Sunteți pe pagina 1din 37

DPF-Dezvoltarea Procesului de Fabricație| Modulul 1

Alexandru TUDOSE-Instructor, ELJ Automotive, 31.10/ 01.11 2017

O lume sigură
Slide 1 © 2017 DEKRA
Agenda

0. Despre Dekra Automotive

1. Introducere în planificarea avansată a calității produsului (APQP)

2. Introducere în FMEA

3. Fluxul procesului

4. FMEA de proces

5. Planul de Control. Standardizarea muncii

6. Procesul de aprobare a pieselor de producție

Slide 2 © 2017 DEKRA


DPF-Dezvoltarea Procesului de Fabricație| Modulul 1
Diagrama Fluxului Procesului

• Obiective:
– Reprezentarea schematică a procesului
– Legarea cerințelor la operații
– Identificarea surselor potențiale de variații

• O diagramă care reprezintă într-un mod corect un proces este


baza P FMEA, a Planului de Control și a instrucțiunilor de lucru.

 Nu există o reprezentare standard a unui proces prin intermediul diagramelor de proces

 Pentru a reprezenta corect un proces, o diagramă trebuie să conțină următoarele elemente:

1) Numărul și descrierea operației

2) Sursele de variație

3) Ieșirile pentru fiecare operație – caracteristicile produsului

© 2017 DEKRA
DPF-Dezvoltarea Procesului de Fabricație| Modulul 1
Diagrama Fluxului Procesului

• Avantaje:
– Permite vizualizarea globală a procesului
– Permite vizualizarea globală a fiecărei operații, incuzând ieșirile și sursele de
variație
– Se poate utiliza ca un instrument analitic, în vederea indentificării activităților
fără valoare adăugată

© 2017 DEKRA
DPF-Dezvoltarea Procesului de Fabricație| Modulul 1
Diagrama Fluxului Procesului

• Prepararea diagramei - recomandări


 Stabilirea nivelului detaliului (”optim”)
 Operațiile consecutive incluse în același bloc
 Utilizarea simbolurilor pentru operații/ faze
 Coerență cu celelalte documente APQP

• Simbolizare:
– Deși nu există un set de simboluri cerute, recomandăm utilizarea simblurile
des întâlnite parte a fișierului APQP&PPAP de la AIAG

Stocare
Transport Inspecție Operație Așteptare

© 2017 DEKRA
DPF-Dezvoltarea Procesului de Fabricație| Modulul 1
Diagrama Fluxului Procesului
Process Flow
Item Process Responsibility Process Identification
SPC129

Product: Prepared by

Core Team Key Date: Date (Original) Date (Revised)

Operație #
Operation Number/Brief Description Incoming Sources of Variation Process Flow Diagram Product Characteristics Process Characteristics

05: Receive Hot Roll Bars Material Variation from Suppliers 01: Tube Surface Condition Supplier Certification
Descriere 05
Sursele 03:
04:
Tube Diameter
Tube Inside Diameter

variației
09: Material Specification
10A: Store Hot Roll Bars Inside Storage Time
Humidity 10A
Caracteristici 01: Tube Surface Condition Stock Rotation

10B: Store Hot Roll Bars


Rack Protection
Storage Time
10B
produs-proces
Outside Humidity
20: Turn Profiles and Bore Machine Capabilities 04: Spacer Inside Diameter
Inside Diameters on Screw Operator Training 20-1 20-2 05: OAL
Machine Tool Variation 06: Chamfer Degree
Setup Variation
07: Chamfer Length Tool Replacement
30: Wash Parts After Variation in Solutions and 30-1 30-2 30-3 11: Free of Machine Oil Washer Acid Concentration
Machining Solution Life
35: Inspect Inside Diameter Operator Knowledge 35
Gages
40: Grind Outside Diameter Tool Wear Variation 08: Finished Surface
Setup Variation 40 10: Finished Diameter
Machine Feeds and Speeds

Abordare Best in Class

© 2017 DEKRA
DPF-Dezvoltarea Procesului de Fabricație| Modulul 1
Exercițiul 1

E1 – Definirea unei diagrame flux

1. În echipă: creați o diagramă de flux pentru: Operația de recepție + o


operație din proces – echipa 1; operație din proces + operația de
expediție – echipa 2

2. Discutați rezultatele

3. Împărtășiți rezultatele cu clasa

Slide 7 © 2017 DEKRA


Agenda

0. Despre Dekra Automotive

1. Introducere în planificarea avansată a calității produsului (APQP)

2. Introducere în FMEA

3. Fluxul procesului

4. FMEA de proces

5. Planul de Control. Standardizarea muncii

6. Procesul de aprobare a pieselor de producție

Slide 8 © 2017 DEKRA


DPF-Dezvoltarea Procesului de Fabricație| Modulul 1
FMEA de proces

Asociați caracteristicile
produs cu fluxul
OP10

Identificați
caracteristicile
 PFD procesului – sursele de
OP20
variație

 P FMEA

 Asociați
OP20
caracteristicile
produs cu fluxul
Ameliorare

continuă  8D

 Plan de
acțiune

© 2017 DEKRA
DPF-Dezvoltarea Procesului de Fabricație| Modulul 1
FMEA de proces

Historical Information
(Warranty, Repair & Overall History, DFMEA
Customer Returns, Field Failures

