Sunteți pe pagina 1din 13

Conductele se vor grundui si vopsi corespunzator.

Inainte de grunduire se vor


face probele la rece in scopul verificarii rezistentei mecanice si a etanseitatii
elementelor instalatiei de incalzire.
Se va asigura dezaerisirea §i posibilitatea golirii instalatiei.

Centrala termica combustibil solid - lemne


Centrala termica va functiona cu combustibil solid - lemne, §i va fi amplasata
intr-o constructie nou proiectata, care va corespunde normativelor in vigoare. Incaperea
nou proiectata va avea regimul de inaltime parter.
Principalele utilaje, vor fi : cazan avand puterea termica de 80Mcal/h, vas de
expansiune, supape de siguranta, pompe de circulatie, pompa apa adaos, rezervor adaos,
manometre, termometre.
Pentru utilajele cu care va fi echipata centrala termica se vor realiza postamente
din beton simplu pentru preluarea incarcarilor aduse de acestea.
Co§ul de fum, Dn 30 cm si H = 8 m, se va monta la interior §i va fi format din
elemente ceramice antiacide, prefabricate, izolate termic §i protejate cu elemente
prefabricate de beton usor. Cosul de fum se va ancora elestic de structura de rezistenta a
constructie.
Conductele se vor executa din teava din otel pentru constructs STAS 7657/77,
STAS 530/88, STAS 7656/80, STAS 404/80
Sala cazanelor va respecta prevederile normativului 113/2002 si P 118 §i va fi
dotata cu dotarile PSI necesare.
Sala cazanului va fi prevazuta cu u§a metalica, cu deschiderea catre exterior.
Umplerea instalatiei se va asigura cu un grup de pompare apa adaos si un
rezervor apa adaos. Volumul apei din instalatie este relativ mic, nu s-a prevazut o
instalatie de dedurizare a apei. Instalatia fiind simpla, numai cu circuit de incalzire, s-a
adoptat schema de functionare, fara butelie de egalizare a presiunilor.
Dezaerisirea instalatiei se va face prin organe de dezaerisire, montate in punctele
cele mai inalte.
Conductele calde se vor izola termic cu cochilii din vata minerala, protejate cu
folie de aluminiu.
Panta conductelor va fi ascendenta catre organele de dezaerisire §i va avea
valoarea de eel putin 0,5 %.
Utilitatile, apa §i energie electrica se asigura din racordurile existente ale
constructiei.
Cosul de fum va fi prevazut cu paratraznet.
Centrala termica va fi dotata cu doua stingatoare cu praf si CO2.
Respectarea celorlalte cerinte de calitate prevazute in
Legea nr 10 din 1995
A. Rezistenta si stabilitate.
Noile instalatii nu vor afecta rezistenta si stabilitatea constructiei.
Traseele conductelor instalatilor de incalzire se vor stabili astfel incat sa se
reducala strictul necesar numarul si dimensiunile golurilor necesare traversarii
conductelor prin elementele de structura ale cladirii
Se va face proba de presiune la presiune conform normativelor in vigoare
113/2002.
Clasa de calitate a sudurilor va fi corespunzatoare normativului 127.
Conductele vor fi ancorate de elementele de constructie astfel incat sa nu
constituie puncte slabe si sa reziste in situa^ii speciale care pot aparea in timpul
exploatarii normale sau in timpul seismului. Suportii pentru conducte vor fi
corespunzatori greutajii acestora.
Asigurarea rezistentei mecanice a instalatiei la suprapresiunile provocate de
loviturile de berbec prin calcul pe baza „Instructiunilor tehnice 130".

B. Siguranta in exploatare.
Instalatiile vor fi proiectate si realizate astfel incat sa asigure un grad cat mai
mare de siguranta in exploatare.
Conform ghidului indicativ GT 060-03 aprobat de MLPTL cu nr. 901 din 25.11.
2003, „ Ghid privind criteriile de performanta ale cenntelor de calitate conform legii nr
10/1995, privind calitatea in construcpli, pentru instalatiile de incalzire centrala", se au
in vedere, urmatoarele cerinte obligatorii pentru siguranta in exploatare:

1. Cerinta : Gradul de asigurare al consumatorului.


Centrala avand capacitate redusa, conf, Normativului 113.02-2002, nu se prevede
cazan de rezerva.
Pentru situa|ia de defectare a pompei de circulatie, se va prevedea o pompa de
conducta dubla.
2. Cerinta: Etanseitatea la apa a instalatiei de incalzire : conducte, armaturi,
corpuri de incalzire, cazan.
Instalatia va fi incercata la presiunea minima de 5 bar timp de 5 ore §i se verifica
absenta scaparilor 3. Cerinta: Securitatea la contact.
Se procedeaza la asigurarea condipiilor pentru protectia utilizatorilor contra
leziunilor prin contact cu suprafetele accesibile ale instalatiei din incaperi §i din centrala
termica. (ranire, ardere, electrocutare, otravire, etc.) §i prin contact cu partile in
miscare ale utilajelor.
4. Cerinta: Securitatea la radiatii calorice si la curentii de aer cald
Temperatura in instalatia de incalzire va fi limitata la 80 grd. C, iar temperatura
superficial la suprafafa corpurilor de incalzire la 60 grd. C
Conductele fierbinti urmeaza a fi izolate termic.
Se vor prevedea organe de golire, reglare si dezaerisire
Conductele de distribute nu vor impiedica circulatia §i functionalitatea incaperilor
deservite.
In sala cazanelor se vor afisa la loc vizibil instrucfiuni de exploatare.
Se va interzice accesul in centrala termica a persoanelor neautorizate in acest
scop.
C. Siguranta la foe.
Sala cazanelor este o constructie cu rezistenfa la foe 1-2 si corespunde
normativelor in vigoare
Categoria de pericol de incendiu este « D ».
Materialele din care este alcatuita constructia, au clasa de combustibilitate Co,
fiind incombustibile.
Centrala termica va fi echipata cu dotarile PSI necesare, respectiv cate un
stingator portabil cu praf si C02 pentru fiecare cazan.
Centrala termica va fi dotata cu u§a metalica de evacuare .
In vecinatate nu exista constructii cu rise de incendiu §i rezistenta la foe redusa.
In conformitate cu 120/2000 va fi prevazuta instalatie de protectie contra
loviturilor de trasnet.

D. Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea §i protectia


mediului.
Gazele de ardere vor fi evacuate in atmosfera prin cosul de fum care are inaltimea
de 8 metri. In vecinatate, nu exista constructii inalte. Lucrarile nu afecteaza spatiul
verde din preajma centralei termice, sau copacii §i arbustii din zona.
E. Izolatia termica, hidrofuga §i economia de energie.
Protectia anticoroziva a suprafe|elor metalice, se va face prin grunduire si
vopsire.
Conductele principale se vor izola termic cu cochilii din vata minerala, protejate
cu folie de aluminiu.
In ceea ce priveste energia electrica, aceasta va fi gospodarita prin masuri
administrative, asigurandu-se incadrarea consumatomlui in consumul stabilit prin
contractul de furnizare cu energie electrica.
Investitia
Obiectivul Centrala Termica
Deviznr. V119 -Instalafii termomecanice inC.T.

