Sunteți pe pagina 1din 2

În urma discuțiilor de la activitățile 2.2 și 2.3.a, realizați proiectul de învățare (UI) pentru următoarea UI de la o clasă la alegere.

Asigurați-vă că este structurată


conform listei de verificare. Atenție la vizarea competențelor specifice și la punerea în contexte stimulative, adecvate elevilor.

Formabili: Group work (Mirică Maria Alina, Chivoiu Violeta, Sava Valentina, Tudorache Lenuța, Varvara Lunminița Mihaela, Panaite Daniela Elena)

Activitate 2.3.b Proiectul unității de învățare

Nr. înreg. : Aprobat : Avizat :


Unitatea de învățământ :
Disciplina : Limba Engleză
Profesor :
Clasa : a VIII-a, L1
Nr. ore/săpt. : 2 ore
Manual : High Flyer – Upper Intermediate
An școlar :
OMEN : 5097/09.09.2009

Unitatea de învățare 3
That’s what friends are for

Conținuturi Competențe specifice Activități de învățare Resurse Evaluare Săpt. Obs.


materiale
1.1. Înțelegerea unor instrucțiuni detaliate -Identificarea cuvintelor care
Attitudes and relationships prin executarea lor descriu atitudini și relații
1.2. Identificarea elementelor cheie/ -CD
informațiilor esențiale dintr-un mesaj -alcătuirea unor definiții -Evaluare S4
Pen friend questionnaire rostit într-un limbaj standard, cu viteză proprii pentru termenul de -manual orală
normală prietenie
1.3. Recunoașterea organizării logice a
-citirea unui chestionar
componentelor unui mesaj audiat -fișe de lucru
1.4. Deducerea atitudinii vorbitorului -stabilirea unor posibile S5
Adjectives + preposition dintr-un mesaj audiat prietenii prin corespondență pe -Proiect
combinations 2.1 Oferirea și solicitarea unor explicații pe baza intereselor și a pasiunilor -chestionare
teme cunoscute, referitoare la activități, exprimate
So/ such ... that întâmplări și situații din universul imediat -dicționare
2.2. Argumentarea unei idei, păreri, afirmații -rescrierea unor propoziții
2.3. Participarea semnificativă la interacțiuni folosind un adjectiv și -laptop S6
verbale în contexte familiare prepoziția corectă -Tema
3.1. Recunoașterea legăturii logice (de tip -videoproiector pentru
cauza-efect) între secvențele unui text citit -rezolvarea unor ex. de tip fill acasă
3.2Selectarea, din mai multe texte citite, a in
The green eyed monster unor informații relevante, necesare pentru
-citirea unui text
realizarea unei sarcini de lucru
3.4. Deducerea, pe baza contextului, a -formularea de enunțuri pt a
semnificației sintagmelor/cuvintelor defini gelozia
necunoscute dintr-un text citit

S-ar putea să vă placă și