Sunteți pe pagina 1din 17

PROCES VERBAL DE CERCETARE

a. DATA INCHEIERII PROCESULUI VERBAL

Procesul verbal de cercetare s-a incheiat astazi 17.09.2009 la Sediul


Societatii Comerciale REMAT S.A. BRASOV, Str. Timisul Sec Nr.1.

b. NUMELE PERSOANEI SI IN CE CALITATE EFECTUIAZA


CERCETAREA

La cercetarea accidentului au participat conform deciziei nr.72/11-


09-2009,emisa de conducerea S.C.REMAT BRASOV S.A. in conformitate
cu Legea 319/2006,respectiv art.121,alin.(1) si (2) din Hotararea Guvernului
nr.1325/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006,am efectuat
cercetarea accidentului produs in data de 25-04-2009 si a carei victima a
fost numitul TERIS CONSTANTIN lucrator al S.C. REMAT BRASOV
S.A.
* NEDELCU CORNEL - presedinte - Sef sector transporturi
* MORANDAU CONSTANTIN - membru - Sef serv.resurse umane
* TOADER ALEXANDRU - secretat - Lucrator desemnat

c. PERIOADA DE TIMP SI LOCUL IN CARE S-A EFECTUAT


CERCETAREA

Cercetarea evenimentului s-a efectuat in perioada 11-09-2009 -17-09-


2009 la:
- Punct lucru RAT BRASOV sectia trolebuze si S.C.REMAT BRASOV
S.A. Str.Timisul Sec Nr.1 .
d. OBIECTUL CERCETARII
Obiectul cercetarii il constituie accidentul produs in data de 11-09-2009 ora
11,15 minute si a carei victima a fost numitul TERIS CONSTANTIN,
lucrator al S.C.REMAT BRASOV S.A.
Cercetarea accidentului a avut drept scop stabilirea imprejurarilor si a
cauzelor care au condus la producerea accidentului,a reglementarilor legale
incalcate,a raspunderilor si masurilor ce se impun a fi luate pentru
prevenirea producerii altor cazuri similare si respectiv,pentru delimitarea
caracterului accidentului.

e. DATA SI ORA PRODUCERII ACCIDENTULUI

Evenimentul s-a produs in data de 11-09-2009/ ,in ziua de vineri / in jurul


orei 11,15 min., in primul interval orar de la inceperea schimbului de lucru .

f. LOCUL PRODUCERII ACCIDENTULUI

Accidentul a avut loc la punctul de lucru : RAT BRASOV sectia


troleibuze str.13 Decembrie nr.31

g.DATE DE INDENTIFICARE ALE ANGAJATORULUI LA CARE S-


A PRODUS ACCIDENTUL,NUMELE REPREZENTANTULUI SAU
LEGAL

- denumirea angajatorului:………… S.C.REMAT BRASOV S.A.


- adresa sediului angajatorului:……..Brasov Str.Timisul Sec nr.1/B-2.C-2-
08
- cod unic:…………………………. 1088125/B-3,C-3/.
- localizarea geografica:…………… Triaj/B-4-708
- localitatea:……………………….. BRASOV,Str.Timisul Sec Nr.1
- tel./fax:………………………….. 0268316752-0268330808
- cod postal:………………………. 500163/ B-6/
- reprezentata de:…………………. DUMITRU GHEORGHE - director
- tip angajator:……………………. Unitate principala,/C-1/;
- forma juridica:………………….. Societate pe actiuni/ C-2/;
- forma de propietate:……………. Cap.soc.integ.priv.romanesc/C-3/;
- denumirea angajatorului tutelar:… - /C-4/;
- CNP/CUI angajator tutelar:…….. - / C-5/;
- judetul angajatorului tutelar:…… - / C-6/;
- activitatea economica principala:.. cod CAEN 37-371-3710 (38-383-3832)
Rec.des.si rest.met.rec./D-1/;certificat
de inregistrare si certificat constatator
- nr.angajati:. 201 lucratori / D-2/;
- activ.econ.in care a fost implicat : taiere autobuze casate
accidentatul:……………………… ;
- alte activitati ale angajatorului:….. conform certificat constatator
- dimensiunea inteprinderii:………. 201 lucratori/ D-5/;
- organizarea activitatii de preventie: Lucrator desemnat/D-6/;decizie nr.
10243/10/06/08,certif.atestat 0086910
2008 si fisa post
si de protectie:…………………..
- autorizare de functionare:………
Aut.de funct. nr.1955 bu/11-03-2002
cf.anexa la CUI
h.DATE DE IDENTIFICARE ALE ACCIDENTATULUI

