Sunteți pe pagina 1din 1

Adjectivul.

Locuțiunea adjectivală

1. Explică modul de formare al adjectivelor subliniate mai jos:


 Comportamentul tineresc era surprinzător.
 Pâini aburinde îi ademeneau la masă.
 Rochia verde-deschis o avantaja.
2. Formează adjective cu prefixele „stră-”, „-esc” și „-cios”. (câte 5)
3. Trece adjectivele următoare în coloana potrivită: lucios, aprig, mare, limpede, clar, dulce,
fermecător, gri, sincet, curat, bun, înalt, rotund, periculos, drag, sidefiu, străveziu, zâmbitor,
morocănos, neted, mic, roz, cenușiu, nou, dens, patriot, snob, pitoresc.

Adjective invariabile Adjective variabile

Cu două forme Cu trei forme flexionare Cu patru forme


flexionare flexionare

4. Alcătuiește enunțuri cu patru adjective compuse.


5. Construiește forma de dativ/genitiv a următoarelor sintagme: draga mea fată, măiastra
pasăre.
6. Trece adjectivul „veche” la toate gradele de comparație, alcătuind propoziții adecvate.
7. Scrie sinonime pentru următoarele locuțiuni adjectivale:
bătător la ochi
cu capul în nori
cu ochii în patru
cu scaun la cap
de bani gata
dintr-o bucată
pestriț la mațe
cu două fețe
cu judecată
cu stare
de folos
din topor
de treabă
8. Subliniază adjectivele la gradul superlativ absolut:
 Băiatul acesta e agitat de tot.
 Tonul hiperenervant al femeii mi-a atras atenția.
 Buuun film!
 O, cât ești de intuitivă!
 A interpretat un cântec așa de trist!
 Boierul era putred de bogat!
 „Mi-i somn. Ce ˊnalt îi focul!Și codrul, ce adânc!” (N. Labiș)
 „Cică era în sat un om grozav de leneș...” (I. Creangă)
9. Analizează adjectivele de la exercițiul anterior.