ANTEMASURATOARE
1 IC13C1 11309/0014 ml 8,00
Teava neagra 0 1"
2 IC13D1 11309/0015 ml 10,00
Teava neagra 0 1 Vi"
3 IC13E1 11309/0016 ml 5,00
Teava neagra 0 1 Vi"
4 IC14C1 11309/01109 ml 14,00
Teava neagra 0 57 x 3 mm
5 IC13A1 11309/0011 ml 5,00
Teava neagra legaturi aparate 0 3/8" (aerisire)
6 TTA02al 11502/00 sau 3 buc 9,00
Cot gata confectionat montat pe conducta pana la 1 m adancime
m inaltime cu Dn 57 x 3 mm
7 ID06A3 asimilat - fara material manevra 01" buc 5,00
Mont. Robi. cu sfera cu sect. Tree, totala, cu parghie de ,
8 YC01(pret2005) lei 1.075.000,00
Procurare robinet cu sfera 0 1"
215.000,00 lei/buc x 5 buc =1.075.000 lei
9 ID06B1 asimilat- fara material buc 1,00
Mont robi cu sfera cu sect, tree totala, cu parghie de manevra, 0 11/4"
10 YC01(pret2005) lei 320.000,00
Procurare robinet cu sfera 0 11/4"
320.000,00 lei/buc x 1 buc - 320.000 lei
11 ID06C1 asimilat- fara material manevra 0 2" buc 5,00
Mont rob. cu sfera cu sect, trecere totala, cu parghie de ,
12 YC01 (pret 2052) lei 4.450.000,00
Procurare robinet cu sfera 0 2"
890.000 lei/buc x 5 buc = 4.450.000 lei
13 ID14B2 11314/0117 buc 2,00
Robinet de retinere cu ventii, drept, cu flanse, cu 0 1"
14 ID14D1 11314/0120 buc 1,00
Robinet de retinere cu ventii, drept, cu flan§e, cu 0 2"
15 ID16A1 11314/0090 cond. de aerisire buc 2,00
Robinet de tree cu ventii si mufe, cu D 3/8", montat pe
16 IC49A1 11305/0010 buc 2,00
Vas de dezaerisire
17 1D10A1 11317/ asimilat - fara material buc 2,00
Robinet automat de dezaerisire 0 V2"
18 YC01 (pret 2005) lei 480.000,00
Procurare robinet de dezaerisire 0 V2"
2 buc x 240.000 lei/buc =480.000 LEI
19 IA23J1 buc 4,00
§tut cu robinet de control pt montat armaturi (termometru, manometru)
20 IA23I1 buc 8,00
Teaca pentru termometru
21 IA23A1 buc 3,00
Termometru
22 IA23B1 buc 5,00
Manometru
23 IC37B1 kg 80,00
Suporti conducte, aparate recipienti dv intre 2,1 -*-10 kg
24 2840020 kg 80,00
Procurare suporji conducte
25 ffi03Al ml 13,00
Efectuare probe etan§eitate la presiune a cond. pentru alimentare
aeroterme §i baterii cu D 3/8" la 1"
26 IE03B1 ml 15,00
Efectuare probe etan§eitate la presiune a cond. pentru alimentare
aeroterme §i baterii cu D 1 Vi" la 2"
27 1E03C1 ml 14,00
Efectuare probe etan§eitate la presiune a cond. pentru alimentare
aeroterme §i baterii cu D 57 x 3,5 mm la x 83 x 3,5 mm
28 IE04A1 ml 13,00
Efectuare probe dilat, contract., funct. a cond. pentru alimentare
aeroterme §i baterii cu D 3/8" la 1"
29 IE04B1 ml 15,00
Efectuare probe dilat., contract., funct a cond. pentru alimentare
aeroterme §i baterii cu D 1 Vi" la 2"
30 IE04C1 ml 14,00
Efectuare probe dilat., contract., funct a cond. pentru alimentare
aeroterme §i baterii cu D 57 x 3,5 mm la 83 x 4,5 mm
31 IZJ07B1 mp 6,30
Grunduirea conductelor cu grund miniu plumb in 2 straturi
32 CN13A1 10162/0012 ml 5,00
Vopsitorii obi§nuite la instala|ii executate cu vopsea de ulei pe conducte
cu diametrul exterior < 34 mm inclusiv
33 CN13C1 10162/0012 mp 6,00
Vop. obi§nui la inst. exec, cu vopsea de ulei pe cond. cu Dext>34 mm
34 IZD05B1 t 0,080
Grunduire manuala 1 strat cu vopsea miniu la construcpi metalice
35 IZD06B1 t 0,080
Vopsire 2 straturi cu vopsea ulei la constructs metalice
36 IZH22A1 asimilat- fara material mp 15,00
Izolafie conducte cu cochilii din vata minerala protejata cu folie de AL
37 YC01 (pret 2005) lei 6.800.000,00
Procurare termoizlatiei din vata minerala protejata cu folie de AL
38 6202741 KW/h 80,00
Energie electrica la contor pentru lucrari de c-tii montaj
39 6202820 Apa rac 50,00
potabila
40 IC16XE1 - asimilat - fara material ml 4,00
Racord dublu start din otel inoxidabil (izolat) de la cosul de fum la
cazanDn300 mm
41 YC01 Mii lei 8.068,00
Procurare racord dublu strat din otel inoxidabil (inclusiv elemente de
legatura)

Intocmit, Verificat,
ing. I. Dumitras, ing. M. Tarbuc
/vestitia SCOALA CU CLASELE l-VIII - NR. 1 PECHEA
ObiectuI: Centrala tennica - Cos fum prefabricat D„ 300 mm, H =
8m

