Sunteți pe pagina 1din 12

Codul proiectului: POCU/20/4/2/103450

Titlul proiectului: „Schimba-ţi viitorul! Dezvoltarea sociala şi economica a


persoanelor defavorizate din zona de nord a Municipiului Câmpulung”

PLAN DE AFACERE

Autor Plan de AFACERE: SCĂRLĂTESCU MARIANA LILIANA


CNP Autor :2670826030104
Judet domiciliu Autor : Argeș
Localitate domiciliu Autor : Câmpulung Muscel
Titlu Plan de AFACERE: MAMI GINA
Localizare de implementare Plan de AFACERE:Câmpulung Muscel
Obiect de activitate Cod CAEN Principal de activitate: 103
1. REZUMATUL PLANULUI DE AFACERI (maxim 1 pagină)
Această secțiune trebuie să cuprindă:
-descrierea succintă a ideii de afaceri;
- obiective generale și specifice ale afacerii;
- planificare activitati; rezultate scontate;
- indicatori; descrierea produsului/serviciului și a modului de diferențiere în piața (prezentarea
succintă a avantajelor competitive);
- segmentul de piață vizat; echipa de management / profilul întreprinzătorului;
-sinteza previziunilor financiare. Notă: este ultima secțiune care se completează

Firma va avea ca domeniu principal de activitate prelucrarea și conservarea fructelor și


legumelor uscate din zona Câmpulung întrucât cererea de fructe și legume uscate a crescut
foarte mult în ultimii ani în România.
Ideea afacerii mi-a fost generată deoarece se manifestă pe piață un tot mai mare interes
pentru sănătatea alimentației ,în acest context găsindu-se și consumul de alimente cât mai
natural,cultivate fără îngrășăminte chimice.
Propun această afacere pentru că familia mea are un teren în localitatea Boteni pe care ne-
am dorii să îl valorificăm cât mai bine prin prelucrarea,conservarea și uscarea legumelor și
fructelor. Ideea vine din dorința de a crea ceva, de a face ceva nou, care pe lângă faptul că ar
putea genera profit ar mai împlini și o satisfacție sufletească.
Sediul firmei va fi în Câmpulung și punctul de lucru va funcționa într-un spațiu unde a
funcționat mai mult de 20 de ani o fabrică de uscat fructe precum prunele,merele, perele și
alte fructe ce cresc în zona deluroasă și unde poate fi desfășurată cu succes activitatea firmei.
Segmentul de piață vizat este format din familii ce își doresc un stil de viață sănătos
,dar nu dispun de resursele necesare sau nu au experiență în uscarea și conservarea fructelor
naturale, BIO, de calitate,tradiționale fabricate după vechile rețete ale MAMEI GINA,mama
mea ,mai ales familiilor tinere ce locuiesc în orașele mari și au un ritm de viață alert și a căror
viață profesioanală le consumă cel mai mult din zi.Sunt cei care își doresc o cămară plină de
bunătăți sănătoase legume,fructe confiate,uscate,dulcețuri, sucuri ,siropuri.
Estimăm o rată a profitului de 10-12 % raportată la costuri încă din primul an .
2. PREZENTAREA IDEII DE AFACERI (maxim 1pagină)
Această secțiune trebuie să cuprindă:
 tipul de afacere vizat: profil, domeniu, poziționare, Iocație, resurse, oportunități ș.a.;
 statutul profesional al viitorului întreprinzător;
 gama de produse și/sau servicii care vor fi oferite
 motivațiile esențiale ale inițierii afacerii: independență, profituri rapide, notorietate ,
cunoștințe în domeniu, experiență și înclinații pentru profilul ales s.a.

