Sunteți pe pagina 1din 3

Sisteme de numeraţie

Termeni-cheie:

1. sistem de numaraţie
2. sistem poziţional şi sistem nepoziţional de numeraţie
3. sistem binar, ternar, octal, hexazecimal
4. cifră binară, bit
5. codificarea şi decodificarea informaţiei

  În calculatoarele digitale, informaţia de orice fel este repreyentată, stocată şi prelucrată în formă
numerică. Numerele se prezintă prin simboluri elementare denumite cifre.

 Totalitatea regulilor de reprezentare a numerelor împreună cu mulţimea cifrelor poartă


denumirea de sistem de numeraţie. Numărul cifrelor defineşte baza sistemului de
numeraţie.  

 Numărul cifrelor definește baza sistemului de numerație.

Exemple:
 sistemul zecimal este un sistem de numeraţie în baza 10. Cifrele utilizate de acest sistem:
0,1,2,3...,9.
 sistemul binar este un sistem de numaraţie în baza 2. Cifrele utilizate de acest sistem:
0,1. 
 sistemul ternar este un sistem de numeraţie în baza 4.Cifrele utilizate de acest sistem:
0,1,2,3.
 sistemul octal este un sistem de numeraţie în baza 8. Cifrele utilizate de acest sistem:
0,1,2,3,4,5,6,7.
 sistemul hexazecimal este un sistem de numeraţie în baza 16. Cifrele utilizate:
0,1,2,...,9,A,B,C,D,E,F.

Reprezentarea unor numere în diferite baze


Zecimal(10) Binar(2) Ternar(4) Octal(8) Hexazecimal(16)

0 0 0 0 0
1 1 1 1 1
2 10 2 2 2
3 11 3 3 3
4 100 10 4 4
5 101 11 5 5
6 110 12 6 6
7 111 13 7 7
8 1000 20 10 8
9 1001 21 11 9
10 1010 22 12 A
11 1011 23 13 B
12 1100 30 14 C
13 1101 31 15 D
14 1110 32 16 E
15 1111 33 17 F
16 10000 40 20 10
17 10001 41 21 11
18 10010 42 22 12
19 10011 43 23 13
20 10100 50 24 14
… … … … …
30 11110 132 36 1E
… … … … …
40 101000 220 50 28
41 101001 221 51 29
42 101010 222 52 2A
43 101011 223 53 2B
44 101100 230 54 2C
45 101101 231 55 2D
46 101110 232 56 2E
47 101111 233 57 2F
48 110000 300 60 30
49 110001 301 61 31
50 110010 302 62 32

Codificare-operația de transformare a informației în secvențe de cifre binare. Operația inversă a


codificarii se numește decodificare.
Codificarea se realizează de dispozitivele destinate introducerii informației în calculator, iar
decodificarea - de dispozitivele care prezintă informația din calculator într-o formă accesibilă
omului.
Sisteme poziționale - sistemele în care seminifcația cifrelor depinde de poziția ocupată în cadrul
numerelor
Este necesar să reținem că în procesul dezvoltării civilizației umane au fost create și sisteme de
numerație nepoziționale. Drept exemplu poate servi sistemul roman, care utilizează cifrele
I(unu), V(cinci), X(zece), L(cincizeci), C(una sută), D(cinci sute), M(una mie). De exemplu,
numărul 9 se exprimă în sistemul roman prin IX, iar numărul 11 prin XI. Întrucît regulile de
reprezentare a numerelor și de efectuare a operațiilor aritmetice sînt foarte complicate, sistemele
nepoziționale au o utilizare foarte restrînsă.