Sunteți pe pagina 1din 1

Biletul 1

1. Se dă textul:
Nu vă mirați. Poeții, toți poeții sunt
un singur, nempărțit, neîntrerupt popor.
Vorbind, sunt muți. Prin evii, ce se nasc și mor,
cântând, ei mai slujesc un grai pierdut de mult.

Adânc, prin semin țiile, ce-apar și-apun,


pe drumul inimii mereu ei vin și trec.
Prin sunet și cuvânt s-ar despărți, se-ntrec.
Își sunt asemenea prin ceea ce nu spun. [...]
(Lucian Blaga, Poeții)
Cerințe:
a) Transcrieti din text un cuvânt care conține diftong;
b) Precizati funcția sintactică a cuvântului subliniat din enunțul: ”Vorbind, sunt muți”;
c) Explicați semnificația versurilor:
” Nu vă mirați. Poeții, toți poeții sunt
un singur, nempărțit, neîntrerupt popor”.
2. Descrieți metoda didactică ”Problematizarea”

Biletul 2
A. Se dă textul:
Nu vă mirați. Poeții, toți poeții sunt
un singur, nempărțit, neîntrerupt popor.
Vorbind, sunt muți. Prin evii, ce se nasc și mor,
cântând, ei mai slujesc un grai pierdut de mult.

Adânc, prin semințiile, ce-apar și-apun,


pe drumul inimii mereu ei vin și trec.
Prin sunet și cuvânt s-ar despărți, se-ntrec.
Își sunt asemenea prin ceea ce nu spun. [...]
(Lucian Blaga, Poeții)
Cerințe:
a.Scrieți antonimul cuvântului ”apun”;
b.Precizati valoarea morfologică a cuvântului subliniat din enunțul: Poeții, toți poeții sunt
un singur, nempărțit, neîntrerupt popor „toți”;
c.Explicați semnificația versurilor:
” Nu vă mirați. Poeții, toți poeții sunt
un singur, nempărțit, neîntrerupt popor”.
B.Descrieți metoda jocului de rol. Prezentați un joc de rol pentru clasa a II-a.