- numele si prenumele:………….. TERIS CONSTANTIN / F-1,F-2 /;


- cod numeric personal:………… 1580704085046,/ F-3/;
- varsta:………………………… 51 ani (nascut 04-07-1958) F-4/;
- domiciliul:……………………. Loc.Zarnesti,Str.Zorilor bl.12 Sc.B
ap.12.Jud.Brasov F-5;
- locul de munca unde era incadrat: S.C.REMAT BRASOV S.A.;
accidentatul:…………………… Str.Timisul Sec Nr.1
- carnet de munca:………………. Seria Bd.Nr,0693919
- carnet de asigurari:……………. - F-7/;
- statutul profesional:……………. lucrator in regim de lucru perm.
cu prog.de luc.cpl./ F-8/;
- starea civila:…………………… casatorit F-9/;
- persoane in intretinere:copii alte pers. - / F-10/;
- cetatenia:………………………….. romana,/ F-11/;
- sex:……………………………….. masculin, / F-12/;
- profesia de baza:…………………. sudor(sarjor);
- ocupatia pentru care a fost angajat sudor (sarjor), cod.COR;932004,G-1
- nr.schimburi lucrate …………….. unu,/ G-2/;
- nr.total ore de lucru:…………….. 8 ore, / G-3/;
- nr.zile luc.pe sapt.la angajator:….. 5, / G-4/;
- ocupatia in mom.prod.evenimentului sudor(sarjor),cod COR:932004,/G-1
- vechimea in munca:………………. 28 ani 4 luni ;
- vechimea in ocupatie:…………….. 4 ani si 1 luni 26-08-2005;
- vechimea la locul de munca:……… 4 ani si 1 luni 01-08-2005;
- data efectuarii ultimului instructaj;… 10-09-2009;
- autorizarea meseriei:………………. seria H nr.209705

i. DESCRIEREA DETALIATA A LOCULUI,ECHIPAMENTULUI DE


MUNCA,IMPREJURARILOR SI MODULUI IN CARE S-A PRODUS
ACCIDENTUL
In baza documentelor scrise administrate la dosarul de cercetare a
evenimentului intocmit de comisia de cercetare constituita la nivelul
societatii in baza deciziei nr.72 / 11-09-2009,pe baza declaratiilor si a
verificarii altor documente anexate la dosar s-au constatat urmatoarele:
-in urma analizei la fata locului, evenimentul s-a produs in urmatoarele
imprejurari:
a) Descrierea detailata a locului unde s-a produs accidentul.
Accidentul s-a produs la Punct lucru RAT BrasovStr.13 Decembrie
Nr.31 pe platforma unde erau depoziate autovehicolele casate,unde se
efectua operatiunea de taiere a autovehiculelor pentru incarcare in camion si
transportare la REMAT BV..
b) Descrierea detailata a echipamentelor de munca.
Aparat de taiere cu propan, anexei nr. 7
c) Descrierea detaliata a imprejurarilor in care s-a produs accidentul.
In data de 11-09-2009 in jurul orei 11,15 echipa formata din: TERIS C-
TIN si Ciocodei Neculai , lucratori in cadrul S.C.REMAT BRASOV S.A.
autorizati ca sudori-sarjori si ca legator de sarcina a se vedea anexa nr.13 (de
catre Burla Iulian RSVTI nr.autorizatie 152,) si anexa nr.5 si aflati pe platforma
de depozitare a autovehicolelor casate de la RAT BRASOV executand
operatiunea de taiere, TERIS CONSTANTIN a executat operatiunea de
intoarcere fara a se asigura ca in zona de lucru erau materiale feroase rezultate
din taierea autobuzului plus furtunele de oxigen si propan care alimentau
aparatul de taiere , iar in timpul intoarcerii piciorul drept s-a agatat in furtunele
de alimentare a aparatului de taiere producand dezechilibrul corpului si
antrenandul intr-o cadere libera necontrolata peste o parte din materialele
feroase existente la fata locului ,lovinduse la nivelului capului(frunte)
producand un traumatism taietura superficiala necesitand curatirea ranii si
pansarea la spital a se vedea anexa nr.6 bilet de trimitere,Spitalul clinic de
urgenta Brasov.
d) Descrierea detailata a modului in care s-a produs accidentul
In data de 11-09-2009 in jurul orei 11,15 TERIS CONSTANTIN se afla
pe platforma de depozitare a autobuzelor casate din cadrul RAT BRASOV
pentru a executa operatiunea de taiere si incarcare a materialelor feroase
rezultate din taierea autobuzelor casate.Echipa de lucru era formata din: TERIS
CONSTANTIN si Ciocodei Neculai,a se vedea anexa nr.14, legatori de sarcina.
.

