Sunteți pe pagina 1din 5

Acasă-i România REF:

Din vremi demult trecute


Suntem un neam de frunte
Stăpâni pe-a noastră ţară
Noi n-am călcat hotară
REF:
Doamne, ocroteste-i pe
Acasă-i România, acasă-i tricolorul romani
Suntem una cu ţara
Că noi suntem poporul Doamne nu uita de noi,
Acasă este glia, pădurea şi izvorul suntem saraci plini de nevoi,
E doina şi vioara, Doamne, ocroteste-i pe
Eroi ce-şi află somnul Romani.
Suntem saraci, plini de amar,
plinsu' nostru-i in zadar,
Împrăştiaţi prin lume Doamne, ocroteste-i pe
A mele neamuri bune Romani. (bis ultimele 2
Cu dor prin ţări străine versuri)
Muncesc pentru o pâine
Saraca tara bogata, mult ai
REF: trait suparata,
Doamne, ocroteste-i pe
Romani.
Pe uliţe-nierbate Ne-o umplut amaru crud,
Doar vântul azi mai bate plinsu nostru-i tot mai surd,
Biserica bătrână din clopot nu mai Doamne, ocroteste-i pe
sună Romani (bis ultimele 2
versuri)
REF:
Transilvania mea sfinta, de
multi ai fost tu dorita,
Doamne, ocroteste-i pe
Români din lumea largă romani.
Dacă vi-i ţara dragă Da-i a nost Ardealu sfint, de
Veniţi, n-o lăsaţi pradă cind suntem pe pamint,
Străinilor să cadă Doamne, ocroteste-i pe

1
Romani.
Da-i a nost Ardealu sfint, de R:
cind suntem pe pamint,
Doamne, ocroteste-i pe Ardeal de peste munţi,
Romani. Pe tine te vor mulţi,
Tu eşti al nostru nu al lor.
Ardeal cu mândru nume,
Şi oameni cu renume,
Înconjurat de tricolor.
Eşti inima ce bate
Fuego şi Irina Loghin – Suntem Puternic şi străbate
români mereu În cugetul românilor.

Suntem români mereu R: x2


La bine şi la greu,
Aici de multe mii de ani Ăsta e locul ales!
Noi am trăit ca fraţii
Alături cu Carpaţii
Şi n-am dus lipsă de duşmani Vasile Şeicaru – Treceţi, batalioane
Trăim în bunătate
române, Carpaţii
Şi ne-ajutăm în toate
Români de multe mii de ani. Un cântec istoric ne-aduce
aminte
R: Că fraţii în veci vor fi fraţi
Dumnezeu de sus, Un cântec de luptă bătrân ca
Locul aici l-a pus. unirea
Pe dealuri cu munţi cu şes, Voi, compatrioţi, ascultaţi
El ne-a privegheat,
Şi ne-a mângâiat, Treceţi, batalioane române,
Ăsta e locul ales! Carpaţii
La arme cu frunze şi flori
Tu Românie Mare, V-aşteaptă izbânda, v-aşteaptă
Priveşte către soare, şi fraţii
Tot lăcrimează cineva. Cu inima la trecători
O pasăre răpită,
Cu forţa şi rănită, Ardealul, Ardealul, Ardealul
E sora Basarabia. ne cheamă
Şi chiar de-i părăsită Nădejdea e numai la noi
Ea nu este înfrântă Sărută-ţi, copile, părinţii şi
Că Dumnezeu o va salva.
2
fraţii Că stau risipiţi sub glie,
Şi-apoi să mergem la război Toţi străbunii în vecie,
Măi române, românaş.
‘Nainte, ‘nainte spre
marea unire C-au luptat prin foc şi pară,
Hotarul nedrept să-l zdrobim Măi române, măi
Să trecem Carpaţii, ne trebuie C-au luptat prin foc şi pară,
Ardealul S-avem azi frumoasă ţară,
De-o fi să ne-ngropăm de vii Măi române, românaş.

Cu săbii făcură unirea, ce Măi române, măi române,


inimi Ce-ai fost ieri să fii şi mâine,
Spre Alba cu toţii mergeam Măi române, românaş.
Toţi oamenii ţării semnau
întregirea Sava Negrean Brudaşcu –
Voinţa întregului neam Transilvanie frumoasă

Veta Biriş – Măi române, românaş


Transilvanie frumoasă,
frumoasă,
Foaie verde, foi de cimbru, Pregăteşte-te mireasă, mireasă,
Măi române, măi, Că-ţi aducem peţitor, peţitor,
Foaie verde, foi de cimbru, Sfântul nostru tricolor.
Măi române, să fii mândru,
Măi române, românaş. Sai Braşovule bătrâne,
bătrâne,
Poartă-ţi bucuria-n sân, Că vin trupele române,
Măi române, măi române,
Poartă-ţi bucuria-n sân, Sai şi tu măi Făgăraş, Făgăraş,
Fii mândru că eşti român Că-s trupe de românaşi.
Măi române, românaş.
Săriţi şi voi şapte sate, sate,
Măi române, cât trăieşti, Săriţi şaptezeci şi şapte, şi
Măi române, măi şapte,
Măi române, cât trăieşti, Să se-audă-n Chişinău,
Pământu’ să ţi-l cinsteşti, Chişinău,
Măi române, românaş. Că şi-acolo-i neam de-al meu.

Că stau risipiţi sub glie, Să se-audă-n Bucureşti,


Măi române, măi Bucureşti,
3
Românie să trăieşti! Noi suntem ai României, noi
Românie să trăieşti, să trăieşti, suntem şi fraţi uniţi,
Şi mai mândră să-nfloreşti. Şi pe câmp de bătălie vom
lupta nebiruiţi.

Corul armatei – Pe-al nostru steag e Nu ne-nspăimântează moartea,


scris unire noi suntem nemuritori,
Moartea-i sfântă dacă soarta,
Pe-al nostru steag e scris: ne va-ncorona cu flori.
„Unire,
Unire-n cuget şi-n simţiri” – Pentru-n picurel de sânge, nu
Şi sub măreaţa lui umbrire ne vom inspăimânta,
Vom înfrunta orice loviri. Fraţii noştri ne vor plânge, ţara
nu ne va uita.
R: x2
Acela-n luptă grea se teme Aşa este tot românul, de când
Ce însuşi e rătăcitor; este pe pământ,
Iar noi uniţi în orice vreme, A luptat pentru dreptate şi
Vom fi, vom fi învingători! pentru pământul sfânt.
A luptat pentru unire şi pentru
Am înarmat a noastră mână pământul sfânt.
Ca să păzim un scump
pământ;
Dreptatea e a lui stăpână, Grigore Leşe – Cântec despre
Iar domn e adevărul sfânt.
Bucovina
R: x2 Cântă cucu, bată-l vina
Nicolae Furdui Iancu – Hai să- De răsună Bucovina
Cântă cucu-ntr-un brăduţ
ntindem hora mare De răsună-n Cernăuţi
Hai să-ntindem hora mare, Bucovină, plai cu flori
mai aici şi mai colea, Unde sunt ai tăi feciori
Mai aproape de hotare, ca să Au fost duşi în altă ţară
trecem graniţa. Dar se-ntorc la primăvară
Mai aproape de hotare, până-n
Basarabia. Au fost duşi în altă ţară
Dar se-ntorc la primăvară

4
Înapoi când or veni
Tot pe tine te-or iubi

Munţilor cu creasta rară


Nu lăsaţi vraja să piară
Dacă piere straja voastră
A pieri şi ţara noastră