Sunteți pe pagina 1din 18

c 


 

Baza de proiectare a unei unitati de lucru o constituie piesa. Se studiaza

desenul de executie al piesei (fig 2.1), conditiile tehnice (forma,dimensiuni),


conditiile tehnologice (materielul, calitatea suprafetelor),numarul de suprafete,
precum si functionarea piesei în cadrul ansamblului din care face parte.

Fig.2.1

  


Materialul din care este fabricata piesa este: OL 60 STAS 880 ± 88.

O- otel;
L- procesul de obtinere al semifabricatului-laminat;
45- continutul mediu de carbon.

Caracteristici mecanice:

Limita de curgere ( Rp 0,2): 500 [ ];

Rezistenta la rupere : Rm 700«850 [N/mm ];

Alungirea la rupere (A5): 14 [%];

Duritatea: 207 [HB].

Compozitie chimica:

Tabelul 2.1

Marca Compozitia chimica [%]


Calitatea
otelului C Mn S P
- max 0,045
max 0,035
S 0,02...0,045
OLC45 0,42...0,5 0,5...0,8
X max 0,035
max 0,04
XS 0,02...0,04

Calitatea suprafetelor:

- rugozitatea generala Ra=6,3 [µm]

- alte rugozitati Ra=1,6 [µm] si Ra=0,8 [µm].

Calculul ritmului liniei tehnologice:


[min/buc] ;

în care:

- fondul real de timp, corespunzator aceleiasi perioade la care a


fost raportat si programul de productie si care, în acest caz a
fost considerat un an.
- volumul de productie (P=50.000 [buc/an])

în care: - coeficient care tine seama de încarcarea


utilajului;

- numarul zilelor lucratoare din perioada de timp considerata

( );

- numarul de schimburi ( );

- durata în ore a unui schimb ( );

[min]

[min/buc]

  


 
 

 

Conditiile tehnice de forma ,dimensiunile si pozitia reciproca a suprafetelor (fig.


2.2) sunt prezentate în tabelul 2.2.
Fig. 2.2

Tabelul 2.2

Nr. Tip suprafata Dimensiuni Tolerante Rugozitate, Clasa de


precizie Obs.
crt. Ra
(ISO)
S1 plana Ø230/ Ø 115 / 0,270 6,3 10,executie
mijlocie STAS
2300-75
S2 profilata R10 conform 6,3 12,executie
mijlocie STAS
STAS 2300-75
S3 plana Ø 115/ Ø89 6,3 10,executie
0,270/ mijlocie STAS
2300-75
S4 plana 23,5x22 conform 6,3 10,executie
mijlocie STAS
STAS 2300-75
S5 cilindrica 1,6 8,executie
Ø89,7 x57 / mijlocie STAS
interioara 2300-75

S6 conica 1,5x45 conform 6,3 12,executie


mijlocie STAS
STAS 2300-75
plana 6,3 10,executie
0,270/ mijlocie STAS
S7 Ø 115/ Ø89 2300-75
S8 conica 1,5x45 conform 6,3 12,executie
mijlocie STAS
STAS 2300-75
S9 cilindrica Ø115/33 0,270 6,3 9,executie
mijlocie STAS
exterioara 2300-75
S10 cilindrica Ø20x13 conform 6,3 11,executie
mijlocie STAS
interioara STAS 2300-75
S11 1,5x45 conform 6,3 12,executie
mijlocie STAS
conica STAS 2300-75
S12 Ø230 x 25 conform 6,3 9,executie
mijlocie STAS
cilindrica STAS 2300-75

exterioara
S13 plana Ø 230/ Ø150,5 conform 6,3 10,executie
mijlocie STAS
STAS 2300-75
S14 plana Ø 150,5/ Ƒ 90 conform 6,3 10,executie
mijlocie STAS
STAS 2300-75
S15 profilata Ƒ 90 x 21 conform 6,3 12,executie
mijlocie STAS
STAS 2300-75
S16 conica 1,5x45 conform 6,3 12,executie
mijlocie STAS
STAS 2300-75
S17 cilindrica Ø150,5 x 20 conform 9,executie
mijlocie STAS
exterioara STAS 6,3 2300-75
S18 profilata R2 conform 12,executie
mijlocie STAS
STAS 6,3 2300-75
S19 cilindrica Ø13 x 12 conform 6,3 11,executie
mijlocie STAS
interioara STAS 2300-75
S20 plana 200 x 25 conform 6,3 10,executie
mijlocie STAS
STAS 2300-75

Alte conditii tehnice : -clasa mijlocie STAS 2300/75;

-calit revenit HRC 50«52;

-se va debavura;

  

Dimensiuni de gabarit piesa : 230x120x100,5 mm ; se alege un semifabricat de


otel laminat la cald 240x125x105 mm STAS 333-88, clasa IV de precizie , cu
rugozitatea generala Ra=12,5 .