Control Plan Standardization


Process First Piece
PFMEA (FMEA-driven (FMEA-driven plant Launch
Flow Run
controls) floor controls)

© 2017 DEKRA
DPF-Dezvoltarea Procesului de Fabricație| Modulul 1
FMEA de proces

 EXEMPLU

© 2017 DEKRA
DPF-Dezvoltarea Procesului de Fabricație| Modulul 1
FMEA de proces
A. Identificator (număr FMEA)
B. Referință component/ piesă/ modul

C. Responsabilitatea procesului
D. Anii modelului/ programelor
E. Data cheie
 Data inițială FMEA, care nu trebuie să depășească data de eliberare
a procesului
F. Datele FMEA
 Data inițială în care FMEA a fost redactat și datele reviziilor
G. Echipa de bază
H. Redactat de
© 2017 DEKRA
DPF-Dezvoltarea Procesului de Fabricație| Modulul 1
FMEA de proces
1. Listează toate cerințele

2. Pentru fiecare cerință


 Identifică modurile de defectare ale procesului
3. Pentru fiecare mod de defectare
 Evaluează efectul modului de defectare
 Identifică cauzele

© 2017 DEKRA
DPF-Dezvoltarea Procesului de Fabricație| Modulul 1
FMEA de proces

Mod de
Cauză Efect
defectare

Timp

Legarea modului de defectare de lanțul cauzal

© 2017 DEKRA
DPF-Dezvoltarea Procesului de Fabricație| Modulul 1
FMEA de proces| Severitate

© 2017 DEKRA
DPF-Dezvoltarea Procesului de Fabricație| Modulul 1
FMEA de process| Apariție

© 2017 DEKRA
DPF-Dezvoltarea Procesului de Fabricație| Modulul 1
FMEA de proces| Detecție

© 2017 DEKRA
DPF-Dezvoltarea Procesului de Fabricație| Modulul 1
Exercițiul 1

E1 – FMEA de Proces

1. În echipă: pentru diagramele flux anterioare (Operația de recepție + o


operație din proces – echipa 1; operație din proces + operația de
expediție – echipa 2) analizați modurile de defectare, cauzele.. propuneți
acțiuni.

2. Discutați rezultatele

3. Împărtășiți rezultatele cu clasa

Slide 18 © 2017 DEKRA


Agenda

0. Despre Dekra Automotive

1. Introducere în planificarea avansată a calității produsului (APQP)

2. Introducere în FMEA

3. Fluxul procesului

4. FMEA de proces

5. Planul de Control. Standardizarea muncii

6. Procesul de aprobare a pieselor de producție

Slide 19 © 2017 DEKRA


DPF-Dezvoltarea Procesului de Fabricație| Modulul 1
Planul de Control

© 2017 DEKRA
DPF-Dezvoltarea Procesului de Fabricație| Modulul 1
Planul de Control

1. Tip plan de control corespunzător faza principală:


Prototype, Pre-launch , Production
2. Număr plan de control
3. Referință piesă/ ultimul nivel de modificare
4. Nume piesă/ descriere
5. Organizație/ Site
6. Cod organizație (Cod furnizor)
7. Contact cheie/ Telefon și alte informații de contact
8. Echipa de bază
9. Aprobare Organizație/ Site/ Date

© 2017 DEKRA
DPF-Dezvoltarea Procesului de Fabricație| Modulul 1
Planul de Control
10. Data (Orig.)
11. Data (Rev.)
12. Dată probare client / Inginerie
13. Dată aprobare client / Calitate
14. Alte aprobări/ date

© 2017 DEKRA
DPF-Dezvoltarea Procesului de Fabricație| Modulul 1
Planul de Control

Process FMEA
Potential Potential Potential Preventive
Process PC
OP # Description PC ID Failure Effects of Sev Causes of Occ Controls Detective Det
Function Description
Mode Failure Failure Controls …
+++

Control Plan
PC Sample
Process Control Reaction
OP # Description Tool PC ID Description Gage
Function Methods Plan
Process Product E/M-T Size Freq …
+++

© 2017 DEKRA
DPF-Dezvoltarea Procesului de Fabricație| Modulul 1
Planul de Control
D

Acționez

S SDCA C

Rezultate? Verificare
Instabile? A

Planificare Efectuez
A

Program 6S| PDCA| (8D?)

C SDCA S

Acesta este un proces de îmbunătățire


continuă aplicabil oricarei organizatii
D indiferent de marimea ei.