LISTA DE CANTITATI
COS DE FUM - CENTRALA TERMICA

Nr DESCRIERE LUCRARII UNI CANT. PRET TOTAL


crt UNITAR
0 1 2 3 4 5
1 buc 18,00
Tub de samota cu diametrul constructiv de 30 cm (H cos
= 8 m)
2 2 cutii buc 2,00
Chit special 1,2 kg/ml x 8 ml: (7kg/cutie) =
3 Invelis de protectie de beton buc 24,00

4 Vata mineral^ 1 cut/ml x 8 ml ml 8,00

•> 5 Usa de vizitare si racord usa de vizitare buc 1,00

6 Piesa petru racord cazan la 10° buc 1,00

7 Piesa pentru clapeta explozie buc 1,00

8 Pachet de bazS buc 1,00

-1600 mm buc 1,00


9 VB35A1 Deflector gata confec. cu perim.
bazei 700-8
I V
I n v e s t i t i a : REABILITARE SI INSTALATII SI CONSTRUCTIE GRUP SANITAR
SCOALA CU CLASELEI - VIII - NR. - P E C H E A O b i e c t u l : CENTRALA TERMICA

LISTA UTILAJELOR CARE NECESITA MONTAJ


Nr. Denumire utilaj Buc Valoare (euro) Producator Furnizor
crt. Unitara Totala
0 1 2 3 4 5 6
1 Cazan pentru preparare apa calda din otel, combustibil - lemne, tip CL80, cu caracteristicile: 1 2.100,00 2.100,00 Optional Optional
> putere termica 80 Meal
> presiune de lucru 2 bar;
> racorduri:
o tur-retur 11/2"; o cos, rum 0 230 mm;
> gabarit: 750 x 1.338 x 1385 mm
> greutate 400 kg
> termostat pt actionare clapeta acces aer,
> termometru,
> manometru,
> suport pentru cenusa, gratarul de fonta si peria de curatat
> turbionatori pentru gaze arse .

2 Vas de expansiune inchis cu membrana elastica, cu caracteristicile. 1 125,00 125,00 Optional Optional
> capacitate 150 litri;
> presiune maxima 3 bar;
> cilindric vertical
> racordapal"
3 Pompa de circulate circuit incalzire de conducts, dubla, cu caracteristicile: 1 420,00 420,00 Optional Optional
> d = 4,0 mc/h;
> p = 5,2 mCA la turatia a 2-a;
> P = 2 x 255W/220V
4 Supapa de siguranta 0 1", Pmax = 3 bar cu arc 3 20,00 60,00 Optional Optional

5 Rezervor apa adaos cu robinet cu flotor si indicator de nivel - 0,75 mc 1 193,00 193,00 Optional Optional
r

i
Grup pompare apa^s, cu presostaiin^rporat avandTaracteristicile:
debit 1,2 mc/h p = 26mCA - Optional Optional
putere 2 x 440 W/220V 182,00 182,00
Separator impuritati Dn 50 mm
Optiona Optional
52,00 52,00
l
TOTAL 3.132,00
Euro

Intocmit, ing.
I. Dumitras
Investitia
Obiectul MONTARE UTILAJ IN CENTRALA TERMICA
Deviznr.: V091 - Montare utilaj

ANTEMASURATOARE

1 IA02B1 - asimilat
Montare cazan din fonta avand puterea termica de 93 kW_______buc______1,00
2 IA35A1 - asimilat de 150 litri buc 1,00
Montare vas de expansiune Inchis, cu membrana,
3 M1B08C1 -asimilat buc 1,00
Montare pomp& circulatie circuit Incalzire.de conducta, dubla
4 IA24C1 - asimilat buc 3,00
Montare supapa de siguranta cu arc 0 1"
5 IA23A1 - asimilat buc 1,00
Montare rezervor apa adaos 750 litri
6 M1B08A1 -asimilat buc 1,00
Montare grup de pompare
7 IA32A1 - asimilat buc 1,00
Montare filtru impuritaii Dn 50 mm

Intocmit, ing.
Dumitras, luliana
vestitia
Obiectul: Centrala tem*ca - C09 krnn pnfabricatD„ 300 mm, H = 8m
Nr. deviz:

ANTEMASURATOARE

1 CPQ1C1 -asmiat buc 18,00


Tut) de samotd cu diametrul constructiv de ov UH \n WJ? — iu m;

2 YC01 - asmiat
p-ooirare tub de samota cu diametrul constructiv de 30 cm EURO 426,60
*S Due x 23.7 EUR/buc
3 YCC" - asimilat
Procurare chit special 2 cutii 54,42
1.2 kg/ml x 8 ml: (7kg/cutie) = 1,37 cutii EURO
x 27,21 EUR/cutie
4 CP01C1 - asimilat
Invelis de protectie de beton buc 24,00
5 YC01 - asimilat
Procurare invelis de protectie de beton EURO 653,04
24 buc x 27,21 EUR/buc
6 IZH03B1 - asimilat
Vata mineral^ 1,13mp/m X 8 m = 9,04 mp mp 9,04
7 YC01 - asimilat
Procurare vat§ minerals
1cut/mlx 8ml x 19,78 EUR/cut EURO 158,24
8 CP01C1 -asimilat
Us3 de vizitare si racord usd de vizitare buc 1,00
9 YC01 - asimilat
Procurare usS de vizitare si racord usS de v izitare EURO 176,60
1 buc x 176,6 EUR/buc
10 CP01C1 -asimilat
PiesS petru racord cazan la 10° buc 1,00
11 YC01 - asimilat
Piesa pentru racord cazan la 10° 1 110,90
bucx 110,9 EUR/buc EURO
12 CP01C1 -asimilat
PiesS pentru clapeta explozie buc 1,00
13 YC01 - asimilat
Procurare piesS pentru clapeta explozie 1 94,91
buc x 94,91 EUR/buc EURO
14 CP01C1 -asimilat
Pachet de bazS buc 1,00
15 YC01 - asimilat
Procurare pachet de bazS 1 EURO 335,91
buc x 335,91 EUR/buc
16 VB35A1
Deflector gata confec. cu perim. bazei 700- -1600 mm buc 1,00
17 YC01 -asimilat
Procurare deflector
1 buc x 34,43 EUR/buc EURO 34,43
TOTAL EURO 2.045,05

Intocmit, Verificat,
ing. I. Dumitras. ing. M. Tarbuc
SCOALA CU CLASELE I-IV, NR. 1 PECHEA

MEMORIU TEHNIC
INSTALATIITERMICE SI CENTRALA TERMICA

SITUATIA EXISTENTA
Scoala cu clasele I - IV, nr. 1 Pechea, dispune de un corp principal, care are
regimul de inaltime P+1E.
Salile de clase, cat si celelalte incaperi din scoala sunt incalzite cu surse locale
-sobe-, utilizandu-se combustibil solid.

PREVEDERI PRIN TEMA PROGRAM


Alimentarea cu energie termica pentru incalzirea scolii se va realiza, conform
solicitarii prin tema program, de la o centrala termica proprie proiectata, cu functionarea
pe combustibil solid - lemne.

Instalatii de incalzire
Realizarea conditiilor de microclimat in incaperile obiectivului se va face printr-o
instalatie de incalzire ce alimenteaza corpurile statice de incalzire - panouri din otel.
Necesarul de energie termica pentru incalzirea cladirii s-a calculat confonn SR
1907/1-97, SR 1907/2-97, STAS 6472/3-89 si normativ C107/97, in urmatoarele
ipoteze:
•S cladire amplasata in zona climatica III (te = -18 °C) si zona eoliana I ( v = 8
m/s);
•S temperaturile interioare in functie de destinatiile incaperilor;
S rezistentele termice prin pereti, pardoseala si planseu au fost calculate in functie
de elementele de constructie ale acestora.
Fiecare corp de incalzire s-a prevazut cu robinet coltar de reglaj atat pe tur cat si
pe retur.
Robinetul de reglaj de pe retur are rolul de echilibrare hidraulica, de izolare a
corpului de restul instalatiei de incalzire.
Intreaga instalafie, distribute, coloane, legaturi la corpurile de incalzire se vor
executa din teava neagra din otel, sudata longitudinal STAS 7656 sau teava trasa STAS
530, STAS 404.
Toate trecerile de conducte prin pereti se vor executa numai in tub de protec|:ie
de diametru corespunzator
Conductele de distribute se vor monta aparent, la partea superioara a incaperilor
si se vor fixa cu bratari.