  


 
 

Alegerea operatiilor de prelucrare s-a facut tinând cont de conditiile tehnice


specificate în desenul de executie al piesei si semifabricatul adoptat. S-a avut în
vedere prelucrarea simultana a mai multor suprafete cu un grup de scule. Traseul
tehnologic de prelucrare s-a împartit astfel încât s-a obtinut timpi de prelucrare cât
mai apropiati pentru fiecare post de lucru.

S-a avut în vedere prelucrarea simultana a mai multor suprafete cu un grup


de scule. Traseul tehnologic de prelucrare s-a împartit astfel încât s-a obtinut timpi
de prelucrare cât mai apropiati pentru fiecare post de lucru.

Operatii de prelucrare:

- gaurire Ø13×25,5mm, 6 gauri echidistante dispuse pe


diametrul Ø186 mm , conform desenului;

- largire Ø20×13 mm , 6 gauri echidistante dispuse pe


diametrul Ø186 mm , conform desenului;
- alezare cu cutitul Ø89,7 x 79,5,5 mm;

c    


  
 


  

Se vor determina regimurile de aschiere pentru cele trei operatii stabilite


mai sus:

I . Gaurire Ø13×25,5mm, 6 gauri echidistante dispuse pe diametrul Ø186


mm , conform desenului;

La determinarea regimului de aschiere am luat in calcul faptul ca


prelucrarea are loc cu mai multe scule simultane, de aceea durabilitatea sculelor
trebuie sa fie aceeasi. Initial regimul de aschiere se poate lua din normativele de
regimuri de aschiere în vigoare. Valorile recomandate pentru prelucrarile
obisnuite , micsorate ci 10-30 % pot constitui regimuri de aschiere la prelucrarea
pe masini agregat.

a) Stabilirea sculei aschietoare :

Prelucrarea celor sase gauri se face prin burghiere, folosind patru burghie
elicoidale STAS 870-87 din otel rapid cu urmatoarele caracteristici:

-diametrul burghiului ;

-unghiul de înclinare a canalului de evacuare a aschiilor (unghiul de degajare)


;

-unghiul de atac principal ;

-unghiul de atac secundar (tais secundar)

-unghiul de asezare ;

Materialul din care este confectionat semifabricatul este OLC45 ± STAS


880-88;
Dimensiunile gaurii ce urmeaza a fi prelucrata Ø13×25,5 mm;

Fluidul de racire ungere utilizat: emulsie 20%;

Durabilitatea economica sculei aschietoare pentru burghiul elicoidal cu D=


13 mm se recomanda:

Tec=18 [min], conform tabelului 2.3

Tabel 2.3

Diametrul Materialul burghiului


burghiului, Otel rapid Placute din carburi meralice
D, mm Materialul de prelucrat
Otel Fonta Metale si aliaje neferoase
Ê5 7 12 -

11«15 14-20 25-30 7

16«20 18-22 23-40 7-8

b) Stabilirea adâncimii de aschiere

Adâncimea de aschiere o aleg în functie de rezistenta sculei cu


dimensiunile cele mai mici, numarul de treceri si de rigiditatea sistemului
tehnologic.

Se recomanda ca adaosul de prelucrare sa se ia la o valoare maxima


admisa de rezistenta sculei pentru a micsora numarul de treceri.

[mm]

c) Stabilirea avansul de lucru

Se alege la valoare maxima admisa în functie de rigiditatea sistemului


tehnologic
Pentru alegerea avansului trebuie respectate urmatoarele cunditii:

Smin<(Stmin« Stmax)<Sf <Smax

Pentru gaurirea simultana cu un numar relativ mic de burghie (6), pentru


piese rigide cu adîncimi de gaurire normale si cu maximum clasa a V-a de
precizie se alege grupa II-a de avansuri, tabelul 2.4

Tabelul 2.4
Grupa de avans Durabilitatea Diametrul de Avansul, s
prelucrare [mm] [mm/rot]
[HB]
II 207 13 0,19

d) Stabilirea vitezei de aschiere, v[m/min]

Viteza de aschiere aleasa din normative se corecteaza cu o serie de coeficienti care


tine seama de materialul de prelucrat, materialul sculei, avansul, adncimea de
aschiere, etc.

v= va x k1 x k2 x « x kn

în care:

v- viteza de aschiere corecta,

va- viteza indicata în tabel,

k1,k2,«kn- coeficienti de corectie.

