Sunteți pe pagina 1din 12

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Universitatea Transilvania din Braşov


Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Bd. Eroilor 29, 500036 Braşov, Tel: +40 268 412 088, 410 525, Fax:
+40 268 410 525.

PROIECT EDUCAȚIONAL LA DISCIPLINA

EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
Conf.univ.dr. Mihaela VOINEA

ECHIPA DE PROIECT:
GAGU Mirela (Drăgulin)
RĂSNOVANU Maria Mirela (Mănălăchioaia)

Brașov, 2017

PROIECT EDUCAȚIONAL - EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ

1
COMPETENȚE GENERALE

3. Participarea responsabilă la luarea deciziilor prin exercitarea spiritului de inițiativă şi


întreprinzător, respectiv prin manifestarea unui comportament social, civic şi economic activ

Competența specifică:

3.1. Manifestarea unei atitudini pozitive față de sine și față de ceilalți, față de identitatea
culturală proprie și față de identitatea celor care aparțin unor culturi diferite

Activitatea de învățare:

Inițierea acțiunii „Să ne prezentăm specificul cultural și să cunoaștem alte culturi!”

ETAPA 1: ALEGEREA TEMEI

În vederea alegerii temei proiectului, a fost realizat un chestionar aplicat elevilor din clasa a VI-a
A (Vezi anexa 1.)
Tema selectată de majoritatea elevilor a fost: tradiții și obiceiuri comune/diferite ale culturilor,
astfel încât am formulat tema astfel:
„Să ne prezentăm specificul cultural și să cunoaștem alte culturi! ”
Pentru realizarea Logo-ului proiectului, am propus elevilor să realizeze fiecare un desen sau o
schiță reprezentativă care să fie aleasă prin vot secret și care să fie prezentă pe toate materialele
proiectului.
În urma votului secret, a fost selectat desenul ce reprezintă o steluță albastră în cinci colțuri.

ETAPA 2: FIȘA DE PROIECT


a. Titlul proiectului: „Tradiții și sărbători„
Logo: Steluța albastră cu cinci colțuri.

2
Varianta A – fără partener
b. Perioada de desfășurare: septembrie – iunie
c. Date de identificare: Școala Generală nr.5 Brașov, Clasa a VI-a A
d. GruIL STERGEMpul țintă: colectivul de elevi ai clasei a VI-a A, părinții acestor elevi
și prin diseminarea rezultatelor elevii și profesorii Școlii Generale nr 5.
e. Scopul și utilitatea proiectului
Manifestarea unei atitudini pozitive față de sine și față de ceilalți, față de identitatea
culturală proprie și față de identitatea celor care aparțin unor culturi diferite.

f. Activități
1.„Tradiții și sărbători „
2.„Rădăcini şi muguri”,
3.„Uniţi în diversitate!”
4.“Dăruind, vei dobândi
5. Comenius “You can’t teach an old dog new tricks, or can you …?
6. Identitatea naționala/ Identitatea individuală ESTE AL COLEGEI IL STERGEM
g. Produsele proiectului
h. Resurse necesare în vederea realizării activităților și a produselor proiectului
i. Responsabili de realizarea activităților
Profesor educație interculturală, colectivul clasei a VI-a A, împărțit în cinci grupe a câte
cinci elevi. Fiecare grupă are numit un Coordonator de activitate din rândul elevilor.
j. Termene de realizare pentru activități și produsele proiectului
k. Elemente de vizibilitate si diseminare ale proiectului

ETAPA 3: DERULAREA PROIECTULUI PROPUS

Activități/ Produsul Resurse Responsabili Parteneri/ Termen Indicatori/ Obs.


de
Subactivități realizat Colabora- realizare Criterii de
tori evaluare

Alegerea Elevi + profesor


temei
profesor

Realizarea
fișei

3
proiectului

1.”Tradiții
și sărbători”

2.”Rădăcini
şi muguri”

3.„Uniţi în
diversitate!”

