Sunteți pe pagina 1din 7

LICEUL TEHNOLOGIC ,,GHEORGHE MIRON-

COSTIN,,

REFERAT
FAUNA APELOR CURGATOARE

Elevă: Varga Alexandra Profesor:


Clasa: a XIII-a seral

Constanța 2019
FAUNA APELOR CURGĂTOARE

I.Râurile şi pârâurile de munte

Râurile de munte au temperatura scazută,vitezaă mare ,apa este limpede și saturată în


oxigen, imputitățile lipsesc,iar patul albiei este alcătuit din stânci și bolovani.Peștii sunt
prezenți numai în pârâurile mari, specia dominanta este păstrăvul, urmată de boiștean,iar mai
jos mreana de munte.

Fauna

• Planarii

• Larve de plecoptere

• Efemere

• Trichoptere

• Hidracarieni

Tot aici în masă se găsesc populaţii de:

• Rotiferi

• Copepode

• Cladocere

Specii de peşti:

Păstrăvul
Zglavocul Boișteanul

II.Râuri şi pârâuri coliniare

Fauna

• Rotiferi

• Cladocere

• Copepode

• Larve de insecte (Chironomidae)

Diferite specii de peşti:

Mreana vânătă
Mreana de râu (Barbus meridionalis petenyi)

Cleanul (Leuciscus cephalus)

Molanul/Grindelul (Barbatula barbatula)


III.Râurile de şes

Diferite specii de peşti:

• Mreana (Barbus barbus)

• Cleanul (Leuciscus cephalus)

• Boarta (Rhodeus sericeus amarus)

• Crapul (Cyprinus carpio)

• Ştiuca (Esox lucius)

Fluviul Dunărea

Fauna:

• Protozoare

• Rotiferi

• Cladocere

• Copipode
Peşti:

• Crapul

• Babuşca

Peşti răpitori:

• Bibanul

• Somnul

• Şalăul

• Ştiuca

Pârvu C. –
ÎndruPedagogiBucureşti 1981
Bibliografie

www.Google.com
www.wikipedia.ro