Sunteți pe pagina 1din 15

EVALUAREA RISCURILOR DE IMBOLNAVIRE SI

ACCIDENTARE PROFESIONALA LA LOCUL DE


MUNCA: Lucrator comercial
SOCIETATEA: S.C. MG BROTHERS CONSULTING 777
SRL
DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA
LOCUL DE MUNCA:
Lucrator comercial, in cadrul S.C. MG BROTHERS CONSULTING 777 SRL

PROCESUL DE MUNCA:
Vanzarea de produse comerciale.
Vanzarea cu amanuntul a articolelor textile, asigurand astfel cerintele consumatorilor (persoane fizice
si juridice) in cele mai bune conditii. Primirea, depozitarea, desfacerea produselor; Evitarea pierderilor,
contaminarilor si deteriorarea produselor; Aplicarea stricta a regulilor de comert privind vanzarea
produselor, si corecta gestionare a acestora;

ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCA


EVALUAT
MIJLOACE DE PRODUCTIE:
 produsele expuse la vanzare in magazin
 casa de marcat
 monetar
 vitrine, rafturi, tejghea etc.
SARCINA DE MUNCA:
 pune la dispozitia clientilor produsele comerciale
 mentine igiena locului de munca
 aranjeaza produsele expuse
 verifica stocul de produse expuse pentru a determina nivelul lor
 depoziteaza si pastreaza produsele conform specificatiilor fabricantului sau procedurilor standard
 intocmeste necesarul de produse pentru refacerea stocului de marfa expusa aduce marfa pentru a
completa stocul de marfa expusa
 aranjeaza marfa pe rafturile de expunere
 scrie preturile produselor
 afiseaza sau ataseaza preturile produselor conform legilor in vigoare
 aranjeaza produsele in magazie respectand normele in vigoare
 Suporta in cazul unor lipsuri certe aparute in gestiunea de care raspunde, sanctiunile conform RI iar in
cazul unor infractiuni, conform legislatiei in vigoare ;
 Asigura primirea, receptia, depozitarea si livrarea corespunzatoare a produselor ce se comercializeaza;
 Verifica concordanta cu valorile predate in casa, stabileste vanzarile cu numerar, bonuri de valoare,
card -uri, bordero-uri de consum propriu;
 Efectueaza receptia produselor destinate vanzarii realizand urmatoarele operatii: pregateste spatii
pentru descarcare; verifica documentele de insotire; verifica modul de ambalare; participa la receptia
cantitativa;
 Efectueaza descarcarea produselor, asigurand permanent toate conditiile pentru eliminarea pierderilor,
degradarilor, contaminarii sau sustragerilor;
 Asigura securitatea bunurilor si valorilor din gestiune, predarea zilnica a numerarului si bunurilor de
valoare rezultate din vanzari in conformitate cu reglementarile in vigoare;
 Elibereaza documente fiscale conform valorilor vandute;
 Executa dispozitiile date de catre seful direct, in legatura cu atributiile sale, altele decat cele
mentionate in instructiunile de lucru;

MEDIUL DE MUNCA:
Angajatul isi desfasoara activitatea in program de 8 ore/zi in magazin si la exterior in zona de descarcare
produse.
Pe durata programului poate fi expus la:
 variatii de temperaturi mai mari de 15 grade la deplasari interior-exterior pe timpul iernii
 temperaturi extreme pe timp de iarna sau vara la deplasari in exterior
 curenti puternici de aer pe timpul iernii
FACTORII DE RISC IDENTIFICATI:

A. Factori de risc EXECUTANT

 Actiuni gresite
 Alunecarea si caderea pe suprafetele netede si umede sau inghetate, pe traseele de deplasare
pedestra (F1)
 Stationarea in partea din fata sau din spate a autovehiculelor venite cu marfa (F2)
 Ridicarea obiectelor grele in pozitii necorespunzatoare (F3)
 Asezarea necorespunzatoare a marfurilor pe rafturi (F4)
 Interventii sau reparatii electrice pentru operatiuni ce necesita autorizatie (F5)
 Nerespectarea normelor de igiena personala, in special la nivelul mainilor (F6)
 Prezentarea la program in stare de oboseala, ebrietate sau sub influenta substantelor halucinogene
(F7)
 Utilizarea unor cabluri si prelungitoare in dezordine, care traverseaza caile de acces sau care sunt
intinse in apropierea acestora (F8)
 Neasigurarea la traversarea pedestra a cailor de acces ale autovehiculelor (F9)