4.“Dăruind,
vei
dobândi”

5.Comenius
“You can’t
teach an old
dog new
tricks, or
can you …?

6.Identitatea
națională/
Identitatea
individuală

7.

ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE

În cadrul proiectului educaţional are loc activitatea „Rădăcini şi muguri”, coordonat de


profesori Mănălăchioaia Maria-Mirela, Drăgulin Mirela, s-au desfăşurat o serie de activităţi care au
avut scop cunoaşterea unor datini şi obiceiuri specifice poporului nostru, formarea virtuţilor creştine şi
cultivarea comportamentului moral-spiritual al copilului.:
SCOP
 stimularea ataşamentului afectiv faţă de tradiţiile populare româneşti;
 creşterea sentimentului de mândrie naţională;
 educarea copiilor în spiritul valorilor morale şi sociale;

4
 legarea unor prietenii între copiii implicaţi în proiect care să dureze şi după finalizarea
lui.
Activităţi:
 „ În lumea portului popular”
 „ De la lume adunate şi-napoi la lume date”
 „ Colinde, colinde”
 „ Icoana - fereastră spre cer”
 „ Să învârtim hora împreună”

În cadrul proiectului educaţional urmează activitatea „Uniţi în diversitate!” s-au desfăşurat


activităţi care au avut drept scop promovarea dialogului intercultural şi creşterea gradului de
conştientizare asupra diversităţii culturale bazată pe valori culturale comune şi asupra importanţei
dialogului intercultural în rândul copiilor, tinerilor şi adulţilor.
Activităţile au fost realizate de profesorii: Mănălăchioaia Maria-Mirela, Drăgulin Mirela.
Activităţi:
 realizarea unui panou cu statele Uniunii Europene;
 alegerea unor ţări europene, căutarea unor informaţii despre ţările respective, în special
ţările incluse în proiectul Comenius: Polonia, Turcia, Portugalia, România;
 fixarea pe o hartă virtuală a ţării pe care o studiază;
 dezbateri în baza informaţiilor culese despre ţările europene, prezentarea tradiţiilor şi
realizarea unor materiale Power Point sugestive;
 organizarea şi prezentarea unor programe cultural-artistice şi dezbateri privind exprimarea
în diversitate prin muzica cultă şi poezie;
 sesiuni de informare pe această temă;
5
 realizarea unor pliante/afişe/lucrări artistice, plastice individuale şi colective despre unitatea
europeană şi diversitate culturală;
 organizarea de activităţi artistice pe această temă – cântece şi poezii - în română şi engleză.
 realizarea unui panou cu statele Uniunii Europene;
 alegerea unor ţări europene, căutarea unor informaţii despre ţările respective, în special
ţările incluse în proiectul Comenius: Polonia, Turcia, Portugalia, România;
 fixarea pe o hartă virtuală a ţării pe care o studiază;
 dezbateri în baza informaţiilor culese despre ţările europene, prezentarea tradiţiilor şi
realizarea unor materiale Power Point sugestive;
 organizarea şi prezentarea unor programe cultural-artistice şi dezbateri privind exprimarea
în diversitate prin muzica cultă şi poezie;
 sesiuni de informare pe această temă;
 realizarea unor pliante/afişe/lucrări artistice, plastice individuale şi colective despre
unitatea europeană şi diversitate culturală;
 organizarea de activităţi artistice pe această temă - cântece şi poezii - în română şi engleză.

6
În cadrul proiectului educational are loc activitatea umanitară “ Dăruind, vei dobândi ”,
coordonat de profesorii Mănălăchioaia Maria-Mirela, Drăgulin Mirela, s-au derulat diverse activităţi ce
au avut ca scop trezirea unor sentimente de toleranţă şi apreciere faţă de unele persoane cu dizabilităţi
auditive şi verbale, dezvoltarea abilităţilor practice ale elevilor, încurajarea acţiunilor de toleranţă ale
elevilor, formarea personalităţii elevilor, deprinderilor de comportare şi pictură.

