Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea Creștină “Dimitrie Cantemir”

Facultatea de Management Turistic și Comercial

Determinarea gradului de atractivitate al stațiumii turistice Râșnov

Nume: Olteanu Sabrina

Grupa 5, anul II
Cuprins

I. Așezare geografică

II. Căi de acces

III. Climă, vegetație, hidrografie, geologie, biodiversitate

IV. Scurt istoric al stațiunii Râșnov

V. Populație

VI. Potențialul turistic natural și antropic

VII. Unitățile de agrement și sportive

VIII. Capacitățile de cazare

IX. Gradul de atractivitate al stațiunii Râșnov

Bibliografie