Sunteți pe pagina 1din 48

Broșură

2019 | Ediția pentru Republica Moldova |Nr. 3001

Agricultura ecologică
Principii de bază și bune practici
Cuprins În ultimii ani sectorul agriculturii ecologice se dez-
De ce agricultura ecologică? pagina 3 voltă rapid în toată lumea. Cererea de alimen-
Dezvoltarea agriculturii ecologice pagina 4 te produse pe cale naturală crește constant. De
Producția ecologică în Moldova pagina 6 asemenea, sporește interesul guvernelor pentru
Principiile agriculturii ecologice pagina 8 agricultura prietenoasă mediului înconjurător și
Cadrul legislativ pagina 9 hrană sănătoasă. În aceste circumstanțe se esti-
Fertilitatea solului pagina 11 mează că suprafața pe care se practică agricul-
Asolamentul pagina 14 tură ecologică va continua să se extindă. Acest
Asigurarea nutriției pagina 19 lucru este valabil și pentru Republica Moldova,
Controlul buruienilor pagina 26 o țară cu condiții excelente pentru agricultura
Protecția plantelor pagina 33 ecologică.
Creșterea animalelor pagina 37 Această broșură explică elementele de bază
Conversia pagina 40 ale agriculturii ecologice și indică modul în care
Inspecția și certificarea pagina 44 acestea sunt aplicate în practică. Broșura este
Contacte și informații suplimentare pagina 48 o sursă valoroasă de informații pentru fermierii
interesați de o posibilă conversie la agricultu-
ra ecologică. În același timp, ea reprezintă un
ghid pentru sectorul privat, reprezentanții gu-
vernului, organizații neguvernamentale și alte
părți interesate, ce poate fi util în eforturile lor
de a spori producția de alimente ecologice în
Republica Moldova.

2 Agricultura ecologică. Principii de bază și bune practici | 2019 | FiBL | AED


De ce agricultura ecologică?
›’Œž•ž›Šȱ ŽŒ˜•˜’Œ©ȱ ˜Ž›©ȱ –ž•Žȱ ŠŸŠ—Š“Žȱ Š¦ȱ Š›’Œž•ž›ŠȱŽŒ˜•˜’Œ©ȱ’—ȱœ©Ȭò’ȱ’ŸŽ›œ’ęŒŽȱ™›˜žŒ-
™Ž—›žȱ ™›˜žŒ©˜›’ǰȱ Œ¦ȱ ò’ȱ ™Ž—›žȱ Œ˜—œž–Š˜›’ǰȱ ô’ŠǰȱŒŽŽŠȱŒŽȱ•ŽȱŠœ’ž›©ȱ˜ȱ–Š’ȱ–Š›Žȱœ’ž›Š—ô©ȱꗊ—-
™Ž—›žȱ —Šž›©ȱ ò’ȱ Œ•’–©ǯȱ ›’—ȱ ž›–Š›Žǰȱ —žȱ ŽœŽȱ œž›- Œ’Š›©ǯȱ›˜ŒŽœ¦—ȱ–ŠŽ›’’•Žȱ™›’–ŽȱŠ›’Œ˜•Žȱ•ŠȱŽ›–©ȱ
™›’—£©˜›ȱ Š™ž•ȱ Œ©ȱ ŠŒŽœȱ ’™ȱ Žȱ Š›’Œž•ž›©ȱ ‹Ž—Žę- ò’ȱ Œ˜–Ž›Œ’Š•’£¦—ȱ ’›ŽŒǰȱ Ž›–Ž•Žȱ ŽŒ˜•˜’ŒŽȱ ™˜ȱ
Œ’Š£©ȱŽȱœ™›’“’—ȱɗȱ›¦—ž•ȱ™˜™ž•Šô’Ž’ȱò’ȱŠ•ȱ™˜•’’Œž•ž’ȱ Œ›ŽòŽȱœž™•’–Ž—Š›ȱŸŠ•˜Š›ŽŠȱŠ©žŠ©ȱŠȱ™›˜žœŽ•˜›ǯȱ
ɗȱɗ›ŽŠŠȱ•ž–Žǯ Žȱ›Žž•©ǰȱŽ›–’Ž›’’ȱŽŒ˜•˜’Œ’ȱœŠžȱ˜›Š—’£Šô’’•Žȱ•˜›ȱ
—Ž˜Œ’Š£©ȱ Œ˜–Ž›Œ’Š•’£Š›ŽŠȱ ™›˜žœŽ•˜›ȱ ɗŠ’—Žȱ Žȱ
ɗŒŽ™Ž›ŽŠȱœŽ£˜—ž•ž’ȱŽȱŸŽŽŠô’Žǯȱ˜–ž—’ŒŠ›ŽŠȱ’-
Sporirea venitului
›ŽŒ©ȱɗ›Žȱ™›˜žŒ©˜›’ȱò’ȱŒ•’Ž—ô’ȱŒ›ŽŽŠ£©ȱ•Š—ôž›’ȱŽȱ
›’Œž•ž›Šȱ ŽŒ˜•˜’Œ©ȱ —ŽŒŽœ’©ȱ –Š’ȱ –ž•ȱ Ž˜›ǰȱ ɗȱ ™›˜žŒŽ›Žȱꊋ’•Žȱò’ȱ›Ž—Š‹’•Žǯ
œ™ŽŒ’Š•ȱ’—ȱŒŠž£Šȱ–˜ž•ž’ȱŽȱŠȱô’—Žȱœž‹ȱŒ˜—›˜•ȱ‹ž-
›ž’Ž—’•Žǰȱò’ȱŠ›Žǰȱɗȱ–Ž’Žǰȱž—ȱ›Š—Š–Ž—ȱ–Š’ȱœŒ©£žȱ
Grad scăzut de dependență  externă
ŒžȱŘŖȹƖȱŽŒ¦ȱŠ›’Œž•ž›Šȱ’—Ž—œ’Ÿ©ȱŒ˜—ŸŽ—ô’˜—Š•©ǯȱ
žȱ ˜ŠŽȱ ŠŒŽœŽŠǰȱ –Š“˜›’ŠŽŠȱ Ž›–Ž•˜›ȱ ŽŒ˜•˜’ŒŽȱ ȱ ‹ž—©ȱ Œ’›Œž•Šô’Žȱ Šȱ —ž›’Ž—ô’•˜›ȱ ɗȱ Ž›–Šȱ Š›’Œ˜•©ȱ
Ž—Ž›ŽŠ£©ȱ ŸŽ—’ž›’ȱ –Š’ȱ –Š›’ȱ ŽŒ¦ȱ Ž›–Ž•Žȱ Œ˜—- ’–’—žŽŠ£©ȱŽ™Ž—Ž—ôŠȱŽȱŠœ’ž›Š›ŽŠȱŒžȱɗ›©ò©-
ŸŽ—ô’˜—Š•ŽǯȱŒŽœȱ•žŒ›žȱœŽȱŠ˜›ŽŠ£©ǰȱ™ŽȱŽȱ˜ȱ™Š›Žǰȱ –’—ŽǯȱȱŽ›’•’ŠŽȱ—Šž›Š•©ȱ–Š’ȱɗŠ•©ȱŠȱœ˜•ž•ž’ǰȱ˜ȱ
Œ‘Ž•ž’Ž•’•˜›ȱ –Š’ȱ –’Œ’ȱ Š•Žȱ Ž›–Ž•˜›ȱ ŽŒ˜•˜’ŒŽȱ ™Ž—- ‹’˜’ŸŽ›œ’ŠŽȱ–Š’ȱ–Š›Žȱò’ȱ˜ȱ’—Ž—œ’ŠŽȱ–Š’ȱ–’Œ©ȱŠȱ
›žȱ ›Žœž›œŽȱ ò’ȱ ™›Žôž›’•˜›ȱ Žȱ ™›˜žŒ©˜›ȱ –Š’ȱ –Š›’ǯȱ ™›˜žŒô’Ž’ȱŒ˜—›’‹ž’Žȱ•Šȱœ©—©ŠŽŠȱ™•Š—Ž•˜›ȱò’ȱ•Šȱ˜ȱ
ŽȱŽȱŠ•©ȱ™Š›ŽǰȱŽ›–’Ž›’’ȱŒŠ›Žȱ™›ŠŒ’Œ©ȱŠ›’Œž•ž›Šȱ —ŽŒŽœ’ŠŽȱ›Žžœ©ȱŽȱ™›˜žœŽȱ™Ž—›žȱ™›˜ŽŒô’ŠȱŒž•-
ŽŒ˜•˜’Œ©ȱ ’—ȱ –ž•Žȱ ô©›’ȱ ‹Ž—ŽęŒ’Š£©ȱ Žȱ ꗊ—ôŠ›Žȱ ž›’•˜›ǯȱ ›Šž•ȱ–Š’ȱɗŠ•ȱŽȱ’—Ž™Ž—Ž—ô©ȱœ™˜›ŽòŽȱ
Žȱ•ŠȱœŠȱȮȱœž‹ŸŽ—ô’’ǯȱŽ˜Š›ŽŒŽȱ™’ŠôŠȱŽŒ˜•˜’Œ©ȱŠ›Žȱ œŠ’œŠŒô’Šȱɗȱ–ž—Œ©ȱò’ȱŠœ’ž›©ȱ™›˜žŒô’Šȱ’—ȱ™ž—Œȱ
ò’ȱ™’ŽôŽȱŽȱ—’ò©ȱ’—Ž›ŽœŠ—Žǰȱ–ž•ô’ȱ™›˜žŒ©˜›’ȱ’—ȱ ŽȱŸŽŽ›ŽȱŽŒ˜—˜–’Œǯȱ

Graficul 1: Agricultura ecologică versus agricultura convențională

Convențional Ecologic
i
solulu
Ca
Ca

i
Produtea

solulu

lita

tea
lita

Produtea
vita

tea
tea

vita

e
Calita

i
rg
al
cti

ie
al

tea

im

e
rg
im

cti

s d ul
en
en
e

du um
en

s d ul
en
Calita

e
tel
du um
tel

re ons
e

or
or

re ons

Mai p
C

Mai p uține
re
uține
re tea de pe ziduuri ersita
tea
de pe ziduuri ersita sticid Biodiv
sticid
e Biodiv e

ă Nive Nive
redus polualul redus d polualul redus d
p u n erea esticide re a a e ă
redus e e
E x
rilor la
p pei erea id re a a
Expunor la pestic pei
a lucrăto ril
lucrăto
tem

Re

a
to lă

to lă
ecosis

ta
ră na
or

ră na
or

Re
bi
ril
luc sio

ril
luc sio

nta
lita
Chelt

Chelt
tem
a rofe

a rofe

bi
tea

lita
iile de

ecosis
p

p
uieli to

uieli to
a

tea
a
rți

rți
se

se
In

Ser vic

In

iile de
tale

tale
Ser vic

Agricultura ecologică atinge performanțe mai bune decât agricultura convențională aproape în toate domeniile. Doar productivitatea este deseori
mai scăzută în agricultura ecologică.

Sursa: Reganold J. P., Wachter J. M. 2016. Organic agriculture in the twenty-first century. Nature plants 2(2): 15221.

Agricultura ecologică. Principii de bază și bune practici | 2019 | FiBL | AED 3


Protecția și promovarea resurselor Alimente mai sănătoase
naturale
˜—Š–’—Š›ŽŠȱ ɗȱ ŒŠ£ž•ȱ ™Žœ’Œ’Ž•˜›ȱ ŽŒ˜•˜’ŒŽȱ
˜•ž›’•ŽȱŒž•’ŸŠŽȱŽŒ˜•˜’ŒȱŒ˜—ô’—ȱ–Š’ȱ–ž•ȱ‘ž–žœȱò’ȱ ŽœŽȱ –’—’–©ȱ ™Ž—›žȱ Ž›–’Ž›’ȱ ò’ȱ —Šž›©ǯȱ Š˜›’©ȱ
Šžȱ˜ȱœ›žŒž›©ȱ–Š’ȱ‹ž—©ȱŽŒ¦ȱœ˜•ž›’•ŽȱŽ›’•’£ŠŽȱŒžȱ ›Ž—ž—ô©›’’ȱ•Šȱ™Žœ’Œ’Ž•Žȱœ’—Ž’ŒŽǰȱ›žŒŽ•Žȱò’ȱ•Žž-
ɗ›©ò©–’—ŽȱŒ‘’–’ŒŽǯȱŠ˜›’©ȱŠŒŽœž’ȱŠ™ǰȱŽ•Žȱœž—ȱ –Ž•ŽȱŽŒ˜•˜’ŒŽȱŒ˜—ô’—ǰȱɗȱ–Ž’ŽǰȱŽȱŗŞŖȱŽȱ˜›’ȱ–Š’ȱ
–Š’ȱ™žô’—ȱœžœŒŽ™’‹’•Žȱ•ŠȱŒ˜•–ŠŠ›Žȱò’ȱ•ŠȱŽ›˜£’ž—Žȱò’ȱ ™žô’—Žȱ ›Ž£’žž›’ȱ Žȱ ™Žœ’Œ’Žȱ ŽŒ¦ȱ ™›˜žœŽ•Žȱ
™˜ȱŠ‹œ˜›‹’ȱò’ȱŽ™˜£’Šȱ–Š’ȱ‹’—ŽȱŠ™ŠȱŽȱ™•˜Š’Žǯȱœ- Œ˜—ŸŽ—ȱô’˜—Š•Žǯ
Ž•ǰȱŒž•ž›’•ŽȱŽŒ˜•˜’ŒŽȱ™˜ȱ›Ž£’œŠȱ–Š’ȱ‹’—Žȱ™Ž›’˜ŠŽ-
•˜›ȱœŽŒŽ˜ŠœŽȱŽŒ¦ȱŒž•ž›’•ŽȱŒ˜—ŸŽ—ô’˜—Š•Žǯȱ
Tehnici de cultivare durabile de viitor
ȱ ™˜›ž•ȱŒ›ŽœŒžȱŽȱ‹’˜–Šœ©ȱɗȱœ˜•ȱò’ȱŽ›’•’£Š›ŽŠȱ
˜›Š—’Œ©ȱ ŠŒ’ŸŽŠ£©ȱ œ˜•ž›’•Žȱ Žœ’˜—ŠŽȱ ŽŒ˜•˜’Œǯȱ ȱ ›’Œž•ž›Šȱ ŽŒ˜•˜’Œ©ȱ Š™•’Œ©ȱ œ’œŽ–Š’Œȱ —˜’ȱ Žœ-
ŠŒ’Ÿ’ŠŽȱ‹’˜•˜’Œ©ȱ–Š’ȱɗŠ•©ȱŽœŽȱ’–™˜›Š—©ȱ™Ž—- Œ˜™Ž›’›’ȱ ’—ȱ ˜–Ž—’ž•ȱ ò’’—ôŽ’ǰȱ ™Ž—›žȱ Šȱ ˜‹ô’—Žȱ ˜ȱ
›žȱŒž•ž›’ȱœ©—©˜ŠœŽȱò’ȱ™›˜žŒ’Ÿ’ŠŽȱœŠ‹’•©ǯ ™›˜žŒô’Žȱ ò’ȱ –Š’ȱ ŽęŒ’Ž—©ǯȱ Ž›ŒŽŠ›ŽŠȱ ò’’—ô’ęŒ©ȱ ò’ȱ
ȱ ŽȱŠœŽ–Ž—ŽŠǰȱœȬŠȱ˜ŸŽ’ȱŒ©ȱŠ›’Œž•ž›ŠȱŽŒ˜•˜- ’—˜ŸŠô’’•Žȱ ’—ȱ ™›ŠŒ’Œ©ȱ œŽȱ Œ˜–™•ŽŽŠ£©ȱ ›ŽŒ’™›˜Œȱ ɗ-
’Œ©ȱœ™˜›ŽòŽȱ‹’˜’ŸŽ›œ’ŠŽŠȱ—Šž›Š•©ǯȱŒŽŠœŠȱŽœŽȱ ›Ȭž—ȱ –˜ȱ ˜™’–ǯȱ ›’Œž•ž›Šȱ ŽŒ˜•˜’Œ©ȱ ŽœŽǰȱ Žȱ
‹Š£Šȱ ™Ž—›žȱ ™›˜ŒŽœŽȱ ™›ŽŒž–ȱ Œ˜—›˜•ž•ȱ —Šž›Š•ȱ Š•ȱ ŠœŽ–Ž—ŽŠǰȱ ’—Ž›ŽœŠ©ȱ œ©ȱ ž’•’£Ž£Žȱ œ˜•žô’’ȱ Žȱ ɗŠ•©ȱ
©ž—©˜›’•˜›ǯȱŠ’ȱ–ž•ȱŽŒ¦ȱŠ¦ǰȱŠ›’Œž•ž›ŠȱŽŒ˜- Ž‘—˜•˜’Žǰȱ™›ŽŒž–ȱŽŽŒŠ›ŽŠȱò’ȱŒ˜—›˜•ž•ȱ‹ž›ž’Ž-
•˜’Œ©ȱ ™›ŠŒ’Œȱ —žȱ ™˜•žŽŠ£©ȱ Š™Ž•Žȱ œž‹Ž›Š—Žȱ ò’ȱ –Ž- —’•˜›ȱ Œžȱ ’œ™˜£’’ŸŽȱ –˜Ž›—Žǰȱ ˜•˜œ’—ȱ ™›˜›Š–Žȱ
’ž•ȱŠŒŸŠ’ŒȱŒžȱ—’›Šô’ȱò’ȱ™Žœ’Œ’Žǰȱ™›˜Ž“ŽŠ£©ȱŒ•’–Šȱ Žȱ›ŽŒž—˜ŠòŽ›ŽȱŠȱ’–Š’—’•˜›ǯ
ò’ȱŽœŽȱŽęŒ’Ž—©ȱ’—ȱ™ž—ŒȱŽȱŸŽŽ›ŽȱŽ—Ž›Ž’Œǯ

Dezvoltarea agriculturii ecologice în lume și în Europa


Dezvoltarea piețelor ecologice —’ž—ŽŠȱž›˜™ŽŠ—©ȱŽœŽȱŠȱ˜žŠȱŒŽŠȱ–Š’ȱ–Š›Žȱ™’Š-
ô©ȱ ’—Ž›—©ȱ ™Ž—›žȱ ™›˜žœŽȱ ŽŒ˜•˜’ŒŽȱ ž™©ȱ ŠŽ•Žȱ
ŽȱŘŖȱŽȱŠ—’ǰȱ™’ŠôŠȱŽŒ˜•˜’Œ©ȱɗȱž›˜™Šȱò’ȱɗȱɗ›ŽŠ- —’ŽȱǻŚŖȱŽȱ–’•’Š›ŽȱŽȱŽž›˜ǼǯȱC—ȱž›˜™Šǰȱ Ž›–Š-
Šȱ•ž–ŽȱŒ›ŽòŽȱŠ—žŠ•ǰȱž—Ž˜›’ȱŒžȱ›ŠŽȱŽȱŒ›ŽòŽ›ŽȱŒžȱ —’Šȱ ŽœŽȱ ŒŽŠȱ –Š’ȱ ’–™˜›Š—©ȱ ™’Šô©ǰȱ Œžȱ ŗŖȱ –’•’Š›Žȱ
˜ž©ȱŒ’›Žȱǻ›ŠęŒž•ȱŘǼǯȱC—ȱŘŖŗŝǰȱŒ›ŽòŽ›ŽŠȱɗȱž›˜™Šȱ Žȱ Žž›˜ǰȱ ꒗ȱ ž›–Š©ȱ Žȱ ›Š—ôŠǰȱ Œžȱ ŝǰşȱ –’•’Š›Žȱ
Šȱ Œ˜—œ’ž’ȱ ŗŗȹƖǰȱ ’Š›ȱ Œ’›Šȱ Žȱ ŠŠŒŽ›’ȱ ɗȱ Œ˜–Ž›ôž•ȱ ŽȱŽž›˜ȱǻ›ŠęŒž•ȱřǼǯȱC—ȱŘŖŗŝǰȱ–Š›’•Žȱ™’ŽôŽȱ—Šô’˜—Š•Žȱ
ŒžȱŠ–©—ž—ž•ȱŠȱŒ›ŽœŒžȱŒžȱ™ŽœŽȱřŝȱŽȱ–’•’Š›ŽȱŽȱ Šžȱɗ›Ž’œ›Šȱ˜ȱŒ›ŽòŽ›ŽȱŒžȱ˜ž©ȱŒ’›ŽDzȱŽȱŽ¡Ž–™•žǰȱ
Žž›˜ǯȱC—ȱŠŒŽŽŠò’ȱ™Ž›’˜Š©ǰȱ™’ŠôŠȱŽŒ˜•˜’Œ©ȱ–˜—’Š•©ȱ ™’ŠôŠȱŽŒ˜•˜’Œ©ȱ›Š—ŒŽ£©ȱŠȱŒ›ŽœŒžȱŒžȱŗŞȹƖǯ
ŠȱŠ’—œȱž—ȱŸ˜•ž–ȱŽȱşŖȱŽȱ–’•’Š›Žȱǯ

Graficul 2: Dezvoltarea comerțului cu amănuntul cu pro- Graficul 3: Cotele țărilor pe piața europeană
duse ecologice în Europa și în lume din 2000 până în 2017 a produselor ecologice în 2017

Alte țări
100 000
11%
Europa
90 000
În lume Olanda
80 000 4% Germania
Austria 27%
70 000
5%
60 000
Milioane €

Spania
50 000 5% Total
Deutschland
37.3
27% Mrd. €
40 000 Marea Britanie
6%
30 000

20 000
Suedia
6%
10 000 Franța
Elveția 21%
0 7%
Italia
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

8%
Sursa: FiBL-AMI sondaj 2000-2019 Sursa: FiBL-AMI sondaj 2019

4 Agricultura ecologică. Principii de bază și bune practici | 2019 | FiBL | AED


Creșterea cererii de produse limentare 
ecologice
ž›˜™Ž—’’ȱŒž–™©›©ȱ’—ȱŒŽȱɗȱŒŽȱ–Š’ȱ–ž•Žȱ™›˜žœŽȱ
ŽŒ˜•˜’ŒŽǯȱ C—ȱ ŘŖŗŝȱ Ž’ȱ Œ‘Ž•ž’Šžȱ Š™›˜¡’–Š’Ÿȱ śŖȱ
Žȱ Žž›˜ȱ Žȱ ™Ž›œ˜Š—©ȱ ™Ž—›žȱ Š•’–Ž—Žȱ ŽŒ˜•˜’ŒŽǰȱ
ŒŽŽŠȱ ŒŽȱ ŽœŽȱ ž‹•žȱ Šô©ȱ Žȱ ŘŖŖŞǯȱ C—ȱ ŘŖŗŝȱ Ž•ŸŽô’Ž—’’ȱ
Œ‘Ž•ž’Šžȱ ŒŽ•ȱ –Š’ȱ –ž•ȱ ™Žȱ Š•’–Ž—Žȱ ŽŒ˜•˜’ŒŽȱ
ǻŘŞŞȱŽȱŽž›˜ȱ™ŽȱŒŠ™ȱŽȱ•˜Œž’˜›Ǽǯȱžȱ˜ȱŸŠ•˜Š›ŽȱŽȱ
™ŽœŽȱ ŗřȹƖǰȱ Š—Ž–Š›ŒŠȱ Š›Žȱ ŒŽŠȱ –Š’ȱ –Š›Žȱ Œ˜©ȱ ™Žȱ
™’ŠôŠȱŽŒ˜•˜’Œ©ȱ’—ȱ•ž–Žǯȱ›˜žœŽ•Žȱ’—’Ÿ’žŠ•Žȱò’ȱ
›ž™ž›’•ŽȱŽȱ™›˜žœŽȱŠ’—ȱŒ˜Žȱò’ȱ–Š’ȱ–Š›’ȱǻŸŽ£’ȱ
Š‹Ž•ž•ȱŗǼǯȱŽȱŽ¡Ž–™•žǰȱŽ“Šȱɗȱ–Š’ȱ–ž•Žȱô©›’ȱ˜ž©•Žȱ
Implicarea permanentă a unor rețele noi de supermarketuri în ŽŒ˜•˜’ŒŽȱ›Ž™›Ž£’—©ȱŒ’›ŒŠȱřŖȹƖȱ’—ȱŸŠ•˜Š›ŽŠȱžž›˜›ȱ
comercializarea produselor ecologice și extinderea ofertei de alimente ˜ž©•˜›ȱŸ¦—žŽǯ
ecologice procesate contribuie semnificativ la creșterea constantă
a pieței produselor ecologice.

Graficul 4: Dezvoltarea suprafeței cultivate ecologic


în Europa din 1985 până în 2017
Extinderea continuă a suprafețelor
de producție

14.6
15.0

13.5
12.7
›ŽòŽ›ŽŠȱ ŒŽ›Ž›’’ȱ Žȱ ™›˜žœŽȱ ŽŒ˜•˜’ŒŽȱ ŽœŽȱ ɗœ˜-

11.8
11.4
12.5

11.2
ô’©ȱ Žȱ ˜ȱ –©›’›Žȱ Œ˜—œŠ—©ȱ Šȱ œž™›ŠŽôŽ•˜›ȱ Š›’Œ˜•Žȱ

10.5
10.0
ŽŒ˜•˜’ŒŽDZȱɗȱŘŖŗŝȱŒ›ŽòŽ›ŽŠȱɗȱž›˜™ŠȱŠȱŒ˜—œ’ž’ȱ
Milioane ha

9.2
10.0

8.3
Š™›˜¡’–Š’Ÿȱ ŗȱ –’•’˜—ȱ Žȱ ‘ŽŒŠ›Žȱ ǻ›ŠęŒž•ȱ ŚǼǰȱ ŒŽŽŠȱ

7.8
7.3
7.0
ŒŽȱŒ˜›Žœ™ž—Žȱž—Ž’ȱŒ›ŽòŽ›’ȱŠȱœž™›ŠŽôŽ•˜›ȱŒžȱŝǰŜ %ǯȱ

6.6
7.5

6.2
5.9
5.5
C—ȱ ŘŖŗŝȱ Š™›˜Š™Žȱ ŚŖŖǯŖŖŖȱ Žȱ ™›˜žŒ©˜›’ȱ ’—ȱ ž›˜- 4.6
5.0
3.7

™ŠȱŽœ’˜—Šžȱɗȱ–˜ȱŽŒ˜•˜’ŒȱŘǰşȹƖȱ’—ȱŽ›Ž—ž›’•Žȱ
2.6
2.1

Š›’Œ˜•ŽǯȱŠȱ—’ŸŽ•ȱ–˜—’Š•ȱœž™›ŠŽôŽ•ŽȱŠ›’Œ˜•ŽȱŽŒ˜- 2.5
1.6
1.3
1.0
0.8
0.6
0.4

•˜’ŒŽȱŠžȱŠ’—œȱž—ȱ—’ŸŽ•ȱ›ŽŒ˜›ȱŽȱŒ’›ŒŠȱŝŖȱŽȱ–’•’-
0.3
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1

0.0
˜Š—ŽȱŽȱ‘ŽŒŠ›ŽǰȱŒŽŽŠȱŒŽȱœŽ–—’ęŒ©ȱž—ȱœ™˜›ȱŒžȱŘŖȹƖȱ
2000

2002
2003

2005
2006

2008
2009
2004

2007
2001
1985
1986

1988
1989
1990

1992
1993

1995
1996

1998
1999
1997
1987

2010
1994

2014
1991

2013

2015
2016
2012

2017
2011
œŠžȱŒžȱŗŗǰŝȱ–’•’˜Š—ŽȱŽȱ‘ŽŒŠ›Žȱ–Š’ȱ–ž•ȱŽŒ¦ȱɗȱ
ŘŖŗŜȱȮȱŒŽŠȱ–Š’ȱ–Š›ŽȱŒ›ŽòŽ›Žȱɗ›Ž’œ›Š©ȱŸ›Ž˜Š©ǯ Surse: Lampkin, Nic, FiBL-AMI sondaj 2006-2019, și OrganicDataNetwork
sondaj 2013-2015, bazat pe surse de date naționale și Eurostat.

Creșterea numărului de procesatori și


a comerțului internațional Tabelul 1: Cotele unor grupe de produse ecologice
C—ȱŘŖŗŝǰȱɗȱž›˜™ŠȱŽ›Šžȱɗ›Ž’œ›Šô’ȱ™ŽœŽȱŝŗǯŖŖŖȱŽȱ pe piața mondială a grupelor de produse în țările din
˜™Ž›Š˜›’ȱŽȱ™›˜ŒŽœŠ›ŽȱŠȱ™›˜žœŽ•˜›ȱŽŒ˜•˜’ŒŽȱŒŽ›- Europa în 2017
’ęŒŠô’ȱò’ȱ™ŽœŽȱśǯřŖŖȱŽȱ’–™˜›Š˜›’ǯȱ˜›ôŠȱ–˜›’ŒŽȱ
a
arc

nia

ŠȱŒ›ŽòŽ›’’ȱœŽ–—’ęŒŠ’ŸŽȱŠȱŒ˜–Ž›ôž•ž’ȱ’—Ž›—Šô’˜—Š•ȱ
nem
tr ia

r ma

dia
a

eția

œž—ȱ Œ˜—œž–Š˜›’’ȱ ò’ȱ Œ˜–Ž›ôž•ȱ Œžȱ Š–©—ž—ž•ȱ ’—ȱ


A us

Sue
Fra
Da

Ge

Elv

–ž•Žȱô©›’ȱŽž›˜™Ž—Žǯȱ–‹Ž•Žȱ’—ȱœ™›Žȱ˜ȱŠ–©ȱ–Š’ȱ
Alimente pentru sugari 12.7 %
•Š›©ȱŽȱ™›˜žœŽȱŽŒ˜•˜’ŒŽǰȱɗȱœ™ŽŒ’Š•ȱŽȱ™›˜žœŽȱ
Băuturi 5% 5.6 % 3.3 %
Š•’–Ž—Š›Žȱ ™›˜ŒŽœŠŽȱ ’—žœ›’Š•ǯȱ C—ȱ ŠŒŽœȱ Œ˜—Ž¡ǰȱ
ŽœŽȱ’–™˜›Š—©ȱœ™˜›’›ŽŠȱŒŽ›Ž›’’ȱŽȱ™›˜žœŽȱŠ—’–Š- Pâine și produse de panificație 3.4 % 8% 3.5 % 4.9 %
•’Ž›Žǰȱ Œž–ȱ Š›ȱ ęȱ ™›˜žœŽ•Žȱ •ŠŒŠŽǰȱ ˜ž©•Žȱ ò’ȱ ŒŠ›—ŽŠǯȱ Legume proaspete 15.3 % 20.4% 6.3 % 9.7 % 12.2 % 23.1 %
ŒŽœŽŠȱœž—ȱ–˜’Ÿž•ȱž—Ž’ȱŒ›ŽòŽ›’ȱ˜Š›Žȱ–Š›’ȱŠȱ’–- Fructe 10.9 % 18.8% 7.7 % 7.8 % 18.4 % 13.9 %
™˜›ž›’•˜›ȱŽȱž›Š“Žȱɗȱž›˜™ŠȱŽȱŽœǯȱŠȱž›–Š›Žȱ Ouă 21.6 % 32.6% 29.6 % 21 % 26.6 %
Ÿ’—Žȱò’ȱŽ¡’—Ž›ŽŠȱŸŠœ©ȱŠȱœž™›ŠŽôŽ’ȱŽ›Ž—ž›’•˜›ȱŒž•- Pește și produse din pește 2.5 % 12.9 %
’ŸŠŽǰȱɗȱœ™ŽŒ’Š•ȱɗȱž›˜™ŠȱŽȱœǰȱž—Žȱ™›Ž˜–’—©ȱ Carne și produse din carne 4.5 % 2.4 % 2.5 % 2.9 % 5.6 %
Œ˜—’ô’’ȱ ˜Š›Žȱ ‹ž—Žȱ ™Ž—›žȱ Œž•’ŸŠ›ŽŠȱ ŒŽ›ŽŠ•Ž•˜›ȱ
Lapte și produse lactate 11.1 % 4.4 % 10.4 % 12.9 %
ŽŒ˜•˜’ŒŽȱò’ȱŠȱ™•Š—Ž•˜›ȱ˜•ŽŠ’—˜ŠœŽȱò’ȱ›©©Œ’—˜ŠœŽǰȱ
™›ŽŒž–ȱ̘Š›ŽŠȬœ˜Š›Ž•ž’ȱò’ȱœ˜’Šǯ Sursa: FiBL-AMI sondaj 2000-2019

Agricultura ecologică. Principii de bază și bune practici | 2019 | FiBL | AED 5


Producția ecologică în Republica Moldova:
oportunitate și provocare
›’Œž•ž›’’ȱ ɒȱ ›ŽŸ’—Žȱ ž—ȱ ›˜•ȱ ˜Š›Žȱ ’–™˜›Š—ȱ ɗȱ ŽŒ˜•˜’Œȱ ŗŝǯŝŚŜȱ ‘Šǰȱ ’—Œ•žœ’Ÿȱ ɗȱ ™›˜ŒŽœȱ Žȱ Œ˜—ŸŽ›œ’Žǰȱ
˜•˜ŸŠǰȱɗȱŒ˜—’ô’’•ŽȱɗȱŒŠ›ŽȱŒ’›ŒŠȱ˜ȱ›Ž’–Žȱ’—ȱ™˜- ŒŽŽŠȱŒŽȱŒ˜›Žœ™ž—ŽȱŒžȱŖǰşȹƖȱ’—ȱœž™›ŠŠôŠȱŠ›’Œ˜•©ȱ
™ž•Šô’ŽȱŠŒ’ŸŽŠ£©ȱɗȱŠŒŽœȱœŽŒ˜›ǯȱ˜˜Š©ǰȱŠ™›˜Š™Žȱ ˜Š•©ȱŽ¡™•˜ŠŠ©ȱǻŗǯşŚŗǰŚȱ–’’ȱ‘ŠǼǯ2
˜ȱ™©›’–Žȱ’—ȱŸ˜•ž–ž•ȱ˜Š•ȱŽȱŽ¡™˜›ȱŽœŽȱŽ—Ž›Šȱ
ŽȱŠ›’Œž•ž›©ǯȱ
Exportul ca forță motrice
ȱ C—ȱ Œ’žŠȱ Œ˜—’ô’’•˜›ȱ ˜Š›Žȱ ‹ž—Žǰȱ ›Š—Š–Ž—ž•ȱ
Š›’Œž•ž›’’ȱɗȱ˜•˜ŸŠȱŽœŽȱœ’žŠȱŒžȱ–ž•ȱœž‹ȱ›Š—- ¦—©ȱɗȱ™›Ž£Ž—ȱŽ¡™˜›ž•ȱŒ˜—œ’ž’Šȱ˜›ôŠȱ–˜›’ŒŽȱŠȱ
Š–Ž—ž•ȱ ô©›’•˜›ȱ ŸŽŒ’—Žȱ ò’ȱ œž‹ȱ –Ž’Šȱ Žž›˜™ŽŠ—©ǯȱ Ž¡’—Ž›’’ȱœž™›ŠŽôŽ’ȱŽ›Ž—ž›’•˜›ȱŒž•’ŸŠŽȱŽŒ˜•˜’Œȱ
Š’ȱ –ž•ǰȱ ɗŒŽ™¦—ȱ Œžȱ Š—’’ȱ ŘŖŖŖȱ ™¦—©ȱ ɗȱ ™›Ž£Ž—ǰȱ ’—ȱ ˜•˜ŸŠǯȱ Š˜›’©ȱ Œ˜—’ô’’•˜›ȱ —Šž›Š•Žȱ ‹ž—Žȱ
Š™˜›ž•ȱ Š›’Œž•ž›’’ȱ ɗȱ  ȱ œȬŠȱ ›Žžœȱ Žȱ •Šȱ Œ’›ŒŠȱ ˜ȱ ™Ž—›žȱ ™›˜žŒŽ›Žǰȱ Œ‘Ž•ž’Ž•’•˜›ȱ Žȱ ™›˜žŒŽ›Žȱ ›Ž-
›Ž’–Žȱ •Šȱ ŗŖȬŗŗƖǯȱ —ȱ –˜’Ÿȱ Š•ȱ ›Š—Š–Ž—Ž•˜›ȱ œŒ©- •Š’Ÿȱ–’Œ’ȱò’ȱŠ™›˜™’Ž›’’ȱŽȱȱɗȱŒŠ•’ŠŽŠȱœŠȱŽȱŒŽŠȱ
£žŽȱ ŽœŽǰȱ ™›˜‹Š‹’•ǰȱ Ž›’•’ŠŽŠȱ œŒ©£ž©ȱ Šȱ œ˜•ž•ž’ȱ –Š’ȱ ’–™˜›Š—©ȱ ™’Šô©ȱ Šȱ ™›˜žœŽ•˜›ȱ ŽŒ˜•˜’ŒŽȱ ’—ȱ
ž™©ȱŽŒŽ—’’ȱŽȱŠ›’Œž•ž›©ȱŒ˜—ŸŽ—ô’˜—Š•©ǯŗ ž›˜™Šǰȱ —žȱ —ž–Š’ȱ ™›˜žŒ©˜›’’ȱ Š›’Œ˜•’ȱ ’—ȱ ˜•-
˜ŸŠǰȱŒ’ȱò’ȱ˜™Ž›Š˜›’’ȱ™›’–Š›’ȱŽȱ™›˜ŒŽœŠ›ŽȱŠžȱ’—’-
ô’ŠȱŒ˜—ŸŽ›œ’Šȱ•Šȱ™›˜žŒô’ŠȱŽŒ˜•˜’Œ©ȱɗȱž•’–’’ȱŠ—’ǯȱ
Agricultura ecologică –
Ž•Žȱ –Š’ȱ ’–™˜›Š—Žȱ ™›˜žœŽȱ ™Ž—›žȱ ˜•˜ŸŠǰȱ
o opor tunitate atractivă de dezvoltare ™¦—©ȱ ɗȱ ™›Ž£Ž—ǰȱ œž—ȱ Ÿ’—ž•ȱ ™›˜žœȱ ŽŒ˜•˜’Œǰȱ —ž-
›’Œž•ž›Šȱ ŽŒ˜•˜’Œ©ȱ ›Ž™›Ž£’—©ȱ ™Ž—›žȱ ˜•˜ŸŠȱ Œ’•Žǰȱ›žŒŽ•ŽȱžœŒŠŽǰȱœŽ–’—ôŽ•ŽȱŽȱ̘Š›ŽŠȬœ˜Š›Ž•ž’ǰȱ
˜ȱœ˜•žô’Žȱ™Ž—›žȱŠȱ›ŽŸ’Š•’£ŠȱŽ›Ž—ž›’•ŽȱŠ›’Œ˜•ŽȱŒžȱ ž•Ž’ž•ȱŽȱ̘Š›ŽŠȬœ˜Š›Ž•ž’ǰȱœ˜’Šȱò’ȱŒŽ›ŽŠ•Ž•Žȱ™Ž—›žȱ
Š“ž˜›ž•ȱ ™›ŠŒ’Œ’•˜›ȱ ŽŒ˜•˜’ŒŽȱ ò’ȱ ™Ž—›žȱ Šȱ ˜‹ô’—Žȱ ˜ȱ ž›Š“Žǯ
™›˜žŒ’Ÿ’ŠŽȱ ò’ȱ ™›Žôž›’ȱ –Š’ȱ ‹ž—Žǯȱ j’ȱ žŸŽ›—ž•ȱ Šȱ
›ŽŒž—˜œŒžȱŠŒŽœȱ™˜Ž—ô’Š•DZȱ’—ȱŘŖŗŖǰȱœŠž•ȱœžœô’—Žȱ
Tendința spre o creștere cantitativă
ꗊ—Œ’Š›ȱŒ˜—ŸŽ›œ’Šȱ•ŠȱŠ›’Œž•ž›ŠȱŽŒ˜•˜’Œ©ȱò’ǰȱ’—ȱ
ŘŖŗřǰȱ™•©ŽòŽȱœž‹ŸŽ—ô’’ȱ™Ž—›žȱŸ’’Œž•ž›Šȱò’ȱŽ›–Ž-
și calitativă
•Žȱ™˜–’Œ˜•ŽȱŽŒ˜•˜’ŒŽǯ ŽŒ˜›ž•ȱ ŽŒ˜•˜’Œȱ ’—ȱ ˜•˜ŸŠȱ ’œ™ž—Žȱ Žȱ ž—ȱ ™˜-
ȱ Š˜›’©ȱœ™›’“’—ž•ž’ȱŽȱ•ŠȱœŠȱò’ȱŠȱ’–™•’Œ©›’’ȱ˜›Š- Ž—ô’Š•ȱ Œ˜—œ’Ž›Š‹’•ȱ Žȱ Œ›ŽòŽ›Žȱ Œ˜—’—ž©ǯȱ Š™ž•ȱ
—’œ–Ž•˜›ȱŽȱŒŽ›’ęŒŠ›ŽȱŽŒ˜•˜’Œ©ǰȱŒŠ›ŽȱŠžȱ›ŽŒž—˜œŒžȱ Œ©ȱ –Š“˜›’ŠŽŠȱ Š›’Œž•˜›’•˜›ȱ –˜•˜ŸŽ—’ȱ ž’•’£ŽŠ-
™˜Ž—ô’Š•ž•ȱ ˜•˜ŸŽ’ȱ ™Ž—›žȱ Š›’Œž•ž›Šȱ ŽŒ˜•˜’Œ©ǰȱ £©ȱ ŒŠ—’©ô’ȱ ›ŽžœŽȱ Žȱ ɗ›©ò©–’—Žȱ ò’ȱ ™Žœ’Œ’Žȱ
œž™›ŠŠôŠȱ Ž›Ž—ž›’•˜›ȱ ŽŒ˜•˜’ŒŽȱ ŒŽ›’ęŒŠŽȱ Šȱ Œ›ŽœŒžȱ œ’—Ž’ŒŽȱ ŠŒ’•’ŽŠ£©ȱ Œ˜—ŸŽ›œ’Šȱ •Šȱ ™›˜žŒô’Šȱ ŽŒ˜•˜-
Œ˜—œŠ—ȱɗȱž•’–’’ȱŠ—’ǯȱC—ȱŠ—ž•ȱŘŖŗŞȱŽ›ŠžȱŒŽ›’ęŒŠŽȱ ’Œ©ǯȱŒ˜›ž•ȱ Žȱ •’‹Ž›ȱ œŒ‘’–‹ȱ Š•ȱ ˜•˜ŸŽ’ȱ Œžȱ ȱ
ǻȱǼȱœ’–ž•ŽŠ£©ȱŽ¡™˜›ž›’•Žȱò’ȱœ™˜›ŽòŽȱŒ˜–™Ž-
’’Ÿ’ŠŽŠȱ™›˜žœŽ•˜›ȱŠ›’Œ˜•Žȱ’—ȱ˜•˜ŸŠǯ
ȱ Ž—›žȱ žŸŽ›—ȱ ò’ȱ ˜—Š˜›’’ȱ ’—Ž›—Šô’˜—Š•’ȱ ™›˜-
–˜ŸŠ›ŽŠȱŠ›’Œž•ž›’’ȱŽŒ˜•˜’ŒŽȱŽœŽȱ˜ȱ˜™˜›ž—’ŠŽȱ
ŸŠ•˜›˜Šœ©ȱŽȱŠȱŽ—Ž›Šȱ–Š’ȱ–ž•ŽȱŸŽ—’ž›’ȱɗȱ£˜—Ž-
•Žȱ ›ž›Š•Žǰȱ Œ˜—œŽ›Ÿ¦—ȱ ɗȱ ŠŒŽ•Šò’ȱ ’–™ȱ ›Žœž›œŽ•Žȱ ò’ȱ
™›˜Ž“¦—ȱ –Ž’ž•ȱ ɗŒ˜—“ž›©˜›ǯȱ ’ŸŽ›œ’ęŒŠ›ŽŠȱ ™›˜-
žŒô’Ž’ȱŽŒ˜•˜’ŒŽȱ™Ž—›žȱŽ¡™˜›ǰȱŠ›ȱò’ȱ™Ž—›žȱ™’Š-
ôŠȱ’—Ž›—©ȱ˜Ž›©ȱ™˜œ’‹’•’©ô’ȱ™Ž—›žȱŠȬ’ȱ’—œ™’›Šȱò’ȱŠȬ’ȱ
–˜’ŸŠȱ ™Žȱ ’—Ž›’ȱ œ©ȱ ™›ŠŒ’ŒŽȱ Š›’Œž•ž›Šȱ ŽŒ˜•˜’Œ©ǯȱ
ŒŽœȱŠ™ȱŽœŽȱŽ˜œŽ‹’ȱŽȱ’–™˜›Š—ǰȱŠŸ¦—ȱɗȱŸŽ-
Ž›Žȱ–’›Šô’Šȱ–Šœ’Ÿ©ȱŠȱ’—Ž›’•˜›ȱ’—ȱ–Ž’ž•ȱ›ž›Š•ȱɗȱ
˜›ŠòŽǯȱ—ž–Žȱ™Ž—›žȱ™˜™ž•Šô’Šȱ¦—©›©ȱŠ›’Œž•ž›Šȱ
ŽŒ˜•˜’Œ©ȱ›Ž™›Ž£’—©ȱ˜ȱ˜™ô’ž—Žȱ’—Ž›ŽœŠ—©ǰȱŽ˜Š›Ž-
ŒŽȱ—žȱ—ž–Š’ȱŒ©ȱŽœŒ‘’Žȱ˜™˜›ž—’©ô’ȱŽȱŠ—Š“Š›Žǰȱ
Š›ȱò’ȱœ’–ž•ŽŠ£©ȱž—ȱ–˜ȱŽȱ¦—’›Žȱò’ȱŠŒô’ž—’ȱ’—˜-
Cerealele - unele dintre cele mai exportate culturi ecologice de producătorii din țar㠟Š˜Š›Žǯȱ–‹Ž•ŽȱŠœ™ŽŒŽȱŒ˜—›’‹ž’Žȱ•Šȱ˜ȱœŠ’œŠŒô’Žȱ
În poză: Câmp ecologic de secară din raionul Șoldănești ™Ž›œ˜—Š•©ȱ–Š’ȱ–Š›ŽȱɗȱŠŒ’Ÿ’ŠŽŠȱŽȱ£’ȱŒžȱ£’ǯ
1 Aportul agriculturii PIB https://statbank.statistica.md:443/pxweb/sq/7a4e5f65-4bb7-4593-8539-1028f9d3ea5e
ǨǴǸǵȈȠȇȦȘȌȒȣȘȑȕȜȕȎȦȐȘșȉȌȔȔȇȦȖȌȗȌȖȏȘȣKWWSVVWDWLVWLFDJRYPGSXEOLFILOHVSXEOLFDWLLBHOHFWURQLFH5HFHQVDPLQWBDJULFRO5*$B
SULQFLSDOHOHBUH]XOWDWHBUXSGI

6 Agricultura ecologică. Principii de bază și bune practici | 2019 | FiBL | AED


Abordarea sistematică a  provocărilor
›’Œž•ž›Šȱ ŽŒ˜•˜’Œ©ȱ ŽœŽȱ œ˜•’Œ’Š—©ȱ ò’ȱ —ŽŒŽœ’©ȱ
Œ˜—’ô’’ȱ‹ž—ŽȱŠœ’ž›ŠŽȱŽȱœŠǰȱŒž–ȱœž—ȱž—ȱŒŠ›žȱ
•ŽŠ•ȱŽęŒ’Ž—ȱò’ȱ–©œž›’ȱŽȱœ™›’“’—ǰȱŠ›ȱò’ȱ˜ȱ‹ž—©ȱ’–-
™•Ž–Ž—Š›ŽȱŽȱŒ©›ŽȱŽ›–’Ž›’ǯ
ȱ Šȱ Ž›–Šȱ Š›’Œ˜•©ȱ ™›˜Ÿ˜Œ©›’•Žȱ œž—ȱ —ž–Ž›˜Š-
œŽǯȱŒŽœŽŠȱɗŒŽ™ȱŒžȱ™•Š—’ęŒŠ›ŽŠȱ˜™’–©ȱŠȱž—Œô’˜-
—©›’’ȱò’ȱŠȱŠœ˜•Š–Ž—ž•ž’ȱ™Žȱ™Ž›’˜ŠŠȱŒ˜—ŸŽ›œ’Ž’ȱò’ȱ
Š“ž—ȱ ™¦—©ȱ •Šȱ ŽŒ’£’’•Žȱ £’•—’ŒŽȱ ›ŽŽ›’˜›ȱ •Šȱ ˜™’–’-
£Š›ŽŠȱ ™›˜žŒô’Ž’ȱ Œž•ž›’•˜›ȱ ’—’Ÿ’žŠ•Žȱ ’—ȱ ™ž—Œ-
ž•ȱ Žȱ ŸŽŽ›Žȱ Š•ȱ Œ‘Ž•ž’Ž•’•˜›ȱ ò’ȱ Š•ȱ Ž‘—˜•˜’Ž’ȱ Žȱ
•žŒ›žǯȱŒŽœŽŠȱ’—ȱž›–©ȱœž—ȱ’–™˜›Š—Žȱ™Ž—›žȱŠȱ
œ™˜›’ȱ™›˜žŒ’Ÿ’ŠŽŠȱŒž•ž›’•˜›ȱò’ȱ–Š›“Ž•ŽȱŽȱŒ˜—-
›’‹žô’Žȱò’ȱ™Ž—›žȱŠȱɖ‹ž—©©ô’ȱ‹Ž—ŽęŒ’’•ŽȱɗȱŒŠ›ž•ȱ
Šœ˜•Š–Ž—ž•ž’ǯȱ›˜Ÿ˜Œ©›’•Žȱɗȱ£˜˜Ž‘—’Žȱœž—ȱ•ŠȱŽ•ȱ
Žȱ–Š›’ǯ
ȱ Ž›–Ž•Žȱ ŽŒ˜•˜’ŒŽȱ ’—ǰȱ ™Žȱ Œ¦ȱ ™˜œ’‹’•ǰȱ œ™›Žȱ ˜ȱ
Žœ’˜—Š›Žȱ ɗȱ Œ’›Œž’Žȱ Žȱ •žŒ›žȱ ɗŒ‘’œŽǰȱ Œžȱ ›Žœž›œŽȱ
™›˜™›’’ȱœŠžȱ’œ™˜—’‹’•Žȱ•Šȱ—’ŸŽ•ȱ•˜ŒŠ•ǯȱ—ȱœ˜•ȱŽ›’•ȱ
ŽœŽȱŒŽ•ȱ–Š’ȱ’–™˜›Š—ȱŒŠ™’Š•ȱŽȱ™›˜žŒô’ŽȱŠ•ȱŽ›–’-
Ž›’•˜›ȱŽŒ˜•˜’Œ’ǯȱŽ›’•’ŠŽŠȱœ˜•ž•ž’ȱœŽȱɖ‹ž—©©ôŽò-
Žȱ ™›’—ȱ Šœ˜•Š–Ž—ȱ ŽŒ‘’•’‹›Šȱ ò’ȱ Ž›’•’£Š›Žȱ ˜›Š—’Œ©ǰȱ
ɗȱœŒ˜™ž•ȱŠœ’ž›©›’’ȱ›Š—Š–Ž—ž•ž’ȱò’ȱ›Ž—Š‹’•’©ô’’ȱ
Ž›–Ž’ǯȱ ›ŠęŒž•ȱśȱ’•žœ›ŽŠ£©ȱœ’œŽ–ž•ȱŽȱ™›˜žŒŽ›Žȱ Conversia la agricultura ecologică necesită deseori ajustări în asolament pentru sporirea
ò’ȱ™›˜Ÿ˜Œ©›’•Žȱ™›’—Œ’™Š•Žȱ™Ž—›žȱŽ›–’Ž›’’ȱŽŒ˜•˜’Œ’ǯ fertilității solului.