Valorile recomandate pentru viteza de prelucrare a otelului si coeficientii


de corectie sunt date în tabelul 2.5

Tabelul 2.5

Avansul, s Diametrul de Viteza de aschiere


[mm/rot] prelucrare [mm] [m/min]
0,19 13 18
Pentru, materialul de prelucrat OLC 45, avansul s= 0,19 [mm/rot],
diametrul de prelucrat Dp= 13 [mm], se alege din tabelul 15.25 pag 542 [1],
viteza de aschiere va=18 [m/min].

Pentru, materialul de prelucrat OLC 45, calitatea otelului, duritatea


marerialului HB= 207, materialul taisului: Rp3 rezulta coeficientul k1 de
corectie a vitezei de aschiere la gaurire, adâncire si tesire în functie de
adâncimea de prelucrare a otelului din tabelul 2.6 ; k1=1;

Tabelul 2.6

Scula _aportul între lungimea de prelucrare si diametru

Coeficientul k1
Burghiu 1

Pentru, materialul de prelucrat OLC 45, calitatea otelului, duritatea


marerialului HB= 207, materialul taisului: Rp3 rezulta coeficientul k2 de
corectie a vitezei de aschiere la gaurire, adâncire si tesire în functie de
adâncimea de prelucrare a otelului din tabelul 2.7 ; K2=1,3;

Tabelul 2.7

Scula Otel carbon de calitate cu max. 0,25-0,40%C

Coeficientul k1
Burghiu 1,3

Viteza de aschiere corectata:

V= 18·1·1,3=23,4 [m/min]

În continuare se calculeaza turatia sculei ns [rot/min] cu relatia :

[rot/min]

în care:

v- viteza de aschiere în [m/min];

D- diametrul sculei în [mm];


[rot/min]

Pentru alegerea turatiei arborelui principal trebuie respectate urmatoarele


conditii:

nmin<nvmin< nvmax< nmax

Conform tabel C.F.G. 2(capitolul 6) , se alege turatia nSC =560 [rot/min] ;


nmin= 180 [rot/min] ; nmax= 710 [rot/min] ; Deci inegalitatea de mai sus se
verifica .

e) Forta principala de aschiere Fz [N]. Se calculeaza cu relatia :

în care:

CF,XF,YF- coeficienti si exponenti în fuctie de materialul de prelucrat;

KF- coeficient global de corectie a fortei;

D- diametrul sculei;

s- avansul.

Valorile coeficientului CF si exponentelor XF,YF, sunt date în tabelul 2.8

F=63·131,07·0,190,72·1=296,32 [daN]

Tabelul 2.8

Otel de prelucrat HB XF YF CF XM YM CM
OLC 45 207 1,07 0,72 63 1,71 0,84 6,7

f) Momentul de aschiere, Mai [daN]:


;

în care:

CM,XM,YM- coeficienti si exponenti în fuctie de materialul de prelucrat;

KM- coeficient global de corectie a fortei;

D- diametrul sculei;

s- avansul.

Valorile coeficientului CM si exponentelor XM,YM, sunt date în tabelul 2.9

Tabelul 2.9

Otel de prelucrat HB XF YF CF XM YM CM
OLC 45 207 1,07 0,72 63 1,71 0,84 6,7

Mai=6,7·131,71·0,190,84·0,19=25,33 [daN]

g) Puterea de aschiere :

[kw] ;

unde :

Mai = momentul de aschiere [daNüm] ;

nS = turatia sculei [rot/min] ;

[kw] ;

II . Largire Ø20×13 mm , 6 gauri echidistante dispuse pe diametrul Ø186 mm


, conform desenului;

La determinarea regimului de aschiere am luat in calcul faptul ca prelucrarea


are loc cu mai multe scule simultane, de aceea durabilitatea sculelor trebuie sa fie
aceeasi. Initial regimul de aschiere se poate lua din normativele de regimuri de
aschiere în vigoare. Valorile recomandate pentru prelucrarile obisnuite , micsorate
cu 10-30 % pot constitui regimuri de aschiere la prelucrarea pe masini agregat.

a) Stabilirea sculei aschietoare :

Largirea celor sase gauri se face cu largitoare, folosind sase largitoare


elicoidale STAS 4141-64 din otel rapid Rp3 cu urmatoarele caracteristici:

-diametrul largitorului ;

-unghiul de înclinare a canalului de evacuare a aschiilor (unghiul de degajare


) ;

-unghiul de atac principal ;

-unghiul de atac secundar (tais secundar)

-unghiul de asezare ;

Materialul din care este confectionat semifabricatul este OLC45 ± STAS


880-88;

Dimensiunile gaurii ce urmeaza a fi prelucrata Ø20×13 mm;

Fluidul de racire ungere utilizat: emulsie 20%;

b) Stabilirea adâncimii de aschiere

Adâncimea de aschiere o aleg în functie de rezistenta sculei cu


dimensiunile cele mai mici, numarul de treceri si de rigiditatea sistemului
tehnologic.

