Sunteți pe pagina 1din 2

Cazurile și funcțiile sintactice ale substantivului

Cazul nominativ (N)


Întrebări specifice cazului cine? ce? care?

Funcții sintactice posibile subiect, nume predicativ, atribut

  Pentru mai multe detalii, vezi  substantivul la cazul nominativ.

Cazul acuzativ (Ac)


Întrebări ce? pe cine? pe ce? cu cine? cu ce? la cine? la ce? despre cine? despre ce? lângă cine? lângă ce?
specifice de la cine? de la ce? unde? de unde? până unde? când? cum? care? ce fel de?
cazului

Funcții complement direct, complement indirect, complement de agent, atribut substantival prepozițional,
sintactice nume predicativ, complement circumstanțial de loc, complement circumstanțial de timp,
posibile complement circumstanțial de mod, complement circumstanțial de scop

  Pentru mai multe detalii, vezi  substantivul la cazul acuzativ.

Cazul genitiv (G)


Întrebări al cui? a cui? ai cui? ale cui?
specifice
cazului

Funcții atribut substantival genitival, atribut substantival prepozițional, atribut substantival apozițional,
sintactice nume predicativ, complement indirect, complement circumstanțial de timp, complement
posibile circumstanțial de loc, complement circumstanțial de mod, complement circumstanțial de scop

  Pentru mai multe detalii, vezi  substantivul la cazul genitiv.


Cazul dativ (D)
Întrebări cui?
specifice cazului

Funcții atribut substantival prepozițional, atribut apozițional, nume predicativ, complement indirect,
sintactice complement circumstanțial de mod, complement circumstanțial de cauză
posibile

  Pentru mai multe detalii, vezi  substantivul la cazul dativ.

Cazul vocativ (V)


Întrebări specifice cazului –

Funcții sintactice posibile –

  Pentru mai multe detalii, vezi  substantivul la cazul vocativ.