Sunteți pe pagina 1din 39

DPF-Dezvoltarea Procesului de Fabricație| Modulul 1

Alexandru TUDOSE-Instructor, ELJ Automotive, 31.10/ 01.11 2017

O lume sigură
Slide 1 © 2017 DEKRA
Agenda

0. Despre Dekra Automotive

1. Introducere în planificarea avansată a calității produsului (APQP)

2. Introducere în FMEA

3. Fluxul procesului

4. FMEA de proces

5. Planul de Control. Standardizarea muncii

6. Procesul de aprobare a pieselor de producție

Slide 2 © 2017 DEKRA


Reguli privind desfășurarea acestui curs

 Respectați programul

 Toate întrebările sunt binevenite

 Comentariile sunt de asemenea binevenite cât nu îi întrerupem pe alții

 Ascultați și respectați ideile celorlalți, păstrați o minte deschisă

 Telefoanele mobile în mod silențios

Slide 3 © 2017 DEKRA


DEKRA AUTOMOTIVE

Soluții auto Servicii de omologare Servicii de


Inspecții autovehicule Expertiză reclamații

© 2017 DEKRA Actualizare la IATF 16949:2016


Viziunea noastră– UN PARTENER GLOBAL PENTRU O LUME SIGURĂ

În peste 50 de țări
39.000 angajați
în 12 unități de afaceri
asigură SIGURANȚA

Page 5 © 2017 DEKRA


DEKRA AUTOMOTIVE ÎN 32 DE ȚĂRI

Russia
Canada

USA
Morocco
Egypt China

Curacao

Locații in
Europa
Brazil
Belgium, Bulgaria, Germany, France,
United Kingdom, Italy, Croatia,
Liechtenstein, Luxembourg, Netherlands,
South Africa
Austria, Poland, Portugal, Switzerland, Chile
Sweden, Serbia, Slovakia, Spain,
Czech Republic, Turkey, Ukraine, Hungary
New Zealand

Page 6 © 2017 DEKRA


UN PARTENER GLOBAL CU RĂDĂCINI SOLIDE

Fondată în Berlin ca Prezentă în ateliere O nouă organizare și Demararea Intrarea în piața de Intrarea în piața Combină
o asociație la sfârșitul anilor 70. strategie. serviciilor de certificare a de testare a Expertiza în testare,
înregistrată loca. inspecție produselor. automobilelor în conducerea automată și
industrială. Noua Zeelandă. conexiunile mobile.
1925 1970 1996 2005 2009 2014 2016

1960 1990 1998 2007 2012 2015


Aprobarea ca și Dezvoltarea unei Avansul Intrarea în piața de Expansiunea of Intrarea pe piața
organizație de testare rețele de inspecții în expansiunii energie și procese serviciilor de testărilor
a automobilelor. Germania de Est. internaționale industriale. consultanță pentru tehnologiilor
organizații și EMC- / Wireless
securitate.

Page 7 © 2017 DEKRA


PERFORMANȚA DEKRA a crescut în 2016 pentru al treilea an consecutiv,
mulțumită serviciilor inovative, internașionalizării și unei culturi
deschise la nivelul corporației concentrată pentru dezvoltarea
Cifra de afacere
continuă a salariaților.
În milioane de euro
2,903
2,510 2,720
2,164 2,310

12 13 14 15 16 5 50 10
continente țări ani, vârsta medie de angajare

Salariați
31 Decembrie 2016
39,357
35,021 36,673
28,340 32,591

26,000,000 26,000 în 20 țări


Vehicule inspectate Sisteme certificate acreditată ca organism de
12 13 14 15 16 certificare

Page 8 © 2017 DEKRA


Total cifră de afacere 2016 2015
CIFRA DE AFACERI DIN AUTO în mil. EUR 1,501.3 1,419.6

MIL EUR
2016 916.6
Inspecții de autovehicule
2015 870.1

302.1
Expertiză
280.7

178.0
Soluții în auto
166.6

30.4
Omologări
25.6

39.0
Servicii reclamații
39.4

35.2
Alte cîștiguri
37.2

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

The total revenue does not include the revenue from industrial services of around 150 million EUR (2015: 133 million EUR) which were provided by DEKRA Automobil GmbH within regional German projects.