Conservele de legume vor fi pregătite tradițional fără conservanți artificiali ,produse ce se găsesc
totuși destul de rar pe piața internă.Deja piața de produse BIO a crescut în România destul de
mult,dovadă stând standurile de produse existente în aproape toate magazinele de tip supermarket-
raion naturist ,de profil cunsocute.
Materia primă,fructele și legumele,vor fi achiziționate de la producătorii din zona Boteni.
În zonă există deja o tradiție a uscării prunelor ,poamelor, a legumelor și chiar a producerii de
sucuri naturale.Legat de acest trebuie menționat faptul că cele mai multe cunoștințe în acest domeniu
le-am preluat de la mama mea ,Mama Gina,ce a are o experiență îndelungată în acest domeniu.
La Boteni suntem înconjurați de vii și de livezi, de plantații cu pomi fructiferi, așa că am decis să înființăm
o afacere cu fructe și legume uscate, având multe facilități și materia primă la îndemână.
Am inițiat acest proiect de afaceri cu gândul de a duce mai departe tradiția uscării prunelor
(poamelor),a legumelor ,a sucurilor, a tot ce înseamnă prelucrare a fructelor din localitatea
Boteni,Argeș renumită și pentru țuica de Muscel –Argeș, a muscelenilor noștri dragi, dar mai ales pentru
producția BIO.

3. MODELUL DE AFACERI (maxim 2 pagini)


Această secțiune trebuie să cuprindă:
 modul în care se va derula afacerea și impactul estimat asupra consumatorilor/utilizatorilor;
 poziționarea favorabilă într-un segment/nișă de piata (descrierea nevoii pentru
produsul/serviciul oferit in cadrul segmentului/nisei de piață), analiza SWOT a afacerii;
 marjele de profit estimate;
 experienta și capabilitățile echipei manageriale;
 rezultatele scontate în urma implementării planului de afaceri

Având la bază procedee traditionale de procesare a fructelor și legumelor impactul estimat asupra
consumatorilor ce vor degusta produsele noastre va fi unul foarte important.Gustul potențat și aroma
specifică vor fi foarte apreciate de viitorii noștri clienți.

Analiza SWOT
Puncte forte Puncte slabe
Produse realizate doar din materii prime Anumite produse nu pot fi realizate pe tot
naturale timpul anului
Proces de fabricație traditional(nu prin fum) Lipsa unor stocuri materie primă suficiente

Oportunități Amenințări
Colaborări cu diverse supermaketuri din zonă Costuri de achiziție a materiei prime ridicate
Nevoi ale consumatorilor nesatisfăcute suficient Vremea neprielnică
Dăunători
Colaborări cu alte ferme unde există excedent de materie primă pentru a prelua în activitatea atunci
când sunt perioade în care avem deficit propriu.
Încheierea unui parteneriat cu o firmă de protecție a plantelor pentru a prevenii atacul dăunătorilor.

4. PRODUSELE ȘI/SAU SERVICIILE OFERITE (maxim 3 pagini)


Această secțiune trebuie să cuprindă:
 prezentarea naturii și destinației lor
 descrierea proceselor de fabricație implicate
 evidențierea caracteristicilor definitorii ale produselor și serviciilor (cost, calitate,
performanțe etc.)
 indicarea licențelor și patentelor folosite
 caracterizarea stadiului dezvoltării tehnice a produsului/serviciului oferit
 indicarea fazei ciclului de viață în care se află produsele și serviciile
 relevarea produselor/sericiilor competitive și a punctelor forte și slabe ale acestora
 evidențierea necesității schimbărilor tehnologice, ținând cont de ceea ce fac concurenții și
de tendințele tehnice pe plan european/internațional în respectivul domeniu

