Sunteți pe pagina 1din 1

După maximum 30 zile de la livrarea betonului, producătorul este obligat să elibereze

un certificat de calitate pentru betonul marfă.


Rezultatele necorespunzătoare, obţinute pentru probele de beton Întărit, vor fi
comunicate utilizatorului În termen de 30 zile de la livrarea betonului.
Această condiţie va fi consemnată obligatoriu În contractul Încheiat Între părţi.
7. TRANSPORTUL ŞI PUNEREA ÎN OPERĂ A BETONULUI
7.1. Transportul betonului
Transportul betonului trebuie efectuat luând măsurile necesare pentru a preveni
segregarea, pierderea componenţilor sau contaminarea betonului.
Mijloacele de transport trebuie să fie etanşe, pentru a nu permite pierderea
laptelui de ciment.
Transportul betoanelor cu tasare mai mare de 50 mm se va face cu autoagitatoare,
iar a betoanelor cu tasare de maxim 50 mm, cu autobasculante cu benă, amenajate
corespunzător.
Transportul local al betonului se poate efectua cu bene, pompe, vagoneţi, benzi
transportoare, jgheaburi sau tomberoane.
Pe timp de arşiţă sau ploaie, În cazul transportului cu autobasculante pe distanţă mai
mare de 3 km, suprafaţa liberă de beton trebuie să fie protejată, astfel Încât să se evite
modificarea caracteristicilor betonului, urmare a modificării conţinutului de apă.
Durata maximă posibilă de transport depinde În special de compoziţia betonului ŞI

condiţiile atmosferice. Durata de transport se consideră din momentul Încărcării mijlocului de


transport şi sfârşitul descărcării acestuia şi nu poate deppşi valorile orientative prezentate În
tabelul de mai jos, pentru cimenturi de clasa 32,5/42,5 decât dacă se utilizează aditivi
Întârzietori.
Durata maximă de transport a betonului cu autoagitatoare.
Temperatura Durata maximă de transport (minute)
amestecului de beton cimenturi de clasa cimenturi de clasa ~
(aC) 32,5 42,5
100 < t ~ 300 50 35
t < 100 70 50