Graficul 5: Provocările principale ale fermelor ecologice

Ferma ecologică Planificarea asolamentului

Rentabilitatea Cultivarea plantelor


Controlul bolilor
și dăunătorilor

Fertilizarea Combaterea mecanică


organică a buruienilor

Fertilitatea solului

Creșterea
animalelor
Nutriția bazată
pe furaj verde
Bunăstarea
animalelor Certificarea ecologică

În agricultura ecologică cultivarea plantelor și creșterea animalelor sunt strâns legate între ele. Coordonarea și utilizarea eficientă a resurselor sunt
condiții importante pentru succesul fermei.

Agricultura ecologică. Principii de bază și bune practici | 2019 | FiBL | AED 7


Principiile agriculturii ecologice
Œ˜™ž•ȱŠ›’Œž•ž›’’ȱŽŒ˜•˜’ŒŽȱŽœŽȱŽȱŠȱ™›˜žŒŽȱ™›˜-
žœŽȱŠ•’–Ž—Š›Žȱœ©—©˜ŠœŽȱɗ›Ȭž—ȱ–˜ȱŽęŒ’Ž—ȱ’—ȱ
™ž—Œž•ȱŽȱŸŽŽ›ŽȱŠ•ȱž’•’£©›’’ȱ›Šô’˜—Š•ŽȱŠȱ›Žœž›œŽ•˜›ȱ
ò’ȱŠ•ȱ‹ž—©œ©›’’ȱŠ—’–Š•Ž•˜›ǯȱŽ›–Ž—ž•ȱǮŽŒ˜•˜’ŒȄȱœŽȱ
›ŽŽ›©ȱɗȱŠŒŽœȱŒ˜—Ž¡ȱ•Šȱž’•’£Š›ŽŠȱɗ›©ò©–’—Ž•˜›ȱ
˜›Š—’ŒŽȱò’ȱŠȱŠ•˜›ȱ›Žœž›œŽȱ—Šž›Š•ŽȱŠ•ŽȱŽ›–Ž’ȱò’ȱ•Šȱ
›Ž—ž—ôŠ›ŽŠȱ•Šȱ™Žœ’Œ’Ž•Žȱœ’—Ž’ŒŽȱò’ȱɗ›©ò©–’—Ž•Žȱ
–’—Ž›Š•ŽȱŒžȱŠ£˜ǯ
ȱ Š›ȱ ǮŽŒ˜•˜’ŒȄȱ –Š’ȱ ™›Žœž™ž—Žȱ ò’ȱ ž—ȱ ™›˜ŒŽœȱ
ŒŠ›Žȱ›Žœ™ŽŒ©ȱ•Ž’•Žȱ—Šž›Š•ŽȱŠ•Žȱž—ž’ȱ˜›Š—’œ–ȱŸ’žǰȱ
ɗȱ ŒŠ›Žȱ ˜ŠŽȱ Ž•Ž–Ž—Ž•Žȱ œž—ȱ •ŽŠŽȱ ɗ›Žȱ Ž•Žǯȱ C—ȱ
Œ˜—œŽŒ’—ô©ǰȱ Š›’Œž•ž›Šȱ ŽŒ˜•˜’Œ©ȱ œŽȱ ‹Š£ŽŠ£©ȱ ™Žȱ ˜ȱ
‹ž—©ȱ’—Ž›ŠŒô’ž—Žȱɗ›Žȱœ˜•ǰȱ™•Š—ŽǰȱŠ—’–Š•Žǰȱ’—œŽŒŽǰȱ
ŠŒ˜›’ȱŽȱ–Ž’žǰȱŒž–ȱŠ›ȱęȱŠ™ŠȱœŠžȱŒ•’–Šǰȱò’ȱ˜Š–Ž—’ǯȱ
Ž›–’Ž›ž•ȱŽŒ˜•˜’ŒȱɗŒŽŠ›Œ©ȱœ©ȱŠ™•’ŒŽȱ™›’—Œ’™’’•Žȱò’ȱ Agricultura ecologică tinde spre producerea alimentelor sănătoase,
™›˜ŒŽœŽ•ŽȱŽŒ˜•˜’ŒŽȱŠœŽ•ȱɗŒ¦ȱœ©ȱ™˜Š©ȱ˜‹ô’—Žȱ›Š—- conservând totodată resursele.
Š–Ž—Žȱ˜™’–Žǰȱ™›˜Ž“¦—ȱɗȱŠŒŽ•Šò’ȱ’–™ȱ–Ž’ž•ȱ
ɗŒ˜—“ž›©˜›ǯȱ C—ȱ ŠŒŽœȱ œŽ—œǰȱ Š›’Œž•ž›Šȱ ŽŒ˜•˜’Œ©ȱ
ɗœŽŠ–—©ȱ Šȱ ŠŒŽȱ Š›’Œž•ž›©ȱ ɗ›Ȭž—ȱ –˜ȱ ’—Ž›Š- Agricultura în armonie cu natura,
˜›DZȱ™Žȱ•¦—©ȱ™›˜žŒŽ›ŽŠȱŠ•’–Ž—Ž•˜›ȱŽȱŒŠ•’ŠŽǰȱž—ȱ animalele și oamenii
˜‹’ŽŒ’Ÿȱ ’–™˜›Š—ȱ ŽœŽȱ Œ˜—œŽ›ŸŠ›ŽŠȱ ›Žœž›œŽ•˜›ȱ —Š- ›’Œž•ž›Šȱ ŽŒ˜•˜’Œ©ȱ ’Ž›©ȱ ™›’—ȱ Šœ™ŽŒŽȱ ŽœŽ—ô’-
ž›Š•Žǰȱ™›ŽŒž–ȱœ˜•ž•ȱŽ›’•ǰȱŠ™ŠȱŒž›Š©ȱò’ȱ‹’˜’ŸŽ›œ’- Š•Žȱ Šô©ȱ Žȱ ™›˜žŒô’Šȱ Œ˜—ŸŽ—ô’˜—Š•©ǯȱ C—ȱ Œž•’ŸŠ›ŽŠȱ
ŠŽŠȱ‹˜Š©ǯȱ ™•Š—Ž•˜›ȱŠ›’Œž•ž›ŠȱŽŒ˜•˜’Œ©ȱ’—Žȱœ©ȱ™©œ›Ž£Žȱ™Žȱ
Ž›–Ž—ȱ•ž—ȱ‹Š£Šȱ—Šž›Š•©ȱŠȱ™›˜žŒô’Ž’ȱŠ›’Œ˜•ŽǯȱC—ȱ
£˜˜Ž‘—’Žȱœž—ȱŸ’£ŠŽȱ˜ȱ‹ž—©œŠ›Žȱò’ȱ˜ȱ™Ž›˜›–Š—ô©ȱ
Cele patru principii IFOAM
ɗŠ•©ȱŠȱŸ’Žô’’ȱŠ—’–Š•Ž•˜›ǯ
Š£Šȱ ’ŽŠ•©ȱ ™Ž—›žȱ Š›’Œž•ž›Šȱ ŽŒ˜•˜’Œ©ȱ ò’ȱ –’òŒŠ- ȱ C—ȱ™›˜žŒŽ›ŽŠȱŠ•’–Ž—Ž•˜›ȱŽŒ˜•˜’ŒŽȱœ©—©˜ŠœŽȱ
›ŽŠȱ ŽŒ˜•˜’Œ©ȱ ˜ȱ Œ˜—œ’ž’Žȱ ŒŽ•Žȱ ™Š›žȱ ™›’—Œ’™’’ȱ Š•Žȱ ˜ȱŠŽ—ô’ŽȱŽ˜œŽ‹’©ȱœŽȱŠŒ˜›©ȱ™›Ž•žŒ›©›’’ȱ–’—’–Žȱò’ȱ
ȱ Ȯȱ ŽŽ›Šô’Šȱ —Ž›—Šô’˜—Š•©ȱ Šȱ ’òŒ©›’•˜›ȱ ™©œ›©›’’ȱŒŠ•’©ô’’ȱ–ŠŽ›’’•˜›ȱ™›’–ŽǯȱŽ—›žȱŠȱ˜‹ô’—Žȱ
™Ž—›žȱ›’Œž•ž›©ȱ Œ˜•˜’Œ©ȱ ǻŸŽ£’ȱ ŒŠœŽŠȱ ŗǼǯȱ ›’—- ŒŽŠȱ–Š’ȱ‹ž—©ȱŒŠ•’ŠŽȱ™˜œ’‹’•©ȱŠȱ™›˜žœŽ•˜›ȱŠ•’–Ž—-
Œ’™’’•ŽȱŽę—ŽœŒȱŒ˜—›’‹žô’ŠȱŠ›’Œž•ž›’’ȱŽŒ˜•˜’ŒŽȱò’ȱ Š›ŽȱŽŒ˜•˜’ŒŽǰȱ™›˜ŒŽœŠ˜›’’ȱœŽȱŠ¡ŽŠ£©ȱ™Žȱ˜ȱŒŠ•’ŠŽȱ
Šȱ ™Ž›œ˜Š—Ž•˜›ȱ ’–™•’ŒŠŽȱ ™Ž—›žȱ ˜ȱ Š›’Œž•ž›©ȱ –Š’ȱ ɗŠ•©ȱŠȱ–ŠŽ›’’•˜›ȱ™›’–Žǯ
‹ž—©ȱ•Šȱ—’ŸŽ•ȱ–˜—’Š•ǯȱŒŽœŽŠȱŒ˜—œ’ž’ŽȱŸŽŒ˜›ž•ȱ ›’—ȱ œŽ™Š›Š›ŽŠȱ Œ˜—œŽŒŸŽ—©ȱ Šȱ –ŠŽ›’’•˜›ȱ ™›’–Žȱ
Ž£Ÿ˜•©›’’ȱŒ˜—’—žŽȱŠȱŠ›’Œž•ž›’’ȱŽŒ˜•˜’ŒŽǯ ŽŒ˜•˜’ŒŽȱ Žȱ ŒŽ•Žȱ Œ˜—ŸŽ—ô’˜—Š•Žȱ ò’ȱ Ž•Š‹˜›Š›ŽŠȱ ˜Œž-
–Ž—Šô’Ž’ȱ Œ˜–™•ŽŽȱ ɗŒŽ™¦—ȱ Žȱ ™Žȱ Œ¦–™ȱ ™¦—©ȱ •Šȱ
™ž—Œž•ȱŽȱŸ¦—£Š›ŽǰȱœŽȱ™›ŽŸ’—ŽȱŒ˜—Š–’—Š›ŽŠȱò’ȱŠ–Žœ-
ŽŒŠ›ŽŠȱ™›˜žœŽ•˜›ȱŽŒ˜•˜’ŒŽȱŒžȱŒŽ•ŽȱȱŒ˜—ŸŽ—ô’˜—Š•Žǯ

Caseta 1: Cele patru principii IFOAM pentru agricultura ecologică


Principiul sănătății Agricultura ecologică trebuie să păstreze și să consolideze sănătatea solului,
plantelor, animalelor, oamenilor și planetei, ca tot unitar și indivizibil.
Principiul ecologic Agricultura ecologică trebuie să se bazeze pe sisteme și cicluri ecologice vii,
să lucreze cu acestea, să încerce să le imite și să le consolideze.
Principiul corectitudinii Agricultura ecologică trebuie să se bazeze pe relații care să asigure corectitu-
dinea în privința mediului înconjurător comun și a egalității de șanse în viață.
Principiul administrării Agricultura ecologică trebuie gestionată într-o manieră prudentă și responsabilă,
pentru a menține sănătatea și bunăstarea generațiilor actuale și viitoare și a 
proteja mediul.

8 Agricultura ecologică. Principii de bază și bune practici | 2019 | FiBL | AED


Tabelul 2: Principiile de bază ale agriculturii ecologice
Agricultura ecologică aspiră la: Producătorii ecologici renunță la:
• respect pentru viață, • semințele modificate genetic sau tratate
• conservarea resurselor, cu pesticide sintetice,
• circuite de lucru închise, pe cât posibil, • erbicide,
• conservarea și stimularea fertilității solului, • îngrășămintele minerale cu azot și îngrășămintele cu
• varietate mare de habitate, fosfor ușor solubile,
• protecție preventivă, și nu directă, a plantelor, • pesticidele sintetice,
• bunăstarea animalelor, acces la spații în aer liber • regulatorii de creștere pentru plante (hormoni),
sau pășuni, • utilizarea de rutină a medicamentelor veterinare,
• animale sănătoase și robuste, • promotorii antimicrobieni de creștere,
• produse alimentare de înaltă calitate, • performanță maximă în producția agricolă vegetală și
• nivel sporit de acceptare în rândul populației nonagricole. în creșterea animalelor.

Producția ecologică și comercializarea acesteia acordă Pe lângă cele enumerate, procesatorii ecologici
atenție la: renunță și la:
• separarea spațială a produselor obținute de la culturile • îndulcitori artificiali, stabilizatori, conservanți, glutamat
convenționale și ecologice la recoltare, transportare, ca potențator de arome și gust,
depozitare și comercializare, • coloranți, arome artificiale,
• comercializarea numai prin întreprinderi certificate, • grăsimi hidrogenate.
• trasabilitatea produselor de-a lungul întregului lanț de
producere.

Cerințe legale față de producția ecologică


›˜žŒô’Šȱ ŽŒ˜•˜’Œ©ȱ ŽœŽȱ ›Ž•Ž–Ž—Š©ȱ ™›’—ȱ •ŽŽǯȱ ŽœŽȱŒŽŠȱ–Š’ȱ’–™˜›Š—©ȱ›Ž•Ž–Ž—Š›ŽȱŽȱ›ŽŽ›’—ô©ȱ
›’—ȱŒ˜—›˜•ȱò’ȱŒŽ›’ęŒŠ›ŽȱœŽȱŠ›Š—ŽŠ£©ȱŒ©ȱŒŽ›’—ôŽ•Žȱ ™Ž—›žȱŠ•Žȱô©›’ȱŽž›˜™Ž—Žȱ’—ȱž›˜™ŠȱŽȱœȱò’ȱŽȱ
–’—’–ŽȱŽę—’Žȱɗȱ›Žž•Š–Ž—ž•ȱ™›’Ÿ’—ȱŠ›’Œž•ž- žȬœǰȱ™›ŽŒž–ȱò’ȱ™Ž—›žȱ˜›ŸŽ’Šȱò’ȱ•ŸŽô’Šǯȱ›˜-
›ŠȱŽŒ˜•˜’Œ©ȱœž—ȱɗŽ™•’—’ŽȱɗŒŽ™¦—ȱŽȱ•Šȱ™›˜ž- žŒ©˜›’ȱ’—ȱô©›’ȱ’—ȱŠŠ›ŠȱȱȮȱŒž–ȱŠ›ȱęȱ˜•˜ŸŠȱ
ŒŽ›Žȱ™¦—©ȱ•Šȱ™›˜ŒŽœŠ›Žȱò’ȱŒ˜–Ž›Œ’Š•’£Š›Žǯ ȮȱŒŠ›Žȱ˜›ŽœŒȱœ©ȱŽ¡™˜›Žȱɗȱȱ›Ž‹ž’Žȱœ©ȱęŽȱŒŽ›’ę-
ŒŠŽȱɗȱŒ˜—˜›–’ŠŽȱŒžȱ›Ž•Ž–Ž—©›’•Žȱǯȱ
ȱ Ž›’—ôŽ•ŽȱŽȱ›Ž™ȱ™›’ŸŠȱœž—ȱœŠ‹’•’ŽȱŽȱ’Ž-
Regulamentele de stat și
›’Ž•Žȱ Šœ˜Œ’Šô’’ȱ œŠžȱ ’œ›’‹ž’˜›’ȱ –Š›’ȱ ɗȱ ˜–Ž—’ž•ȱ
de drept  privat Š›’Œž•ž›’’ȱ ŽŒ˜•˜’ŒŽǰȱ ŒŠ›Žȱ œž—ȱ ɗȱ ŠŒŽ•Šò’ȱ ’–™ȱ ò’ȱ
Ž›’—ôŽ•Žȱ œž—ȱ Žę—’Žȱ ɗȱ ›Žž•Š–Ž—Ž•Žȱ ’—Ž›—Š- ˜›Š—’£Šô’’ȱ ™›’ŸŠŽȱ Žȱ –Š›Œ©ǯȱ C—›Žȱ Šœ˜Œ’Šô’’•Žȱ ɗȱ
ô’˜—Š•Žȱ ǻŽȱ Ž¡Ž–™•žǰȱ ›Žž•Š–Ž—Ž•Žȱ Ǽǰȱ ɗȱ ›Žž- ˜–Ž—’ž•ȱŠ›’Œž•ž›’’ȱŽŒ˜•˜’ŒŽȱò’ȱž—Ž•ŽȱœŠŽȱŽ¡’œ©ȱ
•Š–Ž—Ž•Žȱ Žȱ œŠȱ ò’ȱ Žȱ ›Ž™ȱ ™›’ŸŠǯȱ Ž—›žȱ ŒŽ›’- ŠŒ˜›ž›’ȱŒŠ›ŽȱŠę›–©ȱŒ©ȱŠ—ž–’Žȱ—˜›–Žȱò’ȱ›Žž•’ȱŠžȱ
ꌊ›ŽŠȱ ŽŒ˜•˜’Œ©ȱ Œ˜—˜›–ȱ ž—ž’ȱ Š—ž–’ȱ œŠ—Š›ǰȱ ŠŒŽŽŠò’ȱŸŠ•˜Š›Žǰȱ›Žœ™ŽŒ’Ÿȱœž—ȱǮȱŽŒ‘’ŸŠ•Ž—ŽȄȱǻŸŽ£’ȱ
›Ž‹ž’ŽȱɗŽ™•’—’ŽȱŒŽ›’—ôŽ•ŽȱŒ˜›Žœ™ž—£©˜Š›Žǯȱ ›ŠęŒž•ȱŜȱò’ȱŒŠœŽŠȱŘȱ•Šȱ™Š’—ŠȱŗŖǼǯ
ȱ Žž•Š–Ž—Ž•Žȱ ’—Ž›—Šô’˜—Š•Žȱ ò’ȱ Žȱ œŠȱ ɗȱ ˜-
–Ž—’ž•ȱ Š›’Œž•ž›’’ȱ ŽŒ˜•˜’ŒŽȱ œž—ȱ ™žŽ›—’Œȱ ’—Ěž-
Protecția termenilor „biologic”
Ž—ôŠŽȱ Žȱ —˜›–Ž•Žȱ ò’ȱ ›Žž•’•Žȱ Žȱ ‹Š£©ȱ Š•Žȱ ǰȱ
™›ŽŒž–ȱò’ȱŽȱ—˜›–Ž•ŽȱŒžȱŒŠ›ŠŒŽ›ȱŽȱ›ŽŒ˜–Š—Š›Žȱ
și „ecologic”
Š•Žȱ ˜Ž¡ȱ•’–Ž—Š›’žœȱ ǻŒ˜•ŽŒô’Žȱ Žȱ œŠ—Š›Žȱ ’—- ˜ŠŽȱ ›Žž•Š–Ž—Ž•Žȱ ™›’Ÿ’—ȱ ™›˜žŒô’Šȱ ŽŒ˜•˜’Œ©ȱ
Ž›—Šô’˜—Š•ŽǰȱŽȱŒ˜ž›’ȱŽȱ‹ž—©ȱ™›ŠŒ’Œ©ȱŠ•’–Ž—Š- ™›˜Ž“ŽŠ£©ȱ Ž›–Ž—’’ȱ Ǯ‹’˜•˜’ŒȄȱ ò’ȱ ǮŽŒ˜•˜’ŒȄǰȱ ’—-
›©ǰȱ Ž•Š‹˜›ŠŽȱ Žȱ Ǽǯȱ Š£Šȱ •ŽŠ•©ȱ Šȱ Š›’Œž•ž›’’ȱ Œ•žœ’Ÿȱ Š‹›ŽŸ’Ž›’•Žȱ ŠŒŽœ˜›Šȱ Ǯ‹’˜Ȅȱ ò’ȱ ǮŽŒ˜Ȅǰȱ ɗȱ ’Ž-
ŽŒ˜•˜’ŒŽȱɗȱž›˜™ŠȱŽœŽȱŽž•Š–Ž—ž•ȱȱ™›’Ÿ’—ȱ ›’Žȱ ŸŠ›’Š—Žȱ ò’ȱ •’–‹’ǯȱ C—ȱ Œ˜—œŽŒ’—ô©ǰȱ ŠŒŽœŽŠȱ ™˜ȱ ęȱ
™›˜žŒô’ŠȱŽŒ˜•˜’Œ©ǰȱŒŠ›ŽȱŠȱ’—›ŠȱɗȱŸ’˜Š›Žȱɗȱŗşşřȱ ž’•’£ŠŽȱ—ž–Š’ȱ™Ž—›žȱ™›˜žœŽ•ŽȱŒŠ›ŽȱŠžȱ›Žœ™ŽŒŠȱ
ò’ǰȱ Žȱ Šž—Œ’ǰȱ Šȱ ˜œȱ Œ˜–™•ŽŠȱ ò’ȱ ›ŽŸ’£ž’ȱ Žȱ –Š’ȱ —˜›–Ž•Žȱ ŽŒ˜•˜’ŒŽȱ ɗȱ ™›˜ŒŽœž•ȱ Žȱ ™›˜žŒŽ›Žǰȱ ™›˜-
–ž•Žȱ˜›’ǯȱŽž•Š–Ž—Ž•ŽȱŠŒžŠ•ŽȱǻǼȱŞřŚȦŘŖŖŝȱò’ȱ ŒŽœŠ›Žȱò’ȱŒ˜–Ž›Œ’Š•’£Š›ŽǯȱŽœ™ŽŒŠ›ŽŠȱ—˜›–Ž•˜›ȱŽœŽȱ
ǻǼȱŞşşȦŘŖŖŞȱŸ˜›ȱęȱɗ•˜Œž’ŽȱɗŒŽ™¦—ȱŒžȱŠŠȱŽȱŗȱ ŸŽ›’ęŒŠ©ȱ Žȱ ˜›Š—’œ–Ž•Žȱ Žȱ ŒŽ›’ęŒŠ›Žȱ ŠŒ›Ž’ŠŽǰȱ
’Š—žŠ›’ŽȱŘŖŘŗȱŒžȱŽž•Š–Ž—ž•ȱǻǼȱŘŖŗŞȦŞŚŞǯȱŽ- œ™ŽŒ’Š•’£ŠŽȱò’ȱ›ŽŒž—˜œŒžŽȱ˜ęŒ’Š•ȱɗȱŒŠ›ž•ȱ’—œ™ŽŒ-
ž•Š–Ž—ž•ȱ ȱ ŽœŽȱ Š™•’ŒŠ‹’•ȱ ɗȱ ˜ŠŽȱ ô©›’•Žȱ ȱ ò’ȱ ô’’•˜›ȱ™›˜›Š–ŠŽǰȱŠ›ȱò’ȱŠ•ȱŒŽ•˜›ȱŽŽŒžŠŽȱœ™˜—Š—ǯ

Agricultura ecologică. Principii de bază și bune practici | 2019 | FiBL | AED 9


Graficul 6: Exemple de standarde ecologice de stat, private și acorduri de echivalență existente

Acord de echivalență între Bio Suisse și alte asociații ecologice


de drept privat
Regulamentele

Acord de echivalență între UE și alte state


Regulamentele
de stat

Argentina/Australia/Canada/Cili/Cost Rica/India/Istrael/
Japonia/Tunisia/Coreia de Sud/ Noua Zeelanda/Elveția/SUA
Reglementările UE Reglementările altor state

Acordurile de echivalență dintre standardele ecologice de stat și cele private facilitează intrarea pe piață și reduc costurile de certificare.

Diferențele în directive și  echivalența


Caseta 2: Accesul simplificat pe piață da-
’›ŽŒ’ŸŽ•Žȱ Šœ˜Œ’Šô’’•˜›ȱ ŽŒ˜•˜’ŒŽȱ ’—ȱ ꎌŠ›Žȱ ôŠ›©ȱ torită acordurilor de echivalență
Ž™©òŽœŒȱɗȱ–ž•Žȱ˜–Ž—’’ȱŒŽ›’—ôŽ•ŽȱœŠž•ž’ǯȱœŽ•ǰȱ
Šœ˜Œ’Šô’’•ŽȱŽŒ˜•˜’ŒŽȱ™›’ŸŠŽȱœŠžȱ’œ›’‹ž’˜›’’ȱ–Š›’ȱ La nivel de stat, diferite țări din afara UE (a se vedea
œŽȱ ™˜£’ô’˜—ŽŠ£©ȱ ™Žȱ ™’Šô©ȱ Œžȱ ™›˜™›’’•Žȱ –©›Œ’ǰȱ ŒŠ›Žȱ graficul 10) au convenit cu UE că legislația lor privind
™›˜–’ȱ˜ȱž›Š‹’•’ŠŽȱ–Š’ȱ–Š›Žǰȱž—ȱ—’ŸŽ•ȱ–Š’ȱɗŠ•ȱ agricultura ecologică este echivalentă. Producătorii
Žȱ‹ž—©œŠ›ŽȱŠȱŠ—’–Š•Ž•˜›ȱò’ȱ˜ȱŒŠ•’ŠŽȱ–Š’ȱɗŠ•©ȱŠȱ din aceste țări, care sunt certificați în conformitate
™›˜žœŽ•˜›ȱ Š•’–Ž—Š›Žȱ ™Ž—›žȱ Œ˜—œž–Š˜›’ǯȱ ›Š- cu legislația națională privind agricultura ecologică,
—’£Šô’’•Žȱ Žȱ –Š›Œ©ȱ ò’ȱ –Ž–‹›’’ȱ ŠŒŽœ˜›Šȱ ™˜ȱ ž’•’£Šȱ pot exporta către UE fără a avea certificare supli-
ŠŒŽŠœ©ȱ ŸŠ•˜Š›Žȱ Š©žŠ©ȱ ™Ž—›žȱ Œ˜–Ž›Œ’Š•’£Š›ŽŠȱ mentară. Totodată, producătorii din țările din afara
™›˜žœŽ•˜›ȱ•˜›ǯ UE, ce nu au stabilit un acord de echivalență privind
ȱ Ž—›žȱ™›˜žŒ©˜›’’ȱŒŠ›Žȱ˜›ŽœŒȱœ©Ȭò’ȱŸ¦—©ȱ™›˜- agricultura ecologică cu UE, pot exporta doar dacă
žœŽ•Žȱ™Žȱ’Ž›’Žȱ™’ŽôŽȱŒžȱ’Ž›’Žȱ–©›Œ’ȱŠŒŽœȱ•žŒ›žȱ sunt certificați atât în conformitate cu legislația lor na-
ɗœŽŠ–—©ȱ Œ©ȱ ŽœŽȱ —ŽŒŽœŠ›©ȱ ŒŽ›’ęŒŠ›ŽŠȱ ™Ž—›žȱ –Š’ȱ țională, cât și cu regulamentul UE.
–ž•ŽȱœŠ—Š›ŽȱŽŒ˜•˜’ŒŽǯȱ›’—ȱž›–Š›Žǰȱ–ž•Žȱ˜›Š- În Europa unele organizații de marcă au cerințe teh-
—’œ–ŽȱŽȱŒŽ›’ęŒŠ›Žȱœž—ȱŠŒ›Ž’ŠŽȱ™Ž—›žȱ–Š’ȱ–ž•- nice similare pentru producerea produselor alimen-
Žȱ œŠ—Š›Žǯȱ ›˜žŒ©˜›’’ȱ ™˜ȱ ŠŸŽŠȱ ŠœŽ•ȱ ŠŒŒŽœȱ •Šȱ tare. Pentru a simplifica accesul pe piață, organiza-
’Ž›’Žȱ™’ŽôŽȬô’—©ȱ•Šȱž—ȱŒ˜œȱœž™•’–Ž—Š›ȱȱ›Ž£˜—Š‹’•ǯ țiile au negociat și încheiat acorduri de echivalență.
ȱ Ž›’—ôŽ•Žȱ –Š’ȱ œ›’ŒŽȱ Š•Žȱ –©›Œ’’ȱ œŽȱ ‹Š£ŽŠ£©ȱ ™Žȱ Acestea permit vânzarea produselor ecologice de la
ž›–©˜Š›Ž•Žȱ ’Ž›Ž—ôŽȱ Šô©ȱ Žȱ Žž•Š–Ž—ž•ȱ ȱ membrii asociației în altă țară sub o marcă „echiva-
™›’Ÿ’—ȱ ™›˜žŒô’Šȱ ŽŒ˜•˜’Œ©ȱ ǻ™Ž—›žȱ ŽŠ•’’ȱ ŸŽ£’ȱ lentă”. Procedura dată se aplică însă numai produse-
™Š’—ŠȱŚŜǼDZ lor care au fost produse în țara în care este înregistra-
• Activitate generală: –Š—ŠŽ–Ž—ž•ȱ ŽŒ˜•˜’Œȱ Š•ȱ tă organizația de marcă (echivalent cu mărfuri de la
žž›˜›ȱ›Š–ž›’•˜›ȱɗ›Ž™›’—Ž›’’ǯ membrii asociației din țara de origine). De exemplu,
• Reglementări mai stricte privind creșterea anima- conform acordului de echivalență, mărfurile certifica-
lelor: ™©òž—’ȱ ˜‹•’Š˜›’’ȱ ™Ž—›žȱ ›ž–Ž©˜Š›Žǰȱ te Naturland din Germania sunt considerate echiva-
™›˜™˜›ô’Žȱ •’–’Š©ȱ Žȱ ž›Š“Žȱ Œ˜—ŒŽ—›ŠŽȱ ɗȱ ›Šô’Šȱ lente cu Bio Suisse din Elveția (vezi graficul 6). Pe de
Š•’–Ž—Š›©ȱ˜Š•©ǰȱ›Žœ›’Œô’’ȱ™›’Ÿ’—ȱŒ˜–™˜—Ž—Ž- altă parte, produsele certificate Naturland din alte
•Žȱž›Š“Ž›ŽȱŒ˜—ŸŽ—ô’˜—Š•Žȱ™Ž›–’œŽǯ țări terțe (precum Moldova) trebuie să fie verificate
• Biodiversitate: Ž•’–’Š›ŽŠȱ ž—Ž’ȱ Š—ž–’Žȱ ™©›ô’ȱ Šȱ și certificate de un organism de certificare acreditat
œž™›ŠŽôŽ’ȱŽ›–Ž’ȱ™Ž—›žȱœ™˜›’›ŽŠȱ‹’˜’ŸŽ›œ’©ô’’ǰȱ de Bio Suisse, pentru a putea fi comercializate cu
–©œž›’ȱŽȱœ™˜›’›ŽȱŠȱ‹’˜’ŸŽ›œ’©ô’’ȱɗȱŒž•ž›’ǯ marca Bio Suisse. O astfel de certificare ulterioară
• Responsabilitate socială: ›Žœ™ŽŒŠ›ŽŠȱ ŒŽ›’—ôŽ•˜›ȱ determină cheltuieli suplimentare pentru producătorii
œ˜Œ’Š•Žȱ–’—’–Žȱ™›’Ÿ’—ȱŒ˜—’ô’’•ŽȱŽȱ–ž—Œ©ȱŠ•Žȱ din țara de origine.
Š—Š“Šô’•˜›ǯ

10 Agricultura ecologică. Principii de bază și bune practici | 2019 | FiBL | AED


Fertilitatea solului –
baza producției ecologice

Solul ca sistem viu


˜•ž›’•ŽȱŸž•—Ž›Š‹’•Žȱò’ȱŽ›ŠŠŽȱ—žȱ™˜ȱŠžŒŽȱ›Š—-
Š–Ž—ŽȱɗŠ•ŽȱɗȱŠ›’Œž•ž›ŠȱŽŒ˜•˜’Œ©ǯȱ›’—ȱž›–Š-
›ŽǰȱŽ›–’Ž›’’ȱŽŒ˜•˜’Œ’ȱŽ™’—ȱŽȱ˜ȱ‹ž—©ȱŽ›’•’ŠŽȱ
—Šž›Š•©ȱŠȱœ˜•ž•ž’ǯ
ȱ ž•Žȱ™›˜ŒŽœŽȱ’—ȱœ˜•ȱŽ™’—ȱŽȱŠŒ’Ÿ’ŠŽŠȱ˜›- Un sol activ biologic are o importanță esențială pentru producția ecologică.
Š—’œ–Ž•˜›ȱ’—ȱœ˜•ȱò’ȱ™˜ȱŸŠ›’Šȱ˜Š›Žȱ–ž•ȱɗȱž—Œ-
ô’Žȱ Žȱ Œ˜–™˜—Ž—ôŠȱ ™˜™ž•Šô’’•˜›ȱ ˜›Š—’œ–Ž•˜›ȱ ’—ȱ
œ˜•ȱò’ȱŠŒ’Ÿ’ŠŽŠȱŠŒŽœ˜›Šǯȱ›Š—’œ–Ž•ŽȱŒŠ›Žȱ›©’ŽœŒȱ •Šȱ Œ˜•–ŠŠ›Žȱ ò’ȱ •Šȱ Ž›˜£’ž—Žǯȱ —ȱ œ˜•ȱ Ž›’•ȱ ŽœŽǰȱ Žȱ
ɗȱœ˜•ȱœž—ȱ›Žœ™˜—œŠ‹’•ŽȱŽȱŠ–ŽœŽŒŠ›ŽŠȱœ˜•ž•ž’ǰȱŽȱ ŠœŽ–Ž—ŽŠǰȱ ž—ȱ ›Ž£Ž›Ÿ˜›ȱ ŽęŒ’Ž—ȱ ™Ž—›žȱ Ž¡ŒŽœž•ȱ Žȱ
ŽœŒ˜–™ž—Ž›ŽŠȱò’ȱ›Š—œ˜›–Š›ŽŠȱ›Žœž›’•˜›ȱŸŽŽŠ- —ž›’Ž—ô’ȱ ò’ȱ 2Dzȱ ŠŒŽŠœŠȱ ™›ŽŸ’—Žȱ œž™›ŠŽ›’•’£Š›ŽŠȱ
•Žǰȱ Šȱ ɗ›©ò©–’—Ž•˜›ȱ ˜›Š—’ŒŽȱ ò’ȱ Šȱ ŠŽ—ô’•˜›ȱ ™Š˜- Š™Ž•˜›ǰȱŒ˜—›’‹ž’Žȱ•Šȱ›ŽžŒŽ›ŽŠȱŠ£Ž•˜›ȱŒžȱŽŽŒȱŽȱ
Ž—’ȱ™›Ž£Ž—ô’ȱŠ¦ȱɗȱœ˜•ǰȱŒ¦ȱò’ȱ™Žȱœž™›ŠŠôŠȱŠŒŽœž- œŽ›©ȱò’ǰȱŠœŽ•ǰȱŠȱɗŒ©•£’›’’ȱ•˜‹Š•Žǯ
’ŠǯȱC—ȱž›–ŠȱŠŒŽœ˜›ȱ™›˜ŒŽœŽǰȱœŽȱŽ•’–’—©ȱ–’—Ž›Š•Žȱò’ȱ
—ž›’Ž—ô’ǰȱŽȱŒŠ›Žȱ™•Š—Ž•ŽȱŠžȱ—ŽŸ˜’Žȱ™Ž—›žȱŒ›ŽòŽ-
›ŽǯȱC—ȱŠŒŽ•Šò’ȱ’–™ǰȱœŽȱ˜›–ŽŠ£©ȱŒ˜–™žò’ȱœŠ‹’•’ȱŽȱ
‘ž–žœǰȱŒŠ›Žȱœž—ȱž—ȱ’–™˜›Š—ȱ›Ž£Ž›Ÿ˜›ȱŽȱ—ž›’- Un sol fertil ...
Ž—ô’ȱò’ȱŽȱŠ™©ǰȱœ™˜›ŽœŒȱŽ›’•’ŠŽŠȱœ˜•ž•ž’ȱò’ȱŒ˜—Ž›©ȱ • produce produse de înaltă calitate specifice
ŠŒŽœž’Šȱ˜ȱŒž•˜Š›Žȱ–Š›˜Ȭ—ŽŠ›©ǯ condițiilor locale,
ȱ Žȱ‹Š£Šȱž—˜›ȱŠœŽ•ȱŽȱ˜‹œŽ›ŸŠô’’ǰȱŽ›–’Ž›’’ȱŽŒ˜- • transformă eficient substanțele nutritive în
•˜’Œ’ȱɗôŽ•ŽȱŽ›’•’ŠŽŠȱœ˜•ž•ž’ȱɗȱ™›’–ž•ȱ›¦—ȱŒŠȱ produse,
›Ž£ž•Šž•ȱ™›˜ŒŽœŽ•˜›ȱ‹’˜•˜’ŒŽȱȮȱœ™›ŽȱŽ˜œŽ‹’›ŽȱŽȱ • menține o floră și o faună activă și diversă a
Š›’Œž•ž›Šȱ Œ˜—ŸŽ—ô’˜—Š•©ǰȱ ɗȱ ŒŠ›Žȱ ǮŽ›’•’ŠŽŠȱ œ˜- solului,
•ž•ž’ȄȱŽ™’—Žȱ˜Š›Žȱ–ž•ȱŽȱŠ™˜›ž•ȱŽȱ—ž›’Ž—ô’ȱ • închide ciclurile de nutrienți prin eliminarea
Œžȱɗ›©ò©–’—ŽȱŒ‘’–’ŒŽǯȱC—ȱŠ›’Œž•ž›ŠȱŽŒ˜•˜’Œ©ǰȱ și transformarea neperturbată a resturilor de
ŠŒŒŽ—ž•ȱ—žȱœŽȱ™ž—Žȱ™ŽȱŒ˜—ô’—žž•ȱŽȱŠ£˜ǰȱ˜œ˜›ȱò’ȱ plante și animale,
™˜Šœ’žȱŠ•ȱœ˜•ž•ž’ǰȱŒ’ȱ™Žȱ˜ȱŠŒ’Ÿ’ŠŽȱ‹’˜•˜’Œ©ȱɗŠ•©ǰȱ • restabilește un echilibru sănătos după „tulbu-
ŒŠ›Žȱ˜Ž›©ȱ™•Š—Ž•˜›ȱ—ž›’Ž—ô’ȱɗ›Ȭž—ȱ–˜ȱ—Šž›Š•ǯ rări”, cum ar fi boli, precipitații abundente sau
ȱ ›˜ŒŽœŽ•Žȱ‹’˜•˜’ŒŽȱ—Šž›Š•Žȱ’—ȱœ˜•ȱŒ˜—›’‹ž’Žȱ lucrare defectuoasă,
•Šȱ Œ›ŽòŽ›ŽŠȱ ŽŒ‘’•’‹›Š©ȱ Šȱ ™•Š—Ž•˜›ȱ ò’ȱ •Šȱ ›Ž£’œŽ—ôŠȱ • poate capta sau degrada eficient poluanții,
ŠŒŽœ˜›Šǯȱ —ȱ œ˜•ȱ ‹˜Šȱ ɗȱ ‘ž–žœȱ ò’ȱ ‹’˜•˜’Œȱ ŠŒ’Ÿȱ • stochează bine nutrienți, apă și CO2,
ŽœŽȱ žò˜›ȱ Žȱ •žŒ›ŠDzȱ Š˜›’©ȱ œ›žŒž›’’ȱ œŠ•Žȱ ™˜›˜Š- • minimizează eroziunea cauzată de apă și vânt.
œŽǰȱŽ•ȱŠ‹œ˜Š›‹Žȱ‹’—ŽȱŠ™ŠȱŽȱ™•˜Š’Žȱò’ȱŽœŽȱ›Ž£’œŽ—ȱ

Tabelul 3: Procese de solificare influențate de organismele din sol


Alterarea biologică Procese de alterare biochimică a rocilor, provocate de produsele metabolice
ale microorganismelor.
Formarea structurii solului Substanțele organice secretate de microorganisme leagă între ele particulele
minerale de sol, formând complexe stabile argilă-humus (agregate structurale).
Formarea agregatelor Solidificarea particulelor de sol și creșterea rezistenței la sfărâmare.
structurale ale solului
Mineralizarea Descompunerea resturilor organice în compuși anorganici, care, ulterior,
devin disponibili din nou ca nutrienți pentru plante.
Humificarea Transformarea substanțelor organice moarte în complexe stabile de humus,
care îmbunătățesc structura și fertilitatea solului.
Nitrificarea / denitrificarea Fixarea și transformarea azotului.

Agricultura ecologică. Principii de bază și bune practici | 2019 | FiBL | AED 11


Stimularea activă a
organismelor din sol
ŽŸ’Š•’£Š›ŽŠȱœ˜•ž•ž’ȱŽœŽȱ˜ȱ™›Ž˜Œž™Š›ŽȱŽœŽ—ô’Š•©ȱŠȱ
Š›’Œž•ž›’’ȱŽŒ˜•˜’ŒŽǯȱŠȱŽ•ȱŽȱ’–™˜›Š—Žȱœž—ȱò’ȱ
–©œž›’•Žȱ Žȱ •žŒ›Š›Žǰȱ ŒŠ›Žȱ Šžȱ ž—ȱ ŽŽŒȱ ™˜£’’Ÿȱ Šœž-
™›Šȱ Ž£Ÿ˜•©›’’ȱ ˜›Š—’œ–Ž•˜›ȱ ’—ȱ œ˜•ǰȱ Žȱ Ž¡Ž–™•žȱ
ž›—’£Š›ŽŠȱŽȱǮ‘›Š—©ȄȱŠŽŒŸŠ©ǰȱŒŠȱ›Žœž›’•ŽȱŽȱ›Ž-
Œ˜•©ǰȱ Œž•’ŸŠ›ŽŠȱ ™Š“’ò’•˜›ȱ –ž•’Š—žŠ•Žȱ Žȱ ›’˜’ǰȱ Šȱ
ɗ›©ò©–’—Ž•˜›ȱŸŽ›£’ȱò’ȱŠȱŒž•ž›’•˜›ȱœŽŒž—Š›Žǯȱ›-
Š—’œ–Ž•Žȱ’—ȱœ˜•ȱœž—ȱœ’–ž•ŠŽȱò’ȱ™›’—ȱž’•’£Š›ŽŠȱ
ž—˜’ž•ž’ȱŽȱ›Š“ȱœŠžȱŠȱŒ˜–™˜œž•ž’ǯ
ȱ žŒ›Š›ŽŠȱ –’—’–©ǰȱ Œ¦ȱ –Š’ȱ ž—’˜›–©ǰȱ ©›©ȱ ɗ-
˜Š›ŒŽ›ŽŠȱ‹›Š£Ž’ǰȱŒŠ›Žȱ—žȱŒ˜–™ŠŒŽŠ£©ȱœ˜•ž•ǰȱ™›˜- Complexele argilă-humus și substanțele mucilaginoase din excremen-
Ž“ŽŠ£©ȱ ɗȱ œ™ŽŒ’Š•ȱ –ŠŒ›˜Šž—Šǰȱ Œž–ȱ Š›ȱ ęȱ ›¦–Ž•Žǰȱ tele de râme îmbunătățesc structura și coeziunea solului.
™›ŽŒž–ȱò’ȱœ›žŒž›Šȱœ˜•ž•ž’ǯ

Lucrarea prudentă și eficientă


a  solului
C—ȱž•’–’’ȱŚŖȱŽȱŠ—’ǰȱŒž•’ŸŠ›ŽŠȱŽ¡ŒŽœ’Ÿ©ȱŠȱœ˜•ž•ž’ȱŠȱ
žœȱ•Šȱ™’Ž›Ž›ŽŠȱŠȱŠ™›˜¡’–Š’ŸȱřŖȹƖȱ’—ȱŽ›Ž—ž›’-
•Žȱ Š›Š‹’•Žȱ ’—ȱ ɗ›ŽŠŠȱ •ž–Žǰȱ ’—ȱ ŒŠž£Šȱ Ž›˜£’ž—’’ǯȱ
Œž–ȱŽ›–’Ž›’’ȱŽŒ˜•˜’Œ’ȱɗŒŽŠ›Œ©ǰȱž™©ȱ™˜œ’‹’•’Š-
Žǰȱœ©ȱŒž•’ŸŽȱ™©–¦—ž•ȱŒ¦ȱ–Š’ȱ™›žŽ—ǯȱœŽȱŽŸ’Š-
©ȱ Š–ŽœŽŒŠ›ŽŠȱ ’—Ž—œ©ȱ ò’ȱ ™›˜ž—©ȱ Šȱ œ˜•ž•ž’ȱ ™›’—ȱ
Š›©ž›ŠȱŒžȱ™•žž•ȱò’ȱ›Ž£Šȱ›ŽŸŽ›œ’‹’•©ǰȱŒ˜–‹’—Š©ȱŒžȱ
ž’•Š“Žȱ›Ž•Žȱò’ȱ›ŠŒ˜Š›Žǯ
ȱ Œ˜™ž•ȱ•žŒ›©›’’ȱŽŒ˜•˜’ŒŽȱŠȱœ˜•ž•ž’ȱŽœŽȱŽȱŠȱ™©œ-
›Šǰȱ™ŽȱŒ¦ȱ™˜œ’‹’•ǰȱœ›Š’ęŒŠ›ŽŠȱ—Šž›Š•©ȱŠȱŠŒŽœž’Šǰȱ
™Ž—›žȱ ŠȬ’ȱ œ™˜›’ȱ Ž›’•’ŠŽŠǰȱ ò’ȱ Žȱ Šȱ ɗ˜Š›ŒŽȱ ˜Š›ȱ
œ›Šž•ȱœž™Ž›’˜›ǯȱŠŒ©ȱŽœŽȱ—ŽŒŽœŠ›ǰȱœ›Šž›’•Žȱ’—Ž-
Cu plugul reversibil se poate de condus în afara brazdei. Astfel este ›’˜Š›Žȱ ™˜ȱ ęǰȱ Žȱ ŠœŽ–Ž—ŽŠǰȱ Š¦—ŠŽȱ ™›˜ž—ȱ ǻŸŽ£’ȱ
evitată compactarea în straturile profunde ale solului, alunecarea și ŒŠœŽŠȱŚǼǯȱC—ȱž—Œô’ŽȱŽȱœ˜•ȱò’ȱŽȱŠœ˜•Š–Ž—ǰȱœž—ȱ’œ-
formarea hardpanului (tălpii plugului).
™˜—’‹’•Žȱ’Ž›’Žȱ’œ™˜£’’ŸŽȱŒŽȱ™˜ȱęȱž’•’£ŠŽǯȱ

Caseta 3: Râmele: creatorii solurilor fertile


Râmele sunt cele mai longevive animale din sol, cu o durată reține mai bine nutrienții și apa. Râmele fac ca solurile grele
de viață de 5–8 ani. Acestea au un rol foarte important pentru să devină mai afânate, iar cele nisipoase – mai coezive.
fertilitatea solului. • Râmele produc anual până la 6 tone de materie organică
• Ele se hrănesc cu resturi vegetale și excretă așa-numita so- per hectar teren arabil.
luție de râmă, un amestec argilă-humus bogat în nutrienți. • Galeriile de râme îmbunătățesc absorbția și stocarea apei
Soluția de  râmă conține în medie de 5 ori mai mult azot, și asigură o bună aerisire a solului. Solurile bogate în râme
de 7 ori mai mult fosfor și de 11 ori mai mult potasiu decât adună de 4 până la 10 ori mai multă apă în timpul ploilor
solul obișnuit. abundente decât solurile cu puține râme.
• Râmele produc în solurile central-europene 40–100 t de so- • Râmele favorizează răspândirea și înmulțirea bacteriilor și a
luție de râmă valoroasă la hectar pe an. În câmp, aceasta ciupercilor benefice în galerii și excremente.
corespunde unei creșteri a solului de 0,5 cm, iar pe pajiște • Peste 90 % din galeriile râmelor sunt colonizate de rădăci-
– de până la 1,5 cm pe an. nile plantelor, ceea ce nu doar stimulează creșterea rădăci-
• Soluția de râmă formează structuri granulare stabile, nilor, dar și îmbunătățește considerabil accesul plantelor la
care contribuie la creșterea rezistenței solului împotriva nutrienți și apă.
colmatării. Astfel solul devine mai ușor de lucrat și poate

12 Agricultura ecologică. Principii de bază și bune practici | 2019 | FiBL | AED


¦—©ȱɗȱ™›Ž£Ž—ȱœȬŠžȱ˜ŸŽ’ȱŽȱœžŒŒŽœȱž›–©˜Š›Ž- Caseta 4: Lucrarea solului: ce este important?
•ŽȱŽ‘—’Œ’DZ • Pentru a evita compactarea solului, lucrarea acestuia trebuie
• Plug pentru arătura superficială:ȱœž—ȱ•žŒ›ŠŽȱœ›Š- efectuată numai atunci când solul este bine uscat, rezistent
ž›’•Žȱœž™Ž›ęŒ’Š•ŽȱŽȱœ˜•ȱŽȱśȬŗŖȱŒ–ǯ la presiune și trebuie evitate utilajele grele. În cazul în care totuși
• Plug reversibil:ȱ Š›Šž•ȱ Œžȱ ɗ˜Š›ŒŽ›ŽŠȱ ‹›Š£Ž’ȱ ɗ- este necesar un utilaj greu, acesta trebuie să fie echipat cu roți
›Ȭ˜ȱ ™Š›Žȱ ›©–¦—Žȱ Šȱ ęȱ –Ž˜Šȱ ŒŽŠȱ –Š’ȱ ž’•’£Š©ȱ duble sau cu cauciucuri tip balon sau pe șenile.
–Ž˜©ȱɗȱŠ›’Œž•ž›Šȱ˜›Š—’Œ©ǯ • Plugul și echipamentele cu rotire rapidă trebuie utilizate numai
• Grapă cu discuri: ŽœŽȱ –Š’ȱ Š•Žœȱ ™˜›’Ÿ’©ȱ ™Ž—›žȱ dacă este absolut necesar, deoarece acestea ucid multe râme,
œž™›ŠŽôŽȱ˜Š›Žȱ–Š›’ǯ în special primăvara și toamna, și distrug structura solului. Rata
pierderilor de râme în cazul aratului este de aproximativ 25 %,
Gestionarea în sensul îmbunătățirii în cazul echipamentelor rotative – până la 70 %! Lucrarea solu-
lui în stare uscată și rece dăunează râmelor mai puțin, deoarece
structurii solului și al sporirii
în asemenea condiții acestea se retrag în straturile mai profunde
conținutului de humus ale solului.
—ȱ—’ŸŽ•ȱɗŠ•ȱŠ•ȱŒ˜—ô’—žž•ž’ȱŽȱ‘ž–žœȱɗȱœ˜•ȱŠ›Žȱ • Dacă este posibil, se ară doar superficial, pentru a încorpo-
˜ȱ ’–™˜›Š—ô©ȱ ŽœŽ—ô’Š•©ȱ ™Ž—›žȱ Ž›’•’ŠŽŠȱ œ˜•ž•ž’ǯȱ ra resturile de plante superficial în sol, dar nu a le îngropa.
ȱœŒ©Ž›ŽȱŠȱŒ˜—ô’—žž•ž’ȱŽȱ‘ž–žœȱɗȱœ˜•ȱžŒŽȱ•Šȱ Acest lucru poate fi obținut folosind un plug pentru lucrarea
ž—ȱœ˜•ȱ–Š’ȱž›ǰȱ›Š™’ȱŽ•’ŒŸŽœŒŽ—ǰȱŒžȱŽ—’—ô©ȱŽȱ superficială a solului, fără grapă stelată sau un plug pentru arat
Œ˜–™ŠŒŠ›ŽǰȱŒžȱž—ȱŠ™˜›ȱ–Š’ȱ–’ŒȱŽȱŠ£˜ǯȱȱŒ›ŽòŽ- în brazdă uniformă. Din punctul de vedere al fertilității solului, uti-
›ŽȱŠȱŒ˜—ô’—žž•ž’ȱŽȱ‘ž–žœǰȱ™ŽȱŽȱŠ•©ȱ™Š›ŽǰȱŠ›ŽȱŒŠȱ lizarea cultivatoarelor cu cuțite plate este ideală. Acestea desfac
›Ž£ž•Šȱž—ȱœ˜•ȱ–Š’ȱŠŒ’Ÿȱ’—ȱ™ž—ŒȱŽȱŸŽŽ›Žȱ‹’˜- în fâșii subțiri stratul vegetal pe întreaga suprafață; în consecință,
•˜’Œȱò’ȱ–Š’ȱ›’Š‹’•ǰȱŒžȱž—ȱ™
ȱɗȱ’—Ž›ŸŠ•ž•ȱ—Žž›žǰȱ˜ȱ plantele mor și nu pot crește prin cultura semănată ulterior.