7
Finalitatea constă în oferirea icoanelor de sărbători persoanelor mai sus amintite şi unor bolnavi
de la spital.

În cadrul următorului proiect multilateral Comenius “You can’t teach an old dog new tricks,
or can you …?” sunt implicaţi profesori ai Școlii Gimnaziale Nr.5 Brațov (Olariu Sorina – director,
Mănălăchioaia Maria Mirela – coordonator, Butnariu Anca, Drăgulin Mirela si Lupșor Ioan –membri
ai echipei de proiect, restul colegilor implicaţi - colaboratori) şi elevi. Proiectul se întinde până în anul
2017, pe parcursul său fiind programate nenumărate vizite şi activităţi de lucru. Proiectul se desfăşoară
în parteneriat cu Polonia, ţara coordonatoare, reprezentată de prof. Agnieszka Czemny, cu Turcia (prof.
Hatice Arslan) şi cu Portugalia (prof. Nuno Albano).
Acest proiect reprezintă pentru toţi cei implicaţi o oportunitate grozavă, cadrul inedit şi direct
de a lua contact cu alte sisteme educaţionale, de a face comparaţii, de a folosi cunoştinţele de limba
engleză, dar şi de a se împrieteni. Astfel de proiecte permit deschiderea către o lume nouă a
comunicării rapide şi a permanentei adaptări la o lume într-o continuă schimbare.
Trebuie să ţinem pasul, să ne mobilizăm, să cooperăm, să învăţăm permanent.
Conform proiectului, “an old dog” sunt persoanele trecute de prima tinereţe, dar care vor să
înveţe să folosească calculatorul, cardul de credit, vor să înveţe cunoştinţe minimale de limba engleză,
vor să înveţe să cânte la un instrument muzical, toate acestea sub supravegherea elevilor noştri,
deveniţi “profesori” pentru o vreme.

O altă activitate “Elemente de identitate culturală românească “

Învățăm ce este IDENTITATEA NAȚIONALĂ prin compararea acesteia cu IDENTITATEA


INDIVIDUALĂ (când ți-ai pierdut identitatea, nu mai ai nimic. Chiar nu mai exiști!)

Exemplu: într-un proiect social am întâlnit un copil care nu avea pe nimeni. Nicio mătușă, niciun
unchi, niciun verișor, absolut pe nimeni. Suferința lui era enormă atunci când frații sociali din casă
primeau vizite sau scrisori… Se băga sub masă și plângea, după care se cufunda în tăcere. Îi mai scriau
lucrătorii sociali câte o scrisoare pentru a-i mai alina durerea sufletească…

SENTIMENTUL DE APARTENENȚĂ! Să știi cine ești, de unde vii. Care este locul și misiunea
ta pe lumea asta, cui îi aparții! Toate acestea, la nivel de neam, împreună cu alte elemente formează
IDENTITATEA NAȚIONALĂ.

3.2. Sedința de Brainstorming cu colectivul clasei a VI-a A

8
Sunt notate pe tablă, la propunerea elevilor: tradițiile si obiceiurile, costumul popular, ia
țărănească, credința ortodoxă, mănăstirea Voroneț, Mihai Eminescu, Aurel Vlaicu, Traian Vuia,
Coloana Infinitului, Masa Tăcerii, Poarta Sărutului, Sfinxul și Babele, ouăle încondeiate de Paște,
colindele, plugușorul, sorcova, obiceiurile de Crăciun, Cimitirul Vesel din Săpânța, obiceiurile de la
Botez, Nuntă, Inmormântare, cuvântul DOR.

Actvitatea proiectului

2.1. Prezentarea, explicația și exemplificarea termenilor: identitate națională, identitate


individuală, apartenență.(15 min) COLEGA

2.2. Brainstorming cu clasa de elevi pentru identificarea elementelor culturale românești de


referință. (30-35 minute). COLEGA

2.3.