Omisiuni
 Nefolosirea spatiilor special amenajate pentru fumat sau pentru lucru cu foc deschis (F10)
 Depozitarea obiectelor, materialelor pe caile de iesire de urgenta si blocarea acestora (F11)

B. Factori de risc SARCINA DE MUNCA

Continut necoresp. in raport cu cerintele de securitate


 Solicitare fizica prin lucru in picioare; deplasari frecvente printre rafturi (F12)
 Metode de munca necorespunzatoare (succesiune gresita a operatiilor) (F13)

Sarcina sub/supradimensionala in raport cu cerintele de securitate


 Stress prin concentrare prelungita si prin lucrul cu cifre (F14)
 Agresare fizica si verbala a angajatului de catre clienti (F15)
 Jaf armat, in special pe timpul inserarii (F16)
 Operatii repetitive, monotonia muncii (diminuarea atentiei distributive) (F17)

C. Factori de risc MEDIUL DE MUNCA

Factori de risc Fizic


 Temperatura aerului ridicata vara si scazuta iarna, precum si variatii de temperatura la deplasari
interior/exterior (F18)
 Calamitati naturale: trasnete, seisme, furtuni etc (F19)
 Lumina artificiala – lampi fluorescente (F20)
 Pericol de lezare fizica in caz de jaf armat cu arme albe, arme cu aer comprimat sau arme de foc (F21)
 Umiditarea ridicata sau scazuta a aerului functie de anotimp (F22)
 Pulberi de praf in atmosfera (F23)

D. Factori de risc MIJLOACE DE PRODUCTIE

Factori de risc Mecanic


 Accidente provocate de deplasarea autovehiculelor (F24)
 Leziuni provocate de neatentie prin lovirea sau inteparea cu obiectele inconjuratoare de la locul de
munca (F25)
 Alunecare, rostogolire, rasturnare a obiectelor voluminoase sau grele, in timpul manipularii lor (F26)
 Cadere de obiecte de la inaltime (rafturi) prin rostogolire sau alunecare(F27)
 Răsturnarea, rostogolirea echipamentelor de munca (mobilier, marfa etc.) (F28)

Factori de risc Electric


 Electrocutare prin atingere indirecta si utilizarea unor surse de alimentare fara impamantare sau cu
impamantare necorespunzatoare (F29)