Graficul 7: Sisteme de lucrare conservativă a solului în comparație cu lucrarea convențională

Sisteme de prelucrare conservativă a solului

Prelucrarea Aratul superficial Mulcirea solului Lucrarea solului în Însămânțarea directă


convențională a solului benzi sau fâșii

cm
5

10

15

20

25

Consumul de combustibil

Intensitatea perturbării solului

Controlul buruienilor

Acoperirea solului

Sursa: American Society of Agricultural Engineers, Cooper; modificat de FiBL.

Agricultura ecologică. Principii de bază și bune practici | 2019 | FiBL | AED 13


’œ™˜—’‹’•’ŠŽȱɗȱŽ—Ž›Š•ȱ–Š’ȱ‹ž—©ȱŽȱ—ž›’Ž—ô’ȱò’ȱ
ž—ȱŠ™˜›ȱ–Š’ȱ–Š›ŽȱŽȱŠ£˜ǯ
ȱ ŽŒŽ•Žȱ Ž›Š©›’’ȱ ‘ž–žœž•ž’ȱ Š˜›ŠŽȱ Š›’-
Œž•ž›’’ȱ—ŽœžœŽ—Š‹’•ŽȱœŽȱ˜‹œŽ›Ÿ©ǰȱŽȱ˜‹’ŒŽ’ǰȱ—ž–Š’ȱ
ž™©ȱ –Š’ȱ –ž•ô’ȱ Š—’ǯȱ C—ȱ Œ˜—œŽŒ’—ô©ǰȱ ò’ȱ ›ŽœŠ‹’•’›ŽŠȱ
Œ˜—ô’—žž•ž’ȱŽȱ‘ž–žœȱ—ŽŒŽœ’©ȱŠ—’ȱɗ›Ž’ǯȱŽ•ȱ–Š’ȱ
›Š™’ȱ –˜ȱ Žȱ Šȱ œ™˜›’ȱ —’ŸŽ•ž•ȱ Œ˜—ô’—žž•ž’ȱ Žȱ ‘ž-
–žœȱŽœŽȱŠ©žŠ›ŽŠȱŽȱŒ˜–™˜œȱ’—ȱŽòŽž›’ȱŸŽ›£’ȱ
œŠžȱ’—ȱ‹©•ŽŠ›ǯȱŽȱŽ›–Ž—ȱ–Ž’žȱò’ȱ•ž—ǰȱ™Š“’ò’•Žȱ
Š›’ęŒ’Š•Žȱ™Ž›Ž—ŽȱŠžȱ˜ȱ’–™˜›Š—ô©ȱŽ˜œŽ‹’©ȱ›Ž™ȱ
Œ˜–™˜—Ž—©ȱŠȱŠœ˜•Š–Ž—ž•ž’ȱǻŸŽ£’ȱŠ‹Ž•ž•ȱŚǼǯ

Pe solurile grele și compactate, subsolul poate fi afânat cu ajutorul unui cultivator


pentru afânare adâncă. Pentru a stabiliza gradul de afânare, ar trebui apoi cultivat un
îngrășământ verde sau o cultură cu sistem radicular profund.
Asolamentul:
optimizarea obiectivelor
Tabelul 4: Cum să crești conținutul de humus pe termen
lung și aportul de nutrienți pe termen scurt? pe termen scurt și lung
Compost din deșeuri verzi și din Creșterea conținutului
œ˜•Š–Ž—ž•ž’ȱɒȱ›ŽŸ’—ȱœŠ›Œ’—’ȱ’–™˜›Š—ŽȱɗȱŠ›’-
bălegar: de humus:
Œž•ž›Šȱ ŽŒ˜•˜’Œ©ǯȱ C—ȱ –˜ȱ ’ŽŠ•ǰȱ ŠŒŽœŠȱ —žȱ ›Ž‹ž’Žȱ
compuși de humus maturi, stabili, care zzzz œ©ȱ ž›–©›ŽŠœŒ©ȱ ˜Š›ȱ ˜‹’ŽŒ’ŸŽȱ ™Žȱ Ž›–Ž—ȱ œŒž›ǰȱ Œ’ȱ
rezistă în mare măsură degradării Aportul de substanțe ›Ž‹ž’Žȱœ©ȱŠœ’ž›Žȱò’ȱž—ȱœ˜•ȱœ©—©˜œȱò’ȱ™›˜žŒ’Ÿȱ™Žȱ
nutritive: Ž›–Ž—ȱ•ž—ǯ
z{{{ Š›Œ’—’•ŽȱŠœ˜•Š–Ž—ž•ž’ȱœž—DZ
Resturi de recoltă lignificate: Creșterea conținutului • Menținerea fertilității solului:ȱ˜ȱ›˜Šô’ŽȱŽŒ‘’•’‹›Š©ȱ
descompunere lentă; favorizează ciuper- de humus: ŠȱŒž•ž›’•˜›ȱŽœŽȱŒ‘Ž’ŠȱŽ£Ÿ˜•©›’’ȱœ©—©˜ŠœŽȱŠȱœ˜-
cile din sol cu creștere lentă, care descom- zzzz •ž•ž’Dzȱ›˜Šô’Šȱ›Ž‹ž’Žȱœ©ȱŒ˜—ô’—©ȱŒž•ž›’ȱŒŽȱ™›˜žŒȱ
pun lignina și diversifică flora solului Aportul de substanțe ‘ž–žœǰȱ Œž–ȱ Š›ȱ ęȱ ›’˜’ž•ǰȱ •žŒŽ›—Šǰȱ ɗ›©ò©–’—-
nutritive: Ž•ŽȱŸŽ›£’ǯ
z{{{ • Furnizarea de substanțe nutritive pentru culturile
Trifoiul peren: Creșterea conținutului succesive: •Žž–’—˜ŠœŽ•Žǰȱ œŽ–©—ŠŽȱ œ’—ž›Žȱ œŠžȱ
pe lângă faptul că contribuie la dezvol- de humus: ɗȱ Š–ŽœŽŒǰȱ ɗȱ ŒŠ•’ŠŽȱ Žȱ Œž•ž›©ȱ ’—Ž›–Ž’Š›©ȱ
œŠžȱɗȱŒŠ•’ŠŽȱŽȱŒž•ž›©ȱ™›Ž–Ž›©˜Š›Žȱ™˜ȱž›-
tarea humusului, aduce o cantitate de zzz{
rădăcini ușor biodegradabile în sol; astfel, —’£Šȱ˜ȱŒŠ—’ŠŽȱœž‹œŠ—ô’Š•©ȱŽȱŠ£˜ȱ™Ž—›žȱŒž•-
Aportul de substanțe
furnizează numeroase substanțe nutritive ž›’•Žȱž›–©˜Š›Žǯ
nutritive:
pentru râme și microorganisme. • Suprimarea buruienilor: Œž•ž›’•ŽȱŽ—œŽȱò’ȱɗŠ•Žǰȱ
zzzz ɗȱœ™ŽŒ’Š•ȱŒž•ž›’•Žȱ–ž•’Š—žŠ•ŽǰȱŒž–ȱŠ›ȱęȱ•žŒŽ›-
Îngrășământele verzi: Creșterea conținutului —Šȱ œŠžȱ ™Š“’ò’•Žȱ ™Ž›Ž—Žǰȱ ™˜ȱ ɖ™’Ž’ŒŠȱ ŽęŒ’Ž—ȱ
Îngrășămintele verzi oferă nutrienți plan- de humus: Ž£Ÿ˜•Š›ŽŠȱ ‹ž›ž’Ž—’•˜›ȱ ò’ȱ œž—ȱ Œž•ž›’ȱ ™›Ž–Ž›-
telor și îi depozitează. Leguminoasele zz{{ ©˜Š›Žȱ’ŽŠ•Žȱ™Ž—›žȱŒž•ž›’•ŽȱœŽ—œ’‹’•Žȱ•Šȱ‹ž›ž-
fixează de asemenea azotul atmosferic Aportul de substanțe ’Ž—’ǯȱžȱŒ¦ȱ–Š’ȱŽ™Š›ŽȱŽȱœ™ŽŒ’ŠȱŒŽȱɖ™’Ž’Œ©ȱ
pentru cultura ulterioară. Îngrășămintele nutritive: Ž£Ÿ˜•Š›ŽŠȱ‹ž›ž’Ž—’•˜›ȱŒ›ŽòŽȱ˜ȱŠ•©ȱŒž•ž›©ǰȱŒžȱ
verzi cultivate mai mult de un an contribuie zzz{ Š¦ȱ ›Ž‹ž’Žȱ œ©ȱ ęŽȱ –Š’ȱ ‹ž—©ȱ Œ˜–™Ž’’Ÿ’ŠŽŠȱ œŠȱ
semnificativ la dezvoltarea humusului. ɖ™˜›’ŸŠȱ ‹ž›ž’Ž—’•˜›ǯȱ •Ž›—Š—ôŠȱ Œž•ž›’•˜›ȱ Žȱ
Cultivarea conservativă a solului: Creșterea conținutului ™›’–©ŸŠ›©ȱŒžȱŒŽ•ŽȱŽȱ˜Š–—©ȱ™›ŽŸ’—Žȱ’—Žœ©›’•Žȱ
creșterea conținutului de humus în stratul de humus: Œžȱ‹ž›ž’Ž—’ǰȱɗ›Ž›ž™¦—ȱŒ’Œ•ž•ȱ•˜›ȱŽȱŸ’Šô©ǯ
superior al solului; favorizează activitatea zz{{ • Gestionarea bolilor și dăunătorilor:ȱ™Ž—›žȱŠȱ™›Ž-
biologică și structura solului și duce la o Aportul de substanțe ŸŽ—’ȱ‹˜•’•Žȱò’ȱ©ž—©˜›’’ȱ’—ȱœ˜•ǰȱ›Ž‹ž’Žȱ›Žœ™ŽŒ-
capacitate mai mare de retenție a apei nutritive: ŠŽȱ ›Žž•’•Žȱ Œ•Šœ’ŒŽȱ Žȱ ›˜Šô’Žȱ Šȱ Œž•ž›’•˜›ǯȱ Žò’ȱ
disponibile pentru plante. z{{{ •Žž–’—˜ŠœŽ•Žȱœž—ȱŒŽ’ȱ–Š’ȱ’–™˜›Š—ô’ȱž›—’£˜›’ȱ
ŽȱŠ£˜ȱɗȱŠ›’Œž•ž›ŠȱŽŒ˜•˜’Œ©ǰȱ™›˜™˜›ô’Šȱ•˜›ȱɗȱ
z{{{ efect redus zzzz efect sporit

14 Agricultura ecologică. Principii de bază și bune practici | 2019 | FiBL | AED


Šœ˜•Š–Ž—ȱ —žȱ Š›ȱ ›Ž‹ž’ȱ œ©ȱ ęŽȱ ™›ŽŠȱ –Š›Žǰȱ Š•Ž•ȱ Caseta 5: Regulile de bază ale asolamentului în
Œ›ŽòŽȱ›’œŒž•ȱŠ™Š›’ô’Ž’ȱŽ—˜–Ž—ž•ž’ȱŽȱ˜‹˜œŽŠ•©ȱŠȱ agricultura ecologică
œ˜•ž•ž’ȱŠô©ȱŽȱ•Žž–’—˜ŠœŽȱǻŸŽ£’ȱò’ȱ™Š’—ŠȱŗŞǼǯ
• Protecția împotriva eroziunii:ȱɗȱœ™ŽŒ’Š•ȱ™Žȱ™Š—Žȱ • Cel puțin 20 % de amestecuri de leguminoase cu graminee, pentru
œŠžȱɗȱŒŠ£ž•ȱœ˜•ž›’•˜›ȱŒ˜•–ŠŠŽȱò’ȱ—’œ’™˜ŠœŽȱ™›Ž- a spori fertilitatea solului și a împiedica dezvoltarea buruienilor.
’œ™žœŽȱ•ŠȱŽ›˜£’ž—ŽǰȱœŒ˜™ž•ȱŽœŽȱŽȱŠȱŒž•’ŸŠȱŒž•- Pentru menținerea sub control a buruienilor cu rizomi, se recoman-
ž›’ȱŽȱŠŒ˜™Ž›’›Žǯ dă cultivarea pajiștilor artificiale timp de 2 sau 3 ani.
• Generarea de venituri bune:ȱ ™Ž—›žȱ Ž—Ž›Š›ŽŠȱ • Maximum 60 % de cereale și cel mult 20 % dintr-o singură cultură
Žȱ ŸŽ—’ž›’ȱ ŽœŽȱ ’–™˜›Š—©ȱ Œž•’ŸŠ›ŽŠȱ Œž•ž›’- (de exemplu, grâu), pentru a preveni bolile.
•˜›ȱ ŠŠ™ŠŽȱ Œ˜—’ô’’•˜›ȱ •˜ŒŠ•Žǰȱ Œžȱ ˜ȱ ™›˜žŒ’- • Alternanța între culturile prășitoare și leguminoase pentru boabe
Ÿ’ŠŽȱ ‹ž—©ȱ ò’ȱ ™›Žôž›’ȱ Žȱ ™›˜žŒ©˜›ȱ Š›ŠŒ’ŸŽǰȱ (floarea soarelui și porumbul), pe de o parte, și între culturile rădă-
Œžȱ Œ‘Ž•ž’Ž•’ȱ Žȱ ™›˜žŒô’Žȱ œŒ©£žŽǯȱ ȱ ˜›’Ž—Š›Žȱ cinoase și cereale, pe de altă parte.
ž—’•ŠŽ›Š•©ȱ Šȱ Šœ˜•Š–Ž—ž•ž’ǰȱ Œ˜—˜›–ȱ Œ›’Ž›’’•˜›ȱ • Combinarea culturilor care sporesc conținutul de humus cu cele
ŽŒ˜—˜–’ŒŽȱ™ŽȱŽ›–Ž—ȱœŒž›ǰȱ™˜ŠŽȱŠŸŽŠȱž—ȱŽŽŒȱ consumatoare de humus, în scopul menținerii permanente a ferti-
—ŽŠ’ŸȱŠœž™›Šȱ™›˜žŒ’Ÿ’©ô’’ȱœ˜•ž•ž’ȱ™ŽȱŽ›–Ž—ȱ lității solului.
–Ž’žȬ•ž—ǯ • Alternanța între culturile de toamnă și de primăvară, precum și cul-
• Producția proprie de furaje:ȱ Ž›–Ž•Žȱ Žȱ Š—’–Š•Žȱ turilor timpurii și târzii, pentru a combate bolile din sol și buruienile
Š›ȱ ›Ž‹ž’ȱ œ©ȱ ™›˜žŒ©ȱ Œ¦ȱ –Š’ȱ –ž•©ȱ ‘›Š—©ȱ ™›˜- problematice.
™›’Žǯȱž•ž›’•ŽȱŽȱŒ¦–™ȱ™Ž—›žȱž›Š“ŽȱŠ›ȱ›Ž‹ž’ȱœ©ȱ • Cultivarea culturilor de acoperire pe perioada iernii în scopul pre-
Œ˜—œ’ž’ŽȱŒŽ•ȱ™žô’—ȱ˜ȱòŽœ’–Žȱ’—ȱŠœ˜•Š–Ž—ǯȱ Ž- venirii pierderii de nutrienți și a eroziunii.
Š•Žȱœž—ȱŠ–ŽœŽŒž›’•ŽȱŽȱ›’˜’ȱò’ȱ•žŒŽ›—©ǯȱ–Žœ- • Cultivarea culturilor intermediare pentru acumularea substanțelor
ŽŒž›’•ŽȱŽȱ•Žž–’—˜ŠœŽȱŒžȱ›Š–’—ŽŽȱœž—ȱ™˜›’- nutritive în sol, prevenirea eroziunii și creșterea cantității de furaje
Ÿ’Žȱ™Ž—›žȱ™›˜žŒŽ›ŽŠȱŽȱž›Š“ŽȱŒ˜—ŒŽ—›ŠŽǯ proprii ale fermei.

Graficul 8: Obiectivele asolamentului în ferma ecologică

Aportul
optim de nutrienți
Furaj propriu suficient prin alternanța culturilor mari
prin cultivarea pajiștilor consumatoare de nutrienți cu
artificiale și / sau cele cu un consum mai
a porumbului redus și cultivarea
leguminoaselor

Incidența scăzută și
Realizarea cu succes expunerea la dăunători
a producției prin plantarea culturilor și
prin cercetarea situației soiurilor robuste
pe piață

Îmbunătățirea
structurii solului
Controlul eficient și controlul eroziunii
al buruienilor prin acoperirea solului cu plante
prin respectarea rotației vegetale o perioadă mai
îndelungată de timp și
culturilor
gestionarea conținutului
de humus

Venit suficient Creștere bună


prin cultivarea culturilor prin cultivarea culturilor
atractive din punct de adaptate locului și
vedere economic condițiilor

Agricultura ecologică. Principii de bază și bune practici | 2019 | FiBL | AED 15


Asolamentele din Moldova
C—ȱŒ˜—’ô’’•ŽȱŽȱœŽ™©ȱŠȱŽ™ž‹•’Œ’’ȱ˜•˜ŸŠȱŠ•ŽŽ›ŽŠȱ ›’’ȱꝘŽ‘—’Ž’ȱò’ȱ£˜˜Ž‘—’Ž’ȱŒžȱŠ™•’ŒŠ›ŽŠȱœ’œŽ–ž-
Œž•ž›’•˜›ȱ ò’ȱ ›˜Šô’Šȱ •˜›ȱ Ž™’—Žȱ Žȱ ™Š›’Œž•Š›’©ô’•Žȱ •ž’ȱŽȱ•žŒ›Š›Žȱ–’—’–©ȱŠȱœ˜•ž•ž’Dz
Œ•’–ŠŽ›’ŒŽȱ ò’ȱ ™Ž˜•˜’ŒŽǯȱ ŠŒ˜›ž•ȱ •’–’Š’Ÿȱ ™Ž—›žȱ • ™›ŽŸŽ—’›ŽŠȱ ò’ȱ ›ŽžŒŽ›ŽŠȱ ’–™ŠŒž•ž’ȱ œŽŒŽŽ’ȱ ò’ȱ
Š›’Œž•ž›Šȱ˜•˜ŸŽ’ȱŽœŽȱ’—œžęŒ’Ž—ôŠȱŽȱž–’’ŠŽǯ Ž›˜£’ž—’’ȱ ™›’—ȱ ɖ‹ž—©©ô’›ŽŠȱ ŒŠ•’©ô’’ǰȱ ’—Œ•žœ’Ÿȱ Šȱ
ȱ Šȱ œŽ•ŽŒŠ›ŽŠȱ ò’ȱ Š•Ž›—Š›ŽŠȱ Œž•ž›’•˜›ȱ ɗȱ Šœ˜•Š- œ›žŒž›’’ȱœ˜•ž•ž’Dz
–Ž—ȱœŽȱŸŠȱô’—ŽȱŒ˜—ȱŽDZ • ›Žœ™ŽŒŠ›ŽŠȱŒŽ›’—ôŽ•˜›ȱ™’ŽôŽ’ȱ™›’—ȱŒ›ŽòŽ›ŽŠȱŒž•ž-
• Œ˜–™Š’‹’•’ŠŽŠȱŒž•ž›’•˜›ȱò’ȱŒŠ™ŠŒ’ŠŽŠȱ•˜›ȱŽȱŠȱ ›’•˜›ȱœ˜•’Œ’ŠŽȱŽȱ™’ŠôŠȱ–˜Ž›—©ǰȱŠ›ȱŠŠ™ŠŽȱ•Šȱ
›ŽœŠ‹’•’ȱŽ›’•’ŠŽŠȱœ˜•ž•ž’ȱ™›’—ȱ’—Ž›Š›ŽŠȱ›Š–ž- Œ˜—’ô’’•ŽȱŽȱœŽŒŽ©ȱǻ–©•Š’ǰȱ–Ž’ǰȱ—©žǰȱœ˜›ȱŽŒǯǼǯ

Asolament cu ierburi perene pentru


gospodăriile cu ferme zootehnice
1–3 Lucernă + raigras la masă verde
4 Grâu de toamnă + culturi succesive
5 Sfeclă de zahăr
6 Porumb la boabe
7 Mazăre la boabe
8 Grâu de toamnă + culturi succesive Asolament
9 Floarea soarelui cu ierburi perene
10 Borceag de primăvară sau de toamnă recomandat în
11 Grâu de toamnă + culturi succesive ferme zootehnice

Asolament fără
ierburi perene Asolament cu ierburi perene pentru
recomandat în
lipsa
gospodăriile fără ferme zootehnice
fermelor 1 Borceag de primăvară sau de
zootehnice
toamnă, mazăre la boabe
2 Grâu de toamnă + culturi succesive
3 Soia
4 Porumb la boabe
5 Orz de primăvară, de toamnă +
culturi succesive
6 Porumb la boabe
7 Mazăre la boabe, fasolea
8 Grâu de toamnă + culturi succesive

16 Agricultura ecologică. Principii de bază și bune practici | 2019 | FiBL | AED


Rolul central al leguminoaselor
în  asolament
Creșterea fertilității solului
• Š“’ò’•Žȱ Š›’ęŒ’Š•Žǰȱ ɗȱ œ™ŽŒ’Š•ȱ Š–ŽœŽŒž›’•Žȱ ™Ž-
›Ž—Žȱ Žȱ ›’˜’ȱ ò’ȱ •žŒŽ›—©ǰȱ œž—ȱ ŽœŽ—ô’Š•Žȱ ™Ž—›žȱ
Œ›ŽòŽ›ŽŠȱ Œ˜—ô’—žž•ž’ȱ Žȱ ‘ž–žœǯȱ C—ȱ ŒŠ£ž•ȱ Œž•-
’Ÿ©›’’ȱ ŠŒŽœ˜›ȱ Œž•ž›’ǰȱ Ǯ™©–¦—ž•ȱ Š“ž—Žȱ œ©ȱ œŽȱ
˜’‘—ŽŠœŒ©ȄǯȱŽȱŠœŽ–Ž—ŽŠǰȱɗ›©ò©–¦—ž•ȱŸŽ›Žȱ
œžœô’—Žȱ Ÿ’Š•’ŠŽŠȱ œ˜•ž•ž’ȱ ò’ȱ ˜ȱ œ›žŒž›©ȱ ‹ž—©ȱ Šȱ
ŠŒŽœž’Šǯ
• žȱŒ¦ȱ–Š’ȱ–ž•ȱ’–™ȱœŽȱŒž•’Ÿ©ȱ˜ȱ™Š“’òŽȱŠ›’ę-
Œ’Š•©ǰȱŒžȱŠ¦ȱŽœŽȱ–Š’ȱ–Š›ŽȱŸŠ•˜Š›ŽŠȱœŠȱŒŠȱ˜ȱŒž•-
ž›©ȱŠ—Ž›’˜Š›©ǰȱŒŽŽŠȱŒŽȱɗœŽŠ–—©ȱ˜ȱŽęŒ’Ž—ô©ȱ–Š’ȱ Imediat ce leguminoasele răsar din sol, pe rădăcini încep să se dez-
–Š›ŽȱŠȱŒž•ž›’•˜›ȱž•Ž›’˜Š›Žǯ volte bacteriile nodulare, care fixează azotul atmosferic. Dezvoltarea
lor se încheie odată cu începutul fazei de reproducere.
• Žž–’—˜ŠœŽ•Žȱ™Ž—›žȱ‹˜Š‹Žȱ—žȱŠžȱŠŒŽ•Šò’ȱŽŽŒȱ
Žȱ›ŽŠŒŽ›ŽȱŠȱŒ˜—ô’—žž•ž’ȱŽȱ‘ž–žœȱò’ȱŽȱž›—’-
£Š›ŽȱŠȱŠ£˜ž•ž’ȱŒŠȱŠ–ŽœŽŒž›’•ŽȱŽȱ•Žž–’—˜ŠœŽȱ
Œžȱ›Š–’—ŽŽǯ
• ›’˜’ž•ǰȱŒŠ›ŽȱŒ›ŽòŽȱ˜Š›ŽȱŽ—œǰȱœž™›’–©ȱŠ¦ȱ‹ž- Răspândirea sistemului radicular
›ž’Ž—’•ŽȱŒŠ›ŽȱœŽȱɗ–ž•ôŽœŒȱ™›’—ȱœŽ–’—ôŽǰȱŒ¦ȱò’ȱ™Žȱ profund în sol
ŒŽ•ŽȱŒŠ›ŽȱœŽȱɗ–ž•ôŽœŒȱ™›’—ȱ›©©Œ’—’ǯȱŠ“’ò’•ŽȱŠ›’- • žŒŽ›—Šȱ Ž£Ÿ˜•©ȱ ˜Š›Žȱ ŽęŒ’Ž—ȱ ž—ȱ œ’œŽ–ȱ Žȱ
ꌒŠ•ŽȱŒž•’ŸŠŽȱ’—Ž—œȱ™Žȱ˜ȱž›Š©ȱŽȱ›Ž’ȱŠ—’ȱɖ- ›©©Œ’—’ȱ ɗȱ œ˜•ȱ ™¦—©ȱ •Šȱ ˜ȱ Š¦—Œ’–Žȱ Žȱ řȹ–ǯȱ žȱ
™’Ž’Œ©ȱŽŽŒ’ŸȱŽ£Ÿ˜•Š›ŽŠȱŒ’ž•’—’•˜›ǰȱŒŠȱž›–Š›ŽȱŠȱ ›©©Œ’—Šȱ œŠȱ ™’Ÿ˜Š—©ǰȱ ŠŒŽŠœŠȱ ™˜ŠŽȱ ™©›ž—Žȱ
Œ˜—Œž›Ž—ôŽ’ȱ›©©Œ’—’•˜›ǯȱC—›©ò©–¦—ž•ȱŸŽ›ŽȱŒž•- œ›Šž›’•Žȱ Œ˜–™ŠŒŠŽǰȱ œ™˜›ŽòŽȱ ™Ž›–ŽŠ‹’•’ŠŽŠȱ
’ŸŠȱ™Žȱž—ȱŽ›–Ž—ȱœŒž›ȱ™˜ŠŽȱœž™›’–Šȱɗȱœ™ŽŒ’Š•ȱ œ˜•ž•ž’ȱò’ȱɖ‹ž—©©ôŽòŽȱŠœŽ•ȱ’—ę•›Š›ŽŠȱŠ™Ž’ǯȱ
‹ž›ž’Ž—’•ŽȱŒŠ›ŽȱœŽȱɗ–ž•ôŽœŒȱ™›’—ȱœŽ–’—ôŽǯȱ

Fixarea azotului atmosferic


• Š©ȱŒžȱŒž•’ŸŠ›ŽŠȱ•Žž–’—˜ŠœŽ•˜›ǰȱŠ—žŠ•ȱ™˜ȱęȱ
™›Ž•žŠŽȱ’—ȱŠŽ›ȱɗȱœ˜•ȱò’ȱ™žœŽȱ•Šȱ’œ™˜£’ô’Šȱ™•Š—-
Ž•˜›ȱ™ŽœŽȱŗŖŖȹ”ȱŽȱŠ£˜ȱ™Žȱ‘ŽŒŠ›ǯȱC—œ©ȱŽ¡’œ©ȱ
’Ž›Ž—ôŽȱ –Š›’ȱ ɗȱ ŒŠ—’ŠŽŠȱ Žȱ Š£˜ȱ ’œ™˜—’‹’•©ȱ
™Ž—›žȱŒž•ž›Šȱž•Ž›’˜Š›©ǯȱC—ȱ’–™ȱŒŽȱœ˜’ŠȱŒ˜—œž-
–©ȱŠ£˜ž•ȱŠ–˜œŽ›’Œȱę¡Šȱ™Ž—›žȱ™›˜™›’ŠȱŒ›ŽòŽ-
›Žǰȱž™©ȱ™Š“’ò’•ŽȱŽȱ›Š–’—ŽŽȱŒžȱ›’˜’ȱ›©–¦—ȱɗȱ
œ˜•ȱŒŠ—’©ô’ȱ–Š›’ȱŽȱŠ£˜ǰȱ’œ™˜—’‹’•ŽȱŒž•ž›’•˜›ȱ
œžŒŒŽœ’ŸŽȱ™ŽȱŽ›–Ž—ȱœŒž›ȱò’ȱ–Ž’žǯȱŽȱ™Š›Žȱ’—ȱ
ŠŒŽŠœ©ȱŒŠ—’ŠŽȱŽœŽȱ’œ™˜—’‹’•©ȱ™Ž—›žȱŒž•ž›Šȱ
œžŒŒŽœ’Ÿ©ȱ Ž™’—Žȱ Žȱ Œ˜–™˜£’ô’Žȱ ǻŽȱ Ž¡Ž–™•žǰȱ
›Š™˜›ž•ȱŽȱ›Š–’—ŽŽȱò’ȱ›’˜’ȱɗȱ™Š“’ò’•ŽȱŽȱ›’-
˜’Ǽǰȱ Žȱ ’–™ž•ȱ Žȱ ɗœ©–¦—ôŠ›Žǰȱ Žȱ ŠŒ’Ÿ’ŠŽŠȱ
‹’˜•˜’Œ©ȱ Šȱ œ˜•ž•ž’ǰȱ ™›ŽŒž–ȱ ò’ȱ Žȱ ™›˜™›’Ž©ô’•Žȱ
œ˜•ž•ž’ȱò’ȱ Œ•’–©ǯȱ Šȱ ˜ȱ Ž–™Ž›Šž›©ȱ –Š’ȱ“˜Šœ©ȱŽȱ
ŗŖȹǚǰȱ–’—Ž›Š•’£Š›ŽŠȱŠ£˜ž•ž’ȱŽœŽȱ˜Š›Žȱ•Ž—©ǰȱ•Šȱ
ŘŘȹǚȱ–’—Ž›Š•’£Š›ŽŠȱŠ›Žȱ•˜ŒȱŒŽ•ȱ–Š’ȱŠŒ’Ÿǯ
Lucerna este o cultură excelentă pentru furaje și, totodată, un precursor valoros, deoarece
Dizolvarea altor nutrienți în sol oferă culturii succesive până la 250 kg de azot la un hectar. Rădăcinile ei adânci produc
și nutrienți noi.
• ›’—ȱœ’œŽ–ž•ȱ•˜›ȱŽ¡’—œȱŽȱ›©©Œ’—’ǰȱ™•Š—Ž•ŽȱŒž•-
’ŸŠŽȱɗȱŒŠ•’ŠŽȱŽȱɗ›©ò©–’—ŽȱŸŽ›£’ȱ™˜ȱ’£˜•-
ŸŠǰȱ Œžȱ Š“ž˜›ž•ȱ œŽŒ›Žô’’•˜›ȱ ›©©Œ’—’•˜›ǰȱ —ž›’Ž—ô’ȱ
ǻɗȱœ™ŽŒ’Š•ȱ™˜Šœ’žǰȱ–Š—Ž£’žȱò’ȱ˜œ˜›Ǽȱ’—ȱœ›Š-
ž•ȱ ™›˜ž—ȱ Š•ȱ œ˜•ž•ž’ȱ ò’ȱ ɒȱ ›Š—œ™˜›©ȱ •Šȱ —’ŸŽ•ž•ȱ
›’£˜œŽ›Ž’ȱ™•Š—Ž•˜›ȱŽȱŒž•ž›©ǯ

Agricultura ecologică. Principii de bază și bune practici | 2019 | FiBL | AED 17


Oboseala solului de leguminoase
C—ȱŽ›–Ž•ŽȱŠ›’Œ˜•ŽȱŒž•’ŸŠ›ŽŠȱ•Žž–’—˜ŠœŽ•˜›ȱŽœŽȱ
˜Š›Žȱ’–™˜›Š—©ǯȱC—œ©ȱŒž•’ŸŠ›ŽŠȱ›ŽŒŸŽ—©ȱŠȱ•Žž-
–’—˜ŠœŽ•˜›ȱ™Ž—›žȱ‹˜Š‹Žȱò’ȱ—ž›Žôž›’ȱ™˜ŠŽȱ™›˜Ÿ˜-
ŒŠȱ˜‹˜œŽŠ•ŠȱŽȱ•Žž–’—˜ŠœŽȱȮȱž—ž•ȱ’—›Žȱ’™ž›’•Žȱ
Žȱ˜‹˜œŽŠ•©ȱŠȱœ˜•ž•ž’ǯȱ‹˜œŽŠ•Šȱœ˜•ž•ž’ȱŽȱ•Žž–’-
—˜ŠœŽȱ œŽȱ ›Ž–Š›Œ©ȱ ™›’—ȱ Œ›ŽòŽ›ŽŠȱ ŽŽŒ©ȱ Šȱ •Žž–’-
—˜ŠœŽ•˜›ȱ ò’ȱ œŒ©Ž›ŽŠȱ ™›˜žŒ’Ÿ’©ô’’ǯȱ ŒŽŠœŠȱ Š›Žȱ
ŽŽŒŽȱ—ŽŠ’ŸŽȱŠœž™›ŠȱŠœ˜•Š–Ž—ž•ž’DZ
• Performanțe reduse de fixare a azotului: ŽœŽȱ’œ-
™˜—’‹’•ȱ–Š’ȱ™žô’—ȱŠ£˜ȱ™Ž—›žȱŒž•ž›Šȱž•Ž›’˜Š›©ǰȱ
›Ž£ž•¦—ȱ˜ȱ™›˜žŒ’Ÿ’ŠŽȱ–Š’ȱœŒ©£ž©ȱò’ȱ˜ȱŒŠ•’-
ŠŽȱ–Š’ȱ™›˜Šœ©ǯȱ
• Răspândirea buruienilor: ’—ȱ ŒŠž£Šȱ Ž£Ÿ˜•©›’’ȱ
ŽŽŒž˜ŠœŽȱŠȱ™•Š—Šô’Ž’ȱŽȱ•Žž–’—˜ŠœŽǰȱ‹ž›ž’Ž-
—’•ŽȱœŽȱ›©œ™¦—ŽœŒȱ˜ȱ–Š’ȱ–ž•ǯȱŒŽœȱ•žŒ›žȱŠ›Žȱ
ž—ȱ’–™ŠŒȱ—ŽŠ’ŸȱŠœž™›ŠȱŠœ˜•Š–Ž—ž•ž’ǯ
• Asigurarea deficitară cu furaj: Ž£Ÿ˜•Š›ŽŠȱœ•Š‹©ȱŠȱ
•Žž–’—˜ŠœŽ•˜›ȱò’ȱ›ŠŠȱœŒ©£ž©ȱŽȱę¡Š›ŽȱŠȱŠ£˜ž-
•ž’ȱœŒŠŽȱ™›˜žŒ’Ÿ’ŠŽŠǯȱŒŽœȱ•žŒ›žȱ™˜ŠŽȱžŒŽȱ Pentru a evita oboseala de leguminoase, trebuie respectate pauzele
•ŠȱŽęŒ’ȱŽȱž›Š“Žȱ•ŠȱŽ›–Ž•ŽȱŽȱŠ—’–Š•Žǯ de cultivare între culturile leguminoase.

‹˜œŽŠ•Šȱ Žȱ •Žž–’—˜ŠœŽȱ ŽœŽȱ ˜ȱ ‹˜Š•©ȱ Œ˜–™•Ž¡©ǰȱ œ˜•ž•ž’ȱŒ˜•–ŠŠ©ȱ’—ȱŒŠž£Šȱ™•˜’’ȱœŽȱŸ˜›ȱ™›Ž•žŒ›Šȱ


ŒŠ›Žȱ Š›Žȱ –Š’ȱ –ž•Žȱ ŒŠž£Žǯȱ Žȱ ˜‹’ŒŽ’ǰȱ ŠŒŽŠœŠȱ ŽœŽȱ ’–Ž’ŠȱŒžȱ›Š™Šǯ
˜ȱ Œ˜–‹’—Šô’Žȱ ’—›Žȱ ©ž—©˜›’’ȱ ’—ȱ œ˜•ǰȱ ™›˜‹•Ž–Žȱ • Fertilizarea organică în asolament: Š™•’ŒŠ›ŽŠȱ ɗ-
Žȱ œ›žŒž›©ȱ Šȱ œ˜•ž•ž’ȱ ò’ȱ ž—ȱ Œ˜—œž–ȱ ž—’•ŠŽ›Š•ȱ Žȱ ›©ò©–’—Ž•˜›ȱ ˜›Š—’ŒŽȱ œ’–ž•ŽŠ£©ȱ ŠŒ’Ÿ’ŠŽŠȱ
—ž›’Ž—ô’ǯȱ Ž˜Š›ŽŒŽȱ Œ˜–‹ŠŽ›ŽŠȱ ’›ŽŒ©ȱ Šȱ ˜‹˜œŽ•’’ȱ –’Œ›˜‹’Š—©ȱŠȱœ˜•ž•ž’ȱò’ǰȱ™Žȱ•¦—©ȱ˜ȱɖ‹ž—©©ô’›Žȱ
Žȱ •Žž–’—˜ŠœŽȱ —žȱ ŽœŽȱ ™˜œ’‹’•©ǰȱ ŽœŽȱ ’–™˜›Š—ȱ Šȱ œ›žŒž›’’ȱ œ˜•ž•ž’ǰȱ ŠŒŒŽ•Ž›ŽŠ£©ȱ ŽœŒ˜–™ž—Ž›ŽŠȱ
Žȱ™›ŽŸŽ—’ȱŠ™Š›’ô’ŠȱŠŒŽœŽ’ŠǯȱŸ¦—ȱɗȱŸŽŽ›Žȱ’–- ›Žœž›’•˜›ȱŽȱ›ŽŒ˜•©ȱò’ȱŠȱ©ž—©˜›’•˜›ȱŠŠòŠô’ȱŽȱ
™•’ŒŠô’’•Žȱ Œ˜–™•Ž¡Žȱ Š•Žȱ ˜‹˜œŽ•’’ȱ Žȱ •Žž–’—˜ŠœŽǰȱ ŠŒŽœŽŠǯ
Š‹˜›Š›ŽŠȱ™›˜‹•Ž–Ž’ȱ—ŽŒŽœ’©ȱŽœŽ˜›’ȱŒ˜—œ’•’Ž›ŽȱŽȱ • Monitorizarea pH-ului: ™
Ȭž•ȱœ˜•ž•ž’ȱŽœŽȱ’–™˜›-
œ™ŽŒ’Š•’ŠŽǯ Š—ȱ ™Ž—›žȱ ŠŒŒŽœ’‹’•’ŠŽŠȱ –’Œ›˜Ž•Ž–Ž—Ž•˜›ȱ ò’ȱ
ȱ Ž•Žȱ–Š’ȱ’–™˜›Š—Žȱ–©œž›’ȱ™Ž—›žȱ™›ŽŸŽ—’›ŽŠȱ ’—ĚžŽ—ôŽŠ£©ȱ ŠœŽ•ȱ ’—Š–’ŒŠȱ Žȱ Œ›ŽòŽ›Žȱ Šȱ •Žž-
˜‹˜œŽ•’’ȱŽȱ•Žž–’—˜ŠœŽȱœž—DZ –’—˜ŠœŽ•˜›ǯ
• Pauze de cultivare:ȱ™Ž—›žȱŒž•’ŸŠ›ŽŠȱŒž•ž›’’ȱɗ-
œŽò’ȱ ò’ȱ ™Ž—›žȱ Š•Žȱ •Žž–’—˜ŠœŽȱ ™Ž—›žȱ ‹˜Š‹Žȱ
Dezvoltarea stratului de humus
›Ž‹ž’Žȱ ›Žœ™ŽŒŠŽȱ ™Ž›’˜ŠŽ•Žȱ Žȱ Œž•’ŸŠ›Žȱ ›ŽŒ˜-
–Š—ŠŽǯȱŽ›’˜ŠŽ•ŽȱŽȱ™Šž£©ȱ™˜ȱž›Šȱř Ȯ ŜȱŠ—’ǯ
pentru sporirea aportului de azot
• Alegerea soiului: Žȱ œŽ•ŽŒŠȱ ŒŽ•Žȱ –Š’ȱ ›Ž£’œŽ—Žȱ
ž–žœž•ȱ ŽœŽȱ œ™Šô’ž•ȱ ™›˜™›’žȬ£’œȱ Žȱ Ž™˜£’Š›Žȱ Šȱ
œ˜’ž›’ȱ ›ŽŒ˜–Š—ŠŽȱ ™Ž—›žȱ ›Ž’ž—ŽŠȱ ›Žœ™ŽŒ’Ÿ©ǯȱ Š£˜ž•ž’ȱ’—ȱœ˜•ǯȱȱŽœ’˜—Š›Žȱ˜›’Ž—Š©ȱŒ˜›ŽŒȱœ™›Žȱ
ŽȱŽ¡Ž–™•žǰȱŠ—ž–’Žȱœ˜’ž›’ȱŽȱŠœ˜•ŽȱŽȱŒ¦–™ȱò’ȱ Œ›ŽòŽ›ŽŠȱœŠžȱŒŽ•ȱ™žô’—ȱ–Ž—ô’—Ž›ŽŠȱŒ˜—ô’—žž•ž’ȱŽȱ
Žȱ–Š£©›ŽȱŠžȱ˜ȱ˜•Ž›Š—ô©ȱ–Š’ȱ–Š›Žȱ•Šȱž£Š›’˜£©ǯ ‘ž–žœȱŽœŽȱŽȱ˜ȱ’–™˜›Š—ô©ȱ–Š“˜›©ȱ™Ž—›žȱŠ™›˜Ÿ’-
• Utilizarea semințelor sănătoase: ž™©ȱ™˜œ’‹’•’ŠŽǰȱ £’˜—Š›ŽŠȱŒž•ž›’•˜›ȱŒžȱ—ž›’Ž—ô’ǯȱ
Žȱž’•’£ŠȱœŽ–’—ôŽȱŒŽ›’ęŒŠŽǰȱɗȱœŒ˜™ž•ȱŽ¡Œ•žŽ- ȱ C—ȱ Œ˜—Ž¡ž•ȱ Šœ˜•Š–Ž—ž•ž’ǰȱ Š–ŽœŽŒž›’•Žȱ Žȱ
›’’ȱ’–™˜›ž•ž’ȱŽȱ‹˜•’ȱ›Š—œ–’œŽȱŽȱœŽ–’—ôŽǯ ›Š–’—ŽŽȱò’ȱ•Žž–’—˜ŠœŽȱ™Ž›Ž—Ž™˜ȱŒ˜—›’‹ž’ȱŒ˜—-
• Stimularea dezvoltării rapide a culturii tinere: ™Ž—- œ’Ž›Š‹’•ȱ•ŠȱŽ£Ÿ˜•Š›ŽŠȱœ›Šž•ž’ȱŽȱ‘ž–žœǯȱC—œ©ȱò’ȱ
›žȱ ɗœ©–¦—ôŠ›Žȱ ŠòŽ™Šô’ȱ Œ˜—’ô’’•Žȱ ŠŸ˜›Š‹’•Žȱ Œž•ž›’•ŽȱœŽŒž—Š›Žǰȱɗ›©ò©–¦—ž•ȱŸŽ›Žȱò’ȱŠ—ž–’-
Š•Žȱœ˜•ž•ž’ȱǻœ˜•ȱžœŒŠȱò’ȱŽ–™Ž›Šž›©ȱŠŽŒŸŠ©Ǽȱò’ȱ Žȱ•Žž–’—˜ŠœŽǰȱ™›ŽŒž–ȱœ˜’Šȱò’ȱ–Š£©›ŽŠǰȱŒ˜—›’‹ž’Žǰȱ
–ŽŽ˜›˜•˜’ŒŽȱǻœŽȱŽŸ’©ȱ™Ž›’˜ŠŽ•ŽȱŒžȱ™›ŽŒ’™’Š- ɗ›Ȭ˜ȱ –©œž›©ȱ –Š’ȱ –’Œ©ǰȱ •Šȱ Ž£Ÿ˜•Š›ŽŠȱ Œ˜—ô’—žž-
ô’’ȱŠ‹ž—Ž—ŽǰȱŒŠ›ŽȱŠ›ȱ™žŽŠȱžŒŽȱ•ŠȱŒ˜•–ŠŠ›ŽŠȱ •ž’ȱŽȱ‘ž–žœǯ
œ˜•ž•ž’ȱò’ȱ•Šȱ˜›–Š›ŽŠȱŒ›žœŽ’ǼǯȱŽ—›žȱ˜ȱŒ›ŽòŽ›Žȱ
›Š™’©ǰȱ’Ž—’ęŒŠô’ȱŠ¦—Œ’–ŽŠȱœŽ–©—©ž›’’ȱŠŠ™-
Š©ȱ’™ž•ž’ȱŒž•ž›’’ȱò’ȱ•˜ŒŠô’Ž’ǯȱ›žœŠȱò’ȱœž™›ŠŠôŠȱ

18 Agricultura ecologică. Principii de bază și bune practici | 2019 | FiBL | AED


Furnizarea diversificată de nutrienți din diferite surse
Nutrienți organici în loc de  sintetici Microorganismele solului
ȱ‹ž—©ȱŠ™›˜Ÿ’£’˜—Š›ŽȱŒžȱ—ž›’Ž—ô’ȱŠȱŒž•ž›’•˜›ȱŽœŽȱ
ca  motor de fertilizare
•ŠȱŽ•ȱŽȱ’–™˜›Š—©ȱɗȱŠ›’Œž•ž›ŠȱŽŒ˜•˜’Œ©ȱŒŠȱò’ȱɗȱ ž›’Ž—ô’’ȱ˜›Š—’Œ’ȱ•ŽŠô’ȱ›Ž‹ž’Žȱ–’—Ž›Š•’£Šô’ȱ™Ž—-
Š›’Œž•ž›Šȱ Œ˜—ŸŽ—ô’˜—Š•©ǯȱ žȱ ˜ŠŽȱ ŠŒŽœŽŠǰȱ Š™›˜- ›žȱŠȱ™žŽŠȱęȱŠ‹œ˜›‹’ô’ȱŽȱ™•Š—ŽǯȱŽȱ–’—Ž›Š•’£Š›ŽŠȱ
Ÿ’£’˜—Š›ŽŠȱŒžȱ—ž›’Ž—ô’ȱŠȱŒž•ž›’•˜›ȱ’—ȱŠ›’Œž•ž›Šȱ œž‹œŠ—ôŽ•˜›ȱ—ž›’’ŸŽȱœž—ȱ›Žœ™˜—œŠ‹’•Žȱɗȱ™›’–ž•ȱ
ŽŒ˜•˜’Œ©ȱ ’Ž›©ȱ ž—Š–Ž—Š•ȱ Žȱ ŒŽŠȱ ’—ȱ Š›’Œž•- ›¦—ȱ –’Œ›˜˜›Š—’œ–Ž•Žȱ ’—ȱ œ˜•ǯȱ C—œ©ȱ ŠŒŽœŽŠȱ —žȱ
ž›Šȱ Œ˜—ŸŽ—ô’˜—Š•©ǯȱ C—ȱ ’–™ȱ ŒŽȱ ɗȱ Š›’Œž•ž›Šȱ Œ˜—- ˜Š›ȱ –’—Ž›Š•’£ŽŠ£©ȱ œž‹œŠ—ôŽ•Žȱ —ž›’’ŸŽȱ ˜›Š—’ŒŽȱ
ŸŽ—ô’˜—Š•©ȱœž—ȱŠ–’—’œ›ŠŽǰȱɗȱœ™ŽŒ’Š•ǰȱœž‹œŠ—ôŽȱ •ŽŠŽǰȱŒ’ȱò’ȱ’£˜•Ÿ©ȱœž‹œŠ—ôŽ•Žȱ—ž›’’ŸŽȱ’—ȱ›˜Œ©ȱò’ȱ
—ž›’’ŸŽȱ –’—Ž›Š•Žȱ žò˜›ȱ ’œ™˜—’‹’•Žȱ ™Ž—›žȱ ™•Š—Žǰȱ ę¡ŽŠ£©ȱ ™Š›ô’Š•ȱ Š£˜ž•ȱ Œžȱ Š“ž˜›ž•ȱ ‹ŠŒŽ›’’•˜›ȱ —˜ž-
Š›’Œž•ž›Šȱ ŽŒ˜•˜’Œ©ȱ ’—Žȱ œ©ȱ ž›—’£Ž£Žȱ Œž•ž›’•˜›ȱ •Š›Žȱ’—ȱŠŽ›ȱǻŸŽ£’ȱ™Š’—ŠȱŗŝǼǯȱŠȱ›¦—ž•ȱ•˜›ǰȱ™•Š—Ž•Žȱ
—ž›’Ž—ô’ȱ˜›Š—’Œ’ȱ•ŽŠô’ȱœž‹ȱ˜›–©ȱŽȱ›Žœž›’ȱŽȱ›Ž- œ’–ž•ŽŠ£©ȱ ŠŒ’Ÿ’ŠŽŠȱ –’Œ›˜‹’˜•˜’Œ©ȱ ’—ȱ ›’£˜œŽ-
Œ˜•©ǰȱ‹©•ŽŠ›ǰȱŒ˜–™˜œȱò’ȱɗ›©ò©–’—ŽȱŸŽ›£’ǯ ›©ȱ ™›’—ȱ Ž•’–’—Š›ŽŠȱ ŠŒ’Ÿ©ȱ Šȱ œž‹œŠ—ôŽ•˜›ȱ ‹˜ŠŽȱ ɗȱ
ȱ Œ˜™ž•ȱŠ™˜›ž•ž’ȱŽȱ—ž›’Ž—ô’ȱ˜›Š—’Œ’ȱŽœŽȱŽȱ Ž—Ž›’Žǯ
Šȱ‘›©—’ȱ™•Š—Ž•Žȱɗȱ™›’–ž•ȱ›¦—ȱ™›’—ȱœ˜•ǯȱœŽ•ǰȱŠ›ȱ ȱ ŠŒ©ȱ Œž•ž›’•Žȱ œž—ȱ Ž›’•’£ŠŽȱ Œžȱ –’—Ž›Š•Žǰȱ
›Ž‹ž’ȱ Šœ’ž›Š©ȱ ˜ȱ Š™›˜Ÿ’£’˜—Š›Žȱ ŽŒ‘’•’‹›Š©ȱ ò’ȱ ‹Š- Šž—Œ’ȱ˜›Š—’œ–Ž•Žȱ’—ȱœ˜•ȱœž—ȱ’œ›žœŽǯȱ›Ž™ȱž›-
£Š©ȱ™Žȱ—ŽŒŽœ’©ô’•ŽȱŒž•ž›’’ǯȱŽęŒ’Ž•Žȱ–’Œ’ȱɗȱŽŒ‘’- –Š›ŽǰȱœŒŠŽȱ—ž–©›ž•ȱò’ȱ’ŸŽ›œ’ŠŽŠȱŠŒŽœ˜›Šȱɗȱœ˜•ǰȱ
•’‹›ž•ȱŽȱ—ž›’Ž—ô’ǰȱ™›˜™›’’ȱŽ›–Ž•˜›ȱŽŒ˜•˜’ŒŽǰȱœž—ȱ ’Š›ȱœ›žŒž›Šȱœ˜•ž•ž’ȱò’ȱŽœŒ˜–™ž—Ž›ŽŠȱ˜›Š—’œ–Ž-
Œ˜–™Ž—œŠŽȱ ’—ȱ Ž™˜£’Ž•Žȱ Žȱ —ž›’Ž—ô’ȱ ’—ȱ œ˜•ȱ ò’ȱ •˜›ȱ©ž—©˜Š›Žȱ’—ȱœ˜•ȱ—žȱ–Š’ȱœž—ȱŠœ’ž›ŠŽǯ
—žȱ—ŽŒŽœ’©ȱŠ™˜›ž›’ȱœž™•’–Ž—Š›ŽȱŽȱɗ›©ò©–’—Žǯ

Graficul 10: Hrănirea plantelor prin sol

Atmosfera Recolta

Locația Lucrările agricole


Tipul solului Nutr
N
Nuutr
trie
ie
ennțțții
ii dis
ispo
sppo
onniibi
b llii Prelucrarea solului
Clima pe
p ent
n ru pla lanntte Prășirea
Condițiile vremii Irigarea

Orga
Orga
Or ani
nism
smel
ele di
din
in so
so l
Asolamentul Fertilizarea
Pajiștea de trifoi Bălegarul
Resturile de recoltă Conț
Co nțin
nț inut
in utul
ut u
ul Compostul verde
Îngrășământul verde d nut
de utri
r en
ri enți
ți din soll Îngrășăminte comerciale

În concepția agriculturii ecologice, fertilitatea solului este, de fapt, rezultatul proceselor biologice, nu al substanțelor nutritive chimice. Și organisme-
lor din sol le revine aici un rol semnificativ. Acestea transformă resturile de recoltă, secrețiile rădăcinilor, îngrășămintele organice și alte substanțe
organice din „depozitul de nutrienți din sol” în humus și alți nutrienți minerali, care pot fi absorbiți de plante.