ETAPA 4: EVALUAREA PROIECTULUI PROPUS ---------------------COLEGA

Iar dacă ești rus, aduci ce are mai bun monahismul și cultura rusă (literatura, pictura, baletul),
dacă ești chinez, aduci moștenirea unei civilizații de mii de ani, dacă ești american aduci curajul și
pragmatismul celor care au construit o națiune de la zero, iar dacă ești german aduci spiritul
organizatoric, tehnic și eficiența în muncă. Fiecare vine cu ce are el mai bun! Dar pentru asta, toți
avem nevoie de IDENTITATE NAȚIONALĂ! Lumea este în frumoasă în DIVERSITATE!

Identitatea națională generează CONȘTIINȚA DE NEAM, care este cea mai puternică armă pe
care o poate avea un popor. Popoarele care au identitate, rădăcini, nu pot fi cucerite, îngenuncheate și
nu poți să faci ce vrei din ele. Unui om care știe cine este, de unde vine și ce are de făcut, nu-i poți
spune ”povești”. Nu-l poți transforma.

Popoarele tradiționale, cu rădăcini istorice adânci, cu civilizații care au trecut testul timpului, nu
pot fi reformate ușor.

Eșecul ”PRIMĂVERII ARABE” vine tocmai din încercarea de a reforma, de a ”exporta”


democrație într-o civilizație veche de mii de ani, care funcționează și astăzi pe regulile unui sistem
tribal, și care nu împărtășește mai deloc aceleași valori cu cele nord atlantice sau europene.

IDENTITATEA NAȚIONALĂ și CONȘTIINȚA DE NEAM reprezintă ”scuturile” cele mai


puternice de apărare ale unei națiuni. Uneori, aceste scuturi nu se limitează la a proteja, ci introduc o
distanță și o izolare față de restul lumii, nu întotdeauna benefică (a se vedea efectele izolaționismului
de secole ale civilizației japoneze). Pot fi adevărate frâne în calea PROGRESULUI și a
DEZVOLTĂRII. Însă decizia cât și până unde se acceptă progresul trebuie să rămână la nivelul acelor
națiuni…

IDENTITATEA NAȚIONALĂ și CULTURA DE APĂRARE

9
Dincolo de cuvinte frumoase, a apăra identitatea națională face parte din STRATEGIA ȘI
CULTURA DE APĂRARE a unui popor, și este măsura cea mai eficientă împotriva atacurilor
”asimetrice”, împotriva atacurilor ce vizează socialul, împotriva aculturalizărilor forțate și a ciocnirii
civilizațiilor implantate teritorial. În 2017, nu mai este necesar să ocupi cu trupe un teritoriu, este
suficient să-i ataci ce are mai prețios, să-i distrugi valorile, și apoi poți face ce vrei din el. Îl ștergi prin
NIVELARE.

Dacă vorbim de IDENTITATE NAȚIONALĂ, atunci trebuie să vorbim de CREDINȚĂ, de


TRADIȚII, de FAMILIE, de DRAPEL, de ARMATĂ, de EROI și de LIMBA ROMÂNĂ!
Acestea sunt ”ingredientele” identității noastre naționale.

”DE CE SE VORBEȘTE TIMID DESPRE IDENTITATE NAȚIONALĂ?”

Deoarece mulți dintre noi nu înțelegem cu adevărat gândurile și sentimentele poporului din
care facem parte!

Nu mai avem contact cu oamenii, nu le mai ascultăm păsurile, dorințele. Ne mulțumim să


credem că ei și-ar dori asta ”NOI CREDEM CĂ EI CRED ASTA!”.

Nici Universitățile, nici conferințele internaționale sau studiile făcute afară, nici trainingurile și
workshop-urile organizate de multinaționale, nimeni nu te învață să fi român, să înțelegi ce înseamnă a
fi român.