Factori de risc Biologic


 Contact cu ciuperci/bacterii/virusi prin intermediul banilor incasati de la clienti (F30)
/Unitatea: S.C. MG BROTHERS FISA DE EVALUARE Nr. persoane expuse: 2 Durata expunerii: 8 ore/zi
CONSULTING 777SRL
Loc de munca: lucrator comercial A LOCULUI DE MUNCA Evaluator: : Laios Gabriela;
Componenta Factori de risc Forma concreta de manifestare a factorilor de risc Consecinta Clasa Clasa Nivel
sistemului identificati maxima de de partial
de munca previzibila gravitate probabilitate de risc
EXECUTANT Actiuni gresite 1. Alunecarea si caderea pe suprafetele netede si ITM 3 2 2
umede sau inghetate, pe traseele de deplasare 45-180 zile
pedestra (F1)
2. Stationarea in partea din fata sau din spate a DECES 7 1 3
autovehiculelor venite cu marfa (F2)
3. Ridicarea obiectelor grele in pozitii ITM 2 2 2
necorespunzatoare (F3) 3-45 zile
4. Asezarea necorespunzatoare a marfurilor pe rafturi ITM 2 3 2
(F4) 3-45 zile
5. Interventii sau reparatii electrice pentru operatiuni DECES 7 1 3
ce necesita autorizatie (F5)
6. Nerespectarea normelor de igiena personala, in ITM 2 3 2
special la nivelul mainilor (F6) 3-45 zile
7. Prezentarea la program in stare de oboseala, DECES 7 1 3
ebrietate sau sub influenta substantelor halucinogene
(F7)
8. Utilizarea unor cabluri si prelungitoare in ITM 3 2 2
dezordine, care traverseaza caile de acces sau care 45-180 zile
sunt intinse in apropierea acestora (F8)
9. Neasigurarea la traversarea pedestra a cailor de DECES 7 1 3
acces ale autovehiculelor (F9)
Omisiuni 10. Nefolosirea spatiilor special amenajate pentru DECES 7 1 3
fumat sau pentru lucru cu foc deschis (F10)
Componenta Factori de risc Forma concreta de manifestare a factorilor de risc Consecinta Clasa Clasa Nivel
sistemului identificati maxima de de partial
de munca previzibila gravitate probabilitate de risc
EXECUTANT Omisiuni 11. Depozitarea obiectelor, materialelor pe caile de DECES 7 1 3
iesire de urgenta si blocarea acestora (F11)
SARCINA Continut 12. Solicitare fizica prin lucru in picioare; deplasari ITM 2 2 2
DE MUNCA necoresp. In frecvente printre rafturi (F12) 3-45 zile
raport cu
cerintele de
securitate
13.Metode de munca necorespunzatoare (succesiune ITM 3 1 2
gresita a operatiilor) (F13) 45-180 zile
Sarcina 14. . Stress prin concentrare prelungita si prin lucrul ITM 2 2 2
sub/supradimensi cu cifre (F14) 3-45 zile
onala
in raport cu
cerintele
de securitate
15. Agresare fizica si verbala a angajatului de catre ITM 3 1 2
clienti(F15) 45-180 zile
16. Jaf armat, in special pe timpul inserarii (F16) DECES 7 1 3
17. Operatii repetitive, monotonia muncii ITM 2 3 2
(diminuarea atentiei distributive) (F17) 3-45 zile
MEDIUL DE Factori de risc 18. Temperatura aerului ridicata vara si scazuta iarna, ITM 2 3 2
MUNCA Fizic precum si variatii de temperatura la deplasari 3-45 zile
interior/exterior (F18)
19. Calamitati naturale: trasnete, seisme, furtuni etc DECES 7 1 3
(F19)
20. Lumina artificiala – utilizarea de lampi ITM 2 2 2
fluorescente (F20) 3-45 zile
Componenta Factori de risc Forma concreta de manifestare a factorilor de risc Consecinta Clasa Clasa Nivel
sistemului identificati maxima de de partial
de munca previzibila gravitate probabilitate de risc
MEDIUL DE Factori de risc 21. Pericol de lezare fizica in caz de jaf armat cu DECES 7 1 3
MUNCA Fizic arme albe, arme cu aer comprimat sau arme de foc
(F21)
22. Umiditarea ridicata sau scazuta a aerului functie ITM 2 2 2
de anotimp (F22) 3-45 zile
23. Pulberi de praf in atmosfera (F23) ITM 2 2 2
3-45 zile
MIJLOACE Factori de risc 24. Accidente provocate de deplasarea INV. 4 2 3
DE Mecanic autovehiculelor venite cu marfa (F24) Gr. III
PRODUCTIE
25. Leziuni provocate de neatentie prin lovirea sau ITM 3 2 2
inteparea cu obiectele inconjuratoare de la locul de 45-180 zile
munca (F25)
26. Alunecare, rostogolire, rasturnare a obiectelor ITM 2 2 2
voluminoase sau grele, in timpul manipularii lor 3-45 zile
(F26)
27. Cadere de obiecte de la inaltime (rafturi) prin ITM 2 3 2
rostogolire (F27) 3-45 zile
28. Pericol de incendiu la acumulari de gaze de la DECES 7 1 3
neetanseitati recipienti, sprayuri etc. depozitarea
acestora langa surse de caldura (F28)
Factori de risc 29. Electrocutare prin atingere indirecta si utilizarea DECES 7 2 4
Electric unor surse de alimentare fara impamantare sau cu
impamantare necorespunzatoare (F29)
Factori de risc 30. Contact cu ciuperci/bacterii/virusi prin ITM 3 2 2
Biologic intermediul banilor incasati de la clienti (F30) 45-180 zile
Reprezentare grafică a nivelurilor parţiale de risc corespunzător factorilor de
risc.