Agricultura ecologică. Principii de bază și bune practici | 2019 | FiBL | AED 19


Utilizarea optimă a surselor proprii ’—ȱŒŠž£Šȱ’ŸŽ›œŽ•˜›ȱœž›œŽȱŽȱ—ž›’Ž—ô’ȱò’ȱŠȱ™›˜ŒŽ-
œŽ•˜›ȱ Œ˜–™•Ž¡Žȱ Žȱ Œ˜—ŸŽ›œ’Žȱ ŽŒ˜•˜’Œ©ǰȱ Žœ’–Š›ŽŠȱ
de nutrienți ale fermei
ŒŠ—’©ô’’ȱŽȱ—ž›’Ž—ô’ȱ’œ™˜—’‹’•’ȱ™Ž—›žȱŒž•ž›’ȱɗȱ
ž—˜’ž•ȱ Žȱ ›Š“ȱ Žȱ •Šȱ Ž›–©ǰȱ Œ˜–™˜œž•ȱ ò’ȱ Š•Žȱ Š›’Œž•ž›ŠȱŽŒ˜•˜’Œ©ȱŽœŽȱ–Š’ȱ’ęŒ’•©ȱŽŒ¦ȱɗȱŠ›’-
ɗ›©ò©–’—Žȱ ˜›Š—’ŒŽȱ Œ˜—›’‹ž’Žǰȱ ™›’—ȱ Š™˜›ž•ȱ Œž•ž›ŠȱŒ˜—ŸŽ—ô’˜—Š•©ǰȱŽ˜Š›ŽŒŽȱ˜›–Š›ŽŠȱŠŒŽœ˜›Šȱ
ŽȱŠ£˜ȱò’ȱŠ•ô’ȱ—ž›’Ž—ô’ȱɗȱž—Œô’ŽȱŽȱ›Š™˜›ž•ȱȦȱ —žȱœŽȱɗ¦–™•©ȱɗ˜ŽŠž—ŠȱŠž—Œ’ȱŒ¦—ȱÉò’ȱ˜›ŽòŽȱ
ǻŸŽ£’ȱŒŠœŽŠȱŝǼǰȱ•ŠȱŠœ˜•Š–Ž—ž•ȱ™ŽȱŽ›–Ž—ȱœŒž›ǰȱ–Ž- Š›’Œž•˜›ž•ǯ
’žȱ œŠžȱ •ž—ǯȱ Šȱ œž›œ©ȱ —Ž©ȱ Žȱ Š£˜ǰȱ •Žž–’—˜Š-
œŽ•Žȱ œž—ȱ ŒŽ•ȱ ™žô’—ȱ •Šȱ Ž•ȱ Žȱ ’–™˜›Š—Žȱ ŒŠȱ ɗ›©-
Prevenirea activă a pierderilor
ò©–’—Ž•Žȱ –’—Ž›Š•Žȱ ò’ȱ ˜›Š—’ŒŽǯȱ ž•’ŸŠ›ŽŠȱ œ˜•ž•ž’ȱ
ò’ȱ Œ˜—›˜•ž•ȱ –ŽŒŠ—’Œȱ Š•ȱ ‹ž›ž’Ž—’•˜›ȱ ŠŸ˜›’£ŽŠ£©ȱ
de  nutrienți
–’—Ž›Š•’£Š›ŽŠȱɗȱœ˜•ȱò’ȱŒ˜—›’‹ž’ŽǰȱŽȱŠœŽ–Ž—ŽŠǰȱ•Šȱ •Ž–Ž—Ž•Žȱ —ž›’’ŸŽȱ œ˜ŒŠŽȱ ɗȱ œ˜•ȱ Œ˜—œ’ž’Žȱ Œ˜–-
Š™›˜Ÿ’£’˜—Š›ŽŠȱŒžȱŠ£˜ǯ ‹žœ’‹’•ž•ȱ ›ŽŠ•ȱ ™Ž—›žȱ Œ›ŽòŽ›ŽŠȱ ™•Š—Ž•˜›ȱ ò’ȱ ›Š—Š-
–Ž—Žȱ‹ž—ŽǯȱC—ȱ–ž•ŽȱŽ›–ŽȱŽŒ˜•˜’ŒŽȱŒŠ—’©ô’•ŽȱŽȱ
—ž›’Ž—ô’ȱ ’œ™˜—’‹’•Žȱ ™Ž—›žȱ Ž›’•’£Š›ŽŠȱ Œž•ž›’•˜›ȱ
œž—ȱ›ŽžœŽǯȱ—ž–ŽȱŒŠ—’ŠŽŠȱ’œ™˜—’‹’•©ȱŽȱŠ£˜ȱ
’—ĚžŽ—ôŽŠ£©ȱ›Š—Š–Ž—ž•ǯ
ȱ ’—ȱŠŒŽœȱ–˜’Ÿȱ›Ž‹ž’Žȱž’•’£ŠŽȱŒ˜—œŠ—ȱ˜ŠŽȱ
–©œž›’•ŽȱŽȱ™›ŽŸŽ—’›ŽȱŠȱ™’Ž›Ž›’•˜›ȱŽȱ—ž›’Ž—ô’ȱ’—ȱ
ŒŠž£ŠȱŽ›˜£’ž—’’ǰȱŠȱ•ŽŸ’©›’’ȱò’ȱŠȱ™’Ž›Ž›’•˜›ȱŠ£˜ŠœŽǯȱ
›ŽŸŽ—’›ŽŠȱ ™’Ž›Ž›’•˜›ȱ Žȱ —ž›’Ž—ô’ȱ ŽœŽȱ Ž˜œŽ‹’ȱ
Žȱ›Ž•ŽŸŠ—©ȱɗȱŒŠ£ž•ȱŠ£˜ž•ž’ǰȱŒŠ›ŽȱŽœŽȱŽœŽ—ô’Š•ȱŒŠȱ
—ž›’Ž—ȱ—žȱ—ž–Š’ȱ™Ž—›žȱŒ›ŽòŽ›ŽŠȱ™•Š—Ž•˜›ǰȱŒ’ȱò’ȱ
™Ž—›žȱ Š™›˜Ÿ’£’˜—Š›ŽŠȱ ˜›Š—’œ–Ž•˜›ȱ ’—ȱ œ˜•ǰȱ ŽŒ’ȱ
™Ž—›žȱ ŠŒ’Ÿ’ŠŽŠȱ ‹’˜•˜’Œ©ȱ Šȱ œ˜•ž•ž’ǯȱ ©œž›’•Žȱ
™Ž—›žȱ ™›ŽŸŽ—’›ŽŠȱ ™’Ž›Ž›’•˜›ȱ Žȱ —ž›’Ž—ô’ȱ ’—Œ•žǰȱ
ɗȱ ™›’–ž•ȱ ›¦—ǰȱ ™•Š—Š›ŽŠȱ Œž•ž›’•˜›ȱ Žȱ ŠŒ˜™Ž›’›Žȱ
’Š›—Šȱ ò’ȱ Šȱ Œž•ž›’•˜›ȱ Šœ˜Œ’ŠŽǰȱ Ž™˜£’Š›ŽŠȱ Œžȱ ™’Ž›-
Ž›’ȱ ›ŽžœŽǰȱ ™›˜ŒŽœŠ›ŽŠȱ ò’ȱ Š™•’ŒŠ›ŽŠȱ ž—˜’ž•ž’ȱ Žȱ
›Š“ȱò’ȱŠȱŽòŽž›’•˜›ǰȱ™›ŽŒž–ȱò’ȱ•žŒ›Š›ŽŠȱ•Šȱ’–™ȱŠȱ
œ˜•ž•ž’ȱò’ȱŽ›’•’£Š›ŽŠǯ

Resturile de recoltă încorporate în stratul superior al solului alimen-


tează microorganismele din sol.

Graficul 11: Sursele importante de azot în cazul diverselor tipuri de ferme


Fermă Fermă Fermă Fermă
cu pajiști mixtă agricolă producătoare
de legume
Gunoi de grajd propriu zz zz
Aport de gunoi de grajd / compost z z
Producerea compostului z z z
Îngrășăminte comerciale organice z zz
Pajiște naturală zz z
Pajiște artificială zz z z
Îngrășământ verde z zz z
Leguminoase pentru boabe z zz
zz sursa principală de azot z sursa suplimentară de azot

20 Agricultura ecologică. Principii de bază și bune practici | 2019 | FiBL | AED


Gestionarea eficientă a azotului œ›’Œȱ •’–’Š©ȱ ’—ȱ ™ž—Œž•ȱ Žȱ ŸŽŽ›Žȱ Š•ȱ Ÿ˜•ž–ž-
•ž’ǯȱ˜—˜›–ȱ—˜ž•ž’ȱŽž•Š–Ž—ȱȱ™›’Ÿ’—ȱ™›˜-
£˜ž•ȱ ŽœŽȱ ŒŽ•ȱ –Š’ȱ ’–™˜›Š—ȱ —ž›’Ž—ȱ ŒŠ›Žȱ ŽŽ›- žŒô’ŠȱŽŒ˜•˜’Œ©ȱŘŖŗŞȦŞŚŞǰȱŒŠ›Žȱ’—›©ȱɗȱŸ’˜Š›Žȱ•Šȱ
–’—©ȱ Œ›ŽòŽ›ŽŠǯȱ ¦ȱ Žȱ –ž•ȱ Š£˜ȱ ’—ȱ ‘ž–žœȱ ŽœŽȱ ŗǯŖŗǯŘŖŘŗǰȱž—˜’ž•ȱŽȱ›Š“ȱ›Ž‹ž’Žȱœ©ȱ™›˜Ÿ’—©ȱ’—ȱ
’œ™˜—’‹’•ȱ ™Ž—›žȱ Œž•ž›’ȱ Ž™’—Žǰȱ ɗȱ ŽœŽ—ô©ǰȱ Žȱ ™›˜žŒô’ŽȱŽŒ˜•˜’Œ©ȱò’ȱŠ›ȱ›Ž‹ž’ǰȱŽȱ™›ŽŽ›’—ô©ǰȱœ©ȱ
ŒŠ—’ŠŽŠȱ Žȱ ‘ž–žœǰȱ Ž–™Ž›Šž›Šȱ œ˜•ž•ž’ǰȱ ž–’’- ęŽȱŒ˜–™˜œŠǯ
ŠŽŠȱ œ˜•ž•ž’ǰȱ Š¦—Š›ŽŠȱ œ˜•ž•ž’ȱ ò’ǰȱ ɗȱ œ™ŽŒ’Š•ǰȱ Žȱ ›Š-
™˜›ž•ȱ Ȧȱ Š•ȱ œž›œŽ•˜›ȱ Žȱ —ž›’Ž—ô’ȱ ˜›Š—’Œ’ȱ ǻŸŽ£’ȱ
ŒŠœŽŠȱŝǼǯ
ȱ Ž—›žȱ ˜ȱ –’—Ž›Š•’£Š›Žȱ ›Š™’©ȱ Šȱ Š£˜ž•ž’ȱ Žȱ
Œ©›Žȱ –’Œ›˜˜›Š—’œ–Ž•Žȱ ’—ȱ œ˜•ȱ œž—ȱ ŠŸ˜›Š‹’•Žȱ
œ˜•ž›’•ŽȱŒŠ•Žǰȱ•’‹Ž›ŽǰȱŒžȱž—ȱ—’ŸŽ•ȱœžęŒ’Ž—ȱŽȱž–’-
’ŠŽǯȱŠȱŽ–™Ž›Šž›’ȱœŒ©£žŽǰȱœŽŒŽ©ǰȱŒ˜–™ŠŒŠ›Žȱ
œŠžȱ ™›Ž£Ž—ôŠȱ ž–’’©ô’’ȱ Ž¡ŒŽœ’ŸŽȱ Šȱ œ˜•ž•ž’ǰȱ Š£˜ž•ȱ
•ŽŠȱ’—ȱɗ›©ò©–’—Ž•Žȱ˜›Š—’ŒŽȱò’ȱ‘ž–žœȱ—žȱŽœŽȱ
ŠŒŒŽœ’‹’•ȱ ™•Š—Ž•˜›ǯȱ C—ȱ ŠŒŽœȱ ŒŠ£ȱ •žŒ›Š›ŽŠȱ œ›Šž•ž’ȱ
œž™Ž›ęŒ’Š•ȱŠ•ȱœ˜•ž•ž’ǰȱŒž–ȱŠ›ȱęȱ›©™Š›ŽŠȱœŠžȱ™›©ò’-
›ŽŠǰȱœ’–ž•ŽŠ£©ȱŒ›ŽòŽ›ŽŠȱŒž•ž›’’ǯȱžŒ›Š›ŽŠȱŠŒŽȱŒŠȱ
ŠŽ›ž•ȱœ©ȱ’—›Žȱɗȱœ˜•ǰȱŠŒ’Ÿ¦—ȱ–’Œ›˜˜›Š—’œ–Ž•Žȱò’ȱ
œ’–ž•¦—ȱ ™›˜ŒŽœž•ȱ Žȱ –’—Ž›Š•’£Š›Žǯȱ C—ȱ ž›–Šȱ ™›©-
ò’›’’ǰȱŽŽŒž•ȱŽȱ–’—Ž›Š•’£Š›ŽȱŒ˜—œ’ž’ŽȱŗśȬŘśȱ”ȱȱ
•Šȱ‘ŽŒŠ›ǯȱœŽ•ǰȱ™›©ò’›ŽŠȱ™˜ŠŽȱŠŸŽŠȱž—ȱŽŽŒȱŒ˜–-
™Š›Š‹’•ȱ Œžȱ ŒŽ•ȱ Š•ȱ Š–’—’œ›©›’’ȱ ž—ž’ȱ ɗ›©ò©–¦—ȱ
ǻŠ–’—’œ›Š›Žȱž—’Œ©Ǽǯ În agricultura ecologică aportul de gunoi de grajd din afara fermei este condiționat de
respectarea unor condiții.

Aportul suplimentar de nutrienți


Aportul de gunoi de grajd Caseta 6: Utilizarea limitată a nutrienților
C—ȱ œ™ŽŒ’Š•ȱ •Šȱ Ž›–Ž•Žȱ Œžȱ œ˜•ž›’ȱ œ©›ŠŒŽȱ ɗȱ —ž›’Ž—ô’ȱ Pentru a evita problemele de mediu, Regulamentul
œŠžȱ•ŠȱŽ›–Ž•ŽȱŒŠ›ŽȱŸ¦—ȱ˜ȱ–Š›Žȱ™Š›Žȱ’—ȱ™›˜žœŽ- UE privind producția ecologică (Directiva 91/766/
•Žȱ ›ŽŒ˜•ŠŽȱ ǻŽȱ ˜‹’ŒŽ’ȱ Ž¡™•˜ŠŠô’’ȱ Š›Š‹’•Žȱ œŠžȱ •Žž- CEE) restricționează cantitatea totală de gunoi de
–’Œ˜•ŽǼǰȱ™˜ŠŽȱęȱ—ŽŒŽœŠ›©ȱŠ™›˜Ÿ’£’˜—Š›ŽŠȱŒžȱ—ž›’- grajd de origine animală aplicată la maximum 170
Ž—ô’ȱ’—ȱŠŠ›ŠȱŽ›–Ž’ǰȱ™Ž—›žȱŠȱŠœ’ž›Šȱ›Š—Š–Ž—Žȱ kg de azot pe an pe hectar de suprafață agricolă.
™Žȱ Ž›–Ž—ȱ •ž—ǯȱ C—ȱ –˜ȱ ›Š’ô’˜—Š•ǰȱ œŽȱ ˜•˜œŽòŽȱ Această limită se aplică gunoiului de grajd, guno-
ž—˜’ž•ȱŽȱ›Š“ǯ iului de grajd uscat și găinațului de pasăre uscat,
ȱ ©•ŽŠ›ž•ȱ ò’ȱ Œ˜–™˜œž•ȱ œž—ȱ ɗȱ ™›’–ž•ȱ ›¦—ȱ compostului de excremente de animale, inclusiv gă-
ɗ›©ò©–’—Žȱ Žȱ ‹Š£©ȱ Œžȱ Ȧ ȱ ò’ȱ ž›—’£˜›’ȱ Žȱ œž‹- inațului de pasăre, gunoiului de grajd compostat, și
œŠ—ôŽȱ ˜›Š—’ŒŽǯȱ ™›Žȱ Ž˜œŽ‹’›Žȱ Žȱ ‹©•ŽŠ›ǰȱ ɗȱ ŒŠ- excrementelor lichide de animale.
£ž•ȱž—˜’ž•ž’ȱŽȱ›Š“ȱ•’Œ‘’ȱ˜ȱ™Š›Žȱ’—ȱŠ£˜ȱŽœŽȱ
’œ™˜—’‹’•ȱ›Š™’ȱ™Ž—›žȱ™•Š—Žǯȱ ž—˜’ž•ȱŽȱ›Š“ȱ
•’Œ‘’ȱŽœŽȱŠœŽ•ȱ™˜›’Ÿ’ȱ™Ž—›žȱŽ›’•’£Š›ŽŠȱ™ŽȱŽ›-
–Ž—ȱ œŒž›ȱ Œžȱ Š£˜ȱ œŠžȱ ŒŠȱ Š–’—’œ›Š›Žȱ ž—’Œ©ȱ Žȱ
ɗ›©ò©–¦—ȱ™Ž—›žȱŒž•ž›’•ŽȱŒžȱ˜ȱž›Š©ȱŽȱŸŽŽ- Utilizarea îngrășămintelor comerciale
Šô’ŽȱɗŽ•ž—Š©ǯ ŠŒ©ȱŒŠ—’ŠŽŠȱŽȱ—ž›’Ž—ô’ȱ’—ȱœž›œŽ•Žȱ™›˜™›’’ȱŠ•Žȱ
ȱ C—ȱ’–™ȱŒŽȱŽž•Š–Ž—ž•ȱȱ™›’Ÿ’—ȱ™›˜žŒ- Ž›–Ž’ȱò’ȱ’—ȱž—˜’ž•ȱŽȱ›Š“ȱŠžœȱ’—ȱŠŠ›©ȱŽœŽȱ
ô’Šȱ ŽŒ˜•˜’Œ©ȱ ™Ž›–’Žȱ Š–’—’œ›Š›ŽŠȱ Žȱ ž—˜’ȱ Žȱ ’—œžęŒ’Ž—©ȱ™Ž—›žȱŠȱ›©œ™ž—Žȱ—ŽŸ˜’•˜›ȱŒž•ž›’•˜›ǰȱ
›Š“ȱ•’Œ‘’ȱò’ȱ‹©•ŽŠ›ȱŽȱ•ŠȱŽ›–Ž•ŽȱŒ˜—ŸŽ—ô’˜—Š•Žȱ ™Ž—›žȱ ŠŒ˜™Ž›’›ŽŠȱ —ŽŒŽœ’©ô’•˜›ȱ œŽȱ ™˜ȱ Š–’—’œ›Šȱ
Žȱ Š—’–Š•Žȱ ŠŒ©ȱ ŠŒŽœŽŠȱ —žȱ ™›˜Ÿ’—ȱ ’—ȱ Œ›ŽòŽ›ŽŠȱ ɗ›©ò©–’—ŽȱŒ˜–Ž›Œ’Š•ŽȱŒŠ›ŽȱŒ˜›Žœ™ž—ȱŒŽ›’—ôŽ•˜›ȱ
Š—’–Š•Ž•˜›ȱ’—žœ›’Š•ŽȱŒžȱ–Š’ȱ–ž•ȱŽȱŘǰśȱž—’©ô’ȱ Š›’Œž•ž›’’ȱ ŽŒ˜•˜’ŒŽǰȱ ŒŠȱ œž™•’–Ž—ȱ œŠžȱ ɗ•˜Œž’˜›ȱ
Ÿ’©ȱ–Š›Žȱ™Žȱ‘ŽŒŠ›ǰȱŒ›ŽòŽ›ŽŠȱ™˜›Œ’•˜›ȱɗȱœ™Šô’’ȱɗ- ™Ž—›žȱ ž—˜’ž•ȱ Žȱ ›Š“ǯȱ C—›©ò©–’—Ž•Žȱ Œ˜–Ž›Œ’-
Œ‘’œŽȱ ò’ȱ Œ›ŽòŽ›ŽŠȱ ™©œ©›’•˜›ȱ ɗȱ Œžò’ǰȱ ɗȱ Šœ˜Œ’Šô’’•Žȱ Š•Žȱ Œ˜—˜›–Žȱ Œžȱ ›Žž•Š–Ž—ž•ȱ œž—ȱ Ž—ž–Ž›ŠŽȱ ɗȱ
ŽŒ˜•˜’ŒŽȱ ŽœŽȱ ™Ž›–’œȱ ˜Š›ȱ ɗ›©ò©–¦—ž•ȱ ž›—’- ŠòŠȬ—ž–’Ž•Žȱ•’œŽȱ•’–’Š’ŸŽȱŠ•Žȱ™›˜žœŽ•˜›ȱò’ȱœž‹-
£Šȱ Žȱ Ž›–Ž•Žȱ ŽŒ˜•˜’ŒŽǰȱ ’Š›ȱ Š™›˜Ÿ’£’˜—Š›ŽŠȱ ŽœŽȱ œŠ—ôŽ•˜›ȱǻŸŽ£’ȱ™Š’—ŠȱŘŚǼǯ

Agricultura ecologică. Principii de bază și bune practici | 2019 | FiBL | AED 21


¡™•˜ŠŠô’’•Žȱ Š›’Œ˜•Žȱ ©›©ȱ ‹˜Ÿ’—Žȱ ò’ȱ Ž›–Ž•Žȱ Žȱ •Ž-
ž–ŽȱŽ™’—ȱɗȱŒŽŠȱ–Š’ȱ–Š›Žȱ–©œž›©ȱŽȱɗ›©ò©-
–¦—ž•ȱ Œ˜–Ž›Œ’Š•ǯȱ C—ȱ ŒŠ£ž•ȱ ɗȱ ŒŠ›Žȱ —ŽŒŽœ’©ô’•Žȱ Žȱ
‹Š£©ȱ™Ž—›žȱ˜œ˜›ȱò’ȱ™˜Šœ’žȱ™˜ȱęȱŠŒ˜™Ž›’ŽȱŒžȱž-
—˜’ž•ȱŽȱ›Š“ȱò’ȱŒ˜–™˜œǰȱɗ›©ò©–’—Ž•ŽȱŒ˜–Ž›Œ’-
Š•ŽȱŠžȱž—ȱ›˜•ȱ’–™˜›Š—ȱɗȱŠ™›˜Ÿ’£’˜—Š›ŽŠȱŒžȱŠ£˜ǯ

Cele mai importante îngrășăminte


organice
©•ŽŠ›ž•ȱò’ȱž—˜’ž•ȱŽȱ›Š“ȱ•’Œ‘’ȱ’—ȱŒ›ŽòŽ›ŽŠȱŠ—’-
–Š•Ž•˜›ǰȱ ™›ŽŒž–ȱ ò’ȱ Œ˜–™˜œž•ȱ ò’ȱ ˜ŒŠ›ŽŠȱ ›Žœž›’•˜›ȱ
ŸŽŽŠ•Žȱœž—ȱŒŽ•Žȱ–Š’ȱ’–™˜›Š—Žȱɗ›©ò©–’—Žȱ˜›Š-
—’ŒŽȱ’—ȱŠ›’Œž•ž›ŠȱŽŒ˜•˜’Œ©ǯȱC—ȱŠ—ž–’Žȱô©›’ȱœŽȱ˜•˜-
œŽœŒȱ’—ȱŒŽȱɗȱŒŽȱ–Š’ȱ–ž•ȱœž‹œ›Šž›’•ŽȱŽȱŽ›–Ž—Š›Žȱ
’—ȱ ’—œŠ•Šô’’•Žȱ Žȱ ‹’˜Š£ǯȱŒŽœŽȱ ɗ›©ò©–’—Žȱ ˜›Š- Bălegarul și deșeurile verzi pot fi transformate în compost valoros
—’ŒŽȱŠŒô’˜—ŽŠ£©ȱŒžȱ’Ž›’ŽȱŒŠ•’©ô’ȱŠœž™›Šȱœ˜•ž•ž’DZ pe marginea câmpului de-a lungul drumurilor în grămezi, controlând
procesul.
• Gunoiul de grajd lichid Œ˜—ô’—ŽȱŒŠ—’©ô’ȱ˜Š›Žȱ
’Ž›’ŽȱŽȱŠ£˜ȱɗȱž—Œô’ŽȱŽȱ˜›’’—Žȱǻœ™ŽŒ’ŽȱŽȱ
Š—’–Š•ǼǰȱŽȱ–˜ž•ȱŽȱɗ›Žô’—Ž›ŽȱǻŽȱŽ¡Ž–™•žǰȱ Œ˜—ô’—ŽȱŒŽ•ȱ–Š’ȱ–ž•ȱŠ£˜ȱ’œ™˜—’‹’•ȱǻ™žô’—ȱ–Š’ȱ
ɗȱ ŒŠ£ž•ȱ ŸŠŒ’•˜›DZȱ œŠ‹ž•Šô’Žȱ ę¡©ȱ œŠžȱ œŠ‹ž•Šô’Žȱ –ž•ȱ ŽŒ¦ȱ ž—˜’ž•ȱ Žȱ ›Š“ȱ ’—Ž›Š•Ǽǰȱ Š›ȱ ›Ž-
•’‹Ž›©Ǽȱ ò’ȱ Žȱ ’•žô’Žǯȱ ˜ŽęŒ’Ž—ž•ȱ Žȱ ž’•’£Š›Žȱ ‹ž’Žȱ’•žŠȱŗDZřȱŒžȱŠ™©ǯȱ ž—˜’ž•ȱŽȱ›Š“ȱ•’Œ‘’ȱ
Šȱ Š£˜ž•ž’ȱ ™˜ŠŽȱ ęȱ ’Ž›’ǯȱ žœž•ȱ Žȱ ‹©•ŽŠ›ȱȱ ŽœŽȱŽ˜œŽ‹’ȱŽȱ‹ž—ȱ™Ž—›žȱŠ™˜›ž›’•ŽȱŽȱŠ£˜ȱ

Tabelul 6: Proprietățile principalelor îngrășăminte organice


Bălegar Gunoi de grajd lichid Compost Digestat
Compoziția • echilibrat (bălegar de • bogat în K (gunoi de • bogat în P • lichid: foarte bogat
nutritivă animale) grajd lichid de vite) în N
• bogat în P • bogat în P (gunoi de • solid: bogat în N
(găinaț de pasăre) grajd lichid de porc)
Disponibilitatea • lentă/lungă • rapidă/scurtă • compost de bălegar: • lichid: rapidă/redusă
de azot / eficaci- bună/medie • solid: rapidă; înaltă,
tatea azotului • compost de deșeuri dacă este compostat
verzi: redusă/lungă
Potrivire pentru proastă bună nu bună
fertilizarea unică
Efectul de da nu da • lichid: nu
ameliorare • solid: da, dacă este
a solului compostat
Cele mai rădăcinoase, legume, pășune, cereale, culturi legume, plantație de varză,
importante pășune timpurii cu necesitate cartofi, porumb, cereale,
domenii de sporită de N rapiță, sfeclă de zahăr,
aplicare leguminoase, pășune
Precizia de bună (cu pulverizator bună (cu furtun de bună (cu pulverizator fin) • lichid: bună (cu
distribuție fin) distribuție) furtun de distribuție)
• solid: bună (cu
pulverizator fin)
Transportabilitate bună (dificil pe versanți) bună la distanțe mici bună (dificil pe versanți) bună la distanțe mici

22 Agricultura ecologică. Principii de bază și bune practici | 2019 | FiBL | AED


™Ž—›žȱ Œž•ž›’•Žȱ Š›’Œ˜•Žȱ ò’ȱ ž›Š“Ž›Žǯȱ ž—˜’ž•ȱ Caseta 7: Estimarea corectă a efectului
Žȱ ›Š“ȱ •’Œ‘’ȱ Œ˜—›’‹ž’Žȱ ™žô’—ȱ •Šȱ Ž£Ÿ˜•Š›ŽŠȱ azotului din îngrășămintele organice
œ›Šž•ž’ȱŽȱ‘ž–žœǯ Efectul azotului unui îngrășământ depinde nu numai
• Bălegarul ™˜ŠŽȱŠŸŽŠȱ˜ȱŒŠ•’ŠŽȱ˜Š›Žȱ’Ž›’©ȱɗȱ de conținutul său de azot, ci și de raportul dintre
ž—Œô’ŽȱŽȱœ™ŽŒ’Žȱò’ȱŽȱŽ™˜£’Š›ŽǯȱŽ—›žȱœ›žŒ- carbon și azot (raportul C/N). Gunoiul de grajd
ž›Šȱœ˜•ž•ž’ȱò’ȱ˜›–Š›ŽŠȱŒž•ž›’•˜›ǰȱ‹©•ŽŠ›ž•ȱ™ž- lichid are un raport C/N de aproximativ 7, compos-
›Ž£’ȱò’ȱŒ˜–™˜œž•ȱŽȱž—˜’ȱ–Šž›ȱœž—ȱœŽ–—’ę- tul – de 10–20, paiele – de 50–100.
ŒŠ’Ÿȱ–Š’ȱ‹ž—ŽȱŽŒ¦ȱž—˜’ž•ȱŽȱ›Š“ȱ™›˜Šœ™©ȱ Până la un raport C/N de aproximativ 10, fertili-
œŠžȱž—˜’ž•ȱŽȱ›Š“ȱœ’Ÿž’ǯȱŽ—›žȱŠȱɖ‹ž—©©ô’ȱ zarea cu azot se face rapid. Pe măsură ce raportul
Œ˜–™Š’‹’•’ŠŽŠȱ ™•Š—Ž•˜›ȱ Œžȱ ‹©•ŽŠ›ž•ǰȱ ŠŒŽœŠȱ C/N crește, îngrășămintele organice acționează
›Ž‹ž’Žȱ Ž™˜£’Šȱ •Šȱ –Š›’—ŽŠȱ Œ¦–™ž•ž’ȱ œŠžȱ ™Žȱ din ce în ce mai mult ca îngrășăminte cu acțiune
Ž›Ž—ž•ȱŽȱ‹©•ŽŠ›ȱò’ȱŠ–ŽœŽŒŠȱŽȱ–Š’ȱ–ž•Žȱ˜›’ǯȱ lentă, contribuind tot mai mult la dezvoltarea humu-
ŒŽœȱ•žŒ›žȱŸŠȱžŒŽȱ•Šȱ™ž›Ž£’›Žǯ sului. În cazul unui îngrășământ cu un raport C/N
• Compostul,ȱ ɗȱ Œ˜–™Š›Šô’Žȱ Œžȱ ŒŽ•Ž•Š•Žȱ ɗ›©ò©- mare, începând de la 25 pentru conversie ecolo-
–’—Ž•Žȱ ˜›Š—’ŒŽǰȱ ɖ‹ž—©©ôŽòŽȱ ŒŽ•ȱ –Š’ȱ ‹’—Žȱ gică azotul este extras din sol. Acest lucru poate
œ›žŒž›Šȱ œ˜•ž•ž’ǯȱ žȱ ˜ŠŽȱ ŠŒŽœŽŠǰȱ Œ˜–™˜œž•ȱ avea drept consecință insuficiența azotului pentru
¦—©›ǰȱŒŠ›ŽȱŒ˜—ô’—Žȱ•’—’—©ǰȱ™˜ŠŽȱžŒŽȱ•Šȱ‹•˜ŒŠ- plante, chiar dacă acestea au fost fertilizate. De
›ŽŠȱŠ£˜ž•ž’ȱɗȱœ˜•ȱǻŸŽ£’ȱŒŠœŽŠȱŝǼǯȱ©žŠ›ŽŠȱŽȱ aceea, de exemplu, gunoiul de grajd foarte bogat
ɗ›©ò©–’—ŽȱŒžȱž—˜’ȱŽȱ›Š“ȱ•’Œ‘’ȱœŠžȱ˜›’ŒŽȱ în paie trebuie compostat.
Š•©ȱœž›œ©ȱžò˜›ȱ’œ™˜—’‹’•©ȱŽȱŠ£˜ȱ˜›Š—’Œȱ™˜ŠŽȱ Cu toate acestea, viteza absorbției azotului depin-
›ŽžŒŽȱŠŒŽœȱ›’œŒǯ de mult și de disponibilitatea generală a azotului
• Gunoiul de grajd lichid fermentat sau digestatul în sol, deci, de exemplu, de azotul din secrețiile ră-
lichidȱ Œ˜—ô’—Žȱ –ž•ȱ Š–˜—’žȱ ǻ
ŚǼǰȱ ŒŠ›Žȱ œŽȱ ŽŸŠ- dăcinilor leguminoaselor, de temperatura și umidi-
™˜›©ȱžò˜›ȱœž‹ȱ˜›–©ȱŽȱŠ–˜—’ŠŒȱǻ
řǼȱɗȱ’–- tatea solului, precum și de diversitatea și vitalitatea
™ž•ȱžœŒ©›’’ǯȱ›’—ȱž›–Š›Žǰȱ’ŽœŠž•ȱ•’Œ‘’ȱ›Ž‹ž’Žȱ vieții solului.
Š™•’ŒŠȱ—ž–Š’ȱ™ŽȱŸ›Ž–Žȱ›©Œ˜›˜Šœ©ǰȱž–Ž©ȱò’ȱ©›©ȱ
Ÿ¦—ȱ ™Žȱ ž—ȱ œ˜•ȱ ›ŽŒŽ™’Ÿǯȱ ’ŽœŠž•ȱ œ˜•’ȱ ™˜ŠŽȱ
ęȱ œž™žœȱ ™ž›Ž£’›’’ǯȱœŽ•ȱ œŽȱ ˜›–ŽŠ£©ȱ ž—ȱ Œ˜–- Šȱ Œž•’ŸŠ›ŽŠȱ ŒŠ›˜ž•ž’ǰȱ Š™•’Œ¦—ȱ ɗ›©ò©–’—Ž•Žȱ
™˜œȱ Žȱ ɗŠ•©ȱ ŒŠ•’ŠŽǯȱ Ž›’•’£Š›ŽŠȱ Œžȱ ’ŽœŠȱ Œ˜–Ž›Œ’Š•Žǰȱ œŽȱ ™˜ŠŽȱ ˜‹ô’—Žȱ Œžȱ žòž›’—ô©ȱ ž—ȱ ›Š—Š-
ŽœŽȱɗœ©ȱ™Ž›–’œ©ȱɗȱŠ›’Œž•ž›©ȱŽŒ˜•˜’Œ©ȱ—ž–Š’ȱ –Ž—ȱ œž™•’–Ž—Š›ȱ Žȱ ŗŖȬřŖȹƖǯȱ ’—ȱ ŒŠž£Šȱ Œ©ǰȱ Š™•’-
Œžȱ Š—ž–’Žȱ ›Žœ›’Œô’’ȱ ǻŸŽ£’ǰȱ Žȱ ŠœŽ–Ž—ŽŠǰȱ Š—Ž¡Šȱ ŒŠ›ŽŠȱɗ›©ò©–’—Ž•˜›ȱ˜‹ô’—žŽȱ’—ȱž—˜’ȱŽȱ›Š“ȱ
ŗȱŽǯȱŞŞşȬŘŖŖŞȱǼǯ œŠžȱ–žœȱŽȱ‹©•ŽŠ›ȱŠŸ˜›’£ŽŠ£©ȱŽ£Ÿ˜•Š›ŽŠȱ›¦’Ž’ȱ
Œ˜–ž—Žȱ Šȱ ŒŠ›˜ž•ž’ȱ (Streptomyces scabies)ȱ ò’ȱ Šȱ ™ž-
tregaiului (Rhizoctonia solani)ǰȱ ɗ›©ò©–’—Ž•Žȱ –’-
Îngrășămintele comerciale organice
—Ž›Š•ŽȱŠœ’ž›©ȱ˜ȱŒŠ•’ŠŽȱ–Š’ȱ‹ž—©ȱŠȱŒŠ›˜ę•˜›ǯ
™•’ŒŠ›ŽŠȱɗ›©ò©–’—Ž•˜›ȱŒ˜–Ž›Œ’Š•ŽȱŽœŽȱž’•’£Š©ǰȱ
ɗȱ –˜ȱ œ™ŽŒ’Š•ǰȱ ɗȱ Œž•’ŸŠ›ŽŠȱ •Žž–Ž•˜›ȱ ŽŒ˜•˜’ŒŽȱ
™Ž—›žȱ Šȱ œŠ’œŠŒŽȱ —ŽŒŽœ’©ô’•Žȱ —ž›’’ŸŽȱ Š•Žȱ Œž•ž-
›’•˜›ȱ Ž¡’Ž—Žǯȱ C—ȱ Š›’Œž•ž›Šȱ ŽŒ˜•˜’Œ©ǰȱ ™Žȱ Žȱ Š•©ȱ
™Š›Žǰȱ ž’•’£Š›ŽŠȱ ɗ›©ò©–’—Ž•˜›ȱ Œ˜–Ž›Œ’Š•Žȱ Ž›Šȱ
™›ŠŒ’ŒŠ©ȱ ˜Š›ȱ •Šȱ Œž•ž›’•Žȱ ŒŠ›Žȱ ŠžŒŽŠžȱ ŸŽ—’ž›’ȱ
–Š›’ǯȱ Šȱ ž›–Š›Žȱ Šȱ ›ŽžŒŽ›’’ȱ ™›Žôž›’•˜›ȱ •Šȱ ɗ›©ò©-
–’—Ž•ŽȱŽŒ˜•˜’ŒŽȱɗȱô©›’•Žȱ’—žœ›’Š•’£ŠŽǰȱŠ™•’ŒŠ›ŽŠȱ
•˜›ȱŠȱŽŸŽ—’ȱŠ›ŠŒ’Ÿ©ȱò’ȱɗȱŒž•ž›’•ŽȱŒ˜—ŸŽ—ô’˜—Š•Žȱ
Žȱ™’Šô©ǰȱŒž–ȱŠ›ȱęȱ™˜›ž–‹ž•ǰȱŒŠ›˜ę’ǰȱŒŽ›ŽŠ•Ž•Žȱò’ȱ
•Žž–Ž•ŽȱŽȱŒ¦–™ǰȱŒŠȱœž™•’–Ž—ȱ™Žȱ•¦—©ȱ‹©•ŽŠ›ȱ
ò’ȱɗ›©ò©–¦—ȱŸŽ›Žǯ
ȱ C—›©ò©–’—Ž•Žȱ Œ˜–Ž›Œ’Š•Žȱ ™›Ž£’—©ȱ ŠŸŠ—Š“ž•ȱ
Œ©ȱ ™˜ȱ ęȱ Š™•’ŒŠŽȱ ž—’ŸŽ›œŠ•ȱ ò’ȱ œž—ȱ ›Ž—Š‹’•Žǯȱ ’—ȱ
ŒŠž£Šȱ ŽęŒ’ž•ž’ȱ Žȱ Š£˜ȱ Žœȱ ɗ¦•—’ǰȱ ž’•’£Š›ŽŠȱ
ɗ›©ò©–’—Ž•˜›ȱ˜›Š—’ŒŽȱŒžȱŠ£˜ȱǻǼȱŽœŽȱŒŽŠȱ–Š’ȱ
›ŽŒŸŽ—©ǯȱ C—ȱ ™˜ęŠȱ ž’•’£©›’’ȱ ɗ›©ò©–’—Ž•˜›ȱ Œ˜-
–Ž›Œ’Š•ŽǰȱŒ’Œ•ž•ȱŽȱ—ž›’Ž—ô’ȱ™›Ž’—œȱŽœŽȱŽœŒ‘’œȱɗȱ Îngrășămintele organice comerciale sunt foarte diverse și se aplică în scopuri concrete,
Œ˜—’—žŠ›Žǰȱɗȱ•˜Œȱœ©ȱęŽȱɗŒ‘’œǯ prin urmare, sunt interesante, în special pentru culturile cu cerințe sporite de azot.

Agricultura ecologică. Principii de bază și bune practici | 2019 | FiBL | AED 23


C—›©ò©–’—Ž•ŽȱŒ˜–Ž›Œ’Š•Žȱ‹˜ŠŽȱɗȱŠ£˜ǰȱž’•’£ŠŽȱ ô’’ȱŽœ™›Žȱ™›˜žœŽ•ŽȱŒŠ›ŽȱŒ˜›Žœ™ž—ȱ›Žž•’•˜›ȱ™Ž—›žȱ
™¦—©ȱɗȱ™›Ž£Ž—ȱɗȱŠ›’Œž•ž›ŠȱŽŒ˜•˜’Œ©ǰȱ™˜ȱęȱɖ- ™›˜žŒô’ŠȱŽŒ˜•˜’Œ©ȱò’ȱŠžȱ˜œȱŽŸŠ•žŠŽȱŽȱŽ¡™Ž›ô’ǯ
™©›ô’Žȱɗȱ›Ž’ȱ›ž™ŽDZ
• îngrășăminte comerciale organice de origine
Caseta 8: Problema lipsei de fosfor
animală: ›Š—ž•Žȱ ’—ȱ ™›Šȱ Žȱ ™©›ȱ Žȱ ™˜›Œǰȱ ™›˜-
La fermele agricole care nu folosesc nutrienți, fos-
žœŽȱ’—ȱŒ˜Š›—Žǰȱ©’—©ȱŽȱ™Ž—Žǰȱ©’—©ȱŽȱ˜ŠœŽDzȱ
forul poate fi insuficient la culturile care îl consumă
• îngrășăminte comerciale organice de origine
în cantitate mare, precum cerealele și porumbul.
vegetală:ȱ Ÿ’—Šœ©ǰȱ œžŒȱ ò’ȱ Œ˜—ŒŽ—›Šȱ Žȱ ŒŠ›˜ęǰȱ
Aplicarea bălegarului sau a compostului în cazul
›©–©ò’ôŽȱ ’—ȱ ™›˜ŒŽœŠ›ŽŠȱ ™˜›ž–‹ž•ž’ǰȱ ŽòŽž›’ǰȱ
absenței fosforului poate înlocui achiziționarea de
Ž›–Ž—’ȱŽȱ–Š•ôDzȱ
fosfat brut. Dar și cultivarea leguminoaselor și stimu-
• alte îngrășăminte organice: ɗ›©ò©–’—Žȱ •Žž-
larea activității microorganismelor din sol pot mobi-
–’—˜ŠœŽǰȱ‹’˜œ˜•ǰȱ‘’›˜•’£Šô’ȱǻȱŽŒǯǼǯ
liza cantități mai mari de fosfor legat în sol.
Fermele care suferă de deficiență de fosfor, în ciu-
C—›©ò©–’—Ž•Žȱò’ȱŠ–Ž•’˜›Š˜›’’ȱŽȱœ˜•ȱŠž˜›’£Šô’ȱɗȱ
da unui bilanț echilibrat al fosforului la plante sau
Š›’Œž•ž›Šȱ ŽŒ˜•˜’Œ©ȱ ’—ȱ ž›˜™Šȱ œž—ȱ Ž—ž–Ž›Šô’ȱ
animale, atestă adesea un pH ridicat în sol. În ca-
ɗȱ Š—Ž¡Šȱ ȱ •Šȱ Žž•Š–Ž—ž•ȱ ȱ ™›’Ÿ’—ȱ Š›’Œž•-
zul unui nivel pH ridicat sau foarte scăzut, absorb-
ž›Šȱ ŽŒ˜•˜’Œ©ǯȱ žȱ ˜ŠŽȱ ŠŒŽœŽŠǰȱ ž—Ž•Žȱ œŠ—Š›Žȱ
ția de fosfor de către plante este dificilă. Într-o astfel
ŽŒ˜•˜’ŒŽȱ ™›’ŸŠŽȱ •’–’ŽŠ£©ȱ œž™•’–Ž—Š›ȱ ž’•’£Š›ŽŠȱ
de situație măsurile tehnice de producție, cum ar fi
ɗ›©ò©–’—Ž•˜›ǯȱ Žœ’˜—Š›ŽŠȱɗ›©ò©–’—Ž•˜›ȱŽœŽȱ
renunțarea la îngrășămintele calcaroase și aplica-
›Ž•Ž–Ž—Š©ȱò’ȱɗȱ•Ž’œ•Šô’Šȱ—Šô’˜—Š•©ǯ
rea gunoiului de grajd lichid sau a digestatului, pot
ȱ ’œŠȱ•’–’Š’Ÿ©ȱŠȱ™›˜žœŽ•˜›ȱò’ȱŠȱœž‹œŠ—ôŽ•˜›ȱŽž-
ajuta la scăderea pH-ului.
›˜™ŽŠ—©ȱŠȱ’ǰȱŽȱ™Žȱ   ǯ’—™žœǯŽžǰȱ˜Ž›©ȱ’—˜›–Š-

Caseta 9: Lista limitativă a produselor și a substanțelor ca referință pentru


utilizarea adjuvanților

Aprobarea adjuvanților în producția ecologică de- De regulă, o listă limitativă a produselor și a substan-
pinde de diverse reglementări: țelor cuprinde următoarele substanțe auxiliare:
• Legislația națională în țara de origine: În țara • îngrășăminte și amelioratori de sol;
de producere pot fi folosite doar mijloacele per- • substanțe pentru protecția plantelor;
mise sau neinterzise conform legislației naționale. • substrat;
În țările cu legislație în domeniul agriculturii eco- • materie primă pentru furaje și aditivi pentru furaje;
logice, utilizarea adjuvanților este reglementată în • detergenți și dezinfectanți;
regulamente separate. • adjuvanți pentru procesarea produselor alimentare.
• Legislația națională din țara importatoare:
Dacă produsele ecologice sunt exportate, acestea Listele limitative ale produselor și substanțelor sunt
trebuie să respecte și reglementările în vigoare în de obicei anexe ale regulamentelor privind produc-
țara importatoare. Acest lucru se referă atât la utili- ția ecologică, de ex. în Regulamentul nr. 889/2008
zarea adjuvanților critici, pentru care sunt prevăzu- al UE privind producția ecologică, anexele I-II și
te interdicții naționale, cât și la respectarea confor- VII-IX, și în Regulamentul NOP în vigoare în SUA,
mității cu reglementările de stat privind produsele în subcapitolul G. Majoritatea listelor limitative ale
ecologice (de exemplu, EU-Bio sau NOP). produselor și substanțelor sunt disponibile online și
• Reglementări ecologice private: Dacă se so- sunt publicate de organizații de certificare locale
licită certificarea pentru eticheta unei asociații sau internaționale.
ecologice (de exemplu, Bioland, Naturland, Bio Pentru certificarea conform standardului ecologic al
Suisse), atunci trebuie respectate și reglementările UE în afara UE, cum este cazul Republicii Moldova,
acesteia. se aplică lista limitativă a produselor și a substanțelor
din Regulamentul UE privind producția ecologică. O
Toate regulamentele private au propriile lor liste li- referință online este lista resurselor UE, elaborată de
mitative de produse și substanțe, în care se enumeră FiBL, pe www.inputs.eu.
adjuvanții autorizați.