Tehnica de uscare a fructelor sau legumelor se practică din cele mai vechi timpuri, asigurând
păstrarea nealterată a acestora pentru perioade mari de timp și mai ales pe durata anotimpului
rece.
Deshidratarea presupune uscarea fructelor sau a legumelor, procedeu ce poate fi realizat cu
ajutorul căldurii naturale a soarelui sau cu ajutorul unor tuneluri de aer cald. Cu alte cuvinte,
fructele și legumele sunt uscate, iar apa care se regăsea în interiorul lor la momentul inițial
este evaporată. În urma acestui procedeu este păstrată doar pulpa fructului sau a legumei
respective, în timp ce substanțele nutritive din interior rămân într-o stare concentrată. Prin
urmare, consumul fructelor și al legumelor uscate / deshidratate reprezintă un aport esențial
de energie și fibre și ar trebui consumate cu moderație în perioadele de timp în care ele nu se
găsesc în stare proaspătă.
Materia primă (fructele și legumele proaspete) provin dintr-o mică livadă de pomi și arbuști
fructiferi pe care eu,beneficiarul investiției o dețin deja. Având în vedere că producția proprie
nu îmi va fi suficientă tot timpul anului , am luat în calcul, încă de la începutul dezvoltării
proiectului, aprovizionarea cu fructe proaspete de pe plan local, de la ceilalți proprietari de
livezi.
Vom produce următoarele produse:
-fructe și legume uscate (produse principale)
-alte produse
secundare(dulceața,gemuri,marmeladă,șerbeturi,peltea,siropuri,sucuri,compoturi)
5. NECESARUL DE RESURSE (maxim 2 pagini)
Această secțiune trebuie să cuprindă resursele pe care întreprinzătorul le va utiliza pentru
implementarea ideii de afaceri, structurate în următoarele categorii:
 umane;
 informaționale (cunoștinte și abilități necesare)
 tehnico-materiale;
 financiare;
 de timp.

În primul an de funcționare firma va avea un singur angajat,administratorul unic,Scărlătescu


Mariana Liliana.
În ceea ce privește resursele materiale finanțarea nerambursabilă poate fi utilizată pentru achiziția
echipamentelor tehnologice necesare în cadrul procesului de uscare / deshidratare a fructelor și
legumelor.
Cea mai mare parte a bugetului trebuie să fie consumată pentru achiziționarea de echipamente și
utilaje tehnologice, iar dintr-o fabrică pentru deshidratarea / uscarea fructelor și legumelor nu trebuie să
lipsească următoarele:
-hală (uscătorie) pe care o construim pe un teren închiriat
-uscător de fructe sau legume
-curățător de fructe sau legume
-feliator de fructe sau legume
-ladă frigorifică mare
-echipament de securitate video
-cântare( unul –cantitate mare și unul mic-cantități mari).

O fabrică de uscat fructe și legume nu va putea comercializa produsele obținute fără a obține
autorizațiile de funcționare. Ele nu sunt necesare în etapa de pregătire a documentației, dar va trebui să
le obținem după realizarea investiției, dar înainte de a începe efectiv comercializarea.

6. ECHIPA ADMINISTRATIVĂ ȘI MANAGEMENTUL AFACERII (maxim 2 pagini)


Această secțiune trebuie să cuprindă:
 prezentarea organigramei, cu punctarea principalelor caracteristici
 prezentarea echipei de management, cu reliefarea abilităților care pot să contribuie la
dezvoltarea organizației
 descrierea concepției manageriale și a practicilor utilizate, identificarea riscurilor potentiale si
a masurilor ce vor fi aplicate pentru diminuarea efectelor negative ce pot influenta
inplementarea planului
 indicarea modalităților de motivare a salariaților
 structura proprietății firmei și reglementarea sa juridică
 serviciile externalizate (de contabilitate, juridice, resurse umane, consultanță, training etc.)

