Sunteți pe pagina 1din 2

21. Am crezut în reîncarnare, în strigoi, etc.; 45.

Am păcătuit împotriva firii; Cu animale;


22. Am înjurat de Dumnezeu şi de cele sfinte, am hulit; 46. Am făcut malahie (masturbare);
23. Am înjurat, am blestemat; 47. Am făcut sodomie (homosexualitate);
24. Am glumit pe seama celor sfinte, le-am necinstit; 48. Am relaţii nefireşti cu soţia, cu alte femei;
25. Nu am fost duminica şi în sărbători la Sf. Liturghie; 49. Am fost la petreceri păcătoase, cântece imorale;
am lucrat în aceste zile; 50. Am spus glume şi am râs peste măsură;
26. Am fost mândru, neatent, iară reculegere; am vorbit 51. Am furat, nu am restituit lucrurile furate; Am tăinuit
în biserică; lucruri furate;
27. Nu am făcut lectură religioasă din Biblie şi din alte 52. Am înşelat; am luat mită; Am dat mită;
cărţi; 53. Am minţit, am jurat strâmb;
28. Am împiedicat pe alţii să meargă la biserică; 54. Am depus mărturie mincinoasă, am plătit martori
29. Nu mă rog înainte şi după masă; mincinoşi;
30. Nu îi cinstesc pe părinţi; nu îi cinstesc pe bătrâni; 55. Am poftit lucrurile şi averea altuia;
31. Nu mă rog pentru cei morţi; 56. M-am mândrit, m-am trufit; Am fost leneş;
32. Nu îmi cresc copiii în frică de Dumnezeu; 57. M-am îmbrăcat extravagant, luxos, m-am fardat;
33. Fac deosebire între copii mei; 58. Am fost lacom, iubitor de bani, zgârcit; nu am făcut
34. Nu mă port frumos cu soţia (soţul); Sunt rău, aspru, faptele milosteniei sufleteşti şi trupeşti;
gelos 59. Am invidiat, am pizmuit; Am clevetit, am bârfit;
35. Am vorbit de rău pe preoţi, am râs de ei; 60. M-am îmbuibat cu mâncare; M-am îmbătat;
36. Am ucis, am făcut avort, am ajutat să se facă avort; 61. Am fumat, am îndemnat şi pe alţii;
m-am ferit să nu afac copii; 62. M-am mâniat, m-am răzbunat;
37. Am ucis sufleteşte, am dorit moartea aproapelui; 63. Am îndemnat sau ajutat pe alţii la păcat;
38. Am chinuit animale; 64. Nu am ajutat sau cercetat pe bolnavi;
39. Am avut gânduri neruşinate, priviri, pofte; 65. Am asuprit pe văduve şi pe orfani;
40. M-am îmbrăcat necuviincios; Am îndrăznit să intru 66. Nu mi-am plătit lucrătorii;
în biserică fiind îmbrăcată indecent; 67. Nu am milă sufletească, compasiune faţă de alţii;
41. Am făcut desfrânare, preadesfrânare; 68. M-am judecat cu alţii, am lovit, am pârât;
42. Am citit cărţi imorale, am vizionat filme 69. La alte spovedanii, am lăsat păcate nespuse;
pornografice. 70. M-am împărtăşit cu nevrednicie;
43. Am ascultat muzică incitantă la păcat, am dansat; 71. Nu mă lupt să fiu un creştin bun;
44.I-am învăţat şi pe alţii, i-am atras şi pe ei în aceste păcate;
Am fost stăpânit şi de aceste patimi: uitarea, neevlavia, iuţimea, amărăciunea, ÎNDREPTAR DE SPOVEDANIE
înfurierea, ura de oameni, pomenirea de rău, osândirea, întristarea de suflet, Mărturisesc Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos,
îndoiala, împătimirea, afecţiunea pentru cele pământeşti, nemulţumirea fata de Preacuratei Maicii Sale, Puterilor îngereşti, Tuturor Sfinţilor şi sfinţiei tale,
Dumnezeu si de oameni, cârtirea, clevetirea, înfumurarea, parerea de sine, mila părinte,-celui ce ai primit putere de a lega şi dezlega păcatele celor ce se
de sine, cruţarea de sine, îndreptăţirea de sine, trufia, îngâmfarea, iubirea de pocăiesc - că de la ultima Spovedanie mă aflu vinovat cu acestea:
stăpânire, iubirea de a porunci, dorinţa de a placea oamenilor, neruşinarea, 1. Când m-am spovedit ultima dată?
înşelăciunea, ironia, duplicitatea, îndoiala, ratacirea gândurilor, iubirea de slavă, 2. Nu mi-am îndeplinit canonul;
iubirea de argint, iubirea de plăceri trupeşti, iubirea de sine, care este maica si 3. Nu m-am împăcat cu toată lumea;
rădăcina tuturor răutăţilor.
4. M-am pregătit pentru spovedanie, pentru
împărtăşanie? Cum?
Acestea toate şi mai mari decât acestea am făcut, pentru care îmi pare rău, 5. M-am îndoit de existenţa lui Dumnezeu;
mă căiesc şi promit să nu le mai fac. Rânduiţi-mi canon şi daţi- mi dezlegare 6. Nu mă gândesc la mântuire, moarte, judecată, rai,
şi iertare.
iad;
Cele7 păcate de moarte şi patimile ce izvorăsc din acestea: 7. Nu cinstesc pe Maica Domnului şi pe Sfinţi;
1. MÂNDRIA: Slava deşartă, lăudăroşenia, trufia,
8. Nu particip regulat la slujbele bisericeşti;
nesupunerea, batjocura, invidia ş.a.
2. IUBIREA DE ARGINŢI: Lăcomia, nemilostivirea, împietrirea inimii,
9. Nu am rânduială de rugăciune;
furtul, răpirea, minciuna, nedreptatea, viclenia,, simonia, înşelarea ş.a. 10. Nu postesc; Nu m-am înfrânat în zilele oprite;
3. DESFRÂNAREA: Adulterul, sodomia, zoofilia, pedofilia, violul, 11. Am păcătuit cu gândul că Dumnezeu este bun şi mă
malahia, incestul, neruşinarea, orbirea minţii, lipsa conştiinţei, necredinţa ş.a. iartă;
4. INVIDIA: uneltirea, vrăjmăşia, bucuria de rău, cearta, osândirea, ·
înşelăciunea, trădarea, uciderea, ingratitudinea, tristeţea la binele altuia ş.a.
12. Mi-am pierdut încrederea în Dumnezeu; am avut
5. LĂCOMIA PÂNTECELUl: lăcomia, beţia, risipa, iubirea de plăcere gând de sinucidere;
ş.a 13. M-am împotrivit adevărurilor de credinţă
6. MÂNIA: Blasfemia, ura, amintirea răului, cearta,blestemul, înjurătura, propovăduite de Biserică; Am avut legături cu sectarii;
uciderea ş.a.
14. Am citit cărţi eretice, stricătoare de suflet;
7. LENEA (Akedia): moleşeala, tristeţea şi imobilitatea faţă de binele
ce-1 poţi face, dezvinovăţirea păcatelor, deznădejdea, necredinţa şi lipsa 15. Am gânduri străine în timpul rugăciunii;
faptelor bune. 16. Am iubit pe alţii mai mult decât pe Dumnezeu?
17. M-am lepădat, m-am ruşinat să-l mărturisesc pe
Dumnezeu?
18. Nu mă închin când trec pe lângă Biserică (troiţă);
19. Am invidiat pe alții pentru darul ce le-a dat
Dumnezeu;
20. Am fost la ghicitori, vrajitori, clarvăzători.