24 Agricultura ecologică. Principii de bază și bune practici | 2019 | FiBL | AED


Culturi intermediare valoroase ɗ›©ò©–¦—ȱŸŽ›Žǰȱ™•Š—Žȱž›Š“Ž›ŽȱœŠžȱ™Š“’ò’ȱŠ›’ę-
Œ’Š•Žȱ™Ž›Ž—ŽǯȱC—ȱž—Œô’ŽȱŽȱœŒ˜™ǰȱœŽȱ˜•˜œŽœŒȱ’Ž›’Žȱ
Ž—›žȱ Šȱ ™©œ›Šȱ œž‹œŠ—ôŽȱ —ž›’’ŸŽȱ ™Ž—›žȱ ž›–©- Š–ŽœŽŒž›’ȱŽȱœ™ŽŒ’’ȱœŠžȱ˜ȱœ™ŽŒ’ŽȱœŽ–©—Š©ȱœŽ™Š›Šǯȱ
˜Š›ŽŠȱ Œž•ž›©ȱ Žȱ ‹Š£©ǰȱ ™Ž—›žȱ Šȱ ę¡Šȱ œž™•’–Ž—Š›ȱ Ž—›žȱ Šȱ ’–’—žŠȱ ›’œŒž•ǰȱ œŽȱ ›ŽŒ˜–Š—©ȱ ž’•’£Š›ŽŠȱ
Š£˜ȱŠ–˜œŽ›’Œȱò’ȱ™Ž—›žȱŠȱœŠ‹’•’£Šȱœ›žŒž›Šȱœ˜•ž- Š–ŽœŽŒž›’•˜›ǯȱŸŠ—Š“ž•ȱ Š–ŽœŽŒž›’•˜›ȱ ŽœŽȱ ò’ȱ Š™-
•ž’ǰȱž™©ȱ›ŽŒ˜•Š›ŽŠȱŒž•ž›’•˜›ȱŽȱ‹Š£©ȱœŽȱœŽŠ–©—©ȱ ž•ȱŒ©ȱœ˜•ž•ȱŽœŽȱ–Š’ȱ‹’—ŽȱŠŒ˜™Ž›’ǰȱ’Š›ȱŒ˜—œ˜•’Š›ŽŠȱ
œ˜•ž•ž’ȱ ™›’—ȱ ›©©Œ’—’•Žȱ Žȱ œž™›ŠŠô©ȱ ò’ȱ ›©©Œ’—’•Žȱ
Š¦—Œ’ȱŽœŽȱ˜™’–©ǯ
—’ŒŠô’’ȱ™›’Ÿ’—ȱž’•’£Š›ŽŠȱɗ›©ò©–¦—ž•ž’ȱŸŽ›ŽDZ
• –ŽœŽŒž›’•ŽȱŽȱ›’˜’ȱŒžȱŒŽ•ȱ™žô’—ȱ˜’ȱŠ—’ȱŽȱž’-
•’£Š›ŽȱŽȱ‹Š£©ȱœž—ȱŒŽ•Žȱ–Š’ȱ‹ž—Žȱ™Ž—›žȱœ›žŒ-
ž›Šȱœ˜•ž•ž’ǯ
• –ŽœŽŒž›’•Žȱ Žȱ ›’˜’Ȭ›Š–’—ŽŽǰȱ ›’˜’ž•ȱ œŠžȱ
›Š–’—ŽŽ•Žȱ Œž•’ŸŠŽȱ œ’—ž›Žȱ ›Ž‹ž’Žȱ Œ˜œ’Žȱ ɗȱ
–˜ȱ ›Žž•Šǰȱ ’Š›ȱ –ŠœŠȱ Œ˜œ’©ȱ ›Ž‹ž’Žȱ ɗ•©ž›Š©ǯȱ
ŒŽœȱ•žŒ›žȱœ’–ž•ŽŠ£©ȱŒ›ŽòŽ›ŽŠȱ™•Š—Ž•˜›ȱò’ȱŠ-
Ÿ˜›’£ŽŠ£©ȱ›ŽŠŒŽ›ŽŠȱœ›žŒž›’’ȱœ˜•ž•ž’ǯ
• Ž›–Ž•ŽȱŠ›’Œ˜•Žȱ©›©ȱ‹˜Ÿ’—ŽȱŠ›ȱ›Ž‹ž’ȱœ©ȱŒž•’ŸŽȱ
Cultivarea îngrășămintelor verzi este rentabilă din punct de vedere œžęŒ’Ž—Žȱɗ›©ò©–’—ŽȱŸŽ›£’ȱò’ȱ™Š“’ò’ȱŠ›’ęŒ’Š•Žǯȱ
economic în tot ciclul de rotație a culturilor, în ciuda timpului, a forței ŽŠȱ–Š’ȱ–Š›ŽȱŒŠ—’ŠŽȱŽȱŠ£˜ȱ™˜ŠŽȱęȱę¡Š©ȱŽȱ
de muncă și a cheltuielilor investite, deoarece plantele cultivate oferă
•žŒŽ›—©ȱœŠžȱŽȱ•Žž–’—˜ŠœŽȱŒŠȱŠœ˜•ŽŠȱŽȱŒ¦–™ǰȱ
randamente mai stabile.
•ž™’—ž•ȱò’ȱ–Š£©›ŽŠȱ™›˜Ž’Œ©ǯ

Tabelul 7: Îngrășămintele verzi și efectul lor


Îngrășământ Creșterea Azot pen- Afânare Protecție Protecția Suprima- Observații
verde / conținu- tru cultura profundă împotriva plante- rea buru-
amestec tului de ulterioară eroziunii lor(1) ienilor
humus iarna
Trifoi < 2 ani zzz{ zzz{ zz{{ zzzz z{{{ zzz{ Suprimă ciulinii și volbura,
favorizează ștevia cu frunză lată.
Pericol de vierme-sârmă pentru
culturile ulterioare. În combinație
cu lucerna, produce o înrădăci-
nare profundă.
Plante furajere zzz{ zzzz zzz{ zzz{ z{{{ z{{{ Potrivite în calitate de îngră-
intermediare șământ verde între cereale și
porumb.
Lupin, fasole z{{{ zzzz zzz{ z{{{ z{{{ z{{{ Sensibile la multe specii de
de câmp nematozi, provoacă mai puține
(până la înflorire) probleme cu viermii-sârmă pentru
culturile ulterioare.
Mazăre, z{{{ zzzz z{{{ z{{{ z{{{ zz{{ Mazărea e potrivită pentru a fi
măzăriche cultivată și iarna, măzărichea –
(până la înflorire) în funcție de tip.
Facelia z{{{ z{{{ z{{{ z{{{ z{{{ zzz{ Nu este înrudită cu speciile de
(până la înflorire) culturi. Împiedică scurgerile de
azot.
Ridiche z{{{ z{{{ zzz{ z{{{ zzz{ zzz{ Împiedică scurgerile de azot.
Efect curativ în funcție de specie
(nematozi).
Legenda: {{{{ = niciun efect; zzzz = efect foarte puternic;
(1) Concentrat asupra bolilor cu un spectru larg de gazde și nematozi

Agricultura ecologică. Principii de bază și bune practici | 2019 | FiBL | AED 25


• Žž–’—˜ŠœŽ•Žȱ™Ž—›žȱ‹˜Š‹ŽǰȱŒž–ȱŠ›ȱęȱ•ž™’—ž•ǰȱ • ’’Œ‘ŽŠȱ˜•ŽŠ’—˜Šœ©ǰȱ•žŒŽ›—Šǰȱ•ž™’—ž•ȱò’ȱ•Žž–’-
™˜ȱž›—’£ŠȱŽȱŠœŽ–Ž—ŽŠȱ˜œ˜›ȱ™Ž—›žȱŒž•ž›’•Žȱ —˜ŠœŽȱ™Ž—›žȱ‹˜Š‹Žȱȱœž—ȱ™˜›’Ÿ’Žȱ™Ž—›žȱŠ¦—Š-
œžŒŒŽœ’ŸŽǯ ›ŽŠȱ™›˜ž—©ȱŠȱœ˜•ž•ž’ȱŒ˜–™ŠŒŠǯȱ˜•ž•ȱ›Ž‹ž’Žȱ
• ›Š–’—ŽŽ•ŽȱŒ›ŽœŒȱŒ˜—ô’—žž•ȱŽȱ‘ž–žœȱ–Š’ȱ–ž•ȱ ɗœ©ȱ–Š’ȱɗ¦’ȱŠ¦—Šȱ™›˜ž—ȱŒžȱž—ȱŒž•’ŸŠ˜›ǯ
ŽŒ¦ȱ™•Š—Ž•Žȱ•Žž–’—˜ŠœŽǰȱŠ˜›’©ȱ™žŽ›’’ȱ–Š’ȱ • ž•’ŸŠ›ŽŠȱ ™Ž—›žȱ ™Ž›’˜ŠŠȱ Žȱ ’Š›—©ȱ Šȱ ɗ›©ò©-
–Š›’ȱ Šȱ ›©©Œ’—’•˜›ȱ Žȱ Šȱ ™©›ž—Žȱ ɗȱ œ˜•ȱ ò’ȱ Žœ- –’—Ž•˜›ȱŸŽ›£’ȱ™˜ŠŽȱŽŸ’Šȱ™›˜‹•Ž–Ž•ŽȱŽȱŠœ˜•Š-
Œ˜–™ž—Ž›’’ȱȱŽœž•ȱŽȱ•Ž—ŽȱŠȱ™Š’Ž•˜›ǯ –Ž—ǯȱŽȱŽ¡Ž–™•žǰȱ—Ž–Š˜£’’ȱŠ•’Œ˜•’ȱ—žȱœŽȱ™˜ȱ
• C—›©ò©–¦—ž•ȱ ŸŽ›Žȱ ›Ž£’œŽ—ȱ ɗȱ ’–™ž•ȱ ’Ž›—’’ǰȱ ɗ–ž•ô’ȱ •Šȱ Œž•ž›Šȱ Žȱ –Š£©›Žȱ Žȱ ˜Š–—©ȱ ò’ȱ Žȱ
Œž–ȱŠ›ȱęȱŠ–ŽœŽŒž›’•ŽȱŽȱ›’˜’ȱœŠžȱ›Š’›Šœȱž™©ȱ –©£©›’Œ‘Žȱ ˜Š–—©ǰȱ ŠŒ©ȱ ŠŒŽœŽŠȱ œž—ȱ ’œ›žœŽȱ
ŒŽ›ŽŠ•ŽȱœŠžȱœŽŒŠ›©ȱŸŽ›ŽȱœŠžȱ—ŠŸŽ©ȱȱž™©ȱŒŠ›˜ęȱ ™›’–©ŸŠ›ŠȱŽŸ›Ž–Žǯ
œŠžȱ™˜›ž–‹ǰȱŠœ’ž›©ȱ˜ȱ‹ž—©ȱ™›˜ŽŒô’Žȱɖ™˜›’ŸŠȱ
Ž›˜£’ž—’’ǯȱ
• ™ŽŒ’’•ŽȱŒžȱŒ›ŽòŽ›Žȱ›Š™’©ǰȱŒž–ȱŠ›ȱęȱ˜Ÿ©£ž•ȱŸŽ›-
Caseta 10: Atenție la îngrășămintele
ŽǰȱœŽŒŠ›ŠȱŸŽ›ŽȱœŠžȱ–žòŠ›ž•ȱò’ȱ›Š™’ôŠǰȱ™˜ȱŒ˜—-
verzi!
œŽ›ŸŠȱŠ£˜ȱ™Ž—›žȱŒž•ž›’•ŽȱœžŒŒŽœ’ŸŽǯ
• ’’Œ‘ŽŠȱ ˜•ŽŠ’—˜Šœ©ȱ ȱ ™˜ŠŽȱ ŒŠ™Šȱ Š£˜ž•ȱ ’—ȱ • Îngrășămintele verzi nu trebuie să fie înrudite
œ›Šž•ȱ ™›˜ž—ȱ Š•ȱ œ˜•ž•ž’ǯȱ ˜žò’ǰȱ œ™ŽŒ’’•Žȱ ŒŠ›Žȱ apropiat cu culturile de bază în asolament (de
ɗ‘ŽŠô©ȱ ’Š›—Šȱ ›Ž‹ž’Žȱ œ©ȱ ęŽȱ ɗŒ˜›™˜›ŠŽȱ ɗȱ œ˜•ȱ exemplu, muștarul și rapița sau alte crucifere). În-
˜Š–—ŠȱŒ¦—ȱœŽȱŠ›©ȱò’ȱœ©ȱęŽȱž›–ŠŽȱŽȱ˜ȱŒž•ž›©ȱ grășămintele verzi de leguminoase pentru boa-
Žȱ’Ž›—Š›ŽǯȱC—ȱŒŠ£ȱŒ˜—›Š›ǰȱœŽȱ™’Ž›Žȱ–ž•ȱŠ£˜ǯ be nu-și au locul în asolamentul cu leguminoase-
• C—ȱœŒ˜™ž•ȱ™•Š—©›’’ȱž—˜›ȱŒž•ž›’ȱŽȱŠŒ˜™Ž›’›Žȱ™Žȱ le pentru boabe în calitate de cultură de bază.
ž—ȱŽ›–Ž—ȱœŒž›ȱŽȱŠ™›˜¡’–Š’Ÿȱřȱ•ž—’ǰȱɗȱ’–™ž•ȱ • Unele boli și dăunători, precum sclerotinia, rhi-
œŽ£˜—ž•ž’ǰȱœŽȱ™˜›’ŸŽœŒȱ‹’—Žȱ–©£©›’Œ‘ŽŠǰȱ›’˜’ž•ȱ zoctonia și unele specii de nematozi, pot infecta
Š•Ž¡Š—›’—ȱœŠžȱ›’˜’ž•ȱ™Ž›œŠ—ǯ mult diferite plante-gazdă. De aceea, îngrășă-
• ž•ž›’•Žȱ œŽŒž—Š›Žȱ —˜’ǰȱ Œž–ȱ Š›ȱ ęȱ ’Š›‹Šȱ Žȱ ž- mântul verde foarte sensibil trebuie evitat dacă
Š—ǰȱ˜Ÿ©£ȱŽȱ—’œ’™ǰȱ—’Ž›ž•ǰȱŒŠ›ŽȱŒ›ŽœŒȱ›Ž™ŽŽȱò’ȱ se cultivă culturi de bază sensibile, cum ar fi rapi-
ɗ©‹žò©ȱ‹’—Žȱ‹ž›ž’Ž—’•Žȱò’ȱœž—ȱɗȱ™Š›Žȱ˜Š›Žȱ›Ž- ța, legumele sau floarea-soarelui.
£’œŽ—Žȱ•ŠȱœŽŒŽ©ǰȱ™˜ȱęȱŠ•Ž›—Š’ŸŽȱŸŠ•˜›˜ŠœŽȱɗȱ
£˜—Žȱ–Š’ȱ™žô’—ȱ™•˜’˜ŠœŽǯ

Prevenirea efectivă a buruienilor și controlul mecanic


Renunțarea la erbicide Š›’Œž•ž›ŠȱŠ›ȱ›Ž‹ž’ȱœ©ȱ›Ž—ž—ôŽȱ•Šȱ–ž—ŒŠȱ–Š—žŠ•©ǰȱ
Ž¡ŒŽ™ô’Žȱ꒗ȱŒŠ£ž•ȱœŽŒ•Ž’ȱŽȱ£Š‘©›ȱò’ȱŠ•ȱœ˜’Ž’ȱò’ȱ›Ž-
›’Œž•ž›Šȱ ŽŒ˜•˜’Œ©ȱ ›Ž—ž—ô©ȱ •Šȱ ž’•’£Š›ŽŠȱ Ž›‹’Œ’Ž- Œ˜•Š›ŽŠȱŒž•ž›’•˜›ȱ›©©Œ’—˜ŠœŽǯ
•˜›ȱɗȱœŒ˜™ž•ȱŒ˜–‹ŠŽ›’’ȱ‹ž›ž’Ž—’•˜›ǯȱC—ȱœŒ‘’–‹ǰȱŽ›-
–’Ž›’’ȱ ŽŒ˜•˜’Œ’ȱ œŽȱ ‹Š£ŽŠ£©ȱ ™Žȱ –©œž›’ȱ ™›ŽŸŽ—’ŸŽȱ ò’ȱ
™Žȱž’•’£Š›ŽŠȱž—˜›ȱŽŒ‘’™Š–Ž—Žȱ–ŽŒŠ—’ŒŽǰȱž—Ž•ŽȱŽ“Šȱ
˜Š›Žȱ Ž£Ÿ˜•ŠŽǰȱ Œž–ȱ Š›ȱ ęȱ ›Š™Šǰȱ œŠ™Šȱ œŠžȱ ™Ž›’Šȱ
™Ž—›žȱ ‹ž›ž’Ž—’ǯȱ Žȱ ŠœŽ–Ž—ŽŠǰȱ ™˜ȱ ęȱ ž’•’£ŠŽȱ Œž•’-
ŸŠ˜Š›Ž•ŽȱŒžȱ̊Œ©›©ǯ
ȱ ȱ Œ›ŽòŽ›Žȱ ’—Ž—œ’Ÿ©ȱ Šȱ ‹ž›ž’Ž—’•˜›ȱ ™˜ŠŽȱ ›Žž-
ŒŽȱ˜Š›Žȱ–ž•ȱ™›˜žŒ’Ÿ’ŠŽŠȱž—Ž’ȱŒž•ž›’ȱò’ȱ™˜ŠŽȱ
ɗ›Žž—Šȱ›ŽŒ˜•Š›ŽŠǯȱC—›žŒ¦ȱŒ˜—›˜•ž•ȱ’›ŽŒȱŠ•ȱ‹ž-
›ž’Ž—’•˜›ȱǻɗȱœ™ŽŒ’Š•ȱ‹ž›ž’Ž—’•Žȱ™›˜‹•Ž–Š’ŒŽǰȱŒž–ȱ
Š›ȱęȱŠ–‹›˜£’ŠǰȱŒ’ž•’—’’ǰȱ™’›ž•ȱ¦›¦˜›ȱò’ȱòŽŸ’ŠǼȱÉò’ȱŠ›Žȱ
•’–’Ž•ŽȱœŠ•ŽǰȱŽ›–’Ž›’’ȱŽŒ˜•˜’Œ’ȱŠŒ˜›©ȱ˜ȱŠŽ—ô’ŽȱŽ-
˜œŽ‹’©ȱŒ˜–‹ŠŽ›’’ȱ‹ž›ž’Ž—’•˜›ǯȱ›’—ȱŠ™•’ŒŠ›ŽŠȱŒ˜—-
œŽŒŸŽ—©ȱŠȱ–©œž›’•˜›ȱ™›ŽŸŽ—’ŸŽȱ™˜ŠŽȱęȱ’–’—žŠ©ȱ Gestionarea eficientă a buruienilor, care se înmulțesc prin semințe,
ŠŒô’ž—ŽŠȱ‹ž›ž’Ž—’•˜›ȱò’ǰȱŠœŽ•ǰȱ™˜ŠŽȱęȱ›Žžœȱ›’œŒž•ȱ dar și prin rădăcini, are un rol important atât în culturile agricole, cât
și în grădinărit.
Žȱɗ–ž•ô’›ŽȱŠȱŠŒŽœ˜›Šǯȱ’—ȱ–˜’ŸŽȱŽȱ›Ž—Š‹’•’ŠŽǰȱ

26 Agricultura ecologică. Principii de bază și bune practici | 2019 | FiBL | AED


Caseta 11: Ambrozia – planta problema- Combinarea diferitor măsuri
tică nr. 1 în regiunile calde și uscate
Ž—›žȱ Šȱ –’—’–Š•’£Šȱ ȱ ’–™ŠŒž•ȱ ‹ž›ž’Ž—’•˜›ȱ ò’ȱ Šœ-
Combaterea ambroziei (Ambrosia artemisiifolia)
Ž•ȱ ò’ȱ Ž˜›ž•ȱ ’—ŸŽœ’ȱ ™Ž—›žȱ Œ˜–‹ŠŽ›ŽŠȱ –ŽŒŠ—’-
în multe țări europene este prevăzută prin lege din
Œ©ȱŠȱŠŒŽœ˜›Šǰȱ‹ž›ž’Ž—’•Žȱ™˜ȱęȱȱô’—žŽȱœž‹ȱŒ˜—›˜•ȱ
cauza efectelor alergene puternice ale polenului
™›’—›Ȭ˜ȱ –Ž˜©ȱ Žȱ •žŒ›Š›Žȱ Šȱ œ˜•ž•ž’ȱ Œ˜›Žœ™ž—£©-
său. Deoarece ambrozia se dezvoltă cu ușurință în
˜Š›Žȱœ’žŠô’Ž’ȱò’ȱ™›’—›Ȭž—ȱŠœ˜•Š–Ž—ȱŒŽȱɖ™’Ž’Œ©ȱ
locuri calde, pe teren deschis și este tolerantă la se-
Ž£Ÿ˜•Š›ŽŠȱ ‹ž›ž’Ž—’•˜›ǯȱ ’•’£Š›ŽŠȱ –ŠŽ›’Š•ž•ž’ȱ
cetă, răspândirea acesteia trebuie prevenită chiar
œŽ–’—ŒŽ›ȱȱ©›©ȱ’–™ž›’©ô’ǰȱŒž–ȱŠ›ȱęȱœŽ–’—ôŽȱŽȱ‹ž-
din faza de răsărire și creștere. Cea mai importantă
›ž’Ž—’ȱŽœŽǰȱŽȱŠœŽ–Ž—ŽŠǰȱ˜ȱ–©œž›©ȱ’–™˜›Š—©ȱŽȱ
măsură pentru combaterea ambroziei este acoperi-
™›ŽŸŽ—’›Žǯ
rea bună a solului.
ȱ Žœ’˜—Š›ŽŠȱ‹ž›ž’Ž—’•˜›ȱ™›Žœž™ž—Žȱɗœ©ȱò’ȱŽŸ’-
Š›ŽŠȱ›©œ™¦—’›’’ȱŠŒŽœ˜›Šȱ™›’—ȱœŽ–’—ôŽǰȱ–’“•˜ŠŒŽȱŽȱ
›Š—œ™˜›ǰȱ ȱ ž—˜’ž•ȱ Žȱ ›Š“ȱ Š™•’ŒŠȱ ò’ȱ –ŠŽ›’Š•ȱ œŽ-
–’—ŒŽ›ǯȱC—ȱŒŠ£ž•ȱ‹ž›ž’Ž—’•˜›ȱŒŠ›ŽȱœŽȱɗ–ž•ôŽœŒȱ™›’—ȱ
›©©Œ’—’ǰȱ›Ž‹ž’ŽȱŽŸ’Š©ȱò’ȱ›Š–Ž—Š›ŽŠȱ›’£˜–’•˜›ǯ
ȱ C—ȱ Ž—Ž›Š•ǰȱ Š›’Œž•ž›Šȱ ŽŒ˜•˜’Œ©ȱ —žȱ ž›–©›Žò-
Žȱ Ž•’–’—Š›ŽŠȱ ™Ž›–Š—Ž—©ȱ Šȱ ‹ž›ž’Ž—’•˜›ǰȱ Œ’ȱ ŽŸ’Š-
›ŽŠȱ Œ˜—Œž›Ž—ôŽ’ȱ Œžȱ ‹ž›ž’Ž—’•Žȱ ɗȱ Š£Ž•Žȱ Œ›’’ŒŽȱ Š•Žȱ
Ž£Ÿ˜•©›’’ȱŒž•ž›’•˜›ǯȱ™›ŽȱŽ˜œŽ‹’›ŽȱŽȱ‹ž›ž’Ž—’•Žȱ
Ǯœ’–™•ŽȄǰȱ ɗȱ ŒŠ£ž•ȱ ‹ž›ž’Ž—’•˜›ȱ ™›˜‹•Ž–Š’ŒŽȱ ˜•Ž-
›Š—ôŠȱŽœŽȱ™›ŠŒ’Œȱ£Ž›˜ǯ

Tabelul 8: Efectul măsurilor preventive împotriva buruienilor, care se înmulțesc prin semințe
și prin rădăcini
Domeniu Măsură Buruieni cu înmulțire Buruieni cu înmulțire
prin semințe prin rădăcini
Asolamentul Proporție mare de trifoi zzz{ zzz{
Soiuri cu creștere rapidă, respectiv înaltă zzz{ zz{{
Alternanța culturilor de toamnă și de zz{{ z{{{
primăvară
Culturi secundare și îngrășământ verde zzz{ zz{{
Acoperirea solului Spațiu îngust între rânduri zz{{ zz{{
Plus 10 % cantitate de semințe la hectar z{{{ z{{{
Semănare tardivă zzz{ z{{{
Culturi asociate zz{{ z{{{
Culturi mixte zz{{ z{{{
Rezerva de semințe Semințe certificate zzz{ z{{{
Evitarea înmulțirii zzz{ zz{{
Paie curate, fără buruieni zz{{ z{{{
Pregătirea patului Utilizarea eficientă a plugului zz{{ zzz{
germinativ Combaterea buruienilor în cazul zzz{ z{{{
culturilor sensibile
Lucrarea de dezmiriștire calitativă z{{{ zzz{
Fertilizarea Compost (bălegar) bine putrezit zz{{ z{{{
Doză adecvată de azot zz{{ zz{{
Legenda: {{{{ = niciun efect; zzzz = efect foarte puternic

Agricultura ecologică. Principii de bază și bune practici | 2019 | FiBL | AED 27


Gestionarea buruienilor prin ɗŠ•©ǯȱ’—ȱŒŠž£ŠȱŒ›ŽòŽ›’’ȱ•Ž—ŽȱɗȱŠ£Šȱ’—’ô’Š•©ȱŽȱ
Ž£Ÿ˜•Š›Žǰȱ™˜›ž–‹ž•ǰȱ›Š™’ôŠȱò’ȱŠœ˜•ŽŠȱŽȱŒ¦–™ȱ
asolament
œž—ȱ –Š’ȱ ™žô’—ȱ Œ˜–™Ž’’ŸŽȱ ™¦—©ȱ •Šȱ ɗŒ‘’Ž›ŽŠȱ
œ˜•Š–Ž—ž•ȱ’ŸŽ›œǰȱ‹’—Žȱ¦—’ȱ›Ž™›Ž£’—©ȱŒŽŠȱ–Š’ȱ ›¦—ž›’•˜›ǯȱŽŒ•ŠȱŽȱ£Š‘©›ȱò’ȱ•Žž–Ž•ŽȱŽȱŒ¦–™ǰȱ
ŽęŒ’Ž—©ȱ –©œž›©ȱ ™›ŽŸŽ—’Ÿ©ǯȱ ›’—ȱ ž›–Š›Žǰȱ ™Žȱ •¦—- Œž–ȱŠ›ȱęȱ–˜›Œ˜Ÿ’’ȱò’ȱŒŽŠ™ŠǰȱŒŠ›Žȱ—žȱŠŒ˜™Ž›©ȱ—’Œ’-
©ȱ Œ›’Ž›’’•Žȱ Š›’Œž•ž›’’ȱ ò’ȱ Š•Žȱ ŽŒ˜—˜–’Ž’ȱ Žȱ ™’Šô©ǰȱ ˜Š©ȱŒ˜–™•Žȱœ˜•ž•ǰȱœž—ȱ–Š’ȱœ•Š‹Žȱ’—ȱ™ž—Œž•ȱ
Šœ˜•Š–Ž—ž•ȱ›Ž‹ž’Žȱœ©ȱ’ŠȱɗȱŒ˜—œ’Ž›Šô’Žȱò’ȱœ’žŠô’Šȱ ŽȱŸŽŽ›ŽȱŠ•ȱŒ˜—Œž›Ž—ôŽ’ǯ
‹ž›ž’Ž—’•˜›ȱ™ŽȱŽ›Ž—ž›’•ŽȱŠ›’Œ˜•ŽDZ • Rolul deosebit al amestecurilor de leguminoa-
• Suprimarea locală a buruienilor: ɖ™’Ž’ŒŠ›ŽŠȱ se și graminee: Š–ŽœŽŒž›’•ŽȱŽȱ•Žž–’—˜ŠœŽȱò’ȱ
Ž£Ÿ˜•©›’’ȱ ‹ž›ž’Ž—’•˜›ȱ ™˜ŠŽȱ ŸŠ›’Šȱ ˜Š›Žȱ –ž•ȱ ›Š–’—ŽŽȱ Šžȱ ˜ȱ ž—Œô’Žȱ Ž˜œŽ‹’©ȱ ɗȱ Žœ’˜—Š›ŽŠȱ
Žȱ•Šȱž—ȱŒ¦–™ȱ•ŠȱŠ•ž•ǯȱ˜–™ŠŒŠ›ŽŠȱœ˜•ž•ž’ǰȱ›Ž- ‹ž›ž’Ž—’•˜›ȱɗȱŠœ˜•Š–Ž—ǯȱC—ȱœ™ŽŒ’Š•ǰȱɗœ©–¦—ôŠ-
£Ž›ŸŽ•ŽȱŽȱœŽ–’—ôŽȱ’—ȱœ˜•ȱœŠžȱ‹ž›ž’Ž—’•Žȱ™›˜‹•Ž- ›ŽŠȱŒžȱŠ–ŽœŽŒȱŽȱ•Žž–’—˜ŠœŽȱò’ȱ›Š–’—ŽŽȱ™Žȱ˜ȱ
–Š’ŒŽȱ ™˜ȱ ŽŽ›–’—Šȱ –©œž›’ȱ œ™ŽŒ’Š•Žȱ Žȱ Šœ˜•Š- ™Ž›’˜Š©ȱŽȱ˜’ȱŠ—’ȱɖ™’Ž’Œ©ȱ˜Š›ŽȱŽęŒ’Ž—ȱŽ£-
–Ž—ǰȱŒž–ȱŠ›ȱęȱ›Ž—ž—ôŠ›ŽŠȱ•Šȱ˜ȱŒž•ž›©ȱ–Š’ȱ™žô’—ȱ Ÿ˜•Š›ŽŠȱ‹ž›ž’Ž—’•˜›ǯȱC—ȱ’–™ȱŒŽȱ˜ȱ™Š“’òŽȱŠ›’ęŒ’-
Œ˜–™Ž’’Ÿ©ȱœŠžȱ˜ȱǮ™Šž£©ȱŽȱŒž•’ŸŠ›ŽȄȱ™›’—ȱɗ- Š•©ȱŽȱž—ȱŠ—ȱ›ŽžŒŽȱ‹ž›ž’Ž—’•ŽȱŒŠ›ŽȱœŽȱɗ–ž•ôŽœŒȱ
œ©–¦—ôŠ›ŽŠȱŒžȱ›’˜’ȱœŠžȱ•žŒŽ›—©ǯ ™›’—ȱœŽ–’—ôŽǰȱŒž•’ŸŠ›ŽŠȱŠŒŽœŽ’Šȱ™Ž—›žȱ˜’ȱœŠžȱ
• Competitivitatea culturilor: Œ˜–™Ž’’Ÿ’ŠŽŠȱŒž•- ›Ž’ȱŠ—’ȱɗȱŒ˜—’ô’’ȱŠŸ˜›Š‹’•Žȱ™˜ŠŽȱœ©ȱŒ˜–‹Š©ȱò’ȱ
ž›’•˜›ȱŠ›Š‹’•ŽȱŽ™’—Žȱɗȱ–Š›Žȱ–©œž›©ȱŽȱ›’–ž•ȱ Œ’ž•’—’’ǯȱC—ȱŒž•’ŸŠ›ŽŠȱŽȱž—ȱŠ—ȱœȬŠžȱ˜ŸŽ’ȱŽę-
ŽȱŒ›ŽòŽ›ŽȱɗȱŠ£©ȱ’—’ô’Š•©ȱŽȱŽ£Ÿ˜•Š›ŽǰȱŽȱɗ©•- Œ’Ž—Žǰȱ ɗȱ œ™ŽŒ’Š•ǰȱ Š–ŽœŽŒž›’•Žȱ Žȱ •Žž–’—˜ŠœŽȱ
ô’–Žȱò’ȱŽȱž›ŠŠȱ•˜›ȱŽȱŸŽŽŠô’ŽǯȱŽ•Žȱ–Š’ȱŒ˜–- ŒžȱŒ›ŽòŽ›Žȱ›Š™’©ȱǻŽȱŽ¡Ž–™•žǰȱ›’˜’ž•ȱ™Ž›œŠ—ȱò’ȱ
™Ž’’ŸŽȱ œž—ȱ Œž•ž›’•ȱ Žȱ Œžȱ ˜ȱ ™Ž›’˜Š©ȱ œŒž›©ȱ Žȱ ›’˜’ž•ȱŽ’™ŽŠ—ǼǯȱC—ȱœŒ˜™ž•ȱŒ˜–‹ŠŽ›’’ȱ™›ŽŸŽ—’-
Œ›ŽòŽ›ŽȱɗȱŠ£Šȱ’—’ô’Š•©ȱŽȱŽ£Ÿ˜•Š›Žǰȱ˜ȱŒŠ™ŠŒ’Š- ŸŽȱŠȱ‹ž›ž’Ž—’•˜›ȱŒŠ›ŽȱœŽȱɗ–ž•ôŽœŒȱ™›’—ȱ›©©Œ’—’ǰȱ
ŽȱŽȱŠŒ˜™Ž›’›Žȱ›Š™’©ȱŠȱœ˜•ž•ž’ǰȱ˜ȱŒ›ŽòŽ›ŽȱɗŠ•©ȱ ™Š“’ò’•ŽȱŠ›’ęŒ’Š•ŽȱŠ›ȱ›Ž‹ž’ȱœ©ȱŒ˜—œ’ž’ŽȱŒŽ•ȱ™ž-
ò’ȱ›ž—£Žȱ•ŠŽǯȱŽȱŠœŽ–Ž—ŽŠǰȱŽœŽȱ’–™˜›Š—©ȱž- ô’—ȱŘŖȹƖȱ’—ȱŠœ˜•Š–Ž—ǯ
›ŠŠȱŽȱ–Šž›’£Š›Žǯȱžȱ™žô’—ȱ’–™ȱɗŠ’—ŽȱŽȱ–Š- • Alternanța culturilor de toamnă și de primăva-
ž›’ŠŽǰȱ –ž•Žȱ Œž•ž›’ȱ •Šœ©ȱ œ©ȱ ™©›ž—©ȱ •ž–’—Šȱ ră: ˜ȱŠ•Ž›—Š—ô©ȱ›ŽŒŸŽ—©ȱŠȱŒž•ž›’•˜›ȱŽȱ˜Š–—©ȱ
™Žȱœ˜•ǯȱŒŽŠœŠȱœ’–ž•ŽŠ£©ȱœŽ–’—ôŽ•ŽȱŽȱ‹ž›ž’Ž—’ȱ œ’ȱ Žȱ ™›’–©ŸŠ›©ȱ ǻŽȱ Ž¡Ž–™•žǰȱ ›¦ž•ȱ Žȱ ˜Š–—©ȱ
œ©ȱ Ž›–’—Ž£Žȱ ò’ȱ ™˜ŠŽȱ Œ‘’Š›ȱ ŠŒ’•’Šȱ ɗ–ž•ô’›ŽŠǯȱ ɗŠ’—ŽȱŽȱŒŠ›˜ęȱœŠžȱ™˜›ž–‹Ǽȱɖ™’Ž’Œ©ȱŒŠȱŠŒŽ-
ž—ȱ Œ˜—œ’Ž›ŠŽȱ Œž•ž›’ȱ Œ˜–™Ž’’ŸŽȱ ŒŽ›ŽŠ•Ž•Žǰȱ •ŽŠò’ȱ‹ž›ž’Ž—’ȱœ©ȱœŽȱɗ–ž•ôŽŠœŒ©ȱŽȬŠȱ•ž—ž•ȱ–Š’ȱ
ɗȱœ™ŽŒ’Š•ȱœŽŒŠ›ŠǰȱŠ•ŠŒž•ǰȱ›’’ŒŠ•Šȱò’ȱ›¦ž•ȱŒžȱŠ•’Žȱȱ –ž•˜›ȱ Š—’ȱ •Šȱ ›¦—ȱ ò’ȱ ™›ŽŸ’—Žȱ ŠŒž–ž•Š›ŽŠȱ ž—Ž’ȱ
›Ž£Ž›ŸŽȱ–Š’ȱ–Š›’ȱŽȱœŽ–’—ôŽȱŠ•Žȱž—Ž’ȱ‹ž›ž’Ž—’ǯȱ
• Culturile asociate: ™›’—ȱŒž•ž›’ȱŠœ˜Œ’ŠŽȱœŽȱɗôŽ•Žȱ
Œž•ž›’•Žȱ ɗ꒗ôŠŽȱ œž‹ȱ Œž•ž›Šȱ Žȱ‹Š£©ǯȱŒŽœŽŠȱ
™˜ȱęȱɗ꒗ôŠŽȱ—žȱ—ž–Š’ȱɗȱŒž•ž›’ȱŠ›Š‹’•ŽǰȱŒ’ȱò’ȱɗȱ
Œž•ž›’•Žȱ–ž•’Š—žŠ•Žǯȱž•ž›’•ŽȱŠœ˜Œ’ŠŽȱŠŒ˜™Ž›©ȱ
œ˜•ž•ȱò’ȱœž™›’–©ȱ‹ž›ž’Ž—’•ŽȱɗȱŒŠ£ž•ȱŒž•ž›’•˜›ȱŽȱ
‹Š£©ȱ–Š’ȱ™žô’—ȱŒ˜–™Ž’’ŸŽȱǻŽȱŽ¡Ž–™•žǰȱŒž•ž-
›ŠȱŽȱ›’˜’ȱŠœ˜Œ’Š©ȱɗȱŒŠ£ž•ȱ›Š™’ôŽ’ǼǯȱC—ę’—ôŠ›ŽŠȱ
’–™ž›’ŽȱžŒŽȱ•ŠȱŒ˜—Œž›Ž—ô©ȱŒžȱŒž•ž›ŠȱŽȱ‹Š£©ǰȱ
ɗȱɗ꒗ôŠ›ŽŠȱŠ›’Ÿ©ȱŒž•ž›ŠȱŠœ˜Œ’Š©ȱœŽȱŽ£Ÿ˜•©ȱ
’—œžęŒ’Ž—ǯȱC—ȱŽ—Ž›Š•ǰȱŒž•ž›’•ŽȱŠœ˜Œ’ŠŽȱœŽȱ–Ž›’-
©ȱ˜Š›ȱŠŒ©ȱ™˜ȱ›©–¦—Žȱ™¦—©ȱɗȱ’Š›—©ȱœŠžǰȱŒ‘’Š›ȱ
–Š’ȱ‹’—Žǰȱ™¦—©ȱɗȱ™›’–©ŸŠ›Šȱž›–©˜Š›Žȱò’ȱ™˜ŠŽȱ
ŠŒ˜™Ž›’ȱœ˜•ž•ǯȱC—ȱŒŠ•’ŠŽȱŽȱŒž•ž›’ȱŠœ˜Œ’ŠŽǰȱŒŽ•Žȱ
–Š’ȱ ™˜›’Ÿ’Žȱ œž—ȱ œ™ŽŒ’’•Žȱ Žȱ ›’˜’ȱ ™›ŽŒž–ȱ ŒŽ•ȱ
Š•‹ǰȱ ›˜òžǰȱ ɗŒŠ›—Šǰȱ Ž’™ŽŠ—ǰȱ œž‹Ž›Š—ǰȱ Š•‹Ž—ǯȱ
ž•ž›’•ŽȱŠœ˜Œ’ŠŽȱœž—ȱœŽ–©—ŠŽȱŒ‘’Š›ȱɗŠ’—ŽȱŽȱ
ɗŒ‘’Ž›ŽŠȱ›¦—ž›’•˜›ǯȱ
• Înființarea culturilor succesive: Œž•ž›’•ŽȱœžŒŒŽœ’-
ŸŽȱ Žȱ ™›’–©ŸŠ›©ȱ Œžȱ Œ›ŽòŽ›Žȱ ›Š™’©ȱ ŠŒ˜™Ž›©ȱ ›Š-
™’ȱœ˜•ž•ȱž™©ȱ˜ȱŒž•ž›©ȱŽȱ‹Š£©ȱò’ȱœž™›’–©ȱ‹ž-
›ž’Ž—’•Žǯȱ ›žŒ’Ž›Ž•Žǰȱ Œž–ȱ Š›ȱ ęȱ –žòŠ›ž•ǰȱ ›Š™’ôŠȱ
O germinare bună și o dezvoltare rapidă a culturilor în faza inițială au o importanță deo- œŠžȱ›’’Œ‘ŽŠǰȱœž—ȱ™˜›’Ÿ’Žȱ™Ž—›žȱɖ™’Ž’ŒŠ›ŽŠȱ
sebită pentru a nu lăsa spațiu pentru germinarea și dezvoltarea buruienilor.