Abaterea actiunii generatoare a fost determinata de neexecutarea


corespunzatoare a operatiunii de intoarcere prin care piciorul drept s-a agatat de
furtunele de la aparatul de taiere producand dezechilibrul corpului si
antrenandul intr-o cadere libera necontrolata peste o parte din materialele
feroase existente la fata locului a se vedea anexa nr.8 foto 1-5.

j.URMARILE ACCIDENTULUI

In conformitate cu biletul de trimitere din / 11-09-2009, victima TERIS


CONSTANTIN a suferit :" Traumatism taietura superficiala frunte nu a
necesitat internarea a se vedea anexa nr.6
k. CAUZA PRODUCERII ACCIDENTULUI

1. Modul de organizare necorespunzator de catre lucratorul TERIS


CONSTANTIN a locului de munca prin desfasurarea furtunelor de alimentare
ale aparatului de taiere pe partea stanga a corpului aproape de materialele taiate
si intoarcerea acestuia pe partea unde erau furtunele desfasurate producand
impiedicarea acestuia in furtunele aparatului de taiere ,fiind incalcate
prevederile art.22 din Legea nr.319/2006 care prevede' Fiecare lucrator trebuie
sa isi desfasoare activitatea,in conformitate cu pregatirea si instruirea sa,precum
si cu instructiunile primite din partea angajatorului,astfel incat sa nu expuna la
pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala… propria persoana,… in
timpul procesului de munca,"

l ALTE CAUZE CARE AU CONCURAT LA PRODUCEREA


ACCIDENTULUI
1. Aglomerarea spatiului unde se execuita operatiunea de taiere cu
materiale feroase rezultate din taierea trolebuzelor si necreerea spatiilor de
acces si evacuare de la punctul de lucru. se vedea anexa nr.8

m. ALTE CONSTATARI FACUTE CU OCAZIA CERCETARII


ACCIDENTULUI

1.Cu privire la cercetarea accidentului


a) Evenimentul produs in data de 11-09-2009,si a carei victima a fost
TERIS CONSTANTIN a fost comunicat Inspectoratului Teritorial de Munca
Brasov, cercetarea evenimentului s-a efectuat in perioada 11-09-2009 - 17-
09-2009, fiind finalizata prin intocmirea dosarului de cercetare a
evenimentului.
b) Victima TERIS CONSTANTIN are contract individual de munca pe
perioada nedeterminata,a se vedea anexa nr. fiind angajat ca lucrator sudor-
sarjor incepand cu data de 26-08-2005,a se vedea anexa nr.11 are
adeverinta de legator de sarcina valabila pt.anul 2009 anexa nr.13 ,are fisa de
aptitundine pe anul 2009 a se vedea anexa nr.2.purta echipamentul de
protectie si lucru a se vedea anexa nr.3
n.PERSOANE RASPUNZATOARE DE INCALCAREA
REGLEMENTARILOR LEGALE

