Sunteți pe pagina 1din 1

Proces verbal de predare – primire

Incheiat astazi, ……………………., intre:

……………………………………………, in functia de economist la, punct de


lucru…………….. si …………………………………., in functia de economist la
Prin prezentul proces verbal se atesta faptul ca a fost predat cardul bancar cu
numarul……………………………………………………. si suma de ………….……….lei,
avand urmatorul monetar:

………x 500 = ……..


………x 200 = ……..
………x 100 = ……..
………x 50 = ……..
………x 10 = ……..
………x 5 = ……..
………x 1 = ……..
………x 0.5 = ……..
………x 0.1 = ……..
………x 0.05 = ……..
………x 0.01 = ……..

Persoana care preda Persoana care primeste


Nume Prenume Nume Prenume

……………………….. ……………………………….
Semnatura Semnatura

……………………….. ………………………………

Prezentul proces verbal a fost intocmit in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.