28 Agricultura ecologică. Principii de bază și bune practici | 2019 | FiBL | AED


Ž£Ÿ˜•©›’’ȱ ™’›ž•ž’ȱ ɗȱ ŒŠ£ž•ȱ ž—ž’ȱ Š™˜›ȱ ‹ž—ȱ Žȱ
—ž›’Ž—ô’ǯȱ C—›žŒ¦ȱ ›Š–’—ŽŽ•Žȱ ò’ȱ œ™ŽŒ’’•Žȱ Žȱ ›’-
˜’ȱŠžȱ˜ȱŽ£Ÿ˜•Š›Žȱ–Š’ȱ•Ž—©ȱɗȱŠ£Šȱ’—’ô’Š•©ȱŽȱ
Ž£Ÿ˜•Š›ŽǰȱŒž•’ŸŠ›ŽŠȱ•˜›ȱ—žȱŽœŽȱ›ŽŒ˜–Š—Š©ȱɗȱ
Š–ŽœŽŒž›’•ŽȱŽȱŒž•ž›’ȱœžŒŒŽœ’ŸŽǯȱ
• Cultivarea culturilor mixte: •Žž–’—˜ŠœŽ•Žȱ ™Ž—-
›žȱ‹˜Š‹Žȱ™˜ȱęȱŒž•’ŸŠŽȱɗȱŒž•ž›©ȱ–’¡©ȱŒžȱŒŽ-
›ŽŠ•Žǯȱ ™›Žȱ Ž˜œŽ‹’›Žȱ Žȱ •Žž–’—˜ŠœŽ•Žȱ ™Ž—›žȱ
‹˜Š‹Žǰȱ ŒŽ›ŽŠ•Ž•Žȱ ŠŒ˜™Ž›©ȱ œ˜•ž•ȱ ò’ȱ œŽ›ŸŽœŒȱ ›Ž™ȱ
Œž•ž›©ȱ Žȱ œž™˜›ȱ ™Ž—›žȱ •Žž–’—˜ŠœŽ•Žȱ ™Ž—›žȱ
‹˜Š‹ŽȱɗȱŠ£ŠȱŽȱ–Šž›Š›ŽǯȱŒŽŠœŠȱŒ˜–‹ŠŽȱ‹ž-
›ž’Ž—’•Žȱ ¦›£’’ȱ ò’ȱ ŠŒ’•’ŽŠ£©ȱ ›ŽŒ˜•Š›ŽŠǯȱ ž•ž›’•Žȱ
–’¡ŽȱŠžȱŠŽœŽŠȱž—ȱ›Š—Š–Ž—ȱŽȱœž™›ŠŠô©ȱ–Š’ȱ
–Š›ŽȱŽŒ¦ȱ–˜—˜Œž•ž›’•Žǯȱ
• Diminuarea rezervei de semințe de buruieni:
ž—Šȱ ’—ȱ –Ž˜Ž•Žȱ ŽęŒ’Ž—Žȱ Žȱ Œ˜–‹ŠŽ›Žȱ Šȱ ‹ž- În timp ce la culturile agricole o importanță mai mare are grapa, la cultivarea legumelor
›ž’Ž—’•˜›ȱŒ˜—œ©ȱɗȱœ’–ž•Š›ŽŠȱœŽ–’—ôŽ•˜›ȱ’—ȱœ˜•ȱ sunt utilizate echipamente de cultivare sofisticate.
œ©ȱŽ›–’—Ž£Žǰȱ’Š›ȱȱȱŠ™˜’ȱ’œ›žŽ›ŽŠȱ™•Š—Ž•˜›ȱ›©-
œ©›’ŽȱŒžȱ›Š™ŠǯȱŽ˜Ž•ŽȱŒž›Š’ŸŽȱŽȱŒ˜–‹ŠŽ›Žȱ
Šȱ ‹ž›ž’Ž—’•˜›ȱ œž—ȱ ˜Š›Žȱ ŽęŒ’Ž—Žȱ ɗȱ ›ŽžŒŽ›ŽŠȱ
›Ž£Ž›ŸŽ’ȱŽȱœŽ–’—ôŽȱŽȱ‹ž›ž’Ž—’ȱŽȱ™•Š—ŽȱŠ—žŠ•Žȱ
Caseta 12: Țesala
’—ȱœ˜•ǯȱŽ˜Ž•ŽȱŒž›Š’ŸŽȱœž—ȱŽ˜œŽ‹’ȱŽȱŸŠ•˜-
›˜ŠœŽȱ ™Ž—›žȱ Œž•ž›’•Žȱ Œžȱ Œ˜–™Ž’’Ÿ’ŠŽȱ œŒ©£ž- De câțiva ani a apărut pe piață un utilaj nou, inte-
©ǰȱ™›ŽŒž–ȱœ˜’ŠȱœŠžȱœŽŒ•ŠȱŽȱ£Š‘©›ǰȱŠ›ȱŠ“ž©ǰȱŽȱ resant – țesala de la Treffler. Deși aceasta are un
ŠœŽ–Ž—ŽŠǰȱ•Šȱɖ™’Ž’ŒŠ›ŽŠȱŽ£Ÿ˜•©›’’ȱ‹ž›ž’Ž—’- cadru rigid, la fel ca grapa convențională, presiu-
•˜›ȱ™Žȱɗ›ŽȱŒ’Œ•ž•ȱŽȱŠœ˜•Š–Ž—ǯ nea cuțitelor poate fi ajustată central hidraulic și cu
ajutorul unui sistem inteligent de arcuri de la 200 g
Gestionarea directă a buruienilor: la 5000 g. Aceasta prezintă mai multe avantaje:
echipamente adecvate pentru o • Presiune treptat reglabilă a cuțitelor.
eficiență înaltă • Unghi mic de cotire laterală a cuțitelor.
C—ȱŒ’žŠȱ–©œž›’•˜›ȱ™›ŽŸŽ—’ŸŽǰȱ‹ž›ž’Ž—’•Žȱ’—ȱ–ž•Žȱ • Adaptare optimă la proprietățile solului.
Œž•ž›’ȱŠ›Š‹’•Žȱ›Ž‹ž’Žȱœ©ȱęŽȱŽœ’˜—ŠŽȱœž™•’–Ž—Š›ȱ • Aplicare uniformă a presiunii cuțitelor. Astfel, este
ɗȱ–˜ȱ–ŽŒŠ—’Œȱɗȱ™Ž›’˜ŠŠȱŽȱŸŽŽŠô’ŽȱŠȱŒž•ž›’’ǯȱ posibil de utilizat și la culturile ce necesită mușu-
Ž•ȱ –Š’ȱ ’–™˜›Š—ȱ ’œ™˜£’’Ÿȱ Žȱ Œ˜–‹ŠŽ›Žȱ –ŽŒŠ- roire (spre deosebire de grapa convențională).
—’Œ©ȱŠȱ‹ž›ž’Ž—’•˜›ȱɗȱŠ›’Œž•ž›ŠȱŽŒ˜•˜’Œ©ȱŽœŽȱ›Š-
™ŠǯȱŒŽŠœŠȱ ™˜ŠŽȱ ęȱ ž’•’£Š©ȱ ɗȱ Š™›˜Š™Žȱ ˜ŠŽȱ Œž•-
ž›’•Žȱò’ǰȱŠ˜›’©ȱ•©ô’–’’ȱ–Š›’ȱò’ȱŸ’Ž£Ž’ȱœ™˜›’ŽȱŽȱ
•žŒ›žǰȱ Š›Žȱ ž—ȱ ’–™ŠŒȱ œŽ–—’ęŒŠ’Ÿǯȱ ™›Žȱ Ž˜œŽ‹’›Žȱ
Žȱ›Š™ŽǰȱŒž•’ŸŠ˜Š›Ž•Žȱ—ŽŒŽœ’©ȱ˜ȱ’œŠ—ô©ȱ–Š’ȱ•Š©ȱ
™Žȱ›¦—ȱò’ȱŠžȱŠŽœŽŠȱ˜ȱ•©ô’–Žȱ–Š’ȱ–’Œ©ȱŽȱ•žŒ›žǯȱ•Žȱ
’œ™ž—ȱŽȱž—ȱœ’œŽ–ȱŽȱŒ˜—›˜•ȱœ˜ęœ’ŒŠȱœŠžȱ—ŽŒŽ-
œ’©ȱ ˜ȱ Šȱ ˜žŠȱ ™Ž›œ˜Š—©ȱ Žȱ Œ˜—›˜•ǯȱ ž•’ŸŠ˜Š›Ž•Žȱ
ŠžǰȱŽȱŠœŽ–Ž—ŽŠǰȱŒ˜œž›’ȱŽȱŠŒ‘’£’ô’Žǰȱɗ›Žô’—Ž›Žȱò’ȱ
ž’•’£Š›Žȱ–Š’ȱ–Š›’ȱŽŒ¦ȱ›Š™Ž•Žǯȱ›’—ȱž›–Š›Žǰȱ˜›’ȱ
ŽȱŒ¦Žȱ˜›’ȱŽœŽȱ™˜œ’‹’•ǰȱŠ›ȱ›Ž‹ž’ȱŽȱ•žŒ›ŠȱŒžȱ›Š™Šǯȱ
ž•’ŸŠ˜Š›Ž•ŽȱŠ›ȱ›Ž‹ž’ȱž’•’£ŠŽȱœ›’Œȱɗȱž—Œô’ŽȱŽȱ
œ™ŽŒ’ęŒž•ȱŒž•ž›’’ǯȱ

Agricultura ecologică. Principii de bază și bune practici | 2019 | FiBL | AED 29


Tabelul 9: Prezentare generală a celor mai importante dispozitive pentru combaterea buruienilor
Independent de rânduri
Tip Țesală Prășitoare rotativă

Distanța între rândurile de cultură – –


în cm
Utilizat cu precădere pentru Cereale și culturile ce necesită mușuroire Porumb, cereale

Modalitate de lucru Îngroapă, smulge Îngroapă, smulge, stratifică solul


Efectul pe rând Da, arcurile funcționează la fel peste tot Da, cuțitele rotative intră între rânduri

Setarea agresivității prin Unghiul arcurilor sau hidraulic, respectiv Poziția verticală a stelelor în mișcare
roata de sprijin

Mineralizare Scăzută, afânare superficială, 2 până Sporită, afânează solul cu crustă până
la 3 cm la 5 cm
Domeniu de acțiune Efect bun asupra buruienilor din faza Efect bun asupra buruienilor din faza
cotiledonată până la faza de 2 frunze cotiledonată până la faza de 2 frunze
adevărate adevărate

Manipulare, evaluare Simplu; dispozitiv versatil; cauzează cel Utilaj greu; acțiune asemănătoare cu
mai mic cost al tuturor dispozitivelor; grapa; eventuala utilizare e limitată,
productivitate sporită pe suprafațe mari poate deteriora culturile
Lățimea obișnuită de lucru 6, 9, 12 m 3m
Marcă Hatzenbichler; Treffler; Einböck Yetter; Moro

Măsuri principale în îngrijirea ŒŽ›ȱȱœŠžȱ™Š’Ž•˜›ǰȱŠœŽ•ǰȱ›Ž£Ž›ŸŠȱŽȱœŽ–’—ôŽȱ’—ȱœ˜•ȱ


™˜ŠŽȱŒ›ŽòŽȱ˜Š›Žȱ›Ž™ŽŽǯ
culturilor
Ž—›žȱ Šȱ ɖ™’Ž’ŒŠȱ ›©œ™¦—’›ŽŠȱ ‹ž›ž’Ž—’•˜›ȱ
Prevenirea înmulțirii ŒŠ›Žȱ œŽȱ ɗ–ž•ôŽœŒȱ ™›’—ȱ œŽ–’—ôŽǰȱ ›Ž‹ž’Žȱ ™›ŽŸŽ—’©ȱ
Ž£Ž›ŸŠȱ Žȱ œŽ–’—ôŽȱ Žȱ ‹ž›ž’Ž—’ȱ ’—ȱ œ˜•ȱ ™˜ŠŽȱ ęȱ ɗ–ž•ô’›ŽŠȱ ŠŒŽœ˜›ȱ ‹ž›ž’Ž—’ǰȱ ™Žȱ Œ¦ȱ ™˜œ’‹’•ǰȱ ™›’—ȱ
˜Š›Žȱ–Š›Žǰȱ’—ȱŒŠž£Šȱ™›˜žŒŽ›’’ȱŠ—žŠ•ŽȱŠȱœžŽȱŽȱ œ–ž•Ž›ŽŠȱ ™•Š—Ž•˜›ȱ ɗŠ’—Žȱ Žȱ ˜›–Š›ŽŠȱ œŽ–’—-
œŽ–’—ôŽȱ™Ž›ȱ™•Š—©ȱò’ȱŠȱŒŠ™ŠŒ’©ô’’ȱ•˜›ȱŽȱœž™›ŠŸ’Ž- ôŽ•˜›ȱ œŠžȱ ™›’—ȱ ɗŽ™©›Š›ŽŠȱ ’“Ž’ȱ Œžȱ ̘›’ǯȱ C—ȱ ŒŠ£ž•ȱ
ôž’›ŽȱŽȱ™¦—©ȱ•ŠȱŜŖȱŽȱŠ—’ǯȱžȱ˜ȱ›Š©ȱŠ—žŠ•©ȱ–Ž’Žȱ ž—˜›ȱ‹ž›ž’Ž—’ǰȱœŽ–’—ôŽ•Žȱœž—ȱŽ›–’—Š‹’•ŽȱŒ‘’Š›ȱò’ȱ
Žȱ Ž›–’—Š›Žȱ Žȱ ŘȮřȹƖȱ ò’ȱ ˜ȱ ›Ž£Ž›Ÿ©ȱ –Ž’Žȱ Žȱ œŽ- ɗȱœŠ›Žȱ’–Šž›©ǯȱŽ—›žȱŒŠȱ™Žȱž•™’—Ž•Žȱ©’ŠŽȱœ©ȱ—žȱ
–’—ôŽȱŽȱŗśǯŖŖŖȱœŽ–’—ôŽȦ–2ǰȱœŽȱ˜›–ŽŠ£©ȱŽȱ•ŠȱřŖŖȱ œŽȱ–Šž›’£Ž£ŽȱœŽ–’—ôŽ•Žǰȱ•ŠȱŽ•ȱŒŠȱ•ŠȱŒŽ›ŽŠ•Ž•ŽǰȱŠŒŽœ-
™¦—©ȱ•ŠȱŚśŖȱŽȱŽ›–Ž—’ȱ™Žȱ–2ȱò’ȱ™ŽȱŠ—ǯȱŠŒ©ȱ‹ž›ž- ŽŠȱ›Ž‹ž’ŽȱŽ•’–’—ŠŽȱɗȱ–˜ȱŒ˜›ŽŒǯȱŠžȱœŽȱœ–ž•ȱ
’Ž—’•ŽȱŠ—žŠ•ŽȱœŽȱ™˜ȱɗ–ž•ô’ȱ—Žœ’—‘Ž›’ǰȱœŽ–’—ôŽ•Žȱ ™•Š—Ž•Žȱɗ›Ž’ȱɗŠ’—ŽȱŽȱŠȱɗŒŽ™Žȱœ©ȱ˜›–Ž£Žȱ’—-
•˜›ȱœŽȱ›©œ™¦—ŽœŒȱžò˜›ȱŠ˜›’©ȱ–ŠŽ›’Š•ž•ž’ȱœŽ–’—- ̘›ŽœŒŽ—ôŽǯȱ

30 Agricultura ecologică. Principii de bază și bune practici | 2019 | FiBL | AED


Dependent de rânduri
Prășitoare ascuțită Grapă stelată Grapă rotativă cu dinți

16: cereale; 50: rapiță, sfeclă, 75: porumb, cartof 50 sau 75: soia, sfeclă, porumb,
floarea-soarelui, soia; 75: porumb fasole
Rădăcinoase (culturi cultivate în braz- Culturi cultivate în brazde înălțate Legume de câmp, soia și fasole
de înălțate)
Taie și îngroapă Îngroapă, smulge, stratifică solul Îngroapă, smulge
Nu, nu are panouri de protecție pentru Nu, în cazul mușuroirii. Da, la lucrarea Da, cuțitele intră între rânduri
plantele tinere. Da, în cazul tăierii cu solului cu stelele plasate diagonal
îngrămădire
Presiunea arcului pe paralelograme Poziția înclinată a stelelor verticale în Unghiul de înclinare a roților, 30°
sau prin roata control la cuțitele arcuri- mișcare lucrare agresivă, 15° – lucrare minimă
lor (diferită în funcție de model)
Moderat, afânează de la 2 până la Sporită, afânează solul cu crustă până Scăzută, afânează superficial, 2 până
3 cm la 5 cm la 3 cm
Acțiune bună asupra buruienilor mai Acțiune bună asupra buruienilor din Acțiune bună asupra buruienilor din
mari și a ierburilor până la faza de 4 faza de cotiledoane până la faza de faza de cotiledoane până la faza de
frunze adevărate, după care eficiența 2 frunze adevărate 2 frunze adevărate
descrește semnificativ
Utilaj ușor; simplu; comod; multe varia- Utilaj greu; necesită reglare la trecerea Utilaj ușor; poate fi utilizat indepen-
ții; atașament spate sau frontal; cu sau de la mușuroire la împrăștiere, nu se dent sau în combinație cu grapa
fără controlul camerei recomandă pentru solurile pietroase stelată sau cu prășitoarea ascuțită
3 m (6 m – în combinație cu grapa) 3m 3m
Schmotzer; Hatzenbichler; Einböck; Hatzenbichler; Fobro; Kress; Hatzenbichler; Kress; Schmotzer
Fobro; Kress Schmotzer

Gestionarea buruienilor care se înmulțesc


prin rădăcini
ž›ž’Ž—’•Žȱ ŒŠ›Žȱ œŽȱ ɗ–ž•ôŽœŒȱ ™›’—ȱ ›©©Œ’—’ǰȱ Œž–ȱ Š›ȱ
ęȱ òŽŸ’Šȱ Œžȱ ›ž—£Šȱ •Š©ǰȱ Œ’ž•’—’’ǰȱ Ÿ˜•‹ž›Šȱ ò’ȱ ™’›ž•ȱ ¦-
›¦˜›ǰȱ™˜ȱŽŸŽ—’ȱ˜ȱ™›˜‹•Ž–©ȱ–Š“˜›©ȱɗȱŠ›’Œž•ž›©ȱ
ŠŒ©ȱœ˜•ž•ȱ—žȱŽœŽȱ•žŒ›ŠȱŒ˜›Žœ™ž—£©˜›ǯȱ˜ŠŽȱŠŒŽœŽȱ
‹ž›ž’Ž—’ȱ Éò’ȱ ˜•˜œŽœŒȱ ›©©Œ’—’•Žȱ ɗȱ ŒŠ•’ŠŽȱ Žȱ Ž™˜-
£’Žȱ Žȱ —ž›’Ž—ô’ǰȱ ŒŠ›Žȱ •Žȱ ™Ž›–’ȱ œ©ȱ œž™›ŠŸ’Žôž’ŠœŒ©ȱ
™Ž›’˜ŠŽȱ–Š’ȱɗŽ•ž—ŠŽȱŽȱ’–™ǯȱC—ȱ™•žœǰȱ•žŒ›Š›ŽŠȱ
–ŽŒŠ—’Œ©ȱŠȱœ˜•ž•ž’ȱ’–™•’Œ©ȱ›’œŒž•ȱŒŠȱ›©©Œ’—’•Žȱœ©ȱęŽȱ
©’ŠŽȱɗȱ‹žŒ©ô’ȱ–’Œ’ǰȱŒŠ›Žȱ™˜ȱ›©œ©›’ȱŒ˜—Œ˜–’Ž—ȱŒžȱ
Buruienile trebuie înlăturate cel târziu înainte de formarea semințelor, ™•Š—Ž•ŽȱŒž•ž›’•˜›ǯȱ
pentru a nu se permite răspândirea lor.

Agricultura ecologică. Principii de bază și bune practici | 2019 | FiBL | AED 31


Graficul 12: Metode mecanice de combatere a buruienilor

Pregătirea obișnuită a patului germinativ

Pregătirea
patului germinativ Însămânțarea Cultura

Metode curative de combatere a buruienilor


Utilizarea grapei Utilizarea grapei

Pregătirea patului germinativ Lucrarea 1 Lucrarea 2 Însămânțarea Cultura


cu grapa cu grapa
-21 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 Zi

Cu 2–4 săptămâni înainte de însămânțare se pregătește patul germinativ. Apoi, se lasă să germineze semințele de buruieni și se fac lucrări repeta-
te la intervale de 7–10 zile (adâncime de 2 cm) cu grapa cu dinți sau cu arcuri. Grăparea superficială stimulează semințele noi să germineze.

Žœ’˜—Š›ŽŠȱ ŠŒŽœ˜›ȱ ‹ž›ž’Ž—’ȱ —ŽŒŽœ’©ȱ ˜ȱ •žŒ›Š›Žȱ Grafic 13: Grăparea oarbă


›Ž™ŽŠ©ȱ Šȱ œž™›ŠŽôŽ’ȱ œ˜•ž•ž’ȱ •Šȱ Š¦—Œ’–ŽŠȱ Žȱ ŗŖȮ
ŗŘȹŒ–ǰȱŒžȱ™•žž•ǰȱŒž•’ŸŠ˜›ž•ȱò’ȱ›Š™Šȱɗȱ™Ž›’˜ŠŠȱ Grapa cu arcuri Grapa cu dinți

’—›Žȱ Œž•ž›’ǯȱ ’£˜–’’ȱ ›Ž‹ž’Žȱ œŒ˜ò’ȱ •Šȱ œž™›ŠŠôŠȱ


œ˜•ž•ž’ǰȱ™Ž—›žȱŠȱœŽȱžœŒŠȱœŠžȱŠȱɗ‘ŽôŠȱ’Š›—ŠǯȱC—›Žȱ
•žŒ›©›’•Žȱ›Ž™ŽŠŽȱŽœŽȱ—ŽŒŽœŠ›©ȱ˜ȱ™Šž£©ȱŽȱŒŽ•ȱ™žô’—ȱ
˜ȱ œ©™©–¦—©ǯȱ ž™©ȱ Ž£–’›’ò’›Žǰȱ ›Ž‹ž’Žȱ Žȱ œŽ–©-
—Šȱɗ›©ò©–¦—ȱŸŽ›ŽȱœŠžȱ›’˜’ȱ™Ž›Ž—ǰȱ™Ž—›žȱŠȱɖ-
™’Ž’ŒŠȱŽ£Ÿ˜•Š›ŽŠȱ—˜’•˜›ȱ™•Š—Žȱ’—ȱ›’£˜–’ǯȱ›Šž•ȱ Buruienile Cultura
Š¦—ŒȱŒžȱɗ˜Š›ŒŽ›ŽŠȱ‹›Š£Ž’ȱ›Ž‹ž’ŽȱŽŸ’ŠǰȱŽ˜Š›Ž- -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6
ŒŽȱɗ›˜Š™©ȱ‹žŒ©ô’ȱŽȱ›’£˜–ȱɗȱœ›Šž›’ȱ–Š’ȱŠ¦—Œ’ȱ
Š•Žȱœ˜•ž•ž’ǰȱž—ŽȱŠŒŽò’Šȱœž—ȱ’ęŒ’•ȱŽȱŒ˜–‹©žǯ Grăparea are loc între semănat și apariția culturii, atât timp cât
germenii culturii sunt încă sub adâncimea de lucru a grapei. În mod
ideal, cultura este însămânțată în buruiana care deja a germinat
Gestionarea buruienilor anuale cu înmulțire (atunci când este combinată cu metodele curative de combatere
prin semințe a buruienilor, la aproximativ 1–2 săptămâni de la ultima lucrare),
ž›ž’Ž—’•Žȱ Š—žŠ•Žǰȱ Œž–ȱ Š›ȱ ęȱ –Ž’ž•ǰȱ Š•™ŠȬ¦òŽ’ȱ ò’ȱ pentru ca buruienile să aibă un avantaj în creștere față de cultură,
ò’›ž•ǰȱ ™˜ȱ ęȱ Œ˜—›˜•ŠŽȱ ™›’—ȱ ™›Ž©’›ŽŠȱ ’–™ž›’Žȱ Šȱ ceea ce crește semnificativ eficiența. Pentru grăparea oarbă, cuțitele
grapei sunt aplatizate pentru a limita adâncimea de lucru la 2–3 cm
™Šž•ž’ȱŽ›–’—Š’ŸȱŒžȱ›Š™ŠȱŒžȱ’œŒž›’ȱœŠžǰȱ™Žȱœ˜-
și a reduce presiunea de lucrare.
•ž›’ȱ›Ž•ŽǰȱŒžȱ›Š™Šȱ›˜Š’Ÿ©ȱœŠžȱŒž•’ŸŠ˜›ž•ǯȱž™©ȱ
Ž›–’—Š›ŽŠȱ‹ž›ž’Ž—’•˜›ǰȱŠŒŽœŽŠȱœž—ȱɗ›˜™ŠŽȱŒžȱ
›Š™Šȱò’ȱœŽ–’—ôŽ•Žȱ—˜’ȱœž—ȱœ’–ž•ŠŽȱœ©ȱŽ›–’—Ž£Žȱ ôŠ›ŽȱǻŸŽ£’ȱ›ŠęŒž•ȱŗřǼǯȱC—ȱ’–™ȱŒŽȱŒž•ž›ŠȱŽœŽȱɗŒ©ȱ
ǻ–Ž˜©ȱŒž›Š’Ÿ©ȱŽȱŒ˜–‹ŠŽ›ŽȱŠȱ‹ž›ž’Ž—’•˜›ǰȱŸŽ£’ȱ ™›˜Ž“Š©ȱ ɗȱ œ˜•ǰȱ –ž•Žȱ ‹ž›ž’Ž—’ȱ Œžȱ ɗ–ž•ô’›Žȱ ™›’—ȱ
›ŠęŒž•ȱŗŘǼǯȱ›˜ŒŽœž•ȱ™˜ŠŽȱęȱ›Ž™ŽŠȱŽȱ–Š’ȱ–ž•Žȱ œŽ–’—ôŽȱ œž—ȱ Ž“Šȱ ɗŒ˜•ô’Žȱ ò’ȱ ™˜ȱ ęȱ ɗ›˜™ŠŽȱ œŠžȱ
˜›’ȱ•ŠȱꎌŠ›ŽȱŝȮŗŖȱ£’•ŽǯȱC—ȱŠŒŽœȱŒŠ£ǰȱ›Ž‹ž’Žȱœ©ȱŠŸŽô’ȱ ŽœŒ˜™Ž›’Žȱ Œžȱ ›Š™Šǯȱ Šȱ ŠŒŽŠœ©ȱ ŽŠ™©ȱ ‹ž›ž’Ž—’•Žȱ
›’“©ȱŒŠȱ›©™Š›ŽŠȱœ©ȱęŽȱ˜ȱ–Š’ȱœž™Ž›ęŒ’Š•©ȱǻ–Š’ȱ™ž- œž—ȱ˜Š›ŽȱœŽ—œ’‹’•Žȱò’ȱžò˜›ȱŽȱŒ˜–‹©žǯȱ ›©™Š›ŽŠȱ
ô’—ȱ™›˜ž—©ǼȱŽȱ•Šȱ•žŒ›Š›Žȱ•Šȱ•žŒ›Š›ŽǯȱŒŽœȱ•žŒ›žȱ ˜Š›‹©ǰȱ Š™•’ŒŠ©ȱ Œ˜›ŽŒǰȱ Š›Žȱ ˜ȱ ŽęŒ’Ž—ô©ȱ Žȱ ŞŖȮşŖȹƖǯȱ
ɖ™’Ž’Œ©ȱŒŠȱœŽ–’—ôŽ•Žȱ™›˜Šœ™ŽŽȱŽȱ‹ž›ž’Ž—’ȱœ©ȱęŽȱ Ž—›žȱ ž—ȱ ›Ž£ž•Šȱ ‹ž—ǰȱ ›Ž‹ž’Žȱ –Ž—ô’—ž©ȱ ò’ȱ Œ˜—-
œŒ˜ŠœŽȱ•Šȱœž™›ŠŠô©ǯȱC—ȱŒ˜—’ô’’ȱŽȱœŽŒŽ©ǰȱœŽȱ™˜ŠŽȱ ›˜•Š©ȱ Š¦—Œ’–ŽŠȱ •žŒ›©›’’ǯȱ ›Š™Šȱ ›Ž‹ž’Žȱ œ©ȱ ™©-
’›’Šȱ™žô’—ȱ™Ž—›žȱŠȱœ’–ž•ŠȱŽ›–’—Š›ŽŠǯ ›ž—©ȱ ˜Š›ȱ Š¦ȱ Žȱ Š¦—Œǰȱ ɗŒ¦ȱ Ž›–Ž—’’ȱ ’—Ž›’ȱ
ǻŽȱŽ¡Ž–™•žǰȱŽȱ™˜›ž–‹Ǽȱœ©ȱ—žȱęŽȱŠ’—ò’ǰȱ›©—’ô’ȱœŠžȱ
Grăparea oarbă (după semănat) ŽŽ›’˜›Šô’ǯȱȱ›©™Š›Žȱ˜Š›‹©ȱɗ¦›£’Š©ȱœŠžȱ˜ȱœŽŠ›Žȱ
›©™Š›ŽŠȱ ˜Š›‹©ȱ ŽœŽȱ Ž˜œŽ‹’ȱ Žȱ ŽęŒ’Ž—©ȱ •Šȱ Œž•- ›Žò’©ȱŠȱž’•Š“ž•ž’ȱ™˜ŠŽȱžŒŽȱ•Šȱ™’Ž›Ž›’ȱ–Š›’ȱŽȱ
ž›’•Žȱ Œžȱ Œ›ŽòŽ›Žȱ •Ž—©ȱ ™¦—©ȱ •Šȱ řȱ £’•Žȱ ž™©ȱ ɗ꒗- ™›˜žŒô’Žǯ

32 Agricultura ecologică. Principii de bază și bune practici | 2019 | FiBL | AED


Protecția ecologică a culturilor: evitarea și protejarea
’•’£Š›ŽŠȱ ™Žœ’Œ’Ž•˜›ȱ œ’—Ž’ŒŽȱ ŽœŽȱ ’—Ž›£’œ©ȱ ɗȱ Alegerea speciilor și soiurilor adecvate
Š›’Œž•ž›Šȱ ŽŒ˜•˜’Œ©ǯȱ Ž—›žȱ Šȱ –’—’–’£Šȱ ŽŽŒŽ- Žȱ •¦—©ȱ œŽ•ŽŒô’Šȱ œ™ŽŒ’’•˜›ȱ ò’ȱ ›Žœ™ŽŒŠ›ŽŠȱ ™Ž›’˜ŠŽ-
•Žȱ —˜Œ’ŸŽȱ Šœž™›Šȱ œ’œŽ–ž•ž’ȱ ŽŒ˜•˜’Œȱ ò’ȱ ’—ȱ ŒŠž£Šȱ •˜›ȱ Žȱ Œž•’ŸŠ›Žȱ ›ŽŒ˜–Š—ŠŽǰȱ œŽ•ŽŒô’Šȱ œ˜’ž›’•˜›ȱ ›Ž-
ŽęŒŠŒ’©ô’’ȱ ›ŽžœŽǰȱ ɗȱ –ž•Žȱ ŒŠ£ž›’ǰȱ Šȱ ™Žœ’Œ’Ž•˜›ȱ £’œŽ—Žȱò’ȱ›˜‹žœŽȱŠ›Žȱ˜ȱ’–™˜›Š—ô©ȱŽ˜œŽ‹’©ȱ™Ž—-
—Šž›Š•Žǰȱ˜ȱ™›’˜›’ŠŽȱ–Š¡’–©ȱɗȱŠ›’Œž•ž›ŠȱŽŒ˜•˜- ›žȱ ™›ŽŸŽ—’›ŽŠȱ ‹˜•’•˜›ȱ ǻò’ȱ ɗȱ ™Š›Žȱ Šȱ ©ž—©˜›’•˜›Ǽȱ
’Œ©ȱ›ŽŸ’—ŽȱŽŸ’©›’’ȱ’—Žœ©›’’ȱŒžȱ‹˜•’ȱœŠžȱ©ž—©˜›’ǯȱ ɗȱŠ›’Œž•ž›ŠȱŽŒ˜•˜’Œ©ǯȱŒŽŠœŠȱœŽȱŠ™•’Œ©ȱžž›˜›ȱ
C—ȱœŒ˜™ȱ™›ŽŸŽ—’ŸȱŽ›–’Ž›’’ȱŽŒ˜•˜’Œ’ȱ˜•˜œŽœŒȱ˜ŠŽȱ Œž•ž›’•˜›ǰȱŠ›ȱ–Š’ȱŠ•ŽœȱŒž•ž›’•˜›ȱ–ž•’Š—žŠ•ŽǰȱŒž–ȱ
–©œž›’•Žȱ™˜œ’‹’•Žǰȱ™›ŽŒž–ȱœŽ•ŽŒô’Šȱ•˜ŒŠô’Ž’ȱò’ȱŠȱœ˜’ž- Š›ȱęȱ™˜–’’ȱ›žŒ’Ž›’ȱò’ȱŸ’ôŠȬŽȬŸ’Žǯ
›’•˜›ǰȱŠ›ȱò’ȱ–©œž›’•ŽȱŽȱɗ›’“’›ŽȱŠȱŒž•ž›’•˜›ǰȱ™Ž—›žȱ
Šȱ–Ž—ô’—Žȱ™•Š—Ž•Žȱœ©—©˜ŠœŽȱò’ȱŒ¦ȱ–Š’ȱ›Ž£’œŽ—Žǯȱ
Protecția directă a culturilor
›’˜›’Š›©ȱ ŽœŽȱ Œ›ŽŠ›ŽŠȱ Œ˜—’ô’’•˜›ȱ ŒŠ›Žȱ œ©ȱ ™Ž›–’©ȱ
Œ˜—›˜•ž•ȱ ™Žȱ Œ¦ȱ ™˜œ’‹’•ȱ –Š’ȱ —Šž›Š•ȱ Š•ȱ ŠŽ—ô’•˜›ȱ Ž—›žȱ –Š“˜›’ŠŽŠȱ Œž•ž›’•˜›ȱ Š›Š‹’•Žǰȱ –©œž›’•Žȱ
™Š˜Ž—’ǯȱŽœ’Œ’Ž•ŽȱŽŒ˜•˜’ŒŽȱœž—ȱž’•’£ŠŽȱŒ˜›Žœ- ™›ŽŸŽ—’ŸŽȱ ‹’—Žȱ ’–™•Ž–Ž—ŠŽȱ œž—ȱ Žȱ ˜‹’ŒŽ’ȱ œž-
™ž—£©˜›ǰȱɗȱ–©œž›©ȱ•’–’Š©ȱò’ȱŽ¡ŠŒȱ˜›’Ž—Š©ǯ ꌒŽ—Žȱ ™Ž—›žȱ Šȱ –Ž—ô’—Žȱ ‹˜•’•Žȱ ò’ȱ ©ž—©˜›’’ȱ œž‹ȱ
•’–’Šȱ™›˜Ÿ˜Œ©›’’ȱŠž—Ž•˜›ǯȱ’žŠô’ŠȱŽœŽȱ’Ž›’©ȱɗȱ
ŒŠ£ž•ȱŒŠ›˜ę•˜›ǰȱ•Žž–Ž•˜›ǰȱ›žŒŽ•˜›ȱò’ȱŸ’ôŽ’ȬŽȬŸ’Žǯȱ
Sol sănătos – plante sănătoase
C—ȱ Œž•’ŸŠ›ŽŠȱ ŠŒŽœ˜›ȱ Œž•ž›’ǰȱ ™Žœ’Œ’Ž•Žȱ ŽŒ˜•˜’ŒŽȱ
›˜ŽŒô’Šȱ ™›ŽŸŽ—’Ÿ©ȱ Šȱ ™•Š—Ž•˜›ȱ ɗŒŽ™Žȱ Œžȱ ž—ȱ œ˜•ȱ œž—ȱŠŽœŽŠȱ’—’œ™Ž—œŠ‹’•Žȱ™Ž—›žȱŠȱŽŸ’ŠȱœŒ©Ž›ŽŠȱ
œ©—©˜œǯȱ —ȱ œ˜•ȱ ŠŒ’Ÿǰȱ ›ŽŸ’Š•’£Šȱ ŽœŽȱ ™›ŠŒ’Œȱ ž—ȱ ™›˜žŒ’Ÿ’©ô’’ȱœŠžȱŽŽŒŽ•ŽȱŽȱŒŠ•’ŠŽȱŠ•Žȱ™›˜žŒ-
’—‘’‹’˜›ȱ Žȱ ‹˜•’ȱ ǻŸŽ£’ȱ ™Š’—Šȱ ŗŗǼǯȱŒŽœŠȱ ŽœŽǰȱ Žȱ ô’Ž’ǯȱžȱ˜ŠŽȱŠŒŽœŽŠǰȱ–©œž›’•Žȱ’›ŽŒŽȱŽȱ™›˜ŽŒô’Žȱ
ŠœŽ–Ž—ŽŠǰȱ ‹Š£Šȱ ™Ž—›žȱ Ž£Ÿ˜•Š›ŽŠȱ œ©—©˜Šœ©ȱ Šȱ Šȱ™•Š—Ž•˜›ȱŠžȱ•˜Œȱɗ˜ŽŠž—Šȱɗȱž—Œô’ŽȱŽȱœ’žŠô’Žǯȱ
™•Š—Ž•˜›ȱŽȱŒž•ž›©ȱɗ›Ȭž—ȱ–Ž’žȱ—Šž›Š•ȱŽŒ˜•˜’Œȱ Œ˜•˜ȱž—Žȱœž—ȱ’œ™˜—’‹’•Žǰȱœž—ȱž’•’£ŠŽȱ–˜Ž•Ž-
’ŸŽ›œǰȱŒŠ›ŽȱŠ›Žȱž—ȱŽŽŒȱ™˜£’’Ÿȱò’ȱŠœž™›ŠȱŽ£Ÿ˜•©- •ŽȱŽȱ™›˜—˜£©ȱò’ȱ™›˜—˜£Ž•Žȱ–ŽŽ˜ȱ™Ž—›žȱŠȱž’•’£Šȱ
›’’ȱ˜›Š—’œ–Ž•˜›ȱ˜•˜œ’˜Š›Žǯȱ Œ¦ȱ–Š’ȱŽęŒ’Ž—ȱ™›˜žœŽ•ŽȱŽȱ™›˜ŽŒô’ŽȱŠȱ™•Š—Ž•˜›ǯȱ
ȱ —ȱ –Ž’žȱ œ›žŒž›Šȱ ‹˜Šǰȱ Œžȱ ‘Š‹’ŠŽȱ —Šž- ‹œŽ›ŸŠô’’•Žȱ›Žž•ŠŽȱœž—ȱ˜ȱ™Š›Žȱ’—’œ™Ž—œŠ‹’•©ȱŠȱ
›Š•Žȱ ’—Ž›Œ˜—ŽŒŠŽǰȱ Œž–ȱ Š›ȱ ęȱ ¦ò’’ȱ Žȱ ̘›’ȱ œ©•‹Š’- Žœ’ž—’’ȱŒž•ž›’•˜›ȱɗȱŠ›’Œž•ž›ŠȱŽŒ˜•˜’Œ©ǯ
ŒŽȱ •˜ŒŠ•Žǰȱ Š›ž›’ȱ Ÿ’’ȱ ò’ȱ ¦ò’’ȱ Žȱ ™•Š—Žȱ ŽŒ˜›Š’ŸŽǰȱ
ŠŸ˜›’£ŽŠ£©ȱ ɗȱ –˜ȱ ŽŸ’Ž—ȱ ™›©©˜›’’ȱ —Šž›Š•’ȱ Š’ȱ
©ž—©˜›’•˜›ȱ ™•Š—Ž•˜›ǯȱ ›’—›Žȱ ŠŒŽœŽȱ ’—œŽŒŽȱ ˜•˜-
œ’˜Š›ŽȱœŽȱ—ž–©›©ȱœ’›ęŽ•Žǰȱ‹ž‹ž›ž£Ž•Žǰȱ™›ŽŒž–ȱò’ȱ
‹›ŠŒ˜—’Ž•ŽȱǻŸ’Žœ™’ȱŽ—˜–˜ŠŽǼǯ

Graficul 14: Piramida fitosanitară ecologică


ca model de strategie

Insecticide, feromoni
și metode fizice Măsuri directe de
protecție a plantelor
Gestionarea ecologică: utilizarea bacteriilor,
Solă
virusurilor, organismelor/culturilor folositoare etc.

Biodiversitatea funcțională: promovarea organismelor folositoare,


fâșiile de plante folositoare specifice culturii,
compatibilitatea culturilor învecinate
Măsuri
Alegerea terenului și a soiurilor,
indirecte
măsurile de îngrijire a culturilor
de protecție
Exploatare a plantelor
Protecția naturii și durabilitatea:
extensificarea, valorificarea și interconectarea peisajelor

Promovarea țintită a organismelor folositoare pe suprafața de Strategia de protecție a culturilor în agricultura ecologică poate fi
producție a culturii prin amplasarea fâșiilor de plante nectarifere reprezentată ca o piramidă în trepte. Această abordare necesită o bună
pe perimetrul câmpului, contribuie la supraviețuirea organismelor cunoaștere a biologiei bolilor și dăunătorilor, a eficacității măsurilor și o
folositoare și stimulează potențialul lor de gestionare a dăunătorilor. observare intensă a culturilor.

Agricultura ecologică. Principii de bază și bune practici | 2019 | FiBL | AED 33


Tabelul 10: Măsuri importante pentru prevenirea bolilor și dăunătorilor
Sol fertil Nutriția echilibrată Culturi adaptate Soiuri rezistente Metode adecvate Promovarea
a plantelor locației și tolerante de cultivare organismelor
și îngrijire folositoare
• Gestionarea • Fertilizarea • Culturi adecvate • Semințe sau ră- • Asolament divers • Peluze cu flori
durabilă a bazată pe pentru sol, climă, saduri sănătoase • Perioadă favora- • Garduri vii
humusului necesitate exploatație agri- • Soiuri cu rezis- bilă de semăna- • Flora însoțitoare
• Sisteme de lucra- • Alegerea colă și locație tență garantată re sau plantare • Fâșii de flori de
re conser vativă îngrășămintelor • Amestecuri de • Distanță favora- câmp
a solului potrivite soiuri bilă de semăna-
• Evitarea re sau plantare
compactării • Culturi mixte
• Acoperirea • Culturi asociate
solului • Măsuri igienice

Protecția ecologică a plantelor


›˜ŽŒô’Šȱ ŽŒ˜•˜’Œ©ȱ Šȱ ™•Š—Ž•˜›ȱ ™›Žœž™ž—Žȱ ž’•’£Š-
›ŽŠȱ˜›Š—’œ–Ž•˜›ȱŸ’’ȱǻ˜•˜œ’˜Š›ŽǼǰȱ™›ŽŒž–ȱò’ȱ–©œž›’ȱ
Ž‘—’ŒŽȱŽŒ˜•˜’ŒŽȱ™Ž—›žȱ–˜—’˜›’£Š›ŽŠǰȱ™›ŽŸŽ—’›ŽŠȱ
ò’ȱ Œ˜—›˜•ž•ȱ ’›ŽŒȱ Š•ȱ ’—Žœ©›’’ȱ Œžȱ ©ž—©˜›’ǯȱ ›-
Š—’œ–Ž•Žȱ ˜•˜œ’˜Š›Žȱ œž—ȱ Š—Š˜—’ò’ȱ —Šž›Š•’ȱ Š’ȱ
©ž—©˜›’•˜›ǰȱ’—Œ•ž£¦—ȱœ™ŽŒ’’ȱ™›©©˜Š›Žǰȱ™Š›Š£’ô’ǰȱ
™Š›Š£’˜’£’ȱ ò’ȱ ŠŽ—ô’ȱ ™Š˜Ž—’ȱ ǻŽ—˜–˜™Š˜Ž—’Ǽǯȱ
›Š—’œ–Ž•Žȱ˜•˜œ’˜Š›Žȱœ©•‹Š’ŒŽȱ™˜ȱęȱŠ›ŠœŽȱ™›’—ȱ
™•Š—Š›ŽŠȱ ɗȱ ¦ò’’ȱ Šȱ ™•Š—Ž•˜›ȱ –Ž•’Ž›Žǯȱ C—ȱ ™•žœǰȱ ɗȱ
Œ˜–Ž›ôȱ œž—ȱ ’œ™˜—’‹’•Žȱ ’—œŽŒŽǰȱ ŠŒŠ›’Ž—’ǰȱ —Ž–Š-
˜£’ǰȱ ‹ŠŒŽ›’’ǰȱ Ÿ’›žœž›’ȱ ò’ȱ Œ’ž™Ž›Œ’ȱ ŒŠ›Žȱ ™˜ȱ ęȱ ž’•’-
£ŠŽȱ ™Ž—›žȱ ™›˜ŽŒô’Šȱ ŽŒ˜•˜’Œ©ȱ Šȱ Œž•ž›’•˜›ǯȱ œŽȱ
›ŽŒŸŽ—©ȱ˜•˜œ’›ŽŠȱ‹ŠŒŽ›’’•˜›ȱ’—œŽŒ’Œ’ŽǰȱŒž–ȱŠ›ȱęȱ Viespile-trichogramma se pot înmulți prin ouă în bule din amidon
Bacillus thuringiensisǰȱɖ™˜›’ŸŠȱ˜–’£’•˜›ȱ©ž—©˜Š- de porumb putred. Viespile depun ouăle lor în ouăle sfredelitorului
porumbului și le distrug.
›ŽȱœŠžȱŽ•’‹Ž›Š›ŽŠȱœŽ•ŽŒ’Ÿ©ȱŽȱ™Š›Š£’˜’£’ȱɖ™˜›’ŸŠȱ
Š—ž–’˜›ȱ’—œŽŒŽȱ©ž—©˜Š›ŽǰȱŒŠ›Žȱœž—ȱŽ˜œŽ‹’ȱŽȱ
›©œ™¦—’ŽȱɗȱŒž•’ŸŠ›ŽŠȱɗȱœŽ›©ǯ ô’Žȱɖ™˜›’ŸŠȱ©ž—©˜›’•˜›ȱɗȱ™›˜žŒô’ŠȱŽȱ•Žž–Žȱ
ȱ ©œž›’•Žȱ–ŽŒŠ—’ŒŽȱ‹’˜•˜’ŒŽȱŽȱ™›˜ŽŒô’ŽȱŠȱŒž•- ò’ȱ›žŒŽǯȱŽȱŠœŽ–Ž—ŽŠǰȱœž—ȱ’—œŠ•ŠŽȱ’—Ž•ŽȱŒžȱ•’™’Œ’ȱ
ž›’•˜›ȱ’—Œ•žȱ‹Š›’Ž›Žǰȱɗȱœ™ŽŒ’Š•ȱ™•ŠœŽ•ŽȱŽȱ™›˜ŽŒ- ™Žȱž•™’—’•Žȱ™˜–’•˜›ȱ›žŒ’Ž›’ȱ™Ž—›žȱ™›’—Ž›ŽŠȱŽ-
–Ž•Ž•˜›ȱŽȱŒ˜Š›’ȱŸŽ›£’ȱœŠžȱŠȱ™©žŒ‘’•˜›ȱ•¦—˜ò’ȱò’ȱŠȱ
Š•˜›ȱ©ž—©˜›’ǯ
ȱ Š™ŒŠ—Ž•ŽȱŒžȱœž‹œŠ—ôŽȱŠ›˜–ŠŽǰȱŒž–ȱŠ›ȱęȱœž-
Œž•ȱ œŠžȱ ˜ôŽž•ǰȱ ò’ȱ Œž•˜›’ȱ Š›ŠŒ’ŸŽȱ ǻŠ•‹Ž—ǰȱ Š•‹Ǽȱ œŽ›-
ŸŽœŒȱɗȱœ™ŽŒ’Š•ȱ™Ž—›žȱŒ˜—›˜•ž•ȱ’—Žœ©›’’ǯȱ˜—’˜›’-
£Š›ŽŠȱŒŠ™ŒŠ—Ž•˜›ȱȱ™Ž›–’ŽȱŽŽ›–’—Š›ŽŠȱ—ŽŒŽœ’©ô’’ȱ
–©œž›’•˜›ȱŽȱ™›˜ŽŒô’ŽȱŠȱŒž•ž›’•˜›ȱò’ȱŠȱ™Ž›’˜ŠŽ’ȱŽȱ
›ŠŠ–Ž—ȱŠŽŒŸŠŽǯȱ
ȱ C—ȱŸ’’•Žȱò’ȱ•’ŸŽ£’•ŽȱŽŒ˜•˜’ŒŽȱœž—ȱž’•’£ŠŽȱ’ž-
£˜Š›Žȱ Œžȱ Ž›˜–˜—’ȱ œŽ¡žŠ•’ȱ Ž–’—’—’ǰȱ ŒŠ›Žȱ œ›˜™ŽœŒȱ
œž‹œŠ—ôŠȱŽȱ–˜–ŽŠ•©ȱò’ȱ’—žŒȱ™Š›Ž—Ž›’’ȱœŽ¡žŠ•’ȱɗȱ
Ž›˜Š›Žǯȱ ŒŽœŽȱ ŒŠ™ŒŠ—Žȱ ™Ž›ž›‹©ȱ Œ˜–™˜›Š–Ž—ž•ȱ
Žȱ ɖ™Ž›ŽŒ‘Ž›Žȱ Š•ȱ –ŠœŒž•’•˜›ȱ ©ž—©˜›’•˜›ǰȱ ŠœŽ•ȱ
Difuzor cu feromoni sexuali feminini pentru a induce în eroare mascu- ŽœŽȱ ’—‘’‹Š©ȱ Ž£Ÿ˜•Š›ŽŠȱ ™˜™ž•Šô’Ž’ȱ •˜›ȱ ò’ȱ ›Žžœ©ȱ
lii viermelui mărului și moliei pieliței fructelor. Tehnica de confuzie este Ž™ž—Ž›ŽŠȱ Žȱ ˜ž©ȱ ™Žȱ Œž•ž›©ǯȱ ’•’£Š›ŽŠȱ ŒŠ™ŒŠ-
permisă în agricultura ecologică împotriva diferitelor specii de molii
—Ž•˜›ȱ Œžȱ Ž›˜–˜—’ȱ —žȱ ŽœŽȱ ˜Š›Žȱ ™˜›’Ÿ’©ȱ ™Ž—›žȱ
ale pomilor fructiferi și viței-de-vie.
ŒŠ™ž›Š›ŽŠȱɗȱ–Šœ©ȱŠȱ©ž—©˜›’•˜›ǰȱŽ˜Š›ŽŒŽȱ—ž–Š’ȱ

34 Agricultura ecologică. Principii de bază și bune practici | 2019 | FiBL | AED


–ŠœŒž•’’ȱœž—ȱ™›’—ò’ȱŽȱŒŠ™ŒŠ—ŽǯȱžȱŒŠ™ŒŠ—ŽȱŒžȱŽ- Graficul 15: Optimizarea utilizării cuprului
›˜–˜—’ȱ œŽȱ Žœ’˜—ŽŠ£©ǰȱ ɗȱ œ™ŽŒ’Š•ǰȱ –˜•’Šȱ ™©œ©’•˜›ȱ în cultivarea cartofilor
Žȱ–Š£©›ŽǰȱŸ’Ž›–Ž•Žȱ–©›ž•ž’ȱò’ȱ–˜•’Šȱœ›žž›’•˜›ǯ
Starea fitosanitară Nu există infestare în regiune
(raza 50 km)
Utilizarea direcționată a produselor Infestarea în regiune
ecologice
›˜žœŽ•Žȱ ‹’˜•˜’ŒŽȱ ž’•’£ŠŽȱ ɗȱ Š›’Œž•ž›Šȱ ŽŒ˜•˜- Infestarea în câmpurile vecine
’Œ©ȱœŽȱ‹Š£ŽŠ£©ȱ™Žȱœž‹œŠ—ôŽȱŸŽŽŠ•ŽȱœŠžȱ–’—Ž›Š•Žȱ sau domeniul propriu

—Šž›Š•ŽǯȱŒŽœŽŠȱ™›˜Ž“ŽŠ£©ȱ–Ž’ž•ȱò’ȱ—žȱ•Šœ©ȱ›Ž£’- Riscul de mana cartofului Niciun Risc Risc moderat Risc înalt
žž›’ȱ™Žȱ™›˜žœŽ•Žȱ›ŽŒ˜•ŠŽǯȱžȱ˜ŠŽȱŠŒŽœŽŠǰȱž’-
•’£Š›ŽŠȱ™Žœ’Œ’Ž•˜›ȱ™˜ŠŽȱęȱ™›˜‹•Ž–Š’Œ©ȱ’—ȱ™ž—Œȱ Dozarea cuprului
lipsește scăzută înaltă
(g cupru curat per ha)
Žȱ ŸŽŽ›Žȱ ŽŒ˜•˜’Œȱ ò’ȱ Š•ȱ Œ˜—œž–Š˜›ž•ž’ǯȱ ‘’Š›ȱ ò’ȱ 200–300 500–800

™Žœ’Œ’Ž•Žȱ—Šž›Š•ŽȱŒžȱŠŒô’ž—ŽȱœŽ•ŽŒ’Ÿ©ȱ™˜ȱɖ™˜-
Ÿ©›Šȱ ˜›Š—’œ–Ž•Žȱ ˜•˜œ’˜Š›Žǯȱ ’ž£Š›ŽŠȱ ™Žœ’Œ’Ž- Cuprul poate fi utilizat preventiv în cantități gradate în funcție de starea de infestare. Acest
•˜›ȱ Œžȱ ›ŠŒ˜›ž•ȱ —ŽŒŽœ’©ǰȱ Žȱ ŠœŽ–Ž—ŽŠǰȱ Ž—Ž›’Žȱ ò’ȱ lucru face posibilă diminuarea considerabilă a cantității de cupru.
™˜ŠŽȱžŒŽȱ•ŠȱŒ˜–™ŠŒŠ›ŽŠȱœ˜•ž•ž’ǯȱŽ—›žȱŠȱ›ŽžŒŽȱ
•Šȱ–’—’–ž–ȱž’•’£Š›ŽŠȱ™›˜žœŽ•˜›ȱꝘœŠ—’Š›Žǰȱ–©- ȱ ›Ž™ȱ™Žœ’Œ’Žȱɖ™˜›’ŸŠȱ’—œŽŒŽ•˜›ȱ©ž—©˜Š-
œž›’•ŽȱŽȱ›Ž•Ž–Ž—Š›Žȱ™›ŽŸŽ—’ŸŽȱ›Ž‹ž’ŽȱŠ™•’ŒŠŽȱ ›ŽȱœŽȱ˜•˜œŽœŒȱ’Ž›’ŽȱŽ¡›ŠŒŽȱŽȱ™•Š—Žǰȱ™›ŽŒž–ȱò’ȱ
Œ¦ȱ–Š’ȱŽŽŒ’Ÿȱ™˜œ’‹’•ǯȱ ž•Ž’ž›’ȱò’ȱœ©™ž—ž›’ǯȱC–™˜›’ŸŠȱ‹˜•’•˜›ȱž—’ŒŽȱœž—ȱ
ž’•’£ŠŽȱ™›Ž™Š›ŠŽȱŽȱœž•ǰȱŒž™›žȱò’ȱŠ›’•©ȱœž•ž›˜Š-
œ©ȱò’ȱŽ¡›ŠŒŽȱœ™ŽŒ’Š•ŽȱŽȱ™•Š—Žǯȱ’•’£Š›ŽŠȱŒž™›ž•ž’ȱ
ŽœŽȱ Œ˜—œ’Ž›Š©ȱ Œ›’’Œ©ȱ ò’ȱ ɗȱ Š›’Œž•ž›Šȱ ŽŒ˜•˜’Œ©ǰȱ
Caseta 13: Limitarea cantității de cupru
Ž˜Š›ŽŒŽȱŠŒŽœȱ–ŽŠ•ȱ›ŽžȱœŽȱŠŒž–ž•ŽŠ£©ȱɗȱœ˜•ȱò’ǰȱ
Pentru a limita posibilele efecte negative ale cupru- ɗ›Ȭ˜ȱ ŒŠ—’ŠŽȱ –Š’ȱ –Š›Žǰȱ ©ž—ŽŠ£©ȱ ˜›Š—’œ–Ž•˜›ȱ
lui, utilizarea sa în cultivarea ecologică a fructelor, ’—ȱ œ˜•ǯȱ ž‹œŠ—ôŽȱ —Šž›Š•Žȱ Š•Ž›—Š’ŸŽȱ ŒŠȱ ɗ•˜Œž-
viței-de-vie, legumelor, cartofilor și hameiului este ’˜›’ȱ Žȱ Œž™›žȱ œž—ȱ ™Žȱ ŒŠ•Žȱ œ©ȱ ęŽȱ Š™›˜‹ŠŽǯȱ ¦Šȱ
restricționată. Conform Regulamentului UE privind ’–™ȱŒ¦ȱɗŒ©ȱŽœŽȱ™Ž›–’œȱŒž™›ž•ǰȱŽœŽȱ’–™˜›Š—ȱœ©ȱ
producția ecologică, este permis un maxim de 6 kg œŽȱž’•’£Ž£ŽȱɗȱŒŠ—’ŠŽȱŒ¦ȱ–Š’ȱ–’Œ©ȱǻŸŽ£’ȱ›ŠęŒž•ȱ
de cupru pur pe hectar pe an. Standardele aso- ŗśǼǯȱ ›˜žœŽ•Žȱ Žȱ ™›˜ŽŒô’Žȱ Šȱ ™•Š—Ž•˜›ȱ ŒŠ›Žȱ œž—ȱ
ciațiilor ecologice, precum Bio Suisse, au stabilit Š™›˜‹ŠŽȱ™Ž—›žȱŠ›’Œž•ž›ŠȱŽŒ˜•˜’Œ©ȱœž—ȱŽ—ž–Ž-
niveluri și mai mici. ›ŠŽȱɗȱ•’œŽ•Žȱ•’–’Š’ŸŽȱŠ•Žȱ™›˜žœŽ•˜›ȱò’ȱœž‹œŠ—ôŽ-
•˜›ȱ›ŽŒž—˜œŒžŽȱǻŠȱœŽȱŸŽŽŠȱŒŠœŽŠȱşǼǯ

Tabelul 11: Măsuri directe și ingrediente active pentru gestionarea bolilor și dăunătorilor
Mijloace și măsuri Exemple de aplicare
Bariere și capcane • Bariere împotriva melcilor (gard împotriva melcilor)
• Capcane cu lipici împotriva muștei cireșului
• Capcane cu lipici împotriva musculiței albe de seră
Plase • Plasa fină împotriva muștei morcovului, muștei verzei etc.
Răspândirea organismelor • Diferite organisme precum specii de viespi, acarieni prădători și ploșnițe pră-
folositoare dătoare sunt crescute de companii specializate și folosite mai ales în sere.
• Bacterii și virusuri specifice (de exemplu, Bacillus thuringiensis) sunt utilizate
împotriva diferitor fluturi nocivi din câmp.
Remedii pentru bolile • Sunt permise substanțe ca sulful, oxid de aluminiu, extractele de plante sau
fungice cuprul. Acești agenți au un efect preventiv, adică acoperirea prin pulveriza-
rea lor împiedică pătrunderea ciupercilor dăunătoare în plante. Sunt utilizați
la cultivarea viței-de-vie, fructelor și cartofilor.
Remedii împotriva insectelor • Sunt permise extracte din plante (de exemplu, din flori ale unei specii de
dăunătoare crizantemă și din semințele arborelui neem), uleiuri, făină de minerale sau
săpunuri.

