Sunteți pe pagina 1din 2

Transportul aeroportuar - Transport aerian comercial - Număr persoane

Modificări absolute Indici de dinamică Ritmul de creştere


Ani Număr persoane Cu bază fixă Δ t/0 Cu bază în lanţ Δ t/t-1 Cu bază fixă It/0 Cu bază în lanţ Δ t/t-1 Rt/0 Rt/t-1
2008 9,076,566 0 0 100% 0 0 0
2009 9,092,853 16,287.00 16,287.00 100.18% 100.18% 0.18% 0.18%
2010 10,128,197 1,051,631.00 1,035,344.00 111.59% 111.39% 11.59% 11.39%
2011 10,782,712 1,706,146.00 654,515.00 118.80% 106.46% 18.80% 6.46%
2012 10,727,847 1,651,281.00 -54,865.00 118.19% 99.49% 18.19% -0.51%
2013 10,706,398 1,629,832.00 -21,449.00 117.96% 99.80% 17.96% -0.20%
2014 11,592,554 2,515,988.00 886,156.00 127.72% 108.28% 27.72% 8.28%
2015 13,272,745 4,196,179.00 1,680,191.00 146.23% 114.49% 46.23% 14.49%
2016 16,398,045 7,321,479.00 3,125,300.00 180.66% 123.55% 80.66% 23.55%
2017 20,221,814 11,145,248.00 3,823,769.00 222.79% 123.32% 122.79% 23.32%
2018 21,815,809 12,739,243.00 1,593,995.00 240.35% 107.88% 140.35% 7.88%

Δ mediu 1273924.3