Page 9 © 2017 DEKRA


Agenda

0. Despre Dekra Automotive

1. Introducere în planificarea avansată a calității produsului (APQP)

2. Introducere în FMEA

3. Fluxul procesului

4. FMEA de proces

5. Planul de Control. Standardizarea muncii

6. Procesul de aprobare a pieselor de producție

Slide 10 © 2017 DEKRA


Introducere în planificarea avansată a calității produsului
APQP| AIAG
Ce este APQP? Beneficiile APQP
 Proces, nu eveniment  Satisfacția clienților
 Metodologie structurată  Identificarea în avans modificărilor
 Asigură satisfacția clientului necesare
 Minimizarea costurilor necesare cu
Obiectivele APQP lansarea
 Comunicare eficientă
 Acomodarea la schimbările
necesare
 Livrare la timp
 Produse la timp cu costuri
 Fără probleme de calitate sau probleme optimizate
minime
 Produse fără defecte  Ameliorarea continuă a produselor
și proceselor pe întreg ciclul de
 Riscuri minime de calitate la lansare viață al produsului
 Ameliorare continuă
 Îndeplinirea obiectivelor (calitate/ cost/
termen)
Slide 11 © 2017 DEKRA
Introducere în planificarea avansată a calității produsului
Principalele faze

Aprobare inițială Aprobare program


concept

 Faza 1: Planificarea
Prototip Pilot Lansare

 Faza 2: Dezvoltarea și
proiectarea produsului

 Faza 3: Dezvoltarea și
proiectarea procesului

 Faza 4: Validarea produsului și


procesului

 Producție

 Feedback client și acțiuni corective

Slide 12 © 2017 DEKRA


Introducere în planificarea avansată a calității produsului
Ieșirile din fiecare fază constituie intrări pentru faza următoare
PHASE I PHASE I Determinarea cerințelor clientului; abilitatea de a îndeplini aceste cerințe,
ACTIVITY OUTPUTS
planificarea programului; furnizează intrări pentru dezvoltarea produsului

PHASE II
INPUTS
PHASE II PHASE II
DFMEA, dezvoltarea și testarea prototipurilor;
ACTIVITY OUTPUTS finalizarea funcțiilor și caracteristicilor speciale;
proiectare și fezabilitate

PHASE III
INPUTS
Proiectarea procewsului de fabricație: PHASE III PHASE III
OUTPUTS
ACTIVITY
fluxul procesului, PFMEA, Planul de

PHASE IV
INPUTS
Control, Instrucțiuni de Lucru; definirea
metodelor de control a procesului,
metodele de monitorizare și înregistrări
PHASE IV PHASE IV
ACTIVITY OUTPUTS
Verificarea și validarea produsului și procesului; efectuarea de

PHASE V
INPUTS
încercări ale producției, studiii de capabilitate, teste, PPAP, PSW
și acceptarea procesului.

PHASE V PHASE V
Analiza managementului, monitorizarea și măsurarea procesului de ACTIVITY OUTPUTS

producție și produsului; ameliorare continuă.

Slide 13 © 2017 DEKRA


Introducere în planificarea avansată a calității produsului
Declanșatori APQP

1. Produse noi
 Aplicare pentru orice produs nou din industria auto

2. Produse existente
 Gestiunea modificărilor în viața serie, funcție de modificări vom parcurge anumite activități
 Prin aplicarea sistemică a verificărilor prevenim costurile non-calității cauzate de gestiunea
incorectă a modificărilor

© 2017 DEKRA
Introducere în planificarea avansată a calității produsului
Baza APQP: Ingineria Concurentă

Modificările survenite într-o fază  Dezvoltare de proces

de dezvoltare (produs) pot


influența profund activitățile din
altă fază de dezvoltare (proces).  Dezvoltare de produs

Slide 15 © 2017 DEKRA


Introducere în planificarea avansată a calității produsului
Baza APQP: Ingineria Concurentă

Evităm costuri suplimentare prin: Unități de Fără APQP sau


Timp echivalent
- Gestionarea corectă a modificărilor – le
identificăm într-o fază timpurie

- Modificările ulterioare SOP sunt evitate

- Erorile de dezvoltate sunt prevenite prin


verificări sistemice

Cu APQP/
echivalent

SOP Timp

Slide 16 © 2017 DEKRA


Introducere în planificarea avansată a calității produsului
Baza APQP: Ingineria Concurentă