NIVELURI PARTIALE DE RISC

0
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9F10F11F12F13F14F15F16F17F18F19F20F21F22F23F24F25F26F27F28F29F30
FACTORI DE RISC
REPREZENTAREA GRAFICA A PONDERII COMPONENTELOR
SISTEMULUI DE MUNCA
Loc de munca: lucrator comercial
36,36 % -- EXECUTANT
20,00 % -- SARCINA DE MUNCA
20,00 % -- MEDIUL DE MUNCA
23,33 % -- MIJLOACE DE PRODUCTIE
Nivel global de risc: 2.38 %

executant

sarcina de
munca
mediul de
munca
mijloace de
productie
INTERPRETAREA REZULTATELOR SI CONCLUZIILE EVALUARII
PENTRU LOCUL DE MUNCA:
Lucrator comercial

Nivelul de risc global calculat pentru locul "lucrator comercial" este 2.38 %, valoare ce il incadreaza in categoria
locurilor de munca cu nivel de risc mic.

Rezultatul este sustinut de "Fisa de evaluare a locului de munca", din care se observa ca din totalul de 30 factori de
risc identificati, 3,33 % ( 1 ) depasesc ca nivel partial de risc valoarea 3, incadrandu-se in categoria nivelelor de risc mari,
putand avea consecinte ireversibile asupra executantului. Pentru acesti factori s-a intocmit fisa de masuri anexata.

In ceea ce priveste repartitia factorilor de risc pe sursele generatoare, situatia se prezinta dupa cum urmeaza:
-- 36,36 % sunt factori proprii EXECUTANT
-- 20,00 % sunt factori proprii SARCINA DE MUNCA
-- 20,00 % sunt factori proprii MEDIUL DE MUNCA
-- 23,33 % sunt factori proprii MIJLOACE DE PRODUCTIE

Din analiza "Fisei de evaluare a locului de munca" se constata ca gravitatea maxima a 40 % ( 12 ) dintre factorii de
risc identificati prezinta un nivel de gravitate maxima ce poate avea consecinte ireversibile asupra executantului (deces sau
invaliditate).
FISA DE MASURI SPECIFICE PROPUSE PENTRU
Lucrator comercial
Nr. Factor de risc Nivel de Masuri propuse/ Nominalizarea masurii
Crt. risc
1. Electrocutare prin atingere 4 - Utilizarea de prize, cabluri stechere etc. conforme interzicerea improvizatiilor
indirecta si utilizarea unor surse de - Defectiunila la retelele si echipamentele electrice se vor face numai de catre personal
alimentare fara impamantare sau calificat (autorizat)
cu impamantare - Punerea sub tensiune a unui echipament electric (introdus stecherul in priza) se va
necorespunzatoare face cu mainile uscate
- Se va verifica zilnic integritatea cablurilor electrice, stecherelor, prizelor,
impamantarilor etc.
- se vor tine incuiate panourile electrice
FISA DE MASURI CU CARACTER GENERAL PROPUSE PENTRU
Lucrator comercial

 Insusirea si respectarea normelor de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora;


 Desfasurarea activitatilor in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire
profesionala atat propria persoana, cat si pe celelalte persoane participante la procesul de munca;
 Aducerea la cunostiinta a conducatorului locului de munca despre orice defectiune tehnica sau alta
situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala;
 Instiintarea conducatorului locului de munca despre accidentele de munca suferite de propria persoana
si de alte persoane participante la procesul de munca;
 Oprirea lucrului la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si informarea de indata a
conducatorul locului de munca;
 Utilizarea echipamentului individual de protectie din dotare, corespunzator scopului pentru care a fost
acordat;