Sunteți pe pagina 1din 2

Dificultatea de a distinge, uneori, între elemente de compunere şi prefixe sau sufixe, respectiv

cuvinte neologice nu are implicaţii asupra modului de scriere, deoarece derivatele, formaţiile din/cu
elemente de compunere şi compusele cu cuvinte asemănătoare acestora se scriu în acelaşi fel.

Caracterul (semi)analizabil al cuvintelor este într-o anumită măsură relativ, fiind diferit de la un
vorbitor la altul, şi se poate modifica în cursul istoriei limbii. In practică, elementele componente ale
unor cuvinte sunt adesea greu de identificat, chiar de către persoanele cultivate, îndeosebi când este
vorba de cuvinte împrumutate gata formate din alte limbi, perceperea structurii lor presupunând
cunoaşterea formei şi a sensului componentelor. Este mai ales cazul cuvintelor aparţinând unor
terminologii de specialitate (formate în special din elemente vechi greceşti şi latineşti), a căror structură
este analizabilă aproape numai pentru unii dintre specialiştii din domeniul respectiv.

- Pentru a sugera anumite atitudini sau sentimente, a marca valoarea specială a unui cuvânt, a-1
scoate în evidenţă etc.:

- se scriu cu literă mare termenii de adresare (inclusiv pronumele), în corespondenţă (pe plicuri
şi în text): Domnului Director ...; Domnule Preşedinte...; Dumneavoastră ...;

numelor unor noţiuni de specialitate (A = arie, amper; B = bor, C = (grade) Celsius, L = lungime,
MΩ = megaohm, VSH = viteza de sedimentare a hematiilor) şi ale punctelor cardinale (E = est);

- prenumelor: I. L. Caragiale = Ion Luca Caragiale;

- altor cuvinte şi expresii: D.S. = dai segno, N.B. = nota bene, O.K. = all correct, P.F.L/PFL = plăci
fibrolemnoase, P.S.= post scriptum;

- cu literă mare pe primul loc sau şi în alte poziţii, când provin de la cuvinte scrise cu literă mare
(D-lui = Domnului, Sf. = Sfânta, Sfântul) sau de la termeni de specialitate (MeV = megaelectronvolt, MHz
= megahertz, Rh = factorul Rhesus);

- cu literă mare pe a doua poziţie, când provin de la unii termeni de specialitate: dB = decibel, eV
= electronvolt, pH = puterea hidrogenului;

Abrevierile se scriu:

- integral cu litere mari când sunt alcătuite din iniţialele: - cuvintelor componente ale unor
nume proprii compuse scrise cu literă mare la iniţială: GMT = Greenwich Mean Time, MS = Maiestatea
Sa, O.U. = Ordonanţă de Urgenţă, P.S.S. = Preasfinţia Sa, S.N.C.F.R./SNCFR = Societatea Naţională a
Căilor Ferate Române;