Agricultura ecologică. Principii de bază și bune practici | 2019 | FiBL | AED 35


Tabelul 12: Măsuri directe și ingrediente active pentru combaterea bolilor și dăunătorilor
Grup de Tip de Produs / Măsură Exemple de aplicare
dăunători ingredient activ
Ciuperci vegetal ulei de fenicul mucegai
mineral cupru mana (vița-de-vie), mana (cartof), rapănul
(fructe sămânțoase)
mineral sulf făinarea (fructe sămânțoase ți vița-de-vie)
mineral oxid de aluminiu rapănul (fructe sămânțoase), mana și făinarea
(vița-de-vie)
mineral bicarbonat de potasiu făinarea (vița-de-vie)
microorganisme mana-sclerotinia (culturi de câmp)
Bacterii microorganisme Bacillus amyloliquefaciens focul bacterian (fructe sămânțoase)
mineral produse din cupru ofilirea bacteriană a tomatelor
Insecte vegetal azadirachtin (neem) afidele (fructe), tripși, musculița albă de seră
dăunătoare (legume)
vegetal, animal săpun de potasiu afidele, acarienii (fructe și legume)
vegetal piretrină afidele, cotarii verzi (fructe), acarienii, tripșii și
musculița albă de seră (legume), cicada verde
(vița-de-vie)
vegetal ulei de rapiță afidele și păduchi țestoși (fructe)
vegetal ulei de parafină păduchi țestoși (fructe și nuci), acarienii
(vița-de-vie)
mineral sulf acarieni (vița-de-vie)
mineral oxid de aluminiu musca nucului Rhagoletis completa (nuc),
Drosophila suzukii / musculița cu aripi pătate
(vița-de-vie), gândacul lucios al rapiței (rapiță)
microorganisme spinosad molii tortricide (fructe), molia și cotarul cenușiu al
viței de vie (vița-de-vie)
microorganisme Bacillus thuringiensis cochilisul viței-de-vie, cotarii verzi (fructe), buha
verzei, molia verzei și fluturele alb al verzei (spe-
ciile de varză), gândacul de Colorado (cartofi)
microorganisme Beauveria cărăbușul de mai (fructe și culturile de câmp)
Melci mineral fosfat de fier melcii (culturile de câmp și legume)
agent fizic gard împotriva melcilor melcii
Insecte agent fizic capcană musca cireșelor, Drosophila suzukii / musculița cu
dăunătoare aripi pătate (fructe și pomușoare)
agent fizic plase musca morcovului, musca verzei etc. (legume)
metoda de confuzie viermele mărului (fructe și nuci), cochilisul viței-de-
vie (vița-de-vie)
organisme nematozi gărgărița (fructe și pomușoare)
folositoare
acarieni de pradă acarienii (pomușoare și legume)
musculița galicolă afidele (pomușoare și legume)
buburuza afidele (fructe, legume și nuci)
crisopele afidele (legume)
viespi parazite afidele (legume), sfredelitorul porumbului
(porumb)
ploșnițele prădătoare musculița albă de seră, afidele, acarienii și tripșii
(legume), acarienii (pomușoare)

36 Agricultura ecologică. Principii de bază și bune practici | 2019 | FiBL | AED


Creșterea animalelor adaptată speciei și condițiilor locale

Armonizarea producției vegetale și


creșterea animalelor
›ŽòŽ›ŽŠȱ Š—’–Š•Ž•˜›ȱ “˜ŠŒ©ȱ ž—ȱ ›˜•ȱ ’–™˜›Š—ȱ ɗȱ
Š›’Œž•ž›ŠȱŽŒ˜•˜’Œ©ǯȱŠȱǮɗŒ‘’ŽȄȱŒ’Œ•ž•ȱŽȱ—ž›’-
Ž—ô’ȱɗȱŒŠ›ž•ȱŽ›–Ž’ȱŠ›’Œ˜•ŽDZ
• ¡Œ›Ž–Ž—Ž•ŽȱŠ—’–Š•Ž•˜›ȱ˜Ž›©ȱɗ›©ò©–’—Žȱ˜›-
Š—’ŒŽȱ ŸŠ•˜›˜ŠœŽȱ ™Ž—›žȱ ›ŽŸ’Š•’£Š›ŽŠȱ œ˜•ž•ž’ȱ ò’ȱ
Š™›˜Ÿ’£’˜—Š›ŽŠȱŒžȱ—ž›’Ž—ô’ȱŠȱŒž•ž›’•˜›ǯ
• ž–Ž©˜Š›Ž•Žȱò’ȱŠ•ŽȱŽ›‹’Ÿ˜›Žȱž’•’£ŽŠ£©ȱɗȱ–˜ȱ
ŽęŒ’Ž—ȱž›Š“Ž•Žȱ™›˜žœŽȱɗȱŒŠ›ž•ȱŽ›–Ž’ȱǻ™Š“’ò-
’•ŽȱŠ›’ęŒ’Š•Žȱò’ȱŒž•ž›’•Žȱ’—Ž›–Ž’Š›ŽǼǰȱŽœŽ—ô’Š•Žȱ
™Ž—›žȱŠœ˜•Š–Ž—ǰȱ–Ž—ô’—Ž›ŽŠȱŒ˜—ô’—žž•ȱŽȱ‘ž-
–žœȱò’ȱŒ˜—›˜•ž•ȱŽęŒ’Ž—ȱŠ•ȱ‹ž›ž’Ž—’•˜›ǯ
• Š’Ž•Žȱ™›˜žœŽȱ•ŠȱŽ›–©ȱ™˜ȱęȱ˜•˜œ’ŽȱŒŠȱŠòŽ›—žȱ
™Ž—›žȱŠ—’–Š•ŽǯȱŠ’ž•ȱ•ŽŠ©ȱœž‹œŠ—ôŽ•Žȱ—ž›’’ŸŽȱ
’—ȱ Ž¡Œ›Ž–Ž—Ž•Žȱ Žȱ Š—’–Š•Žȱ ò’ȱ ž›’—©ǯȱ ž—˜’ž•ȱ
Žȱ›Š“ȱ›Ž£ž•ŠȱŽœŽȱž—ȱ‹ž—ȱŠ–Ž•’˜›Š˜›ȱŠ•ȱœ˜•ž-
•ž’ȱò’ȱž—ȱɗ›©ò©–¦—ȱ™ŽȱŽ›–Ž—ȱ•ž—ǯ
Rumegătoarele și alte erbivore utilizează în mod eficient furajele produse în cadrul fermei
(pajiștile artificiale și culturile intermediare), esențiale pentru asolament, menținerea conținu-
Bunăstarea animalelor tul de humus și controlul eficient al buruienilor. Carnea, cu o eficiență de aproximativ 15%
a conversiei, este considerată mai degrabă un produs secundar obținut în urma producerii
C—›Žô’—Ž›ŽŠȱŠ—’–Š•Ž•˜›ȱȱɗȱœ’œŽ–ž•ȱŽŒ˜•˜’Œȱ™›Žœž- laptelui.
™ž—ŽȱŒ›ŽŠ›ŽŠȱž—˜›ȱŒ˜—’ô’’ȱŒŠ›Žȱœ©ȱŠœ’ž›Žȱž—ȱŒ˜–-
™˜›Š–Ž—ȱŠ™›˜™’ŠȱŽȱŒŽ•ȱ—Šž›Š•ǰȱœ™ŽŒ’ęŒȱꎌ©›Ž’ȱ
œ™ŽŒ’’ǯȱ—’–Š•Ž•Žȱ›Ž‹ž’Žȱœ©ȱęŽȱœ©—©˜ŠœŽǰȱœ©ȱȱŠ’‹©ȱ
Œ˜—’ô’’ȱ Œ˜—˜›Š‹’•Žǰȱ Œ›ŽŠŽȱ ɗȱ Œ˜—Œ˜›Š—ô©ȱ Œžȱ —Ž- Hrănirea animalelor conform cerințe-
ŒŽœ’©ô’•Žȱ•˜›ǯȱȱC—ȱŒ˜–™Š›Šô’ŽȱŒžȱŒ›ŽòŽ›ŽŠȱŒ˜—ŸŽ—ô’-
˜—Š•©ǰȱŒ›ŽòŽ›ŽŠȱŠ—’–Š•Ž•˜›ȱ•ŠȱŽ›–Ž•ŽȱŽŒ˜•˜’ŒŽȱ—žȱ
lor speciei și potențialului de producție
ŽœŽȱ˜›’Ž—Š©ȱœ™›ŽȱŠ’—Ž›ŽŠȱ™Ž›˜›–Š—ôŽ•˜›ȱ–Š¡’- •’–Ž—Ž•Žȱ ŒŠȱ œž›œŽȱ Žȱ Ž—Ž›’Žȱ ò’ȱ ™›˜Ž’—Žȱ ˜Ž›’Žȱ
–Žȱǻ˜ȱŽ—œ’ŠŽȱ–Š›ŽȱŠȱŠ—’–Š•Ž•˜›ǰȱŒ›ŽòŽ›Žȱɗȱ›Ž- Š—’–Š•Ž•˜›ȱ ò’ȱ ž›Š“ž•ȱ ›˜œ’Ž›ȱ ›Ž‹ž’Žȱ œ©ȱ ęŽȱ ŠŠ™Š-
žŠŽȱ£’•—’Œ©ǰȱ™›˜žŒô’Žȱœ™˜›’©ȱŽȱ•Š™Žȱò’ȱ˜ž©ǼǰȱŒ’ȱ Žȱ •Šȱ œ’œŽ–ž•ȱ ’Žœ’Ÿȱ Š•ȱ œ™ŽŒ’Ž’ǯȱ ›˜žŒ’Ÿ’ŠŽŠȱ
œ™›Žȱ˜ȱ™›˜žŒô’Žȱ–Š’ȱŽęŒ’Ž—©ȱ’—ȱ™ž—Œž•ȱŽȱŸŽŽ- ›ž–Ž©˜Š›Ž•˜›ȱŽœŽȱŠœ’ž›Š©ǰȱɗȱ™›’–ž•ȱ›¦—ǰȱŠ-
›ŽȱŠ•ȱŒ˜œž›’•˜›ȱò’ȱ˜ȱŒŠ•’ŠŽȱɗŠ•©ȱŠȱŸ’Žô’’ȱŠ—’–Š•Ž•˜›ǯȱ ˜›’©ȱ ž›Š“Ž•˜›ȱ Žȱ ɗŠ•©ȱ ŒŠ•’ŠŽǯȱ —Ž•Žȱ œŠ—Š›Žȱ
œŽ•ǰȱ ’–™ŠŒž•ȱ Šœž™›Šȱ Š—’–Š•Ž•˜›ȱ ò’ȱ Šȱ –Ž’ž•ž’ȱ ŽŒ˜•˜’ŒŽȱŠžȱœŠ‹’•’ȱ˜ȱ•’–’©ȱ–Š¡’–©ȱŠȱŒŠ—’©ô’’ȱŽȱ
›Ž‹ž’Žȱ›Žžœȱ•Šȱ–’—’–ž–ǯ ž›Š“ȱŒ˜—ŒŽ—›Šȱɗȱ›Šô’Šȱ›ž–Ž©˜Š›Ž•˜›ǯ
ŒŽŠœ©ȱ Œ˜—’ô’Žȱ Šȱ Š›’Œž•ž›’’ȱ ŽŒ˜•˜’ŒŽȱ œ˜•’- ȱ ˜Ÿ’—Ž•Žȱ ’—Ž›Žȱ œž—ȱ ‘›©—’Žȱ ’–™ȱ Žȱ ›Ž’ȱ •ž—’ȱ
Œ’©ȱŒŠȱŽ›–’Ž›’’ȱœ©ȱŒž—˜ŠœŒ©ȱ‹’—Žȱ—ŽŸ˜’•ŽȱŒŠ›ŠŒŽ- Œžȱ•Š™Žȱ—Šž›Š•ǯȱ˜›Œ’—Ž•Žȱ’—Ž›Žȱ›Ž‹ž’Žȱœ©ȱęŽȱŠ•©™-
›’œ’ŒŽȱœ™ŽŒ’’•˜›ȱŠ—’–Š•Ž•˜›ȱ•˜›ȱò’ȱœ©ȱô’—©ȱŒ˜—ȱŽȱŽ•Žȱ ŠŽȱŒŽ•ȱ™žô’—ȱŚŖȱŽȱ£’•ŽǯȱŒŽœȱ•žŒ›žȱŠœ’ž›©ȱŠ™˜›ž•ȱ
ɗȱŒŽ•ȱ–Š’ȱ‹ž—ȱ–˜ȱ™˜œ’‹’•ǯȱŽȱŠŒŽŽŠǰȱ•ŠȱŒ˜—œ›žŒ- ŽȱŠ—’Œ˜›™’ȱò’ȱ˜ȱŽ£Ÿ˜•Š›Žȱ—Šž›Š•©ȱŠȱŠ—’–Š•Ž•˜›ȱ
ô’ŠȱȱŠ©™˜œž›’•˜›ȱœŽȱŸŠȱô’—ŽȱŒ˜—ǰȱɗȱ™›’–ž•ȱ›¦—ǰȱ ’—Ž›ŽǯȱŠ›ǰȱɗȱŒ˜—œŽŒ’—ô©ǰȱŠŒŽŠœŠȱɗœŽŠ–—©ȱŒ©ȱŒ›Žò-
Žȱ Œ˜–™˜›Š–Ž—ž•ȱ —Šž›Š•ȱ Š•ȱ Š—’–Š•Ž•˜›ǯȱœŽ•ǰȱ Ž›ŽŠȱŠ—’–Š•Ž•˜›ȱ’—Ž›ŽȱɗȱŽ›–Ž•ŽȱŽŒ˜•˜’ŒŽȱž›ŽŠ-
Œ˜—ŒŽ™ž•ȱ Š©™˜œž›’•˜›ȱ œŽȱ ‹Š£ŽŠ£©ǰȱ ɗȱ ™›’–ž•ȱ £©ȱ–ž•ȱ–Š’ȱ–ž•ȱŽŒ¦ȱɗȱŽ›–Ž•ŽȱŒ˜—ŸŽ—ô’˜—Š•Žǯȱ
›¦—ǰȱ ™Žȱ Œ˜–™˜›Š–Ž—ž•ȱ —Šž›Š•ȱ Š•ȱ Š—’–Š•Ž•˜›ȱ
ŽȱŽ›–©ǯȱŒŽœŠȱ™›ŽŸŽŽȱœ™Šô’žȱœžęŒ’Ž—ȱ™Ž—›žȱ
–’òŒŠ›Žǰȱ œ˜Œ’Š•’£Š›Žǰȱ ™›ŽŒž–ȱ ò’ȱ Œ˜—’ô’’ȱ ȱ ™Ž—›žȱ
˜’‘—©ȱ ò’ȱ ‘›©—’›Žǯȱ ’—ȱ ŠŒŽœȱ –˜’Ÿǰȱ ɗȱ Žž•Š-
–Ž—ž•ȱ ȱ ™›’Ÿ’—ȱ ™›˜žŒô’Šȱ ŽŒ˜•˜’Œ©ȱ ò’ȱ Š•ȱ Šœ˜-
Œ’Šô’’•˜›ȱŽŒ˜•˜’ŒŽȱŠžȱœŠ‹’•’ȱ›Ž™ȱŒŽ›’—ôŽȱ™Ž—›žȱ
Š—’–Š•Žȱœ™Šô’žȱŽœŒ‘’œȱœžęŒ’Ž—ȱ™Ž—›žȱ™©òž—Šȱò’ȱ
™•’–‹©›’ȱɗȱŠŽ›ȱ•’‹Ž›ǯȱ

Agricultura ecologică. Principii de bază și bune practici | 2019 | FiBL | AED 37


Asigurarea sănătății animalelor prin ɗȱ™›ŽŸŽ—’›ŽŠȱ‹˜•’•˜›ȱŠ›’Œž•ž›ŠȱŽŒ˜•˜’Œ©ȱ–’£ŽŠ£©ȱ
™ŽȱŒ›ŽòŽ›ŽŠȱŠ—’–Š•Ž•˜›ȱ›˜‹žœŽȱò’ȱŠŠ™ŠŽȱŒ˜—’ô’-
metode preventive
’•˜›ȱ•˜ŒŠ•Žǰȱ™ŽȱŒ˜—’ô’’ȱŽȱŒ›ŽòŽ›ŽȱŠŽŒŸŠŽȱœ™ŽŒ’’•˜›ȱ
Žž•Š–Ž—Ž•Žȱ ™›’Ÿ’—ȱ ™›˜žŒô’Šȱ ŽŒ˜•˜’Œ©ȱ ’—Ž›- ò’ȱ™Žȱ—ž›’ô’ŠȱŒ˜›Žœ™ž—£©˜Š›Žȱ—ŽŒŽœ’©ô’•˜›ǯ
£’Œȱ Š–’—’œ›Š›ŽŠȱ ™›ŽŸŽ—’Ÿ©ȱ Šȱ –Ž’ŒŠ–Ž—Ž•˜›ȱ ȱ Ž›–Ž•Žȱ ŽŒ˜•˜’ŒŽȱ Šœ’ž›©ȱ Š—’–Š•Ž•˜›ȱ œ™Šô’žȱ
Œ‘’–’ŒŽȱ Ž›Š™Žž’ŒŽȱ ò’ȱ Šȱ Š—’‹’˜’ŒŽ•˜›ȱ •Šȱ Š—’–Š•Žǯȱ œžęŒ’Ž—ȱ ™Ž—›žȱ ˜’‘—©ȱ ò’ȱ —ž›’ô’Žǯȱ ˜—’ô’’•Žȱ Žȱ

˜›–˜—’’ȱò’ȱž›Š“Ž•Žȱ–˜’ęŒŠŽȱŽ—Ž’Œȱœž—ǰȱɗȱŽ- Š©™˜œ’›Žȱ Šȱ Š—’–Š•Ž•˜›ǰȱ ™›ŽŒž–ȱ Œ›ŽŠ›ŽŠȱ ž—ž’ȱ –’-
—Ž›Š•ǰȱ’—Ž›£’œŽȱɗȱŠ›’Œž•ž›ŠȱŽŒ˜•˜’Œ©ǯȱC—ȱœŒ‘’–‹ǰȱ Œ›˜Œ•’–Šȱ Œ˜›Žœ™ž—£©˜›ǰȱ Œ’›Œž•Š›ŽŠȱ ŠŽ›ž•ž’ȱ Œž›Šȱ
©›©ȱŒž›Ž—ô’ǰȱ£˜—Ž•ŽȱŽȱ˜’‘—©ȱŒžȱŠòŽ›—žȱžœŒŠǰȱ•ž-
–’—ŠȱŽȱ£’ȱò’ȱ™•’–‹©›’•Žȱ›Žž•ŠŽȱɗȱŠŽ›ȱ•’‹Ž›ȱò’ȱ™Žȱ
Graficul 16: Piramida măsurilor preventive pentru ™©òž—Žǰȱ ž™©ȱ ™˜œ’‹’•’ŠŽǰȱ ™›ŽŒž–ȱ ò’ȱ Œ˜—ŠŒž•ȱ Œžȱ
asigurarea sănătății durabile a animalelor Š•ŽȱŠ—’–Š•Žȱ’—ȱŠŒŽŽŠò’ȱœ™ŽŒ’ŽȱŒ˜—›’‹ž’Žȱ˜ŠŽȱ•Šȱ
‹ž—©œŠ›ŽŠȱò’ǰȱŠœŽ•ǰȱ•Šȱœ©—©ŠŽŠȱŠ—’–Š•Ž•˜›ǯ
ȱ C—ȱ ŒŠ£ȱ Žȱ ɖ‹˜•—©Ÿ’›Žǰȱ ɗȱ Ž›–Šȱ ŽŒ˜•˜’Œ©ȱ ›Ž-
‹ž’Žȱ œ©ȱ ęŽȱ Š–’—’œ›ŠŽȱ Žȱ ™›ŽŽ›’—ô©ȱ ™›˜žœŽȱ —Š-
ž›Š•Žȱ œŠžȱ œ©ȱ ęŽȱ Š™•’ŒŠŽȱ –Ž˜Žȱ —Šž›’œŽȱ Žȱ ›Š-
pe termen foarte scurt Medicina în caz de urgență
Š–Ž—ǰȱ™›ŽŒž–ȱ‘˜–Ž˜™Š’Šȱò’ȱꝘŽ›Š™’ŠǯȱŒŽœŽŠȱ
tradițional㠍’—ȱž›–©ȱŠ“ž©ǰȱŽȱŠœŽ–Ž—ŽŠǰȱ•Šȱ™›ŽŸŽ—’›ŽŠȱŽ£Ÿ˜•-
©›’’ȱ›Ž£’œŽ—ôŽ’ȱ‹ŠŒŽ›’’•˜›ǯ
pe termen scurt Metode medicale terapeutic
alternative

pe termen mediu Optimizarea condițiilor de mediu preventiv


și de management al animalelor
Important:
Creșterea animalelor corespunzător speciei
pe termen lung preventiv În cazul tratării cu medicamente sintetice, produsele
și condițiilor locale
obținute de la animalele tratate sunt supuse unor ce-
Strategia de sănătate a animalelor în agricultura ecologică se bazează pe prevenția rințe speciale de comercializare, cum ar fi dublarea
bolilor pe termen lung și mediu. Pentru tratare trebuie să se utilizeze, de preferință, metode perioadei de așteptare.
medicale alternative.

Creșterea ecologică a animalelor necesită mai mult timp pentru observarea și îngrijirea zilnică a animalelor. Pe de altă parte, respectarea perma-
nentă a necesităților animalelor diminuează cheltuielile pentru serviciile medicilor veterinari și medicamentele veterinare.

38 Agricultura ecologică. Principii de bază și bune practici | 2019 | FiBL | AED


Tabelul 13: Măsuri specifice speciilor de animale conform Regulamentului UE privind producția ecologică
Bovine • Priponirea animalelor este permisă. • Spațiu suficient pentru a sta în picioare în
• Zonă de culcare/odihnă cu așternut uscat și mod natural, pentru a sta culcate cu ușurin-
bogat din paie, bine izolată. ță, pentru a se întoarce, a se îngriji, a sta în
• Acces ușor la adăpătoare și la jgheaburile cu toate pozițiile firești și a face toate mișcările
hrană. naturale.
• Ventilarea și iluminarea suficientă a adăpostu- • Creșterea și îngrășarea vițeilor în grupuri pe
lui, concentrație minimă de gaze dăunătoare, suprafețe acoperite cu așternut.
nivel scăzut de praf, temperatură corespun- • Hrănire cu lapte natural cel puțin 3 luni.
zătoare vârstei, umiditatea relativă a aerului • Se interzice tăierea coarnelor.
corespunzătoare. • Se interzice fixarea inelelor de cauciuc și scur-
tarea cozilor.
Porcine • Creșterea în grupuri, în familii. • Reproducere naturală, vierul adult în grajd
• Compartimente structurate. pentru inducerea estrului.
• Spațiu suficient. • Asigurarea cerințelor individuale de tempera-
• Boxă pentru fătare cu așternut (paie lungi). tură.
• Înțărcarea târzie. • Hrănirea cu lapte natural pe o perioadă mini-
• Mediu variat. mă de 40 de zile.
• Material special pentru râmat. • Reziduuri de produse lactate convenționale
• Structurarea zonelor, suprafețe nealunecoase. max. 35 % din rația anuală (TS), toate
• Posibilitate de a face băi pentru a regla tem- celelalte componente furajere convenționale
peratura corpului. – max. 5 %.
• Băi de noroi pentru curățare. • Se interzice scurtarea sistematică a cozilor și
• Separarea strictă a zonei de culcare/odihnă tăierea dinților.
de zona de colectare a dejecțiilor. • Furaj grosier în rația zilnică.

Găini ouătoare • Creșterea tradițională în țarcuri în aer liber, nu • Perioadă continuă de odihnă nocturnă fără
în cuști. lumină artificială de cel puțin 8 ore.
• 1/3 din suprafața utilizabilă să fie solidă și • Curățarea și dezinfectarea adăposturilor între
acoperită cu așternut. fiecare ciclu de creștere a păsărilor.
• Groapă suficient de mare pentru colectarea • Se interzice tăierea ciocurilor.
dejecțiilor. • Stinghii.
• Trape de intrare-ieșire de mărime adecvată • Spații în aer liber acoperite cu vegetație cu
și lungime combinată de 4 m la 100 m2 de cel puțin două ocoluri.
suprafaţă a adăpostului. • Număr suficient de adăpătoare și de
jgheaburi cu hrană.
• Furaj grosier în rația zilnică.
Rumegătoare • Perioada minimă de 35 de zile de alăptare/
de talie mică hrănire cu lapte natural.
• Începând cu 2023, va fi interzisă priponirea
caprelor.

Important: Standardele ecologice private se bazează pe cerințele Regulamentului CE privind agricultura


ecologică, dar includ și cerințe suplimentare. Producătorii trebuie să consulte întotdeauna cerințele din
regulamentele originale!

Agricultura ecologică. Principii de bază și bune practici | 2019 | FiBL | AED 39


Conversia la producția ecologică
Ž›Ž›ŽŠȱ Žȱ ™›˜žœŽȱ ŽŒ˜•˜’ŒŽȱ Œ›ŽòŽȱ ’—ȱ Š—ȱ ɗȱ Š—ǰȱ
Ž‘—˜•˜’’•ŽȱŽŒ˜•˜’ŒŽȱŽȱŒž•’ŸŠ›Žȱȱœž—ȱɗȱŒ˜—’—ž©ȱ
ŽŸ˜•žô’Žǰȱ’Š›ȱŒŠ›ž•ȱ™˜•’’ŒȱŠŸ˜›’£ŽŠ£©ȱŠ›’Œž•ž›Šȱ
ŽŒ˜•˜’Œ©ǯȱ ŒŽœŽŠȱ ™˜ȱ ęȱ ™›Ž–’œŽȱ ’—Ž›ŽœŠ—Žȱ ™Ž—-
›žȱŽŸŽ—žŠ•ŠȱŒ˜—ŸŽ›œ’Žȱ•Šȱ™›˜žŒô’ŠȱŽŒ˜•˜’Œ©ǯȱŠ›ȱ
’–Ž’ŠȱŠ™Š›ȱɗ›Ž‹©›’ȱ™›ŽŒž–DZ
• ž’ȱŸ¦—ȱ™›˜žœŽ•Žȱ–Ž•ŽȱŽŒ˜•˜’ŒŽǵ
• C—ȱŒŽȱŒ˜—’ô’’ȱœž—ȱŒ˜–Ž›Œ’Š•’£ŠŽȱ™›˜žœŽ•ŽȱŽŒ˜-
•˜’ŒŽǵ
• œŽȱ™›˜žŒô’ŠȱŽŒ˜•˜’Œ©ȱ–Š’ȱ›Ž—Š‹’•©ȱŽŒ¦ȱ™›˜-
žŒô’ŠȱŒ˜—ŸŽ—ô’˜—Š•©ǵ
• ŽȱœŒ‘’–‹©›’ȱ™›Žœž™ž—ŽȱŒ˜—ŸŽ›œ’Šȱ•Šȱ™›˜žŒô’Šȱ
ŽŒ˜•˜’Œ©ȱɗȱŒŽȱ™›’ŸŽòŽȱ›Žœž›œŽ•Žȱž–Š—ŽǰȱŽ‘—˜-
•˜’ŠȱŽȱ™›˜žŒŽ›Žȱò’ȱŽŒ˜—˜–’Šǵȱ Conversia la producția ecologică presupune mai întâi de toate identi-
ficarea posibilităților de comercializare.

Accesul pe piață drept condiție


de bază pentru conversie ŸŽ›œ’Žǰȱ Ž˜Š›ŽŒŽȱ ™›˜žœŽ•Žȱ ’—ȱ Š£Šȱ Žȱ Œ˜—ŸŽ›œ’Žȱ
žȱ˜ŠŽȱŒ©ȱŒŽ›Ž›ŽŠȱŽ—Ž›Š•©ȱŽȱ™›˜žœŽȱŽŒ˜•˜’ŒŽȱ ›Ž‹ž’ŽȱŒ˜–Ž›Œ’Š•’£ŠŽȱ•Šȱ™›Žôž›’•Žȱ™›˜žœŽ•˜›ȱŒ˜—-
ŽœŽȱɗȱŒ›ŽòŽ›Žȱ™Žȱ–ž•Žȱ™’ŽôŽǰȱŒŽ›Ž›ŽŠȱŽȱ’Ž›’Žȱ ŸŽ—ô’˜—Š•Žǯȱ
–ŠŽ›’’ȱ ™›’–Žȱ ŽŒ˜•˜’ŒŽȱ ™˜ŠŽȱ ęȱ ˜Š›Žȱ ’Ž›’©ȱ ò’ȱ ȱ Œ˜›ž›’•ŽȱŒ•Š›Žȱò’ȱŠŸ˜›Š‹’•ŽȱŽȱŒ˜–Ž›Œ’Š•’£Š-
ŸŠ›’Š‹’•©ȱɗȱ’–™ǯȱC—ȱœ™ŽŒ’Š•ȱɗȱô©›’•ŽȱŒžȱž—ȱŒ˜—œž–ȱ ›ŽȱŠȱ™›˜žŒô’Ž’ȱ’—ȱŠ£ŠȱŽȱŒ˜—ŸŽ›œ’Žȱò’ȱŠȱ™›˜žœŽ-
™›˜™›’žȱ›ŽžœȱŽȱ™›˜žœŽȱŽŒ˜•˜’ŒŽȱ•’™œŽœŒȱŽœŽ˜›’ȱ •˜›ȱŽŒ˜•˜’ŒŽȱœž—ȱ˜ȱŒ˜—’ô’Žȱ™›ŽŠ•Š‹’•©ȱ’–™˜›Š—©ȱ
˜™˜›ž—’©ô’•Žȱ Žȱ Œ˜–Ž›Œ’Š•’£Š›Žȱ ™Žȱ ™’ŠôŠȱ ’—Ž›—©ǯȱ ™Ž—›žȱ ˜ȱ Œ˜—ŸŽ›œ’Žȱ œ’ž›©ȱ ’—ȱ ™ž—Œȱ Žȱ ŸŽŽ›Žȱ ę-
ŒŽŠœŠȱɗœŽŠ–—©ȱŒ©ǰȱɗȱŠœŽ•ȱŽȱœ’žŠô’’ǰȱ™›˜žŒŽ- —Š—Œ’Š›ȱ •Šȱ ™›˜žŒô’Šȱ ŽŒ˜•˜’Œ©ǯȱ Œ˜›ž›’•Žȱ ›Ž—Š-
›ŽŠȱ ŽœŽȱ ˜›’Ž—Š©ǰȱ –Š’ȱ ɗ¦’ȱ Žȱ ˜ŠŽǰȱ œ™›Žȱ Ž¡™˜›ǯȱ ‹’•Žȱ Žȱ Œ˜–Ž›Œ’Š•’£Š›Žȱ ȱ ›Ž•Ž–Ž—ŽŠ£©ȱ ŒŽȱ ™›˜žœŽȱ
–™˜›Š˜›’’ȱ œ›©’—’ȱ œž—ȱ ɗœ©ǰȱ Žȱ ˜‹’ŒŽ’ǰȱ ’—Ž›ŽœŠô’ȱ Ÿ˜›ȱęȱŠŒ‘’£’ô’˜—ŠŽǰȱɗȱŒŽȱŒ˜—’ô’’ȱǻŒŠ—’ŠŽǰȱŒŠ•’ŠŽǰȱ
˜Š›ȱ Žȱ ™›˜žœŽȱ ŽŒ˜•˜’ŒŽȱ Žȱ ‹ž—©ȱ ŒŠ•’ŠŽȱ Žȱ •Šȱ ™›ŽôǼȱò’ȱŒŠ›ŽȱŒŽ›’ęŒŠŽȱœž—ȱ—ŽŒŽœŠ›ŽȱœŠžȱ›Ž™›Ž£’—-
Œ˜–™Š—’’ȱ ŒŠ›Žȱ Šžȱ ɗŒ‘Ž’Šȱ ™›˜ŒŽœž•ȱ Žȱ Œ˜—ŸŽ›œ’Žǯȱ ©ǰȱŒŽ•ȱ™žô’—ǰȱŽŒ•Š›Šô’’ȱŽȱ’—Ž—ô’ŽȱŽȱŠȱŠŒ‘’£’ô’˜—Šȱ
ŒŽœȱ•žŒ›žȱ™›˜Ÿ˜ŠŒ©ȱ’ęŒž•©ô’ȱɗȱ™›˜ŒŽœž•ȱŽȱŒ˜—- ™›˜žœŽ•Žǯȱ ˜—›ŠŒŽ•Žȱ ‹ž—Žȱ ˜Ž›©ȱ Œ•Š›’ŠŽŠȱ —ŽŒŽ-
œŠ›©ȱ ™Ž—›žȱ ˜ȱ ™•Š—’ęŒŠ›Žȱ –’—žô’˜Šœ©ȱ Šȱ Œ˜—ŸŽ›œ’-
Ž’ǯȱC—ȱž›˜™ŠȱŽȱœǰȱ–Š“˜›’ŠŽŠȱ–ŠŽ›’’•˜›ȱ™›’–Žȱ
ŽŒ˜•˜’ŒŽȱœž—ȱ™›Ž•žŠŽȱŽȱɗ›Ž™›’—Ž›’ȱŒ˜–Ž›Œ’Š•Žȱ
œŠžȱŽȱ™›˜ŒŽœŠ›ŽǰȱŒŠ›Žȱ•žŒ›ŽŠ£©ȱɗȱ™›’–ž•ȱ›¦—ȱ™Ž—-
›žȱŽ¡™˜›ǯ
ȱ ›ŽŠ›ŽŠȱ œ›žŒž›’•˜›ȱ Žȱ ›ŽŠ•’£Š›Žȱ Šȱ ™›˜žŒô’Ž’ȱ
ɗȱ œŒ˜™ž•ȱ Œ˜–Ž›Œ’Š•’£©›’’ȱ ’›ŽŒŽȱ Œ©›Žȱ Œ˜—œž–Š˜-
›’’ȱ •˜ŒŠ•’ȱ ™˜ŠŽȱ ęȱ Š›ŠŒ’Ÿ©ȱ ™Ž—›žȱ ɗ›Ž™›’—Ž›’•Žȱ
’—ȱ ›Ž’ž—’•Žȱ ž›‹Š—Žǯȱ ˜žò’ǰȱ ŠŒŽœȱ •žŒ›žȱ —ŽŒŽœ’©ȱ
–ž•ȱ’–™ǰȱŽ˜›ȱò’ȱ™Ž›œŽŸŽ›Ž—ô©ǯȱC—ȱ™•žœǰȱž›—’£Š›ŽŠȱ
ž—Ž’ȱŠ–Žȱ•Š›’ȱŽȱ™›˜žœŽȱ™›˜Šœ™ŽŽǰȱŒ˜—œ¦—ȱɗȱ
•Žž–Žǰȱ›žŒŽǰȱŒŠ›—Žǰȱ˜ž©ȱò’ǰȱŽŸŽ—žŠ•ǰȱ™›˜žœŽȱ•ŠŒ-
ŠŽǰȱ ™˜ŠŽȱ ›Ž™›Ž£Ž—Šȱ ˜ȱ ™›˜Ÿ˜ŒŠ›Žȱ –Š“˜›©ȱ ™Ž—›žȱ
Œ˜–™Š—’Žȱ’—ȱ™ž—Œž•ȱŽȱŸŽŽ›ŽȱŠ•ȱŽ‘—˜•˜’Ž’ȱŽȱ
™›˜žŒŽ›Žȱò’ȱŠ•ȱ•˜’œ’Œ’’ǯ

Crearea structurilor de realizare pe piață a produselor ecologice poate fi rentabilă, dar


necesită perseverență.

40 Agricultura ecologică. Principii de bază și bune practici | 2019 | FiBL | AED


Planificarea eficientă a conversiei
din punct de vedere economic și al
tehnologiei de producere
ȱ Œ˜—ŸŽ›œ’Žȱ ›Žžò’©ȱ —ŽŒŽœ’©ȱ ˜ȱ ‹ž—©ȱ ™•Š—’ęŒŠ›Žǯȱ
ŒŽŠœŠȱ’–™•’Œ©ȱ’Ž›’ŽȱŠœ™ŽŒŽDZȱ

Cultivarea plantelor:
• ˜›Žœ™ž—Ž›ŽŠȱ œž™›ŠŽôŽ•˜›ȱ Žȱ ™›˜žŒŽ›Žȱ ™Ž—-
›žȱŒž•’ŸŠ›ŽŠȱŽŒ˜•˜’Œ©ȱŠȱ™˜œ’‹’•Ž•˜›ȱŒž•ž›’ȱ›Ž-
‹ž’Žȱ ŽŸŠ•žŠ©ȱ Œžȱ ŠŽ—ô’Žǰȱ ›Ž’Žò’—ȱ ’—ȱ Œ˜—’ô’’•Žȱ Schimbările în volumul și structura producției au un impact mare asupra cheltuielilor în
•˜ŒŠ•Žǰȱ ™›ŽŒž–ȱ ™›Ž£Ž—ôŠȱ ‹ž›ž’Ž—’•˜›ǰȱ Ž›’•’ŠŽŠȱ domeniul creșterii animalelor. Restructurările în domeniul cultivării plantelor, cu excepția
livezilor și a viilor, au, de obicei, un impact financiar mai mic.
œ˜•ž•ž’ȱò’ȱŒ˜–™˜£’ô’Šȱœ˜•ž•ž’ǯ
• œŽȱ’–™˜›Š—ȱŽȱ™•Š—’ęŒŠȱž—ȱŠœ˜•Š–Ž—ȱ™˜›’-
Ÿ’ǰȱ•ž¦—ȱɗȱŒ˜—œ’Ž›Šô’Žȱ›Šž•ȱŽȱŒ˜–™Š’‹’•’-
ŠŽȱŠ•ȱŒž•ž›’•˜›ȱò’ȱŒŽ›Ž›ŽŠȱ™’ŽôŽ’ǯ Necesarul de investiții:
• ›Ž‹ž’Žȱ ’Ž—’ęŒŠŽȱ ž’•Š“Ž•Žȱ —ŽŒŽœŠ›Žȱ ™Ž—›žȱ • ˜ȱęȱ—ŽŒŽœŠ›ŽȱŠŠ™©›’ȱŠ•Žȱ›Š“ž›’•˜›ȱ™Ž—›žȱŠȱ
Œ˜—›˜•ž•ȱ ‹ž›ž’Ž—’•˜›ȱ ɗȱ Œž•’ŸŠ›ŽŠȱ Œž•ž›’•˜›ȱ Žȱ Œ˜›Žœ™ž—ŽȱŒŽ›’—ôŽ•˜›ȱŠŽŒŸŠŽȱŽȱŒ›ŽòŽ›ŽȱŠȱŠ—’-
Œ¦–™ȱò’ȱŠȱ•Žž–Ž•˜›ǯ –Š•Ž•˜›ȱò’ȱŠȱ•ŽȱŠœ’ž›ŠȱŠŒŒŽœȱ•Šȱž—ȱœ™Šô’žȱɗȱŠŽ›ȱ
• ›Ž‹ž’Žȱ ’Ž—’ęŒŠŽȱ œ›ŠŽ’’•Žȱ ò’ȱ ™›˜žœŽ•Žȱ Žȱ •’‹Ž›ȱò’ȦœŠžȱ™©òž—Žǯ
Žœ’˜—Š›ŽȱŠȱ‹˜•’•˜›ȱò’ȱ©ž—©˜›’•˜›ȱŒž•ž›’•˜›ǯȱ • C—ȱ ž—Ž•Žȱ ŒŠ£ž›’ȱ Š›ȱ ™žŽŠȱ ęȱ —ŽŒŽœŠ›©ȱ Œ˜—œ›ž’›ŽŠȱ
• ›Ž‹ž’ŽȱŠ•ŽœŽȱœ˜’ž›’•Žȱò’ȱœ’œŽ–Ž•ŽȱŽȱŒž•’ŸŠ›ŽȱŒ˜- ž—ž’ȱ Š©™˜œȱ —˜žǰȱ ™Ž—›žȱ Šȱ Š›Š—Šȱ Œ›ŽòŽ›ŽŠȱ
›Žœ™ž—£©˜Š›ŽȱŒž•’Ÿ©›’’ȱ›žŒŽ•˜›ȱò’ȱŸ’ôŽ’ȬŽȬŸ’Žǯ Š—’–Š•Ž•˜›ȱŒ˜—˜›–ȱŒŽ›’—ôŽ•˜›ȱŽŒ˜•˜’ŒŽǯ
• Ž—›žȱ•žŒ›Š›ŽŠȱœ˜•ž•ž’ȱò’ȱŽœ’˜—Š›ŽŠȱ–ŽŒŠ—’Œ©ȱŠȱ
Creșterea animalelor: ‹ž›ž’Ž—’•˜›ȱ™˜ŠŽȱęȱ—ŽŒŽœŠ›©ȱŠŒ‘’£’ô’˜—Š›ŽŠȱž’-
• Ž›–Ž•ŽȱŽȱŠ—’–Š•Žȱ›Ž‹ž’Žȱœ©ȱŸŽ›’ęŒŽȱŠŒ©ȱŠ©- •Š“ž•ž’ȱŠŽŒŸŠȱœŠžȱŠœ’ž›Š›ŽŠȱŒ©ȱŠŒŽœŠȱ™˜ŠŽȱęȱ
™˜œž›’•Žȱò’ȱ™˜œ’‹’•’©ô’•ŽȱŽȱ’Žò’›Žȱɗȱ£˜—Ž•ŽȱŽȱŠŽ›ȱ ɗŒ‘’›’Šǯ
•’‹Ž›ȱŽ¡’œŽ—ŽȱŒ˜›Žœ™ž—ȱ’›ŽŒ’ŸŽ•˜›ȱŽŒ˜•˜’ŒŽǯ
• œŽȱ’–™˜›Š—ȱŽȱŽœ’–ŠȱŒŠ—’ŠŽŠȱò’ȱŒŠ•’ŠŽŠȱ
ž›Š“Ž•˜›ȱ™›˜™›’’ȱ™Ž—›žȱ‘›©—’›ŽŠȱŠ—’–Š•Ž•˜›ȱŽ›-
–Ž’ȱŒ˜›Žœ™ž—£©˜›ȱ—ŽŒŽœ’©ô’•˜›ǯ
• Žȱ•žŠȱɗȱŒ˜—œ’Ž›Š›Žȱ™›˜ŒŽœŠ›ŽŠȱɗ›©ò©–’—Ž-
•˜›ȱ™›˜™›’’ȱŽȱ˜›’’—ŽȱŠ—’–Š•©ȱò’ȱž’•’£Š›ŽŠȱŠŒŽœ-
˜›ŠȱɗȱŒž•’ŸŠ›ŽŠȱ™•Š—Ž•˜›ǯ
• Ž—›žȱ Ž›–Ž•Žȱ œ™ŽŒ’Š•’£ŠŽȱ ˜Š›ȱ ɗȱ Œž•’ŸŠ›ŽŠȱ
™•Š—Ž•˜›ȱ ™˜ŠŽȱ ęȱ ž’•ȱ œ©ȱ ŸŠ•˜›’ęŒŽȱ ™˜œ’‹’•’©ô’•Žȱ
Žȱ Œ˜•Š‹˜›Š›Žȱ Œžȱ Ž›–Ž•Žȱ Žȱ Š—’–Š•Žȱ ’—ȱ £˜—©ȱ
ǻŽȱ Ž¡Ž–™•žǰȱ Š™›˜Ÿ’£’˜—Š›ŽŠȱ Œžȱ ž—˜’ȱ Žȱ ›Š“ȱ
ɗȱœŒ‘’–‹ž•ȱ•’Ÿ›©›’’ȱž›Š“ž•ž’ȱ›˜œ’Ž›ǼǯȱŠžȱ™˜ȱęȱ
ŽŸŠ•žŠŽȱ™˜œ’‹’•’©ô’•ŽȱŽȱ’—Ž›Š›ŽȱŠȱŒ›ŽòŽ›’’ȱŠ—’-
–Š•Ž•˜›ȱ•ŠȱŽ›–©ȱǻŽȱŽ¡Ž–™•žǰȱœ’œŽ–Žȱ–˜‹’•ŽȱŽȱ
Œ›ŽòŽ›ŽȱŠȱ™©œ©›’•˜›ȱ˜ž©˜Š›ŽǼǯ

Cheltuieli de exploatare:
• ›Ž‹ž’ŽȱŽœ’–Šȱ‹’—ŽȱŸ˜•ž–ž•ȱ–Š’ȱ–Š›ŽȱŽȱ–ž—-
Œ©ȱ ™Ž—›žȱ Œ˜–‹ŠŽ›ŽŠȱ –ŽŒŠ—’Œ©ȱ Šȱ ‹ž›ž’Ž—’•˜›ȱ
ɗȱŒž•’ŸŠ›ŽŠȱŒž•ž›’•˜›ȱŽȱŒ¦–™ȱò’ȱŠȱ•Žž–Ž•˜›ǰȱ
™Ž—›žȱ –˜—’˜›’£Š›ŽŠȱ ™Ž›–Š—Ž—©ȱ Šȱ Œž•ž›’•˜›ȱ
Š›’Œ˜•Žȱ ò’ȱ Šȱ Š—’–Š•Ž•˜›ǰȱ ™Ž—›žȱ –©œž›’•Žȱ Žȱ ɗ-
›’“’›Žȱ•ŠȱŒž•’ŸŠ›ŽŠȱ›žŒŽ•˜›ȱȱò’ȱŠȱŸ’ôŽ’ȬŽȬŸ’Žȱò’ȱ
™Ž—›žȱŒ˜–Ž›Œ’Š•’£Š›ŽŠȱ™›˜žŒô’Ž’ǰȱɗȱœŒ˜™ž•ȱŠœ’- Realizarea schimbului de experiență cu consultanți și alți producători ecologici oferă
ž›©›’’ȱ›Žœž›œŽ•˜›ȱž–Š—ŽȱœžęŒ’Ž—Žǯȱ informații valoroase despre producerea ecologică. În fotografie: Vizită în câmpul
ecologic de soia din raionul Dondușeni.