NU EXISTĂ MANUALE PENTRU A FI ROMÂN!

Înveți să fii român în Familie, mergând la Biserică, ajutând vecinii, ascultând, respectând și
trăind zi de zi tradițiile.

Sunt români care știu ce este IDENTITATEA NAȚIONALĂ, dar care nu vorbesc foarte mult
de teama de a nu intra în conflict cu CORECTITUDINEA POLITICĂ. În mod firesc, respectul față de
valorile celuilalt nu trebuie să afecteze IDENTITATEA NAȚIONALĂ. Ba, dimpotrivă!

Însă, atunci când această corectitudine politică este dusă până la ștergerea identității naționale
și instaurearea dezordinii sociale, așa cum se întâmplă acum în Europa, când absolut totul este permis,
identitatea națională devine singurul reper al existenței unui popor!

PAȘI SPRE NORMALITATE

Alegerea președintelui Trump nu este un U.S. EXIT,

Noua titulatură a Ministerului Culturii include și sintagma ”identitate românească” nu este


întâmplătoare, Anul 2017 nu a fost degeaba considerat de Patriarhia română ca ANUL ”SFINȚILOR
MĂRTURISITORI DIN ÎNCHISORILE COMUNISTE!”.

Toate aceste lucruri sunt PAȘI SPRE NORMALITATE! Și pentru că la început am povestit
istoria nefericită a acelui copil, închei spunând că LIPSA IDENTITĂȚII NAȚIONALE conduce la
ALIENARE COLECTIVĂ ȘI INDIVIDUALĂ, ceea ce ar fi cea mai mare VULNERABILITATE
10
de tip existențial a României. ”O țară bogată fizic și spiritual, așezată de Dumnezeu în calea marilor
imperii, nu poate rezista fără o așezare interioară pe două mari AXE: CREDINȚA și LUPTA ”

Apreciind just contribuţia acestor activităţi şi îmbinând într-un sistem unic formele, metodele şi
evidenţa activităţilor în afară de clasă şi de şcoală, activităţile se transformă într-un puternic instrument
al educaţiei elevilor, fiind o formă de sprijinire şi de întregire a pregătirii şcolare. Efectul educativ al
acestor activităţi este cu atât mai mare, cu cât ele reuşesc să-i pună pe elevi în situaţia de a munci mai
bine, în toate formele de activitate şi în orice etapă de desfăşurare a lor.

Anexa nr. 1

CHESTIONAR COLEGA

Vă rog să selectați din activitățile de mai jos, trei activități care vă atrag, pentru a putea să le
dezvoltăm ulterior la clasă în cadrul unor proiect.

Notați cu:

1 – activitatea care vă place cel mai mult si pe care ați dori să o realizăm prima

2 – activitatea pe care ați realiza-o a doua

3 – activitatea pe care ați realiza-o a treia

Complexitatea identității personale în prezent. Identitatea culturală proprie și identitatea culturală a


celorlalți
 patrimoniul cultural/moștenirea culturală

 tradiții și obiceiuri comune/diferite ale culturilor

 patriotismul și manifestările sale

Raportul „eu” – „ceilalți”, „noi” – „ceilalți” în societatea multiculturală și în societatea interculturală


11
 Persoana și societatea interculturală

 Principii și valori ale societății interculturale

 Principiile și valorile unei societăți interculturale (dezvoltarea identității culturale proprii,


acceptarea și respectarea diversității, valorizarea pozitivă a diferențelor, tratamentul egal
al persoanelor, solidaritate, promovarea incluziunii sociale, dialogul intercultural)

Abateri de la valorile și principiile societății interculturale:

 forme de intoleranță (discriminare, segregare, rasism, xenofobie)

 manifestări și efecte ale lipsei de solidaritate (marginalizare, excludere, izolare)

12

S-ar putea să vă placă și