In temeiul art.42 din Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 se


retin urmatoarele responsabilitati:
1. Sudorul sarjorul TERIS CONSTANTIN pentru cele prevazute la
punctul I. art.22 din Legea 319/2006
o.SANCTIUNI CONTRAVENTIONALE APLICATE

Fata de cele aratate la capitolele anterioare se sanctioneaza cu


"AVERTISMENT" conform art.264 lit.a din Codul Muncii , Legea 53/2003
lucratorul TERIS CONSTANTIN, pentru cele atatate la capitolul 1 punct.2
Legea 319/2006 art.22.

p.PROPUNERI PENTRU CERCETARE PENALA

Nu este cazul.

q. CARACTERUL ACCIDENTULUI

Avand in vedere cele consemnate in prezentul proces verbal de cercetere si


in conformitate cu art.5 lit.g din Legea securitatii si sanatatii in munca
nr.319/2006,si in conformitate cu HG.1425/2006 art.30 lit.f evenimentul
produs in data de 11-09-2009 si a carei victima a fost numitul TERIS
CONSTANT(IHN; nu indeplineste conditiile unui accident de munca
intrucat victima nu a necesitat internarea in spital reluandu-si
activitatea in prima zi lucratoare dupa eveniment.

r. ANGAJATORUL CARE INREGISTREAZA ACCIDENTUL


Conform prevederilor art.32 din Legea securitatii si sanatatii in munca
nr.319/2006 si a celor prevazute in cap q al procesului verbal de cercetare
S.C.REMAT BRASOV S.A.nu va inregistra si raporta accidentul ca fiind de
munca.

s.MASURILE DISPUSE PENTRU PREVENIREA ALTOR


EVENIMENTE SIMILARE SI PERSOANELE RESPONSABILE
PENTRU REALIZAREA ACESTORA

Se stabilesc urmatoarele masuri:


1.Seful formatiei de lucru va asigura verificarea modului de respectare a
fisei postului si instructiunile propii aferente meseriei pentru toti lucratorii
din formatie.
Termen de realizare: permanent
Raspunde : BAZGA VIOREL
2.Prezentarea evenimentului la toate formatiile de lucru pentru a
preintimpina alte evenimente;
Termen: inst.periodic luna 0ctombrie.2009
Raspunde: TOADER ALEXANDRU

t.TERMENUL DE RAPORTARE LA I.T.M.BRASOV PRIVIND


REALIZAREA MASURILOR PREVAZUTE LA CAPITOLUL s.

Cu privire la modul de realizare a masurilor dispuse S.C.REMAT


BRASOV S.A. va informa in scris,la I.T.M.BRASOV dupa perioade de 15
zile de la avizarea dosarului.

u.NUMARUL DE EXEMPLARE IN CARE S-A INCHEIAT


PROCESUL-VERBAL DE CERCETARE SI REPARTIZAREA
ACESTORA

- Prezentul proces verbal de cercetare a fost incheiat in 3


exemplare,repartizate astfel:
- 1 ex.la I.T.M.BRASOV
- 1 ex.la CASA JUDETEANA DE PENSII BRASOV
- 1 ex.la S.C.REMAT BRASOV S.A.

v.NUMELE SI SEMNATURA PERSOANELOR CARE AU


EFECTUAT CERCETAREA
Comisia:
* NEDELCU CORNEL - presedinte ……………
* MORANDAU CONSTANTIN - membru ………………
* TOADER ALEXANDRU - secretar ………………

w.VIZAT DIRECTOR GENERAL S.C.REMAT BRASOV S.A.

