Sunteți pe pagina 1din 2

Numele_________________

Data____________
Test de evaluare

1. Identifică pe hartă principalele forme de relief marcate cu cifre şi scrie denumirea lor:

1._______________________

2._______________________

3._______________________

4._______________________

5._______________________

6._______________________

2. Completează enunţurile:

Relieful României este dispus în ____________________.


Elementele principale ale climei sunt:_______________,__________________,________________________.
Majoritatea râurilor de la noi din ţară izvorăsc din ______________________________________.
Dunărea izvorăşte din _________________________________,aflaţi în ____________________.Ea se varsă
în ______________________,pe teritoriul _________________,prin cele trei braţe __________________,____
_____________şi_____________________.

3. Notează cu adevărat (A) sau fals(F) în dreptul enunţurilor:

Râurile din partea de vest a ţării se varsă în Tisa.____


În zona de munte este mai cald decât la câmpie.____
Crivăţul aduce mari geruri.____
Oltul şi Mureşul izvorăsc din Carpaţii din Ucraina.____

4. Încercuieşte varianta corectă:


Dunărea intră in România pe la: Fiecare formă principală de relief din România ocupă:
 Baziaş ● jumătate din suprafaţa ţării
 Pristol ● un sfert din suprafaţa ţării
 Beba Veche ●o treime din suprafaţa ţării.
Clima ţării noastre este:
 caldă
 temperată
 rece