Sunteți pe pagina 1din 4

Arcomiță Denisa-Veronica Marketingul medical

CAPITOLUL II
MARKETINGUL MEDICAL

2.1 Definirea marketingului medical


Marketingul medical este un domeniu multidisciplinar al practicilor de sănătate publică.
Această abordare inovatoare se bazează pe teoriile și principiile tradiționale de marketing și
adaugă strategii bazate pe știință la prevenirea, promovarea și protecția sănătății. Pornind de la
domenii precum marketing, comunicare și promovarea sănătății publice, marketingul sănătății
oferă un cadru de teorii, strategii și tehnici care pot fi utilizate pentru a ghida munca în cercetarea
în domeniul sănătății publice, intervenții și campanii de comunicare.
Marketingul în sănătate implică crearea, comunicarea și furnizarea de informații și intervenții
în materie de sănătate folosind strategii centrate pe client și bazate pe știință pentru a proteja și
promova sănătatea diverselor populații.
2.2 Elementele de bază ale marketingului medical
 practică multidisciplinară care promovează utilizarea cercetării de marketing pentru
educarea, motivarea și informarea publicului asupra mesajelor de sănătate;
 integrarea domeniului tradițional de marketing cu cercetarea, teoria și practica în
domeniul sănătății publice;
 un cadru complex care oferă îndrumări pentru proiectarea intervențiilor de sănătate,
campanii, comunicări și proiecte de cercetare;
 gamă largă de strategii și tehnici care pot fi utilizate pentru a crea sinergie între
 cercetările de sănătate publică, mesajele de comunicare și comportamentele de sănătate.
2.3 Relațiile dintre marketingul medical și marketingul din alte domenii
Marketingul în sănătate nu este un termen menit să excludă alte discipline fundamentale. În
schimb,marketingul medical încorporează teoriile, strategiile și elementele de bază ale altor
discipline în cadrul său, precum și adaugă elemente la alte discipline.
Strategiile și tehnicile merketingului medical se bazează în principiu pe teoriile tradiționale de
marketing. Elementele de bază ale marketingului medical reflectă ani de cercetare bazată pe
dovezi care analizează nevoile, valorile și metodele de schimb pentru diferite piețe.
Marketingul în sănătate este o integrare a multor discipline și funcții pentru a răspunde
nevoilor de sănătate ale populațiilor diverse. Această integrare este motivul pentru care
marketerii se referă la termeni precum „mixul de marketing”.
Marketingul în sănătate este un nou domeniu de practică care este încă perfecționat. Pe
măsură ce Centrul Național pentru Marketing în Sănătate și alți experți din întreaga lume

8
Arcomiță Denisa-Veronica Marketingul medical
continuă să cerceteze și să folosească acest cadru, noi informații, exemple și teorii vor fi
adăugate acestui domeniu în creștere .
2.4 Segmentarea pieței prin prisma marketingului medical
În trecut, „piața“ era un spațiu fizic în care cumpărătorii și vânzătorii se adunau laolaltă
pentru a cumpăra și a vinde bunuri.Economiștii descriu piața ca pe un ansamblu de cumpărători
și vânzători care fac tranzacții cu un anumit produs sau cu o anumită clasă de produse (piața
locuințelor sau piața cerealelor, de exemplu). Economiile moderne abundă în asemenea piețe.
Producătorii se duc pe piețele de resurse (piețe de materii prime, piețe de muncă, piețe
monetare), cumpără resurse și le transformă în produse și servicii,apoi vând produsele finite
intermediarilor,care la rândul lor le vând consumatorilor.
Marketerii însă folosesc adeseori termenul ,,piață’’ pentru a se referi la diverse grupări de
clienți. Din punctul lor de vedere, vânzătorii alcătuiesc sectorul sau ramura de activitate
economică, iar cumpărătorii alcătuiesc piața, deci vor vorbi despre piețe de nevoi (de exemplu:
piața celor care caută o alimentație dietetică), piețe de produse (de exemplu: piața încălțămintei),
piețe demografice (de exemplu: piața tinerilor) și piețe geografice (de exemplu: piața franceză);
sau vor extinde conceptul pentru a acoperi și alte piețe, cum ar fi piața votanților, piața de muncă
și piața donatorilor.
Conceptul de segmentare recunoaşte existenţa unor diferenţe semnificative între clienţii şi
prospecţii din cadrul unei pieţe, arătând că nu orice segment poate constitui ţinta eforturilor de
marketing realizate de o companie. Activitatea de segmentare reprezintă un proces de divizare a
pieţei în grupuri omogene de cumpărători, cu caracteristici similare (denumite segmente de piaţă)
în funcţie de anumite criterii sau variabile de segmentare (geografice, demografice, psihografice
sau comportamentale).
2.4.1. Segmentarea pieței în funcție de sex
Se realizează prin împărțirea populației în femei și bărbați.Se cunoaște faptul că cele două
genuri sunt diferite din mai multe puncte de vedere ,inclusive cel medical . Când spunem că sunt
diferite din punct de vedere medical ne referim la : speranța de viață,starea de sănătate și
mortalitate.
2.4.1.1. Speranța de viață
În România , potrivit unui studiu Eurostat din 2019 , arată că speranța de viață este mai mică
decât media europeană.În timp ce la nivel european speranța de viață este de 64,2 de ani pentru
femei și 63,5 de ani pentru bărbați , în România , media e de 59 de ani pentru femei și 59,8 de
ani pentru bărbați.