Ing.DUMITRU GHEORGHE
PROCES VERBAL DE CERCETARE
a. DATA INCHEIERII PROCESULUI VERBAL

Procesul verbal de cercetare s-a incheiat astazi 05.03.2012 la Sediul


Societatii Comerciale REMAT S.A. BRASOV, Str. Timisul Sec Nr.1.

b. NUMELE PERSOANEI SI IN CE CALITATE EFECTUIAZA


CERCETAREA A EVENIMENTULUI

La cercetarea evenimentului au participat conform deciziei nr.20/28-


02-2012,emisa de conducerea S.C.REMAT BRASOV S.A. in conformitate
cu Legea 319/2006,respectiv art.121,alin.(1) si (2) din Hotararea Guvernului
nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006,am efectuat
cercetarea accidentului produs in data de 28-02-2012 si a carei victima a
fost numita MOCANU EUGENIA lucrator al S.C. REMAT BRASOV S.A.
* CIUGUREANU ADRIAN - COSMIN - presedinte - Sef serv.prev.si prot.
* SZILAGYI MARIUS – IONUT - membru - Agent comercial
* TOADER ALEXANDRU - secretat - Lucrator desemnat

c. PERIOADA DE TIMP SI LOCUL IN CARE S-A EFECTUAT


CERCETAREA EVENIMENTULUI

Cercetarea evenimentului s-a efectuat in perioada 28-02-2012 -05-03-


2012 la:
- Sediu secundar;
- Punct de colectare situat in Mun. BRASOV, strada Soarelui f.n.
apartinand S.C.REMAT BRASOV S.A. Str.Timisul Sec Nr.1 .
- Sediu S.C.REMAT BRASOV S.A. Str.Timisul Sec Nr.1
- Spitalul Judetean de Urgenta Brasov

d. OBIECTUL CERCETARII
Obiectul cercetarii il constituie accidentul produs in data de 28-02-2012 ora
09,10 minute si a carei victima a fost numita MOCANU EUGENIA, lucrator
al S.C.REMAT BRASOV S.A.
Cercetarea accidentului a avut drept scop stabilirea imprejurarilor si a
cauzelor care au condus la producerea accidentului,a reglementarilor legale
incalcate,a raspunderilor si masurilor ce se impun a fi luate pentru
prevenirea producerii altor cazuri similare si respectiv,pentru delimitarea
caracterului accidentului.

e. DATA SI ORA PRODUCERII EVENIMENTULUI

Evenimentul s-a produs in data de 28-02-2012/ ,in ziua de marti / in jurul


orei 09,10 min., in primul interval orar de la inceperea schimbului de lucru .

f. LOCUL PRODUCERII EVENIMENTULUI

Evenimentul a avut loc la Punctul de colectare situat in Mun. BRASOV,


strada Soarelui f.n. apartinand S.C.REMAT BRASOV S.A. Str.Timisul Sec
Nr.1 .
g.DATE DE INDENTIFICARE Ale ANGAJATORULUI LA CARE S-
A PRODUS EVENIMENTUL,NUMELE REPREZENTANTULUI SAU
LEGAL
- denumirea angajatorului:………… S.C.REMAT BRASOV S.A.
- adresa sediului angajatorului:……..Brasov Str.Timisul Sec nr.1
- cod unic:…………………………. RO1088125.
- localizarea geografica:…………… Triaj
- localitatea:……………………….. BRASOV,Str.Timisul Sec Nr.1
- tel./fax:………………………….. 0268316752-0268330808
- cod postal:………………………. 500163
- reprezentata de:…………………. Dumitru Gheorghe – director general
- tip angajator:……………………. Unitate principala,
- forma juridica:………………….. Societate pe actiuni,
- forma de propietate:……………. Cap.soc.integ.priv.romanesc;
- denumirea angajatorului tutelar:… -
- CNP/CUI angajator tutelar:…….. -
- judetul angajatorului tutelar:…… -
- activitatea economica principala:.. cod CAEN 37-371-3710 (38-383-3832)
Rec.des.si rest.met.rec./D-1/;certificat
de inregistrare si certificat constatator
- nr.angajati:. 215 lucratori ;
- activ.econ.in care a fost implicat : colectare materiale rec.de la populatie
accidentatul:……………………… ;
- alte activitati ale angajatorului:….. conform certificat constatator
- dimensiunea inteprinderii:………. 215 lucratori;
- organizarea activitatii de preventie: Serviciu intern prevenire si protectie ;
decizie nr. 142633/01/07/11,
certif.atestat 0119273 /2011 si
prim ajutor – personal atestat
si de protectie:…………………..
- autorizare de functionare:……… Aut.de funct. nr.1955 bu/11-03-2002
cf.anexa la CUI
h.DATE DE IDENTIFICARE A ACCIDENTATULUI
- numele si prenumele:………….. MOCANU EUGENIA;
- cod numeric personal:………… 2570319080053;
- varsta:………………………… 55 ani (nascut 19-03-1957) ;
- domiciliul:……………………. Loc.Gagesti Jud.Vaslui
- locul de munca unde era incadrat: S.C.REMAT BRASOV S.A.;
accidentatul:…………………… Str.Timisul Sec Nr.1
- carnet de munca:………………. -
- carnet de asigurari:……………. -
- statutul profesional:……………. lucrator in regim de lucru perm.
cu prog.de luc.cpl.;
- starea civila:…………………… casatorita
- persoane in intretinere:copii alte pers. -
- cetatenia:………………………….. romana,
- sex:……………………………….. femenin;
- profesia de baza:…………………. gestionar;
- ocupatia pentru care a fost angajat gestionar cod.COR;932004,
- nr.schimburi lucrate …………….. unu,
- nr.total ore de lucru:…………….. 8 ore,
- nr.zile luc.pe sapt.la angajator:….. 5,
- ocupatia in mom.prod.evenimentului gestionar,cod COR:432101,
- vechimea in munca:………………. -
- vechimea in ocupatie:…………….. 23 ani si 7 luni 19-06-1987;
- vechimea la locul de munca:……… 23 ani si 7 luni 19-06-1987;
- data efectuarii ultimului instructaj;… 09-01-2012;
- autorizarea meseriei:………………. -