Agricultura ecologică. Principii de bază și bune practici | 2019 | FiBL | AED 41


Calculul profitabilității – element Modificările cheltuielilor:
• Š©ȱ Œžȱ Œ˜—ŸŽ›œ’Šȱ •Šȱ Š›’Œž•ž›©ȱ ŽŒ˜•˜’Œ©ǰȱ
principal al planificării conversiei
Œ‘Ž•ž’Ž•’•Žȱ ŸŠ›’Š‹’•Žȱ ǻ’—Œ•žœ’Ÿȱ ɗ›©ò©–’—Ž•Žǰȱ
ȱŠ—Š•’£©ȱŽŒ˜—˜–’Œ©ȱ‹ž—©ȱŽœŽȱŽœŽ—ô’Š•©ȱ™Ž—›žȱ˜ȱ ž›Š“Ž•Žȱ ™Ž—›žȱ Š—’–Š•Žǰȱ ™Žœ’Œ’Ž•ŽǼȱ œž—ȱ Žȱ
™•Š—’ęŒŠ›Žȱ›Žžò’©ȱŠȱŒ˜—ŸŽ›œ’Ž’ǯȱœŽȱ’–™˜›Š—ȱŽȱ ˜‹’ŒŽ’ȱ›ŽŒžŽȱ•ŠȱŒ˜œž›’•Žȱę¡Žȱǻ’—Œ•žœ’Ÿȱž’•Š“Ž•Žǰȱ
•žŠȱ ɗȱ Œ˜—œ’Ž›Šô’Žȱ ˜ŠŽȱ Šœ™ŽŒŽ•Žȱ ›Ž•ŽŸŠ—Žȱ ™Ž—- Œ‘Ž•ž’Ž•’•ŽȱŠ—Š“Šô’•˜›Ǽǯȱ˜’ęŒ©›’•Žȱ›Ž‹ž’ŽȱŽœ-
›žȱŸŽ—’ž›’•ŽȱŽ›–Ž’DZ ’–ŠŽȱ Œ¦ȱ –Š’ȱ Ž¡ŠŒȱ ™˜œ’‹’•ȱ ™Ž—›žȱ ’Ž›’Žȱ ˜-
–Ž—’’ȱ Žȱ ™›˜žŒô’Žǰȱ ™Ž—›žȱ Šȱ ˜‹ô’—Žȱ ˜ȱ ’–Š’—Žȱ
Modificări ale veniturilor: ŽȱŠ—œŠ–‹•žȱ›ŽŠ•©ȱŠȱ–˜’ęŒ©›’•˜›ȱŒ‘Ž•ž’Ž•’•˜›ǯ
• C—ȱ™›’–’’ȱŠ—’ȱž™©ȱŒ˜—ŸŽ›œ’ŽǰȱœŽȱ™›ŽŒ˜—’£ŽŠ£©ȱ˜ȱ • Ž–’—ôŽ•Žȱ ŽŒ˜•˜’ŒŽȱ ò’ȱ –ŠŽ›’Š•ž•ȱ œ©’˜›ȱ ŽŒ˜-
œŒ©Ž›Žȱœ’–ô’˜Š›ŽȱŠȱ›ŽŒ˜•Ž’ǯȱŠ›ȱœŠ‹’•’ŠŽŠȱ›Ž- •˜’Œȱ ™˜ȱ ęȱ œŽ–—’ęŒŠ’Ÿȱ –Š’ȱ œŒž–™Žȱ ŽŒ¦ȱ ŒŽ•Žȱ
Œ˜•Ž•˜›ȱ ò’ȱ —’ŸŽ•ž•ȱ ™›˜žŒ’Ÿ’©ô’’ȱ ™˜ȱ Œ›ŽòŽȱ ’—ȱ Œ˜—ŸŽ—ô’˜—Š•Žǯ
—˜žȱ™ŽȱŽ›–Ž—ȱ–Ž’žȱò’ȱ•ž—ǰȱŒŠȱž›–Š›ŽȱŠȱŒ›ŽòŽ- • Ž—›žȱŠ—ž–’ŽȱŒž•ž›’ȱŽȱŒ¦–™ȱò’ȱ•Žž–ŽǰȱŒ‘Ž•-
›’’ȱœ’œŽ–Š’ŒŽȱŠȱŽ›’•’©ô’’ȱœ˜•ž•ž’ǯ ž’Ž•’•Žȱ™›ŽŸ©£žŽȱ™Ž—›žȱŽœ’˜—Š›ŽŠȱ–ŽŒŠ—’Œ©ȱŠȱ
• ž•ž›’•Žȱ ŽŒ˜•˜’ŒŽȱ Šžǰȱ Žȱ ›Žž•©ǰȱ ž—ȱ —’ŸŽ•ȱ Žȱ ‹ž›ž’Ž—’•˜›ȱ›Ž‹ž’Žȱœ©ȱęŽȱ˜Š›Žȱ–Š›’ȱŠŒ©ȱ•žŒ›©-
™›˜žŒ’Ÿ’ŠŽȱ–Š’ȱœŒ©£žȱŒžȱŘŖȹƖȱŽŒ¦ȱŒŽ•ŽȱŒž•- ›’•Žȱ›Ž‹ž’ŽȱŽ¡ŽŒžŠŽȱ–Š—žŠ•ǯ
’ŸŠŽȱŒ˜—ŸŽ—ô’˜—Š•ǰȱ’—ȱŒŠž£Šȱ—’ŸŽ•ž•ž’ȱ–Š’ȱœŒ©- • Š©ȱŒžȱ’—’ô’Ž›ŽŠȱŒ˜—ŸŽ›œ’Ž’ǰȱ’—Ž›Ÿ’—ȱò’ȱŒ‘Ž•ž-
£žȱŽȱ—ž›’Ž—ô’ȱò’ȱŠȱ™›˜ŽŒô’Ž’ȱ–Š’ȱ™žô’—ȱŽęŒ’Ž—Žȱ ’Ž•’•ŽȱŒŽȱô’—ȱŽȱŒŽ›’ęŒŠ›ŽŠȱŽŒ˜•˜’Œ©ǰȱŒžȱŽ¡ŒŽ™ô’Šȱ
Šȱ™•Š—Ž•˜›ǯ ŒŠ£ž•ž’ȱɗȱŒŠ›ŽȱŠŒŽœŽŠȱœž—ȱ™›Ž•žŠŽȱŽȱŠž˜›’©ô’ȱ
• ’™œŠȱŽ¡™Ž›’Ž—ôŽ’ȱɗȱŠ›’Œž•ž›ŠȱŽŒ˜•˜’Œ©ȱ™˜ŠŽȱ œŠžȱŽȱŒ•’Ž—ǯ
œ™˜›’ȱɗȱ™›’–’’ȱŠ—’ȱ›’œŒž•ȱ›ŽžŒŽ›’’ȱ™›˜žŒ’Ÿ’©ô’’ȱ
™Ž—›žȱŠ—ž–’ŽȱŒž•ž›’ǯȱ Prețurile de vânzare:
• Ž—›žȱ–©›ž›’•Žȱ™›˜žœŽȱŽŒ˜•˜’ŒǰȱœŽȱ™˜ȱ˜‹ô’—Žȱ
™›Žôž›’ȱɗȱŽ—Ž›Š•ȱ–Š’ȱ–Š›’ȱŽŒ¦ȱ™Ž—›žȱ™›˜žŒ-
ô’ŠȱŒ˜—ŸŽ—ô’˜—Š•©ǯȱ›Žôž›’•Žȱ™›˜žŒô’Ž’ȱŒ˜—ŸŽ—ô’-
˜—Š•Žǰȱ™›˜‹Š‹’•ǰȱŸ˜›ȱœŒ©ŽŠȱ™ŽȱŽ›–Ž—ȱ•ž—ǯ
• ›Žôž›’•Žȱ Žȱ Ÿ¦—£Š›Žȱ –Š’ȱ –Š›’ȱ œž—ȱ ŽœŽ—ô’Š•Žȱ
™Ž—›žȱŠȱŒ˜–™Ž—œŠȱ™’Ž›Ž›ŽŠȱŸŽ—’ž›’•˜›ȱò’ȱŒ˜œ-
ž›’•Žȱ œž™•’–Ž—Š›Žȱ Š™©›žŽȱ ɗȱ ž›–Šȱ ™›˜žŒŽ›’’ȱ
ŽŒ˜•˜’ŒŽǯ
• Ž›–Ž•Žȱɗȱ™›˜ŒŽœȱŽȱŒ˜—ŸŽ›œ’Žȱ©›©ȱ˜™˜›ž—’©ô’ȱ
Žȱ ›ŽŠ•’£Š›Žȱ ’›ŽŒ©ȱ Šȱ ™›˜žŒô’Ž’ȱ œž—ȱ ŠŽœŽŠȱ ɗȱ
™˜œž›Šȱ Žȱ ǮŒž–™©›©˜›’ȱ Žȱ ™›Žôž›’Ȅǰȱ Š’Œ©ȱ ŠŒ-
ŒŽ™©ȱ ™›Žôž•ȱ ™’ŽôŽ’ȱ œŠ‹’•’ȱ Žȱ Œ•’Ž—ô’ǯȱ Ž—›žȱ œ’-
ž›Š—ôŠȱŽŒ˜—˜–’Œ©ȱ—’ŸŽ•ž•ȱ™›Žôž›’•˜›ȱŽȱŸ¦—£Š›Žȱ
›Ž‹ž’Žȱœ©ȱęŽȱ™›ŽŸ’£’‹’•ȱœŠžǰȱŒ‘’Š›ȱ–Š’ȱ‹’—Žǰȱœ©ȱęŽȱ
›Ž•Ž–Ž—ŠȱŒ˜—›ŠŒžŠ•ǯȱ
• ŠŒ©ȱ ŽœŽȱ ™˜œ’‹’•ǰȱ Š›ȱ ›Ž‹ž’ȱ œŠ‹’•’ȱ ž—ȱ ™›Žôȱ œž-
™•’–Ž—Š›ȱ™Ž—›žȱ™›˜žœŽ•ŽȱɗȱŒ˜—ŸŽ›œ’Žȱ™Ž—›žȱ
™›’–’’ȱŘȮřȱŠ—’ȱǻŘȱŠ—’ȱŽȱŒ˜—ŸŽ›œ’Žȱ™Ž—›žȱŒž•ž›’-
•ŽȱŠ—žŠ•Žȱò’ȱřȱŠ—’ȱ™Ž—›žȱŒž•ž›’•Žȱ–ž•’Š—žŠ•ŽǼǯ

Accesul la serviciile de sprijin guvernamentale:


• C—ȱ–ž•Žȱô©›’ȱ™›˜žŒô’ŠȱŽŒ˜•˜’Œ©ȱŽœŽȱœžœô’—ž©ȱò’ȱ
™›˜–˜ŸŠ©ȱŽȱœŠǯȱŽ•Žȱ–Š’ȱ’–™˜›Š—Žȱ–©œž›’ȱ
Žȱœ™›’“’—ȱœž—ȱ™•©ô’•Žȱ’›ŽŒŽǰȱŒŠ›ŽȱŒ˜–™Ž—œŽŠ£©ȱ
ꗊ—Œ’Š›ȱŽŽŒŽ•Žȱ™˜£’’ŸŽȱŠ•ŽȱŠ›’Œž•ž›’’ȱŽŒ˜•˜-
’ŒŽȱŠœž™›Šȱ–Ž’ž•ž’ȱò’ȱœ˜Œ’Ž©ô’’ǯȱC—ȱô©›’•Žȱ˜ŒŒ’-
Ž—Š•ŽȱŠŒŽœŽȱœž‹ŸŽ—ô’’ȱœž—ȱ˜ȱœž›œ©ȱŽȱŸŽ—’ȱŽȱ
’–™˜›Š—ô©ȱ–Š“˜›©ǯȱ
Conversia la producția ecologică trebuie bine gândită și planificată.

42 Agricultura ecologică. Principii de bază și bune practici | 2019 | FiBL | AED


• C—ȱô©›’•ŽȱɗȱŒŠ›ŽȱŠ›’Œž•ž›ŠȱŽŒ˜•˜’Œ©ȱŽœŽȱ™›˜–˜- Important:
ŸŠ©ȱɗȱ–˜ȱŠŒ’Ÿǰȱ™˜ŠŽȱęȱ˜Ž›’ȱò’ȱœ™›’“’—ȱꗊ—Œ’- Pentru ca întreaga familie să susțină conversia la
Š›ȱ™Ž—›žȱŽ™©ò’›ŽŠȱ™Ž›’˜ŠŽ’ȱŽȱŒ˜—ŸŽ›œ’Žǯ producția ecologică, este importantă o discuție des-
• Žȱ ŠœŽ–Ž—ŽŠǰȱ œž—ȱ ™›ŠŒ’ŒŠŽȱ Œ›Ž’Ž•Žȱ ™Ž—›žȱ chisă cu toți membrii ei despre motivația și temerile
’—ŸŽœ’ô’’ȱœž‹ŸŽ—ô’˜—ŠŽȱŒŠȱœ’–ž•Ž—ȱ™Ž—›žȱŒ˜—- în această privință.
ŸŽ›œ’Šȱ•Šȱ™›˜žŒô’ŠȱŽŒ˜•˜’Œ©ǯ

Ž—›žȱ˜ȱŽœ’–Š›ŽȱŒ¦ȱ–Š’ȱ‹ž—©ȱŠȱ’–™ŠŒž•ž’ȱꗊ—-
Œ’Š›ȱ Š•ȱ Œ˜—ŸŽ›œ’Ž’ȱ ŽœŽȱ ˜Š›Žȱ ’–™˜›Š—ȱ ŠŒŒŽœž•ȱ •Šȱ
ŠŽ•Žȱ •˜ŒŠ•Žȱ ›ŽŠ•’œŽǯȱ ŠŒ©ȱ •’™œŽœŒȱ ŠœŽ•ȱ Žȱ Œ’›Žǰȱ
™˜ŠŽȱ ęȱ ž’•©ȱ Š—Š“Š›ŽŠȱ ž—ž’ȱ Ž¡™Ž›ȱ ™Ž—›žȱ Šȱ Ž•Š-
‹˜›Šȱž—ȱ™•Š—ȱŽȱŠŠŒŽ›’ȱŒ˜–™•Žǯȱ¡™Ž›ž•ȱŒŠ•Œž•ŽŠ-
£©ǰȱ ɗȱ ‹Š£Šȱ ’™˜Ž£Ž•˜›ȱ ›ŽŠ•’œŽȱ Žœ™›Žȱ ›Š—Š–Ž—Žǰȱ
™›Žôž›’ȱ ò’ȱ Œ‘Ž•ž’Ž•’ǰȱ œ’žŠô’Šȱ Š—žŠ•©ȱ Šȱ ŸŽ—’ž›’•˜›ȱ
ò’ȱ Šȱ •’Œ‘’’©ô’’ȱ ™Žȱ ˜ȱ ™Ž›’˜Š©ȱ Žȱ ŗŖȱ Š—’ȱ ™Ž—›žȱ ’-
Ž›’Žȱ œŒŽ—Š›’’ǯȱ C—ȱ œŒŽ—Š›’’ȱ œŽȱ Š—Š•’£ŽŠ£©ȱ ò’ȱ ŠŒ˜›’’ȱ
Žȱ›’œŒǰȱ’—Œ•žœ’ŸȱœŒ©Ž›’ȱ›Šœ’ŒŽȱŽȱ™›˜žŒô’ŽȱœŠžȱ
Š•Žȱ™›Žôž›’•˜›ǯȱžȱ›Š›Ž˜›’ǰȱŠœŽ•ȱŽȱŒŠ•Œž•ŽȱŠ›Š©ȱŒ©ȱ
ŽœŽȱ—ŽŸ˜’ŽȱŽȱřȱ™¦—©ȱ•ŠȱśȱŠ—’ȱ™Ž—›žȱŠȱœŠ‹’•’£Šȱò’ȱ
Šȱ ɖ‹ž—©©ô’ȱ œ’žŠô’Šȱ ŸŽ—’ž›’•˜›ȱ ž™©ȱ ɗŒŽ™Ž›ŽŠȱ
Œ˜—ŸŽ›œ’Ž’ǯ

Reflecție profundă asupra factorilor


motivaționali și a riscurilor
›ŽòŽ›ŽŠȱ›Ž—Š‹’•’©ô’’ȱò’ȱŒŽ›Ž›ŽŠȱ‹ž—©ȱŽȱ™›˜žœŽȱ
ŽŒ˜•˜’ŒŽȱ ™Žȱ ™’Šô©ȱ ›Ž™›Ž£’—©ȱ ™Ž—›žȱ –ž•ô’ȱ ™›˜ž-
Œ©˜›’ȱ œ’–ž•Ž—ž•ȱ ™›’—Œ’™Š•ȱ ™Ž—›žȱ Œ˜—ŸŽ›œ’Šȱ •Šȱ
™›˜žŒô’Šȱ ŽŒ˜•˜’Œ©ǯȱ›’Œž•ž›Šȱ ŽŒ˜•˜’Œ©ȱ Žȱ œžŒ-
ŒŽœȱ—ŽŒŽœ’©ǰȱŽȱŠœŽ–Ž—ŽŠǰȱò’ȱž—ȱ’—Ž›Žœȱ™Ž›œ˜—Š•ȱŠ•ȱ
Š–’—’œ›Š˜›’•˜›ȱŽȱŽ›–Žȱ™Ž—›žȱ˜ȱ™›˜žŒô’ŽȱŠ›’-
Œ˜•©ȱ—Šž›Š•©ǯȱŒŽŠœŠȱ™›Žœž™ž—Žȱ˜ȱŠ—ž–’©ȱ™Ž›œŽ-
ŸŽ›Ž—ô©ȱò’ȱ˜›’—ôŠȱŽȱŠȱɖ‹ž—©©ô’ȱɗȱ–˜ȱŒ˜—œŠ—ȱ
™›˜™›’Šȱ™›ŠŒ’Œ©ȱŠ›’Œ˜•©ȱŒžȱǮœŽŽȱŽȱŒž—˜ò’—ôŽȄȱò’ȱ
™›’—ȱ ˜‹œŽ›ŸŠ›ŽŠȱ —Šž›’’ǯȱ C—Ÿ©ôŠ›ŽŠȱ ›Š™’©ȱ Š“ž©ȱ •Šȱ
’–’—žŠ›ŽŠȱ ŸŽ—’ž›’•˜›ȱ ™’Ž›žŽȱ ’—ȱ ŒŠž£Šȱ •’™œŽ’ȱ
ŽȱŽ¡™Ž›’Ž—ô©ǯ Conversia la producția ecologică necesită ca toți participanții să dea dovadă de motiva-
ȱ ȱ–˜’ŸŠô’Žȱ‹ž—©ȱŽœŽǰȱŽȱŠœŽ–Ž—ŽŠǰȱŽœŽ—ô’Š•©ȱ ția necesară pentru a porni împreună pe această cale nouă.
™Ž—›žȱ Šœž–Š›ŽŠȱ Ÿ˜•ž–ž•ž’ȱ –Š’ȱ –Š›Žȱ Žȱ –ž—Œ©ȱ
™Ž—›žȱŒ˜–‹ŠŽ›ŽŠȱŽŒ˜•˜’Œ©ȱŠȱ‹˜•’•˜›ȱò’ȱ©ž—©˜›’-
•˜›ǰȱŽœ’˜—Š›ŽŠȱ–ŽŒŠ—’Œ©ȱŠȱ‹ž›ž’Ž—’•˜›ȱò’ȱŒ˜—›˜•ž•ȱ
˜™Ž›Šô’˜—Š•ȱ Š•ȱ Ž¡™•˜Š©›’’ǯȱ —ȱ Š—Š“Š–Ž—ȱ œŽ›’˜œȱ
ŠŒ’•’ŽŠ£©ȱŠ˜™Š›ŽŠȱ’—˜ŸŠô’’•˜›ȱɗȱ™›˜žŒô’Žȱò’ȱŒ˜-
–Ž›Œ’Š•’£Š›Žȱò’ȱœŠ‹’•’›ŽŠȱ›Ž•Šô’’•˜›ȱŒžȱŠ•ô’ȱ™›˜žŒ©-
˜›’ǯȱȱŠœŽ•ȱŽȱŠ’ž’—Žȱœ’–™•’ęŒ©ȱ–˜Š•’ŠŽŠȱŽȱ
Šȱ›ŽŠŒô’˜—Šȱ•Šȱ—˜’•Žȱ˜™˜›ž—’©ô’ȱ˜Ž›’ŽȱŽȱŠ›’Œž•-
ž›ŠȱŽŒ˜•˜’Œ©ǯ

Agricultura ecologică. Principii de bază și bune practici | 2019 | FiBL | AED 43


Inspecția și certificarea: parte a modelului de afacere
›Ž’‹’•’ŠŽŠȱ ™›˜žœŽ•˜›ȱ ŽŒ˜•˜’ŒŽȱ Œ˜—œ’ž’Žȱ ˜ȱ Controlul de-a lungul întregului lanț
™›’˜›’ŠŽȱ –Š“˜›©ǯȱ ›’Œ’—Žȱ ™›˜žŒŽǰȱ ™›˜ŒŽœŽŠ£©ȱ de producere
œŠžȱ Ÿ’—Žȱ ™›˜žœŽȱ ŽŒ˜•˜’ŒŽȱ ŽœŽȱ ŸŽ›’ęŒŠȱ Š—žŠ•ȱ
™Ž—›žȱ ›Žœ™ŽŒŠ›ŽŠȱ —˜›–Ž•˜›ȱ ò’ȱ ›Žž•’•˜›ȱ ŽŒ˜•˜’- Ž›’ęŒŠ›ŽŠȱŽŒ˜•˜’Œ©ȱ’—Œ•žŽȱ˜ô’ȱŠŒ˜›’’ȱ’—ȱ•Š—ôž•ȱ
ŒŽȱŽȱŒ©›Žȱž—ȱ˜›Š—’œ–ȱŽȱŒ˜—›˜•ȱ›ŽŒž—˜œŒžȱò’ȱ Žȱ™›˜žŒŽ›ŽȱŽŒ˜•˜’Œ©ȱȮȱŽ›–’Ž›’ǰȱ™›˜ŒŽœŠ˜›’ǰȱ’œ-
’—Ž™Ž—Ž—ǯȱŠŒ©ȱ›Ž£ž•Šž•ȱŽœŽȱ™˜£’’Ÿǰȱ˜™Ž›Š- ›’‹ž’˜›’ȱ ò’ȱ Œ˜–Ž›Œ’Š—ô’ȱ Œžȱ Š–©—ž—ž•ǯȱ —œ™ŽŒô’Šȱ
˜›ž•ȱŸŽ›’ęŒŠȱ™›’–ŽòŽȱž—ȱŒŽ›’ęŒŠȱŒŠ›ŽȱŠŽœ©ȱŒ©ȱ ™›Žœž™ž—Žȱ Ÿ’£’Žȱ Š—žŠ•Žȱ ™›˜›Š–ŠŽȱ ™Ž—›žȱ ŸŽ›’-
Šžȱ˜œȱ›Žœ™ŽŒŠŽȱ—˜›–Ž•Žȱò’ȱ›Žž•’•Žȱž—ž’ȱŠ—ž–’ȱ ꌊ›ŽŠȱ ˜Œž–Ž—Šô’Ž’ȱ ò’ȱ Šȱ ™›ŠŒ’Œ’•˜›ȱ Žȱ –Š—ŠŽ-
œŠ—Š›ȱŽŒ˜•˜’Œǯ –Ž—ǯȱŽȱ•¦—©ȱŸ’£’Ž•Žȱ™•Š—’ęŒŠŽǰȱœŽȱŸ˜›ȱŽŽŒžŠȱò’ȱ
ȱ ˜›–Ž•Žȱò’ȱ›Žž•’•Žȱ’Ž›’˜›ȱœŠ—Š›ŽȱœŽȱŽ˜- ’—œ™ŽŒô’’ȱ’—˜™’—ŠŽǯ
œŽ‹ŽœŒǰȱŽȱ˜‹’ŒŽ’ǰȱž—Ž•ŽȱŽȱŠ•Ž•ŽǯȱC—ȱŽ—Ž›Š•ǰȱœŠ—- ȱ Žȱ •¦—©ȱ ›Žœ™ŽŒŠ›ŽŠȱ —˜›–Ž•˜›ȱ ò’ȱ ›Žž•’•˜›ǰȱ ɗȱ
Š›Ž•Žȱ ™›’ŸŠŽǰȱ ™›ŽŒž–ȱ ’˜•Š—ǰȱ Šž›•Š—ȱ œŠžȱ ŒŠ›ž•ȱ ’—œ™ŽŒô’Ž’ȱ •Š—ôž•ž’ȱ Žȱ ™›˜žŒŽ›Žȱ ŽŒ˜•˜’Œ©ȱ
’˜ȱ ž’œœŽǰȱ œž—ȱ –Š’ȱ œ›’ŒŽȱ ŽŒ¦ȱ ›Žž•Š–Ž—Ž•Žȱ œŽȱ ŸŽ›’ęŒ©ȱ ŠŒ©ȱ ™›˜žœŽ•Žȱ ŽŒ˜•˜’ŒŽȱ œŽȱ ›Š—œ™˜›©ȱ
™ž‹•’ŒŽǰȱ Œž–ȱ Š›ȱ ęȱ Žž•Š–Ž—ž•ȱ ȱ ™›’Ÿ’—ȱ ™›˜- ò’ȱ œŽȱ œ˜Œ‘ŽŠ£©ȱ œŽ™Š›Šȱ Žȱ –©›ž›’•Žȱ Œ˜—ŸŽ—ô’˜—Š-
žŒô’Šȱ ŽŒ˜•˜’Œ©ȱ œŠžȱ ȱ ǻŸŽ£’ȱ ›ŠęŒž•ȱ ŜǼǯȱ ™›Žȱ •Žǰȱ™Ž—›žȱŠȱœŽȱŠœ’ž›ŠȱŒ˜›Žœ™ž—Ž›ŽŠȱŒžȱŒŠ—’©ô’•Žȱ
Ž˜œŽ‹’›ŽȱŽȱŽž•Š–Ž—ž•ȱȱ™›’Ÿ’—ȱ™›˜žŒô’Šȱ ™›˜žœŽǰȱ Œ˜–Ž›Œ’Š•’£ŠŽȱ ò’ȱ Œ˜—œž–ŠŽǯȱ Š•Œž•Š›ŽŠȱ
ŽŒ˜•˜’Œ©ǰȱœŠ—Š›Ž•Žȱ™›’ŸŠŽȱ—ŽŒŽœ’©ǰȱɗȱŽ—Ž›Š•ǰȱ ̞¡ž›’•˜›ȱ ŽȬŠȱ •ž—ž•ȱ •Š—ôž•ž’ȱ Žȱ ™›˜žŒŽ›Žȱ ŽœŽȱ
˜ȱŒ˜—ŸŽ›œ’Žȱ˜Š•©ȱŠȱ˜™Ž›Š˜›ž•ž’ȱ•Šȱ™›˜žŒô’ŠȱŽŒ˜- ˜ȱ –©œž›©ȱ ’–™˜›Š—©ȱ ™Ž—›žȱ ŽŸ’Š›ŽŠȱ ›ŠžŽ’ȱ Žȱ
•˜’Œ©ǯȱ C—ȱ ™›˜žŒô’Šȱ ŽŒ˜•˜’Œ©ȱ ɗȱ Œ˜—˜›–’ŠŽȱ Œžȱ ›Š—œ˜›–Š›ŽȱŠȱ–©›ž›’•˜›ȱŒ˜—ŸŽ—ô’˜—Š•Žȱɗȱ™›˜ž-
Žž•Š–Ž—ž•ȱ ǰȱ Š—ž–’Žȱ ›Š–ž›’ȱ Š•Žȱ ˜™Ž›Š˜›ž- œŽȱŽŒ˜•˜’ŒŽǯ
•ž’ǰȱ™›ŽŒž–ȱŽœŽȱŒ›ŽòŽ›ŽŠȱŒž•ž›’•˜›ȱŽȱŒ¦–™ǰȱ™˜ȱęȱ
ŒŽ›’ęŒŠŽȱŽŒ˜•˜’Œǰȱɗȱ’–™ȱŒŽȱŠ•Žȱ›Š–ž›’ȱǻŒž–ȱŠ›ȱ
Inspecția ecologică la ferma agricolă
ęȱŒ›ŽòŽ›ŽŠȱȱŠ—’–Š•Ž•˜›ȱœŠžȱŸ’’Œž•ž›ŠǼȱœž—ȱŽœ’˜-
—ŠŽȱɗȱ–˜ȱŒ˜—ŸŽ—ô’˜—Š•ǯ Š£Šȱ •ŽŠ•©ȱ ™Ž—›žȱ ’—œ™ŽŒô’Šȱ Ž›–Ž•˜›ȱ ŽŒ˜•˜’ŒŽȱ
ŽœŽȱ ɗŒ‘Ž’Ž›ŽŠȱ ž—ž’ȱ Œ˜—›ŠŒȱ Žȱ ’—œ™ŽŒô’Žȱ ò’ȱ ŒŽ›’-
ꌊ›Žȱ ɗ›Žȱ ™›˜žŒ©˜›ȱ ò’ȱ ž—ȱ ˜›Š—’œ–ȱ Žȱ Œ˜—›˜•ȱ
ɗȱ Š›’Œž•ž›Šȱ ŽŒ˜•˜’Œ©ǯȱ ŠŠȱ ɗŒ‘Ž’Ž›’’ȱ Œ˜—›ŠŒ-
ž•ž’ȱ –Š›Œ‘ŽŠ£©ȱ ɗŒŽ™žž•ȱ Œ˜—ŸŽ›œ’Ž’ȱ œž™›ŠŽôŽ•˜›ȱ
ò’ȱ Š—’–Š•Ž•˜›ȱ •Šȱ ™›˜žŒô’Žȱ ŽŒ˜•˜’Œ©ǯȱ Ž›’˜ŠŠȱ Žȱ
Œ˜—ŸŽ›œ’Žȱ ™¦—©ȱ •Šȱ Š™›˜‹Š›ŽŠȱ Ÿ¦—£©›’’ȱ ™›˜žœŽ•˜›ȱ
ŽŒ˜•˜’ŒŽȱŒŽ›’ęŒŠŽȱŽœŽȱŽȱ›Ž’ȱŠ—’ǯȱ˜Š›ȱɗȱŒŠ£ž›’ȱ
Ž¡ŒŽ™ô’˜—Š•ŽǰȱŽȱŽ¡ǯȱɗȱŒŠ£ž•ȱœž™›ŠŽôŽ•˜›ȱ—ŽŒž•’ŸŠ-
Žȱ Š—Ž›’˜›ȱ œŠžȱ Œž•’ŸŠŽȱ —ŽŒ˜—ŸŽ—ô’˜—Š•ǰȱ ™Ž›’˜ŠŠȱ
ŽȱŒ˜—ŸŽ›œ’Žȱ™˜ŠŽȱęȱ›Žžœ©ǯ
ȱ ›’–ŠȱŸ’£’©ȱŽȱ’—œ™ŽŒô’ŽȱŒ˜—œ©ȱɗȱɗ˜Œ–’›ŽŠȱ
ž—ž’ȱ’—ŸŽ—Š›ȱŠ•ȱŽ›–Ž’ȱǻœž™›ŠŽôŽ•ŽȱŽȱ™›˜žŒô’Žǰȱ
Œ•©’›’•ŽǰȱòŽ™Ž•ž•ȱŽȱŠ—’–Š•ŽȱŽŒǯǼȱò’ȱŽę—’›ŽŠȱ–©-
œž›’•˜›ȱ ɗȱ œŒ˜™ž•ȱ ›Žœ™ŽŒ©›’’ȱ ›Žž•Š–Ž—Ž•˜›ȱ ™›’-
Ÿ’—ȱ™›˜žŒô’ŠȱŽŒ˜•˜’Œ©ǰȱŒž–ȱœž—ȱŠŒ‘’£’ô’˜—Š›ŽŠȱ
œŽ–’—ôŽ•˜›ǰȱ ɗ›©ò©–’—Ž•Žǰȱ Š–Ž—Š“Š›ŽŠȱ Š©™˜œž-
›’•˜›ȱŠ—’–Š•Ž•˜›ȱò’ȱ—ž›’ô’Šǯȱ
ȱ —œ™ŽŒô’’•Žȱ Š—žŠ•Žȱ Œ˜—œŠžǰȱ ™Žȱ Žȱ ˜ȱ ™Š›Žǰȱ ɗȱ
Ž¡Š–’—Š›ŽŠȱ ŽŸ’Ž—ôŽ’ȱ ò’ȱ ˜Œž–Ž—Šô’Ž’ȱ Žȱ Œ©›Žȱ
’—œ™ŽŒ˜›ǯȱŒŽœȱ•žŒ›žȱŠ›Š©ǰȱŽȱŽ¡Ž–™•žǰȱŒ©ȱ›Žœž›-
œŽ•Žȱ ž’•’£ŠŽȱ Œ˜›Žœ™ž—ȱ ŒŽ›’—ôŽ•˜›ȱ ŽŒ˜•˜’ŒŽǯȱ Žȱ
Žȱ Š•©ȱ ™Š›Žǰȱ ’—œ™ŽŒ˜›ž•ȱ ŽŽŒžŽŠ£©ȱ ɖ™›Žž—©ȱ Œžȱ
Š–’—’œ›Š˜›ž•ȱ’—œ™ŽŒô’Šȱ™ŽȱŽ›Ž—ǰȱ™Ž—›žȱŠȱŽŸŠ•žŠȱ
Verificarea respectării normelor și regulilor privind producția ecologică de către organisme £˜—Ž•Žȱ Žȱ ™›˜žŒô’Žǰȱ ›Š“ž›’•Žȱ ò’ȱ Ž™˜£’Ž•Žǯȱœ-
de control independente face parte din activitatea de bază a agriculturii ecologice. Ž•ȱŠŒŽœŠȱÉò’ȱŒ›ŽŽŠ£©ȱ˜ȱ’–™›Žœ’Žȱ›ŽŠ•©ȱŽœ™›ŽȱŽ›–©ǰȱ
Œž•ž›’ȱò’ȱŒ›ŽòŽ›ŽŠȱŠ—’–Š•Ž•˜›ǯ

44 Agricultura ecologică. Principii de bază și bune practici | 2019 | FiBL | AED


C—ȱ ‹Š£Šȱ ’—œ™ŽŒô’Ž’ȱ œŽȱ ɗ˜Œ–ŽòŽȱ ž—ȱ ›Š™˜›ǰȱ ŒŠ›Žȱ
›ŽĚŽŒ©ȱ ɗȱ ŒŽȱ –©œž›©ȱ ˜™Ž›Š˜›ž•ȱ Ÿ’£’Šȱ ›Žœ™ŽŒ©ȱ
ŒŽ›’—ôŽ•Žȱ •Ž’œ•Šô’Ž’ȱ ™›’Ÿ’—ȱ ™›˜žŒô’Šȱ ŽŒ˜•˜’Œ©ȱ ò’ȱ
ŠŒ©ȱ™˜ŠŽȱęȱŒŽ›’ęŒŠȱž™©ȱ™Ž›’˜ŠŠȱŽȱŒ˜—ŸŽ›œ’Žǯȱ
C—ȱ ŠŒŽ•Šò’ȱ ’–™ǰȱ ™›˜ŒŽœž•ȱ Žȱ ’—œ™ŽŒô’Žȱ œŽ›ŸŽòŽȱ •Šȱ
Žę—’›ŽŠȱ˜›’Œ©›˜›ȱ–©œž›’ȱŒŠ›ŽǰȱɗȱŒŠ£ȱŽȱŽœ’˜—Š›Žȱ
—ŽŒ˜›Žœ™ž—£©˜Š›Žǰȱ ›Ž‹ž’Žȱ ™žœŽȱ ɗȱ Š™•’ŒŠ›Žȱ ™¦—©ȱ
•Šȱž›–©˜Š›ŽŠȱ’—œ™ŽŒô’ŽǯȱC—ȱŒŠ£ž•ȱɗŒ©•Œ©›’•˜›ȱ›ŠŸŽȱ
Š•ŽȱŒŽ›’—ôŽ•˜›ȱ•Ž’œ•Šô’Ž’ȱ™›’Ÿ’—ȱ™›˜žŒô’ŠȱŽŒ˜•˜’-
Œ©ǰȱ™›ŽŒž–ȱž’•’£Š›ŽŠȱœž‹œŠ—ôŽ•˜›ȱ’—Ž›£’œŽǰȱŒŽ›’ę-
ŒŠž•ȱŽŒ˜•˜’Œȱ™˜ŠŽȱęȱ›Ž›Šœȱ’–Ž’Šǯ

Marca comercială și accesul pe piață


Š©ȱŒžȱŽ•’‹Ž›Š›ŽŠȱŒŽ›’ęŒŠž•ž’ȱŽŒ˜•˜’Œǰȱ˜™Ž›Š˜-
›ž•ȱ’—œ™ŽŒŠȱŒžȱœžŒŒŽœȱ™˜ŠŽȱ˜•˜œ’ȱ–Š›ŒŠȱǻ–©›Œ’•ŽǼȱ
ŽŒ˜•˜’Œ©ȱ Œ˜›Žœ™ž—£©˜Š›Žȱ œŠ—Š›ž•ž’ȱ ŒŽ›’ęŒŠȱ
ǻŸŽ£’ȱ›ŠęŒž•ȱŝǼǯȱ›˜žœŽ•ŽȱŒŠ›ŽȱŠžȱ˜œȱŒŽ›’ęŒŠŽȱɗȱ
Œ˜—˜›–’ŠŽȱŒžȱŽž•Š–Ž—ž•ȱȱ™›’Ÿ’—ȱ™›˜žŒ- Organismul de control oferă servicii de audit prealabil înainte de începerea
ô’ŠȱŽŒ˜•˜’Œ©ȱ™˜ȱęȱŽ’Œ‘ŽŠŽȱœ™›ŽȱŸ¦—£Š›ŽȱŒžȱ–Š›ŒŠȱ conversiei.
—’ž—’’ȱ ž›˜™Ž—Žȱ ™Ž—›žȱ ™›˜žœŽ•Žȱ ŽŒ˜•˜’ŒŽǯȱ Žȱ
ŽȱŠ•©ȱ™Š›Žǰȱ™Ž—›žȱž’•’£Š›ŽŠȱ–©›Œ’•˜›ȱŠž›•Š—ǰȱ
’˜•Š—ȱ œŠžȱ ’˜ȱ ž’œœŽȱ ›Ž‹ž’Žȱ ›Žœ™ŽŒŠŽȱ Œ˜—’ô’’ȱ Caseta 14: Gestionarea online
œž™•’–Ž—Š›Žȱ œŠžȱ ŒŽ›’—ôŽȱ –Š’ȱ œ›’ŒŽǯȱ C—ȱ Œ˜—œŽŒ’—- a certificatelor ecologice
ô©ǰȱ˜™Ž›Š˜›ž•ȱœŠžȱ™›˜žœŽ•ŽȱœŠ•Žȱ›Ž‹ž’Žȱœ©ȱęŽǰȱŽȱ Certificatele ecologice sunt gestionate tot mai mult
ŠœŽ–Ž—ŽŠǰȱŒŽ›’ęŒŠŽȱŒ˜—˜›–ȱœŠ—Š›Ž•˜›ȱŠŒŽœŽ’ȱ în format online. Acest lucru avantajos elimină ges-
–©›Œ’ȱŒ˜–Ž›Œ’Š•Žǯ tionarea copiilor pe hârtie a certificatelor, care con-
suma timp și costuri, iar certificatele pot fi vizualiza-
te și de către operatorii comerciali. De exemplu, în
cazul BioC (www.bioc.info), operatorii comerciali
Important: sunt înștiințați prin e-mail cu privire la modificările
Pentru a deservi diferite piețe-țintă, este rezonabil de statutului de certificare al furnizorilor lor.
încheiat un contract de inspecție și certificare pen-
tru mai multe standarde. Pentru aceasta organismul
de control trebuie să fie acreditat pentru a inspecta
și certifica standardele dorite. O inspecție preven-
tivă înainte de încheierea contractului de inspecție
și certificare poate stabili ce standarde corespund
activității operatorului sau pot fi îndeplinite cu efort
relativ mic.

Marca ecologică ajută consumatorii mai ușor să recunoască produ-


sele ecologice. În poză: ceai ecologic produs în Moldova.

Agricultura ecologică. Principii de bază și bune practici | 2019 | FiBL | AED 45


Anexa 1. Cerințele regulamentelor UE privind producția ecologică și ale mărcilor ecologice private

Rezumatul cerințelor pentru producerea și etichetarea produselor ecologice în Europa în conformitate cu


Regulamentul UE privind producția ecologică și standardele ecologice private
Domeniul Regulamentul UE 2018/848 Standarde ecologice private2 (Bio Suisse3)
de aplicare
Regulamentul Regulamentul (UE) 2018/848 privind Regulamentul Bio Suisse privind producerea, procesarea și
obligatoriu producția ecologică și etichetarea comercializarea produselor cu marca comercială „Knospe”
produselor ecologice. (mugure).
Activitatea generală În anumite condiții este posibilă Gestionarea ecologică este obligatorie pentru întreaga
gestionarea ecologică pe activități activitate a operatorului.
individuale ale operatorului.
Inspecția și Inspecția și certificarea de către un Inspecția și certificarea de către un organism de control
certificarea organism de control recunoscut și înregistrat în Elveția și recunoscut în cadrul Regulamentului
acreditat în conformitate cu elvețian privind producția ecologică sau inspecția de către
Regulamentul UE. un organism de control acreditat de UE și certificarea ulteri-
oară de către ICB (International Certification Bio Suisse)4.
Pentru comercializarea produselor Pentru certificarea Bio Suisse și comercializarea cu marca
ecologice, respectiv a produselor în con- comercială Bio Suisse „Knospe” este obligator certificatul
versie, este necesar un certificat ecologic de produs ecologic, respectiv certificatul de produs de
european. conversie.
Certificarea produselor în conversie Certificarea produselor în conversie provenite din țările din
provenite din țările din afara UE nu este afara UE este posibilă.
posibilă.
Perioada 2 ani pentru culturile anuale, 3 ani 2 ani calendaristici. Perioada de conversie nu poate fi
de conversie pentru culturile multianuale. Perioada redusă.
de conversie poate fi redusă dacă sunt
întrunite anumite condiții.
Comercializarea În afara cazului de reducere a perioadei Producția obținută în primul an de conversie poate fi comer-
în perioada de conversie, producția obținută în pri- cializată ca producție în conversie.
de conversie mul an de conversie nu poate fi comerci-
alizată ca producție ecologică.
Promovarea Nu există reglementări speciale. Minimum 7 % din terenurile agricole trebuie să fie
biodiversității desemnate ca terenuri pentru promovarea biodiversității.
Aportul de nutrienți Sunt permise doar produsele incluse în Sunt permise produsele incluse în anexa I CE 889-2008, cu
anexa I CE 889-2008. excepția chelaților sintetici și a îngrășămintelor cu potasiu
ce conțin un procent ridicat de clor.
• Aportul de azot de origine animală • Aportul de nutrienți este limitat la 225 kg de azot și 80 kg
este limitat la 170 kg pe ha și an. P2O5 pe ha și an.
• Furnizarea de fosfor și potasiu nu • O aprovizionare cu îngrășăminte minerale cu potasiu de
este limitată cantitativ. peste 150 kg pe ha și an este permisă doar cu
argumentarea necesității.
Protecția plantelor • Sunt permise doar produsele cores- Sunt permise numai produsele corespunzătoare anexei II CE
punzătoare anexei II CE 889-2008. 889-2008 cu următoarele abateri:
• Cupru: maximum 6 kg cupru pur pe • Reguli speciale pentru culturile horticole, cartofi, vin,
ha și an. fructe sâmburoase și sămânțoase.
• Erbicidele ecologice, piretroizii sintetici în capcane și
stimulatorii de creștere sunt interzise.
1
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/eu-legislation/brief-overview/index_de.htm
2
Andere Bio-Labelorganisationen in Europa haben ähnliche Anforderungen.
3
www.bio-suisse.ch/media/VundH/Regelwerk/rl_2015_gesamt_d.pdf
4
www.icbag.ch/index.php/de/dokumente-und-downloads/richtlinien-und-weisungen

46 Agricultura ecologică. Principii de bază și bune practici | 2019 | FiBL | AED


Rezumatul cerințelor pentru producerea și etichetarea produselor ecologice în Europa în conformitate cu
Regulamentul UE privind producția ecologică și standardele ecologice private
Domeniul Regulamentul UE 2018/848 Standarde ecologice private2 (Bio Suisse3)
de aplicare
Semințele • Obligator, semințe ecologice. Corespunzător Regulamentului UE, adițional:
• Semințe convenționale, netratate sunt • Cultivarea cerealelor: doar semințe ecologice, nu se
acceptate doar când este o dovada acceptă semințe hibride (excepție porumbul).
clară că nu s-au putut obține semințe • Folosirea materialului semincer certificat ecologic, cu
ecologice. excluderea semintelor genetic modificate.
• Semințele modificate genetic sunt
interzise.
Asolamentul și • Asolamentul trebuie să conțină • Minimum 20 % de culturi ce contribuie la îmbunătățirea
protecția solului leguminoase / îngrășământ verde. calității solului.
• Aplicarea gunoiului de grajd / • Minimum 50 % din suprafața terenurilor agricole trebuie
compostului pentru menținerea / să fie protejată de culturi de acoperire în timpul iernii.
îmbunătățirea fertilității solului. • Pauză de cultivare de cel puțin 12 luni între culturile din
aceeași specie.
• Lucrarea terenurilor predispuse la eroziune este admisă
numai dacă au fost luate măsuri de protecție.
Folosirea rațională • Trebuie prevenită poluarea apei prin Calitatea apei nu trebuie să fie afectată. În zonele cu stres
a apei îngrășăminte. hidric:
• Irigarea nu trebuie să ducă la scăderea nivelului apelor
subterane.
• Pot fi folosite numai tehnici de irigare prin care se poate
economisi apa.
• Legalitatea captării apei trebuie dovedită.
Acapararea • Nu există reglementări. • Terenurile obținute prin acaparare nu pot fi certificate.
terenurilor
Desțelenirea • Nu există reglementări. • Desțelenirea ariilor protejate de mare valoare este
și arderea interzisă.
• Este interzisă arderea vegetației până și după recoltare.

Responsabilitatea • Nu există reglementări. Trebuie îndeplinite următoarele cerințe minime:


socială • Contracte de muncă în formă scrisă.
• Protecția sănătății și securității.
• Egalitate, indiferent de sex, religie etc.
• Dreptul la libertatea de întrunire și negocierea colectivă.
Comercializarea • Reglementări corespunzătoare CE Depozitarea și procesarea produselor, precum și activitățile
și procesarea 834/2007 și 889/2008 de comercializare trebuie să corespundă normelor și
regulilor Bio Suisse.
1
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/eu-legislation/brief-overview/index_de.htm
2
Andere Bio-Labelorganisationen in Europa haben ähnliche Anforderungen.
3
www.bio-suisse.ch/media/VundH/Regelwerk/rl_2015_gesamt_d.pdf

Agricultura ecologică. Principii de bază și bune practici | 2019 | FiBL | AED 47


Contacte 'DWHHGLWRULDOHȾLWLSDU
Asociația Educație pentru Dezvoltare (AED) Editor:
str. Banulescu-Bodoni, nr. 25, of. 21 Institutul de Cercetare pentru Agricultură Ecologică FiBL
MD-2012, Republica Moldova, Chișinău, Ackerstraße 113, Postfach 219, CH-5070 Frick
tel.: (022) 232 239, 221 950 Tel. +41 (0)62 865 72 72
www.aed.ong; info@aed.ong info.suisse@fibl.org, www.fibl.org
Asociația Educație pentru Dezvoltare (AED)
str. Banulescu-Bodoni, nr. 25, of. 21
Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein Moldova (LED) MD-2012, Republica Moldova, Chișinău,
str. Alexei Șciusev, nr. 105 tel.: (022) 232 239, 221 950
MD-2012, Republica Moldova, Chișinău, www.aed.ong; info@aed.ong
tel.: (022) 901 801
www.led.md; info@led.md Autori: Thomas Bernet și Gilles Weidmann
(FiBL Elveția)
Colaborare: Paul van den Berge (FiBL),
Jeremias Niggli (FiBL),
Boris Boincean (Republica Moldova)
Luminița Crivoi (Republica Moldova)
Redacție: Gilles Weidmann (FiBL)
Liliana Calmațui (AED)
Traducere din limba germană:
Nadia Radețchi (Republica Moldova)
Informații suplimentare Corector: Lilia Toma (Editura ARC,
Republica Moldova)
Broșura de asemenea poate fi descărcată gratuit pe
Tehnoredactare: Brigitta Maurer (FiBL),
www.aed.ong, www.agrobiznes.md și shop.fibl.org.
Natalia Dorogan (Gaidașenco Design)
Toate informațiile din această broșură se bazează pe ex- Poze:
periența și cele mai bune cunoștințe ale autorilor. Cu toate Luminița Crivoi (Agrobiznes): p. 1, 2, 6, 16; p. 41 (2),
acestea, nu se exclud greșelile și erorile de utilizare. Prin 45 (2);
urmare, autorii și editorii nu își pot asuma nicio răspundere Thomas Alföldi (FiBL): p. 5, 8, 12 (1), 13 (3),
pentru careva erori de conținut care pot exista, precum și 14, 19, 29 (1), 30,
pentru daune rezultate în urma recomandărilor. 31 (1, 3), 39 (3), 45 (1);
Ludwig Asam: p. 29 (2);
Ediția pentru Republica Moldova 2019 © FiBL, AED Andreas Basler (FiBL): p. 23;
Lucrarea este protejată prin drepturi de autor în toate părți- Ursina Berger (Strickhof): p. 34;
le sale. Orice utilizare este interzisă fără acordul editorilor. Hansueli Dierauer (FiBL): p. 13 (1, 4, 5), 20, 26,
31 (2, 4);
Acest lucru se aplică în special reproducerilor, traducerilor,
Archiv FiBL: p. 39 (4), 40 (2), 44;
microfilmării și stocării și procesării prin sisteme electronice.
Jacques Fuchs (FiBL): p. 22;
Werner Hagmüller
Mulțumire (HBLFA Raumberg-Gumpenstein): p. 39 (2);
Această broșură a fost elaborată datorită sprijinului Django Hegglin (FiBL): p. 13 (2);
Fundației Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein (LED). Matthias Klaiss (FiBL): p. 18, 28;
Adresăm sincere mulțumiri finanțatorului. Martin Koller (FiBL): p. 25;
Peter Maurer: p. 41 (1);
Dominik Menzler © BLE, Bonn: p. 40 (1), 43;
Marion Nitsch: p. 33;
Pixabay: p. 39 (1);
Sibyl Rometsch (Info Flora): p. 27;
Nathaniel Schmid (FiBL): p. 17 (2);
Thomas Stephan © BLE, Bonn: p. 7, 21, 35, 37, 38, 42;
Gilles Weidmann (FiBL): p. 12 (2);
Stefan Weiler (Bioland): p. 11;
Klaus-Peter Wilbois (FiBL): p. 17 (1)

Tipar: „GAIDAȘENCO DESIGN” SRL


ISBN: Print: 978-9975-89-148-6
PDF: 978-9975-89-149-3
Nr. comandă FiBL: 3001 Tiraj: 300 ex.
Preț: 95,50 MDL (incl TVA.)