Sunteți pe pagina 1din 1

CHESTIONAR PENTRU EVALUAREA CLIMATULUI ORGANIZAŢIONAL

DEPARTAMENT____________________ DATA___________

Răspunde la următoarele întrebări, notând în căsuţe cifrele corespunzătoare situaţiei care vi


se potriveşte:
(1) NICIODATĂ
(2) RAREORI
(3) ADESEA
(4) TOT TIMPUL

a. Cât de des comunică superiorul cu dumneavoastră?


b. Cât de des este disponibil superiorul dumneavoastră pentru a vă oferi sprijin în muncă?
c. Câtă încredere are şeful în dumneavoastră?
d. Cât de des vă implică şeful dumneavoastră în luarea unor decizii care vă afectează?
e. Superiorul dumneavoastră vă anunţă în timp despre schimbările ce intervin la locul de
muncă?
f. Cât de supravegheat sunteţi în muncă?
g. Colaboraţi cu colegii?
h. Când aveţi probleme la locul de muncă vă adresaţi superiorului dumneavoastră?
i. Superiorul dumneavoastră vă delegă sarcini?

S-ar putea să vă placă și