Se recomanda ca adaosul de prelucrare sa se ia la o valoare maxima


admisa de rezistenta sculei pentru a micsora numarul de treceri.
[mm]

c) Stabilirea avansului de lucru

Se alege la valoare maxima admisa în functie de rigiditatea sistemului


tehnologic. Se va alege conform tabelului 9.141/pag. 249(Vlase) , s = 0,40
mm/rot.

d) Stabilirea vitezei de aschiere, v[m/min]

Valorile recomandate pentru viteza de aschiere la largire sunt date în


tabelul 2.10 .

Pentru, materialul de prelucrat OLC 45, avansul s= 0,40 [mm/rot],


diametrul de prelucrat Dp=20 [mm], se alege viteza de aschiere va=23 [m/min].

În continuare se calculeaza  ns [rot/min] cu relatia :

[rot/min]

în care:

v- viteza de aschiere în [m/min];

D- diametrul sculei în [mm];

[rot/min]

Pentru alegerea turatiei arborelui principal trebuie respectate urmatoarele


conditii:

nmin<nvmin< nvmax< nmax


Conform tabel C.F.G. 2 (Capitolul 6) ,se aleg turatianSC =355[rot/min] ; nmin=
180 [rot/min] ; nmax= 710 [rot/min] ; Deci inegalitatea de mai sus se verifica .

e) Forta principala de aschiere Fz [N]. Se calculeaza cu relatia :

în care:

CF,XF,YF- coeficienti si exponenti în fuctie de materialul de prelucrat;

KF- coeficient global de corectie a fortei;

D- diametrul sculei;

s- avansul.

Valorile coeficientului CF si exponentelor XF,YF, sunt date în tabelul 2.11

F=63·131,07·0,190,72·1=296,32 [daN]

Tabelul 2.11

Otel de prelucrat HB XF YF CF XM YM CM
OLC 45 207 1,07 0,72 63 1,71 0,84 6,7

f) Momentul de aschiere, Mai [daN]:

în care:

CM,XM,YM- coeficienti si exponenti în fuctie de materialul de prelucrat;

KM- coeficient global de corectie a fortei;

D- diametrul sculei;

s- avansul.
Valorile coeficientului CM si exponentelor XM,YM, sunt date în tabelul 2.12

Tabelul 2.12

Otel de prelucrat HB XF YF CF XM YM CM
OLC 45 207 1,07 0,72 63 1,71 0,84 6,7

Mai=6,7·131,71·0,190,84·0,19=25,33 [daN]

g) Puterea de aschiere :

[kw] ;

unde :

Mai = momentul de aschiere [daNüm] ;

nS = turatia sculei [rot/min] ;

[kw] ;

III . Alezare cu cutitul Ø89,7H7 x 84,5 mm;

Alegerea sculei aschietoare :

- cutit drept pentru strunjire interioara prevazut cu placuta din carburi


metalice P20 STAS 6384 ± 80, cu geometria 45o ; Į 10o ; Ȗ 120 ; r 2
mm ; cu racire conform Tabel 2.13.

1) Stabilirea adâncimii de aschiere.

2) Avansul de aschiere.
Avansurile pentru strunjirea de finisare se adopta conform tabelului :

Tabelul 2.14

Diametrul de
8 10 12 16 20 25 32 40 50 60 80 100
prelucrare, mm
S0 min , mm/rot 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,55 0,65 0,75 0,90 1,00 1,20 1,40
S0 max , mm/rot 0,60 0,72 0,90 1,08 1,20 1,32 1,62 1,80 2,10 2,40 2,75 3,20

Se alege prin interpolare s = 1,3 mm/rot

, conform tabelul 2.15

3) Viteza, forta si puterea de aschiere :

V = 19,3 [ m/min ];

= 344,0 [daN];

P = 1,38 [kW].

(extras tabelul 2.15 )

Viteza Avansul s [mm/rot ]


Adâncimea t
Forta
[mm] 0,80 1,00 1,20 1,60
Puterea
V 25,2 21,7 19,3 15,9

1,85 Fz 253,8 300,0 344,0 426,8

Pe 1,33 1,36 1,38 1,42

Turatia sculei aschietoare: