formare de trăsături pozitive de Power Point
caracter;
5. Material suport pentru părinţi:
„Drepturile copilului” – broşură pentru părinţi;
„Drepturile şi îndatoririle copilului” – PPS;
30. Adultul duce toată viaţa experienţa copilăriei; XXX
1. Prezentarea concluziilor specialiştilor asupra urmărilor modului Informare
în care este tratat/educat în copilărie; Dezbatere
2. Urmările traumelor fizice şi emoţionale, din copilărie, asupra Chestionar
comportamentului social al adultului: teama de eşec, neîncrederea anonim pentru
în sine, ruşinea, vinovăţia, invidia, neputinţa; părinţi
3. Chestionar anonim pentru părinţi: „Amintiri dureroase din Power Point
copilărie”;
4. Material suport pentru părinţi: „Familia” – PPS.
31. Tulburările comportamentale – depistare, recunoaştere, cauze XXXI
şi remedii:
1. Prezentarea tulburărilor de comportament care pot apărea gradual Informare
în manifestările copiilor:micile furturi, vandalismul ascuns, Chestionar
agresivitatea mascată, anxietatea, absenteismul şcolar prin motivaţii personal
nerealiste (minciuna, fantezia); pentru părinţi
2. Factori de risc ce cauzează apariţia tulburărilor de comportament, Referat
măsuri de prevenire, măsuri de intervenţie;
3. Colaborarea cu psihologul şcolar – calea cea mai rapidă de a
obţine sfaturi specializate;
4. Mărturisiri pe bază de chestionar personal despre eventuale
semnale ale unor tulburări de comportament la copiii lor;
5. Material suport:
„Tulburările de comportament la şcolarii mici” – referat.
32. Fobia şcolară – manifestarea acesteia la copiii cu părinţi excesiv XXXII
de severi: Informare
1. Definirea conceptului de fobie – teamă exagerată, obsesia fricii Masă rotundă
manifestată de mulţi şcolari într-o măsură mai mare sau mai mică; Broşură
2. Cauzele şi semnele fobiei şcolare; apariţia fobiei şcolare este cel informativă
mai adesea primul an de şcoală; pentru părinţi
3. Atitudinea părinţilor faţă de rezultatele şcolare – cauza principală Referat
a prelungirii fobiei şcolare şi după adaptarea copilului cu şcoala:
comportamente concrete de autoritate rigidă manifestate de părinţi
perfecţionişti sau în concurenţă cu părinţii altor copii;
4. Mărturisiri ale părinţilor despre episoade de fobie şcolară în
comportamentul copiilor – soluţiile pe care le-au folosit.
5.Material suport pentru părinţi:
„Fobia şcolară – cauze şi remedii”.
33. Comunicarea – arta de a fi părinte: XXXIII
1. Comunicarea părinte – cadru didactic; obstacole în calea
comunicării: prezentarea drepturilor, îndatoririlor şi avantajelor pe Informare
care le are părintele angajat în procesul relaţiei de comunicare cu Dezbatere
cadrul didactic; Discuţii
2. Comunicarea părinte-copil: sinteză şi completări ale activităţilor interactive
care au vizat cercetarea relaţiei părinte-copil – dezbatere cu părinţii; părinţi-părinţi
3. Încurajarea, de către părinţi, a comunicării dintre copii – esenţial
pentru adaptarea acestora la grupurile sociale din care vor face parte
mai târziu;
4. Sfaturi pentru părinţi de la alţi părinţi – împărtăşirea
experienţelor proprii; Referat
5. Material instructiv educativ pentru părinţi: Power Point
„ Comunicarea – arta de a fi părinte”;
„ Comunicarea eficientă”- PPS.
34. Bilanţ la final de clasa I: evoluţia copilului meu ca şcolar, XXXIV
evoluţia mea ca părinte
Bilanţ asupra evoluţiei copiilor după primul an de şcoală: Analiza
1. Analiza achiziţiilor cognitive, sociale, comportamentale ale Prezentarea
copiilor, comparativ cu momentul începerii şcolarităţii; Chestionare
2. Prezentarea programelor de studiu pentru vacanţa de vară în pentru părinţi
vederea consolidării/recuperării unor conţinuturi: lecturi, cărţi de
jocuri didactice, CD-uri educaţionale, emisiuni TV indicate;
3. Chestionare reluat pentru părinţi „ Ce aşteptări am de la copilul
meu?” „Ce aşteptări cred că are copilul meu de la mine?”

S-ar putea să vă placă și