Inițiatoarea planului de afaceri ,doamna Scărlătescu Mariana Liliana ,are o experiență bogată în acest
domeniu pentru că a domiciliat în zonă din copilărie.Va derula toate activitățile necesare bunei
desfășurării a activității generale a firmei, iar în momentele critice va fi susținută de membrii familiei.
Firma va fi înființată ca o societate cu răspundere limitată.
Va apela la serviciile de contabilitate ale domnului expert contabil TUDORAN DECEBAL.
7. PROGRAMAREA ACTIVITĂȚILOR OPERAȚIONALE (maxim 3 pagini)
Această secțiune trebuie să cuprindă:
 planificare activitati
 detaliere activitati si resurse alocate activitatilor definite
 descriere obiective in corelare cu activitatile planificate si evidentiere rezultate

În primele luni se va amenaja spațiul de producție,se vor achiziționa principalele echipamente , iar
ulterior aproximativ în luna a 3 a va fi inițiată activitatea propriu-zisă de producție.
În cadrul fiecărei activități principale se pot detalia și activități secundare precum în exemplul
următor:
-procesul de uscare durează aproximativ o oră fiind precedat de procesul de curățire al fructelor și
legumelor ,iar ulterior se vor depozita în vederea comercializării.

8. PLANUL DE MARKETING (maxim 3 pagini)


Această etapă trebuie să cuprindă:
 segmentul de piață țintit
 concurenții firmei
 strategia de marketing
 situația estimată a vânzărilor
 politica de prețuri
 politica de distribuție
 condițiile de vânzare ale produselor/serviciilor, în special de plată ale acestora
 programul de reclamă și promovare a produselor/serviciilor
 alte elemente comerciale considerate esențiale în cazul fiecărei situații; de exemplu, indicele
de sezonalitate, reglementări comerciale speciale, programe guvemamentale de asistență la
export, noi tendințe de marketing pe alte piețe etc.

Clienții vor fi formați din persoane care doresc să consume produse sănătoase, cu un grad minim de
procesare industrială, ceea ce asigură păstrarea vitaminelor și a celorlalte substanțe nutritive într-o
manieră nealterată, mai ales persoanele fizice interesate de produse tradiționale .
Vom realiza un site de prezentare și o campanie de promovare online a produselor. Ne vom face
cunoscuți și prin intermediul expoziţiilor agricole, al târgurilor de profil, participând la proiectele de
promovare a produselor autohtone ,românești.

POZIȚIA PE PlAȚĂ A FIRMEI

Potentiali FURNIZORI:(maxim 1 pagină)


Vă rugăm să detaliați structura principalilor furnizori de Ia care veți achiziționa resurse
materiale/servicii necesare.

TIP FURNIZOR % DIN TOTAL CE FURNIZEAZĂ CONDIȚII DE


PLATĂ
Producători locali 100% Fructe și legume proaspte Numerar
CLIENȚI: (maxim 1 pagină)
Vă rugăm să detaliați structura principalilor clienților

PRODUSE/SERVICII
TIP CLIENT % VÂNZĂRI CONDIȚII DE PLATĂ
VÂNDUTE
Persoane fizice 50% Fructe și legume uscate
Persoane juridice 50% Dulcețuri,siropuri,gemuri

CONCURENȚA: (maxim 3 pagini)

a) Câte firme oferă produse/servicii identice sau similare pe segmentul Dvs. de piață? Enumerați
principalele firme concurente, interne sau externe - dacă este cazul.

Principalul brand concurent este producătorul S.C. MGM SRL din Topoloveni și
PRODFRUCTA(sucuri) din Câmpulung.

b) Prin ce vă deosebiți de concurență? Enumerați punctele forte și punctele slabe ale propriei afaceri,
comparative cu ale concurenței.

Prin calitate superior,onorarea rapidă a contractelor.

c) Ce ar trebui să faceți pentru a vă îmbunătăți poziția pe piață?

Ar trebui să creștem calitatea produselor de la an la an prin extinderea activității.

d) Cum se compară prețurile Dvs. față de cele ale concurenței?

Sunt comparabile ,dar condițiile de livrare și ambalare vor fi mai bune.

e) Care este piața țintă? Cât de mare estimați că este această piață?