i. DESCRIEREA DETALIATA A LOCULUI,ECHIPAMENTULUI DE


MUNCA,IMPREJURARILOR SI MODULUI IN CARE S-A PRODUS
EVENIMENTUL
In baza documentelor scrise administrate la dosarul de cercetare a
evenimentului intocmit de comisia de cercetare constituita la nivelul
societatii in baza deciziei nr.20/28-02-2012,pe baza declaratiilor si a
verificarii altor documente anexate la dosar s-au constatat urmatoarele:
-in urma analizei la fata locului, evenimentul s-a produs in urmatoarele
imprejurari:
a) Descrierea detailata a locului unde s-a produs accidentul.
Accidentul s-a produs la Punctul de colectare situat in Municipiul
Brasov strada Soarelui f.n. a carei victima a fost gestionara Punctului de
colectare. La punctul de colectare situat in Municipiul Brasov strada
Soarelui f.n. se afla instalata o baraca metalica cu birou pentru
gestionar,incapere primire materiale reciclabile de la populatie.
b) Descrierea detailata a echipamentelor de munca.
La punctul de colectare situat in Municipiul Brasov strada Soarelui
f.n. se afla instalata o baraca metalica cu birou pentru gestionar,incapere
primire materiale reciclabile de la populatie,cantar semiautomat de 200 kg
si poarta de acces pentru autovehicole transport marfa.
c) Descrierea detaliata a imprejurarilor in care s-a produs accidentul.
In data de 28-02-2012 in jurul orei 07,30 gestionara s-a prezentat la
Punctul de colectare pentru a colecta de la populatie materiale reciclabile.
In intervalul de timp 7,30-9,00 s-a primit de la patru persoane materiale
reciclabile.
La punctul de colectare nu este un flux continiu de primire materiale reciclabile
de la populatie fapt pentru care agresorul a patruns in Punctul de colectare dupa
ce a studiat intervalele de timp in care nu sunt persoane in jurul Punctului de
colectare care l-ar putea surprinde la fata locului.
Agresorul a patruns in incinta Punctului de colectare in jurul orei 9,10 h
purtand cagula pe fata si sub amenitarea unui cutit a atacat gestionara in
biroul acesteia.
Incercand sa opuna rezistenta victima a fost lovita cu cutitul in mana
stanga si intepata de trei ori in abdomen.
Prabusindu-se pe podea victima a fost deposedata de cheia de la casa de
bani si agresorul a sustras banii existenti in casa de bani iar prin fuga de la
fata locului a pierdut o suma de bani pe podea disparand de la locul faptei.
Victima a reusit sa anunte la 112 si seful erarhic superior atacul
asupra sa.
A fost transportata cu salvarea la Spitalul Judetea Brasov pentru
internare.
Victima purta echipamentul de protectie si lucru din dotare,era in
perfecta stare ,avea instructajul de protectie efectuat.