9
Arcomiță Denisa-Veronica Marketingul medical
2.4.1.2. Starea de sănătate
În România, 40% din populaţia rezidentă consideră că are o stare de sănătate foarte bună,
37% o stare bună, 17% apreciază că starea de sănătate proprie este satisfăcătoare, iar 6% din
totalul populaţiei percepe că are o stare de sănătate rea şi foarte rea. Diferenţele între femei şi
bărbaţi sunt evidente în ceea ce priveşte percepţia stării de sănătate. Astfel, ponderea bărbaţilor
care consideră că au o stare de sănătate foarte bună (44,2%) este mai mare faţă de cea a femeilor
(36,5%).
2.4.1.3 Mortalitatea
Modelul de mortalitate este conturat de impactul exercitat de unele cauze de deces. Bolile
aparatului circulator (boala ischemică a inimii şi bolile cerebro-vasculare) şi tumorile au
continuat să fie principalele cauze de deces, atât în cazul femeilor, cât şi în cazul bărbaţilor. În
anul 2015, ponderea deceselor determinate de aceste două cauze a fost de 78,7% din totalul
deceselor (74,9% în cazul bărbaţilor, respectiv 82,8% în cazul femeilor). În anul 2015, ca şi în
ceilalţi ani, ratele mortalităţii specifice pe principalele cauze de deces au continuat să aibă valori
diferite pentru bărbaţi şi pentru femei. Mortalitatea feminină a avut valori superioare celei
masculine în cazul bolilor aparatului circulator şi a bolilor endocrine, de nutriţie şi metabolism.
Pentru celelalte cauze de deces se manifestă o „supramortalitate masculină”, mai accentuată în
cazul leziunilor traumatice, otrăvirilor şi altor consecinţe ale cauzelor externe, tulburărilor
mentale şi de comportament, respectiv bolilor infecţioase şi parazitare.
2.4.2 Segmentarea pieței în funcție de vârstă
Conform studiilor tinerii de 15-24 ani au utilizat medicamente prescrise în proporţie de 2,5%
şi neprescrise în proporţie de 9,8%, iar persoanele de 75 ani şi peste, au utilizat medicamente
prescrise în proporţie de 68,2% şi neprescrise în proporţie de 21,5%.
2.4.3 Segmentarea pieței în funcție de stilul de viață
Stilul de viaţă adoptat de către o persoană are un impact important asupra stării de
sănătate a acesteia, dat fiind de caracteristicile alimentaţiei, comportamentele de risc (consumul
de alcool, de tutun etc.), practicarea exerciţiilor fizice, modul de petrecere a timpului liber şi
limitarea stresului, dar şi prin comportamentele de prevenire a diferitelor boli. Toate aceste
aspecte legate de starea generală de sănătate a individului au impact asupra stării generale de
vitalitate a societăţii, asupra calităţii ocupării forţei de muncă şi au efecte asupra dezvoltării
sociale şi economice la nivel naţional.

10
Arcomiță Denisa-Veronica Marketingul medical

11