© 2017 DEKRA
DPF-Dezvoltarea Procesului de Fabricație| Modulul 1
Planul de Control
Do
2. Pilotare analize –
îmbunătățiri,
probleme

Standard Check
1. Definim procesul 3. Verificăm performanța
de îmbunătățire procesului de
continuă îmbunătățire

Act D
Demarare
4.
PDCA P
PDC
C
Rezultat A
e NOK?
A-
S

DOC# TM-11| --0 2016 08


© 2017 DEKRA
Agenda

0. Despre Dekra Automotive

1. Introducere în planificarea avansată a calității produsului (APQP)

2. Introducere în FMEA

3. Fluxul procesului

4. FMEA de proces

5. Planul de Control. Standardizarea muncii

6. Procesul de aprobare a pieselor de producție

Slide 26 © 2017 DEKRA


DPF-Dezvoltarea Procesului de Fabricație| Modulul 1
PPAP

PPAP – Production Part Approval Process

PPAP este o metodă standardizată pentru a cere aprobarea clienților pentru introducerea unor noi produse sau
modificări.

PPAP se aplică furnizorilor de componente, materiale vrac (cerință Ford) și piese de schimb.

Scop: pentru a demonstra că toate specificațiile și cerințele sunt înțelese și aplicate de organizație și procesul de
producție este capabil în a produce produse care satisfac aceste cerințe și specificații.

 Finalizarea procesului trebuie să aibă loc înainte de începerea livrărilor și este dependent de cerințele
clientului.

 Pentru fiecare schimbare care se dorește a fi implementată trebuie obținută aprobarea clientului.

© 2017 DEKRA
DPF-Dezvoltarea Procesului de Fabricație| Modulul 1
PPAP

Declanșatori:
 Introducerea unui produs nou
 Corectarea unui produs trimis anterior spre aprobare (PSW respins)
 Modificări ale produsului relativ la specificații
 Procese și/ sau tehnologii noi, modificate față de ce este aprobat în mod curent

© 2017 DEKRA
DPF-Dezvoltarea Procesului de Fabricație| Modulul 1
PPAP

 Funcție de cerințele
clientului avem diferite
nivele de aplicare a
PPAP

 Cel mai des cerut este


nivelul 3

© 2017 DEKRA
DPF-Dezvoltarea Procesului de Fabricație| Modulul 1
PPAP

CUSTOMER CUSTOMER
Customer Purchase
Order / Customer-
Exemplu de Proces model PPAP
Specific
Requirements Record of
Approved PSW
ORGANIZATION
Customer Part
Design Project Completion of Submission (or
Requirements Owner & PPAP Resubmission)
Team Required of PPAP
Items Warrant
Validated
Process
Customer Process
(PSO/Run at
Design
Rate
Requirements Gather Completion of
Information PSW

Customer Customer initiated


Specifications Changes to Part,
Supplier initiated
Specifications,
changes to
PPAP Table 4.1 Approved etc.
Part/Process
Records PSW

Customer Logistics
Requirements

© 2017 DEKRA
DPF-Dezvoltarea Procesului de Fabricație| Modulul 1
PPAP
1. Referință organizație/ client

2. Nivel piesă inginerie

3. Cod furnizor

4. International address format

5. IMDS

6. Identificare piese polimerice

7. Motiv trimitere spre aprobare-explicații

8. Declarații

9. Identificare SDV client

10. Email sau semnătură

11. Aprobare funcțională

12. Customer Tracking Number (optional)

13. Spațiu pentru observații

© 2017 DEKRA
DPF-Dezvoltarea Procesului de Fabricație| Modulul 1
PPAP

Posibilitățile de finalizare a procesului PPAP:

 Interim Approval/
 Approved/ Aprobat Aprobat temporar  Rejected/ Respins

© 2017 DEKRA
DPF-Dezvoltarea Procesului de Fabricație| Modulul 1
PPAP

+ gradul de
complexitate
al problemei Termen lung
Inovare – 6 SIGMA

Termen scurt
Necesita echipa multidisciplinara
– 8D

Ameliorare continuua
Necesita suport expert in subiect – 8D,
6 SIGMA

Ameliorare continuua
O persoana o poate solutiona fara asistenta

© 2017 DEKRA
DPF-Dezvoltarea Procesului de Fabricație| Modulul 1
Manuale AIAG

Website: AIAG (www.aiag.org)

© 2017 DEKRA TM4 REV –0/ 2014-NOV


DPF-Dezvoltarea Procesului de Fabricație| Modulul 1
Manuale AIAG

Website: AIAG (www.aiag.org)

© 2017 DEKRA TM4 REV –0/ 2014-NOV


Întrebări?
Cu ce vă mai putem
ajuta?

Slide 36 © 2017 DEKRA


Thank you!

MISSION

SAFETY

Slide 37 © 2017 DEKRA