d) Descrierea detailata a modului in care s-a produs accidentul


La Punctul de colectare situat in strada Soarelui f.n. nu este un flux
continiu de primire de la populatie de materiale reciclabile.Orice persoana poate
patrunde in incinta Punctului de colectare sub pretextul de a cere informatii sau
sa predea materiale reciclabile.Agresorul a patruns nestingerit in incinta
Punctului de colectare in intervalul de timp in care in zona nu era nimeni care l-
ar putea surprinde.
Agresorul a patruns in incinta Punctului de colectare in jurul orei 9,10 h
purtand cagula pe fata si sub amenitarea unui cutit a atacat gestionara in
biroul acesteia.
Incercand sa opuna rezistenta victima a fost lovita cu cutitul in mana
stanga si intepata de trei ori in abdomen.
Prabusindu-se pe podea victima a fost deposedata de cheia de la casa de
bani si agresorul a sustras banii existenti in casa de bani iar prin fuga de la
fata locului a pierdut o suma de bani pe podeaua biroului disparand de la
locul faptei.
Victima a reusit sa anunte la 112 si seful erarhic superior atacul
asupra sa.
A fost transportata cu salvarea la Spitalul Judetea Brasov pentru
internare.

j.URMARILE EVENIMENTULUI

In conformitate cu biletul de internare din / 28-02-2012, victima


MOCANU EUGENIA a suferit :"Plagi injunghiate torace bilateral penetrata
baza semitorace dreapta in ficat si in gastrocolon fiind penetratazonele
mediolobara
stanga in plamanul stang prin agresiune”.
Se afla internata din data de 28.02.2012 in sectia Chirurgie II
k. CAUZA PRODUCERII EVENIMENTULUI
Patrunderea in Punctul de colectare a unei persoane necunoscute cu cagula
pe fata,agresarea lucratorului MOCANU EUGENIA sub amenitarea cutitului
pentru sustragerea banilor aflati in gestiune,lupta inegala intre gestionara si
agresorul BUCUR COSTIN IOAN ca urmare a patrunderii acestuia in incinta
Punctului de colectare.
l ALTE CAUZE CARE AU CONCURAT LA PRODUCEREA
EVENIMENTULUI
1. Punctul de lucru pentru colectarea de la populatie situat in strada Soarelui
f.n.are un regim le lucru astfel incat orice persoana poate patrunde in incinta
pentru informatii sau predari de materiale reciclabile.La intrarea in Punctul
de lucru gestionara ii intampina pe vizitatori pentru a receptiona marfa adusa
sau a le oferii informatii.
2. Lipsa de trecatori in zona Punctului de colectare in timpul atacului
pentru a interveni.

m. ALTE CONSTATARI FACUTE CU OCAZIA CERCETARII


EVENIMENTULUI

1.Cu privire la cercetarea evenimentului

a) Evenimentul produs in data de 28-02-2012,si a carei victima a fost


MOCANU EUGENIA a fost comunicat Inspectoratului Teritorial de Munca
Brasov, cercetarea evenimentului s-a efectuat in perioada 18-02-2012 - 05-
003-2012, fiind finalizata prin intocmirea dosarului de cercetare a
evenimentului.
b) Victima MOCANU EUGENIA are contract individual de munca pe
perioada nedeterminata,a se vedea anexa nr.10. fiind angajat ca lucrator
gestionar incepand cu data de 19-06-1987,are fisa de aptitundine pe anul
2011 a se vedea anexa nr.20 .purta echipamentul de protectie si lucru din
dotare a se vedea anexa nr.18
n.PERSOANE RASPUNZATOARE DE INCALCAREA
REGLEMENTARILOR LEGALE