Piața țintă o reprezintă consumatorii din țară ce au descoperit deja beneficiile consumului
produselor tradiționale BIO și cei care nu au descorit-o încă.
9. PLANUL FINANCIAR
Această secțiune trebuie să cuprindă:
 Proiectie financiara - Bugetul detaliat pe categorii de cheltuieli pentru implementarea
planului de afaceri
 Proiectie financiara - Cash-Flow-ului (fluxurilor de numerar) pentru următoarea perioadă
(cel puțin 12 luni)

Justificarea bugetului. (maxim 1,5 pagini) Detaliați modul de calcul al tuturor elementelor de cost
din planificarea bugetară și demonstrați estimarea justă a acestora, luând în calcul prețurile
practicate în piață. Veți prezenta o justificare a modului de formare a prețurilor care se regăsesc în
bugetul detaliat al proiectului propus de dumneavoastră. În acest sens, veți demonstra că, pentru
fundamentarea sumelor ce intră în diferitele linii bugetare, ați utilizat costuri unitare estimate în
limita celor practicate pe piață.

 Oferte/sondaje pentru justificarea costurilor investiționale, de utilaje, echipamente, etc.


 Oferte de preț/sondaje pentru materiile prime, materiale utilizate în procesele tehnologice
, consumabile, servicii achizitionate, etc.

Veniturile pe care o astfel de afacere le poate genera sunt legate de vânzarea fructelor și legumelor
uscate (deshidratate). Având în vedere faptul că oamenii preferă fructele proaspete atunci când acestea
sunt disponibile, deshidratarea fructelor și legumelor se va realiza cu scopul de a vinde aceste produse
în perioada iernii în mod special,dar restul anului.

În același timp, cea mai importantă cheltuială pe care societatea o va suporta va fi legată de
aprovizionarea cu materii prime (fructe proaspete) în perioada în care acestea vor fi disponibile, imediat
după recoltare, asigurându-se, pe de altă parte, și un preț de achiziție minim.

Costurile anuale ale societății legate de procesul de deshidratare (uscare) a fructelor și legumelor sunt
generate de:

Taxele de înființare =1190 lei


Costurile de achiziție ale cuptorului =59500 lei
Achiziții de materii prime (fructe și legume)=5508lei
Salariile și contribuțiile sociale ( un singur angajat ce va fi plătit cu salariul minim brut pe economie)=
24 000 lei;
Consumul de energie electrică și lemn pentru operarea utilajelor achiziționate=9.520 lei
Servicii de închiriere = 6.188lei
Servicii de contabilitate și alte servicii specializate =2.856 lei (contabilitate și alte servicii )

Am ales ca productivitatea utilajului ce urmează a fi achiziționat să fie la un nivel mediu și alegând un


echipamente semi-automate, investiția a putut fi limitată la 25.000 de euro, pentru a avea posibilitatea
de a include în categoria cheltuielilor eligibile și a unor costuri precum salariile, contribuțiile sociale,
utilitățile sau chiria spațiului pentru un an de zile.

Uscător- Cameră deshidratat-uscat: legume, fructe, plante, în regim economic – 100 kg/sarja
Din studiile de fezabilitate rezulta ca, metoda de conservare a legumelor si fructelor prin
deshidratare-uscare se realizeaza cu o crestere de peste 90% a Valorii Adaugate si cu un profit de
peste 40%.

Pentru a putea realiza 3 sarje pe zi (300 kg produs in stare naturala), in loc de 2 sarje (200 kg produs in
stare naturala), recomandam ca uscatorul sa fie dotat cu doua randuri de navete astfel incat, atunci
cand un rand de navete (64 buc) se gasesc in uscator la uscare, pentru evitarea timpilor morti, un alt
rand (64 navete) trebuie sa fie la incarcare.

In acest fel descarcarea navetelor din uscatorul cu produse uscate se realizeaza concomitent cu
introducerea navetelor multietajate la uscare.

Procedand astfel, pierderea de caldura, prin mentinerea usilor deschise, se reduce la jumatate.
Aceste aspect tehnico-fucționale sunt asigurate de furnizorul de uscător S.C. MIRACO S.R.L.(
http://www.uscatoare.ro/)