Process Off SOP


∞!
Cost/ evoluție
100X

10X

X= cost modificare/ depanare


X Timp

Basic Plan Detailed Design Build Test

Slide 17 © 2017 DEKRA


Introducere în planificarea avansată a calității produsului
Fazele APQP
Faza 1: Planificare (Planning)
 Definirea cerințelor și așteptărilor clienților pentru a planifica/ defini proiectul/ programul

Faza 2: Dezvoltarea și proiectarea produsului (Product Design and Development)


 Dezvoltarea caracteristicilor produsului într-o formă aproape de final
 Un design fezabil trebuie să permită realizarea produselor conform volumelor agreate cu clientul și
să fie în concordanță cu cerințele tehnice, de calitate, fiabilitate, cost și termen.

Faza 3: Dezvoltarea și proiectarea procesului (Process Design and Development)


 Dezvoltarea sistemului de fabricație, proceselor și planului de control astfel încât să fim siguri că
cerinșele clientului, nevoile și așteptările sale sunt îndeplinite.

Slide 18 © 2017 DEKRA


Introducere în planificarea avansată a calității produsului
Fazele APQP
Faza 4: Validarea produsului și procesului
 Validarea proiectării produsului și procesului. În baza unor testări semnificative a producției trebuie
să validăm planul de control și fluxul procesului din punct de vedere al consistenței și aplicării în
vederea îndeplinirii cerințelor clientului.
Faza 5: Feedback, evaluare și acțiune corectivă

 În această fază vom măsura eficacitatea planificării calității produsului și vom identifica și gestiona
oportunitățile de ameliorare.

Slide 19 © 2017 DEKRA


Introducere în planificarea avansată a calității produsului
Fazele APQP| Faza 1
Activitate Livrabil
Analiza cerere Specificație proiect (SOW – Statement of Work)

Definire obiective program Ofertă transmisă clientului


Analiză cerințe client

Jaloanele programului

Analiza obiective program Obiective design

Obiective fiabilitate

Concept produs Nomenclator materiale preliminar (Bill of Materials - BOM)

Lista preliminară a caracteristicilor speciale de produs și proces

Planul de asigurare al produsului

Diagrama de proces preliminară

Planificare și inițiere program incluzând urmărire Planificarea programului


și raportare
Analiza de risc a programului

Analiza fezabilității programului

Slide 20 © 2017 DEKRA


Introducere în planificarea avansată a calității produsului
Fazele APQP| Faza 2
Activitate Livrabil
Design produs AMDE Produs (D FMEA – Design FMEA)

Analize design, fezabilitate, montabilitate

Specificații tehnice

Model CAD, Desen

Design verificat

Prototip

Dezvoltare pentru dezvoltare proces Preconizări de utilizare produs

Specificații echipamente fabricație

Specificații echipamente control

Slide 21 © 2017 DEKRA


Introducere în planificarea avansată a calității produsului
Fazele APQP| Faza 3
Activitate Livrabil
Documentarea procesului Diagrama de amplasament echipamente

Schema flux a procesului

AMDE proces (Process FMEA – P FMEA)

Matricea caracteristicilor incluzând caracterisiticile speciale

Metode ”Error proffing”

Plan de Control

Instrucțiuni de lucru, de control, ajutoare vizuale

Specificație de ambalare/ condiționare

Realizare echipmente producție Echipamente, scule, dispozitive, dispozitive analuare erori

Planificare validare sisteme de măsurare Planificarea analizei sistemelor de măsurare

Planificare validare statistică proces Planificarea studiilor de capabilitate

Stabilire materiale și componente utilizate Nomenclator materiale producție (BOM – Bill Of Materials)

Teste Teste producție – pre-producție

Slide 22 © 2017 DEKRA


Introducere în planificarea avansată a calității produsului
Fazele APQP| Faza 4
Activitate Livrabil
Validarea sistemelor de măsurare Evaluarea sistemelor de măsurare

Reglare finală și validare proces-produs Studii de capabilitate preliminară a procesului

Planul de control al producției

Rapoarte validare produs

Transmitere PPAP pentru aprobare Documentație PPAP

Eșantioane inițiale

PSW/ CSR acceptat

Test semnificativ al producției

Finalizare bucle logistice Raport validare ambalare

Slide 23 © 2017 DEKRA


Introducere în planificarea avansată a calității produsului
Ieșiri din faza 1| Planificarea programului
Nu există un format standard al planului, însă acesta trebuie să conțină:

1. Nivel de bază
- Fazele APQP și activitățile care le compun

- Diagrama Gant – desfășurarea în timp a acestor activități

- Responsabilii pentru fiecare activitate

Nu există un format standard al planului, însă acesta trebuie să conțină:

2. Nivel cerut de constructorii auto/ furnizori mari de rangul 1


- .. cerințele pentru nivelul de bază..