1. Gestionara Punctului de lucru MOCANU EUGENIA nu se face


vinovata pentru incarcarea reglementarilor legale intrucat evenimentului s-a
datorat unui act de talharie infaptuit de o persoana necunoscuta.

o.SANCTIUNI CONTRAVENTIONALE APLICATE

Fata de cele aratate la capitolele anterioare nu se propune sanctionarea


gestionarei Punctului de colectare intrucat aceasta nu a incalcat atributiunile
de serviciu.
p.PROPUNERI PENTRU CERCETARE PENALA

Cazul a fost preluat de catre “Politie si Parchetul de pe langa Judecatoria


Brasov « fiind in faza de cercetare cu persoana arestata.

q. CARACTERUL ACCIDENTULUI

Avand in vedere cele consemnate in prezentul proces verbal de cercetere si


in conformitate cu art.5 lit.g din Legea securitatii si sanatatii in munca
nr.319/2006,si in conformitate cu HG.1425/2006 art.30 lit.f evenimentul
produs in data de 28-02-2012 si a carei victima a fost numita MOCANU
EUGENIA; indeplineste conditiile unui accident de munca intrucat
victima era in timpul programului si agresiunea suferita a necesitat
internarea in spital pentru un termen mai mare de trei zile.

r. ANGAJATORUL CARE INREGISTREAZA ACCIDENTUL DE


MUNCA

Conform prevederilor art.32 din Legea securitatii si sanatatii in munca


nr.319/2006 si a celor prevazute in cap. q al procesului verbal de cercetare
S.C.REMAT BRASOV S.A. va inregistra si raporta accidentul ca fiind de
munca.

s.MASURILE DISPUSE PENTRU PREVENIREA ALTOR


EVENIMENTE SIMILARE SI PERSOANELE RESPONSABILE
PENTRU REALIZAREA ACESTORA

Se stabilesc urmatoarele masuri:


1.Seful Serv intern de prevenire si protectie va reface fisa de indentificare
factorilor de risc de accidentare si inbolnavire profesionala pentru
functia de gestionar,deasemeni v-a reface Planul de prevenire si
protectie.
Termen de realizare: 20.03.2012
Raspunde : CIUGUREANU ADRIAN
2.Prezentarea evenimentului la toate formatiile de lucru pentru a
preintimpina alte evenimente;
Termen: 20.03.2012
Raspunde: TOADER ALEXANDRU
t.TERMENUL DE a`RAPORTARE LA I.T.M.BRASOV PRIVIND
REALIZAREA MASURILOR PREVAZUTE LA LITERA s.

Cu privire la modul de realizare a masurilor dispuse S.C.REMAT


BRASOV S.A. va informa in scris,la I.T.M.BRASOV pana in data de
22.03.2012.
u.NUMARUL DE EXEMPLARE IN CARE S-A INCHEIAT
PROCESUL-VERBAL DE CERCETARE SI REPARTIZAREA
ACESTORA

- Prezentul proces verbal de cercetare a fost incheiat in 4


exemplare,repartizate astfel:
- 1 ex.la I.T.M.BRASOV
- 1 ex.la CASA JUDETEANA DE PENSII BRASOV
- 1 ex.la S.C.REMAT BRASOV S.A.
- 1 ex.victimei MOCANU EUGENIA
v.NUMELE SI SEMNATURA PERSOANELOR CARE AU
EFECTUAT CERCETAREA

Comisia:
* CIUGUREANU ADRIAN - COSMIN - presedinte ……………
* SZILAGYI MARIUS – IONUT - membru ………………
* TOADER ALEXANDRU - secretar ………………

w.AVIZUL INSPECTORULUI – SEF ADJUNCT SECURITATE SI


SANATATE IN MUNCA

x.VIZA INSPECTORULUI - SEF

VIZAT DIRECTOR GENERAL S.C.REMAT BRASOV S.A.

Ing.DUMITRU GHEORGHE