- Utilizarea jaloanelor

- Jaloanele/ fazele clientului și ale furnizorilor

Slide 24 © 2017 DEKRA


Introducere în planificarea avansată a calității produsului
Exemplu de planificare a activităților APQP
August September October
Elements
1 Sourcing Decision
2 Customer Input Requirements  Doar pentru
3 Design FMEA exemplificare!
4 Design Review (s)
5 Design Verification Plan
6 Subcontractor APQP Staus
7 Facilities, Tools, and Gages
8 Prototype Build Control Plan
9 Prototype Builds
10 Draw ings and Specifications
11 Team Feasibility Commitment
12 Manufacturing Process Flow Chart
13 Process FMEA
14 Measurment Systems Evaluation
15 Pre-Launch Control Plan
16 Operator Process Instructions
17 Packaging Specifications
18 Production Control Plan
19 Production Trial Run
20 Preliminary Process Capability Study
21 Production Validation Testing
22 Production Part Approval (PSW)
23 PSW part Delivery at MRD

Slide 25 © 2017 DEKRA


Introducere în planificarea avansată a calității produsului
Exemplu de planificare a activităților APQP

 Doar pentru
exemplificare!

Slide 26 © 2017 DEKRA


Introducere în planificarea avansată a calității produsului
Exercițiul 1

E1 – Planificarea activităților pentru fazele 3 și 4

1. Planificați activitățile pentru fazele 3 și 4 pornind de la ipoteza că SOP la


client este WK 47 și în WK 46 se va desfășura un test de producție (pilot)
2. Discutați rezultatele
3. Împărtășiți rezultatele cu clasa

Slide 27 © 2017 DEKRA


Agenda

0. Despre Dekra Automotive

1. Introducere în planificarea avansată a calității produsului (APQP)

2. Introducere în FMEA

3. Fluxul procesului

4. FMEA de proces

5. Planul de Control. Standardizarea muncii

6. Procesul de aprobare a pieselor de producție

Slide 28 © 2017 DEKRA


Introducere în FMEA
Ce este FMEA?

FMEA – acronim pentru Failure Modes and Effects Analysis.

AMDE - Analiza Modurilor de Defectare și a Efectelor.

 Definiție:

AMDE/ FMEA este un proces analitic și sistemic care permite echipei să anticipeze eșecurile și să prevină apariția lor în
proiectare și producție.

Simplificat, procesul se desfășoară în 3 pași:


 Pasul 1: identificăm modul în care un proces/ produs poate eșua în a-și îndeplini funcția
 Pasul 2: decidem dacă vom acționa în preventiv
 Pasul 3: identificăm acțiunile necesare prevenirii acestor eșecuri

FMEA este una dintre metodele pentru evaluarea/ controlul riscului.

Slide 29 © 2017 DEKRA


Introducere în FMEA
Concepte

 Cauze

 Entitatea 1
 Mod de
defectare

 X1 (ieșire)  Y1 (ieșire)
 Funcția 1  Cerințe
 .. Xn  .. Yn

 X1 (ieșire)  Y1 (ieșire)
 Funcția 2  Cerințe
 .. Xn  .. Yn

 X1 (ieșire)  Y1 (ieșire)
 ..Funcția n  Cerințe
 .. Xn  .. Yn

Slide 30 © 2017 DEKRA


Introducere în FMEA
Concepte
Definiții:
 Entitate (Item) = fiecare entitate care a fost identificată ca fiind un element în sistem (piesă, modul-
subsistem, sistem..)

 Funcție = modul de transformare a intrărilor (X) în ieșiri (Y)

 Cerință = rezultatul așteptat al realizării funcției (”unde trebuie să fie Y” ?)

 Mod de defectare = modul în care componenta, subsistemul sau sistemul pot eșua în a-și îdeplini
funcția

Entitate Funcție Cerință Mod de defectare


Rotor motor pas cu Transmitere mișcare Transmitere Pierdere transmisie
pas vitezometru ax vitezometru constantă – fără
întreruperi

Slide 31 © 2017 DEKRA


Introducere în FMEA
Concepte
Cauze: - cauza care conduce la apariția modului de defectare (conceptul cauză-efect). Funcție de
legăturile dintre ele, vorbim despre mai multe tipuri de relație cauză-efect:

1 la 1 1 la n

Cauza 1 Efect 1 Efect 1


Cauza 1
Cauza 2 Efect 2 Efect 2

n la 1| condiție: AND n la 1| condiție: OR

Cauza 1 Cauza 1
Efect 1 Efect 1
Cauza 2 Cauza 2

Slide 32 © 2017 DEKRA


Introducere în FMEA
Concepte
Detecție și Prevenție

Controale implementate în proces care:


 fie detectează modul de defectare și/ sau cauza
 fie previn apariția modului de defectare prin ”blocarea cauzei potențiale”

Nivelul riscului

Nivelul riscului asociat se calculează funcție de gravitatea efectului, probabilitatea de apariție și


nivelul curent al detecției – IPR (Indice de Prioritate al Riscului) sau RPN (Risk Priority Number).

Acțiuni

Funcție de anumite criterii identificăm acțiuni de îmbunătățire care să conducă la scăderea riscului.

Slide 33 © 2017 DEKRA


Introducere în FMEA
Categorii
În funcție de aplicare, FMEA aparține uneia din următoarele categorii:

Categorie Legătura la APQP


Utilizat în analiza conceptelor sistemelor și Maxim faza 2
subsistemelor în faze inițiale ale proiectelor APQP
FMEA sistem S FMEA este concentrat pe modurile de defectare potențiale
ale sistemelor și interfețelor datorită designului.
(S FMEA)

Utilizat în analiza produselor înainte de a fi lansate în Maxim faza 2


FMEA design fabricație APQP
D FMEA este concentrat pe modurile de defectare potențiale
(D FMEA) ale produselor datorită designului.

Utilizat în analiza proceselor de fabricație Maxim faza 3


FMEA proces P FMEA este concentrat pe modurile de defectare potențiale APQP
asociate cu funcțiile unui proces cauzate de designul și
(P FMEA) operarea acelui proces.

Slide 34 © 2017 DEKRA


Introducere în FMEA
Stabilirea echipei FMEA
 Entități externe –
De ce ne trebuie o echipă?  Echipa extinsă:
părți interesate
 Partajarea experienței  Logistică
 Client
 Integrarea bazei de cunoștințe în  Cumpărări
 Furnizor
studiu
 Brainstorming
 Problem solving
 Partajarea nivelului de înțelegere  Șef proiect
 Consensul în stabilirea deciziilor
 Echipa de bază:

 Inginer de proces (tehnolog)  Responsabil


 Specialist FMEA
documentare
 Inginer produs (proiectare)

 Calitate

 Producție  Membrii echipei

Slide 35 © 2017 DEKRA


Introducere în FMEA
Concepte
Declanșatori

- Apariția unui nou design, o nouă tehnologie/ proces

- Modificarea unui design sau proces existent (în ipoteza în care există un FMEA)

- Utilizarea unui proces existent într-un nou medi (transfer în altă locație) sau în cadrul altei
aplicații (component carry over)

Slide 36 © 2017 DEKRA


Introducere în FMEA
Exercițiul 1

E2 – Identificarea entităților, funcțiilor, cerințelor


și modurile de defectare pentru un subsistem
1. Pentru diagrama bloc dată identificați entitățile, funcțiile, cerințele și
modurile de defectare pornind de la cerințele produsului:
 Indicare viteză constantă (fără trepidații)
 Indicare viteză reală -5%

2. Discutați rezultatele

3. Împărtășiți rezultatele cu clasa

Slide 37 © 2017 DEKRA


Întrebări?
Cu ce vă mai putem
ajuta?

Slide 38 © 2017 DEKRA


Thank you!

MISSION

SAFETY

Slide 39 © 2017 DEKRA