Sunteți pe pagina 1din 10

STUDIU DE PREFEZABILITATE

PENTRU ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE


COMUNELE BABA ANA, FINTINELE SI VADUL SAPAT , JUDETUL PRAHOVA

SC EUROCONSULT GST.RO SRL BUCURESTI


NR CCIA :J40/20975/2006 , CUI : RO 19862104
SECTOR 6 , STR. PRELUNGIREA GHENCEA, NR.65 B, BL. C1,SC. 5,AP 2

STUDIU DE PREFEZABILITATE
Infiinţare distribuţie de gaze naturale în
Comunele Baba Ana, Fintinele si Vadul Sapat , judeţul Prahova

1. DATE GENERALE

- Denumirea obiectivului: Infiinţare distribuţie de gaze naturale


în Comunele Baba Ana ,Fintinele si Vadul Sapat
judeţul Prahova
- Amplasament: Localitatile comunelor Baba Ana ,Fintinele si
Vadul Sapat, judeţul Prahova

- Titularul investitiei : Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara intre


Comunele Baba Ana ,Fintinele si Vadul Sapat

- Beneficiarul investitiei : Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara intre


Comunele Baba Ana ,Fintinele si Vadul Sapat

- Faza lucrării: Studiu de Prefezabilitate.

- Elaboratorul
studiului: SC. EUROCONSULT –GST-RO S. R. L. BUCURESTI ,
NR CCIA :J40/20975/2006 , CUI : RO 19862104 ,
SECTOR 6, STR. PRELUNGIREA GHENCEA, NR.65 B
BL. C1,SC. 5,AP 2 , PARTER
STUDIU DE PREFEZABILITATE
PENTRU ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE
COMUNELE BABA ANA, FINTINELE SI VADUL SAPAT , JUDETUL PRAHOVA

SC EUROCONSULT GST.RO SRL BUCURESTI


NR CCIA :J40/20975/2006 , CUI : RO 19862104
SECTOR 6 , STR. PRELUNGIREA GHENCEA, NR.65 B, BL. C1,SC. 5,AP 2

Infiinţare distribuţie de gaze naturale în


Comunele Baba Ana, Fintinele si Vadul Sapat , judeţul Prahova

2. BORDEROU
A. – PIESE SCRISE
1.) PAGINA DE CAPAT ( DATE GENERALE )

2.) BORDEROU

3.) LISTA DE SEMNATURI

4.) NECESITATEA INVESTITIEI

5.) OPORTUNITATEA INVESTITIEI

6.) SCENARII PROPUSE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR PROIECTULUI

7.) DATE PRIVIND AMPLASAMENTUL SI NATURA TERENULUI

8.) COSTUL ESTIMATIV AL INVESTITIEI

A. – PIESE DESENATE

1.) PLAN DE AMPLASARE IN ZONA

2.) PLAN GENERAL LOCALITATILE BABA ANA;CONDURATU; CIRESANU;SATU NOU.

3.) PLAN GENERAL LOCALITATEA FINTINELE+BOZIENI

4.) PLAN GENERAL LOCALITATEA VADU SAPAT+UNGURENI+GHINOAICA

5.) PLAN AMPLASARE STATII DE REGLARE GAZE NATURALE

STUDIU DE PREFEZABILITATE
PENTRU ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE
COMUNELE BABA ANA, FINTINELE SI VADUL SAPAT , JUDETUL PRAHOVA
SC EUROCONSULT GST.RO SRL BUCURESTI
NR CCIA :J40/20975/2006 , CUI : RO 19862104
SECTOR 6 , STR. PRELUNGIREA GHENCEA, NR.65 B, BL. C1,SC. 5,AP 2

SC. EUROCONSULT –GST-RO S. R. L. BUCURESTI ,


NR CCIA :J40/20975/2006 , CUI : RO 19862104 ,
SECTOR 6, STR. PRELUNGIREA GHENCEA, NR.65 B
BL. C1,SC. 5,AP 2 , PARTER

Proiectat : Ing. Piuaru Ion

Desenat : Munteanu Nicolae

Aprobat: Ing. Dragomir Constantin

STUDIU DE PREFEZABILITATE
PENTRU ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE
COMUNELE BABA ANA, FINTINELE SI VADUL SAPAT , JUDETUL PRAHOVA

SC EUROCONSULT GST.RO SRL BUCURESTI


NR CCIA :J40/20975/2006 , CUI : RO 19862104
SECTOR 6 , STR. PRELUNGIREA GHENCEA, NR.65 B, BL. C1,SC. 5,AP 2

4.) NECESITATEA INVESTITIEI

Amplasmentul si situatia exestenta :


Lucrarile ce fac obiectul prezentului proiect vor asigura alimentarea cu gaze
naturale in sistem centralizat pentru locuitorii Comunelor Baba Ana , Fintinele si Vadul
Sapat . Comuna Baba Ana este situată în partea de S-E a judeţului Prahova si are in
componenta sa satele :Baba Ana ,Conduratu,Ciresanu,Satu Nou.
Orasul cel mai apropiat de comuna este Mizil,aproximativ 6 Km,pe drumul judetean
DJ 102D.Comuna este constituita din 1611 gospodarii (locuinte individuale),19 unitati
economice si 15 unitati social culturale.
In prezent locuitorii comunei folosesc drept combustibil pentru prepararea hranei, gaz
petrolier lichefiat la masini de gatit tip aragaz si lemne de foc,iar pentru incalzire lemne de
foc si carbuni de sobe.
Avind in vedere greutatile intimpinate de populatie ,atat la procurarea combustibililor
solizi,cat si a buteliilor,precum si costurile din ce in ce mai mari ale acestora,este necesara
alimentarea cu gaze naturale a comunei Baba Ana.
Pe linga toti acesti factori care conduc la oportunitatea introducerii distributiei de gaze
naturale in comuna Baba Ana ,este si acela ca la aproximativ 3,2 km distanta de localitate
se afla conducte de transport inalta presiune gaze naturale,de unde s-ar putea racorda
distributia prin intermediul unei statii de reglare-masurare predare gaze.
Prin introducerea distributie de gaze naturale in comuna Baba Ana se va ridica gradul de
confort si civilizatie al locuitorilor,vor aparea investitii private in domeniile social-
culturale,industrie,turism,etc.,reducandu-se gradul de poluare a atmosferei. Se vor
disponibiliza annual,peste 12.000 tone de lemne de foc si peste 22.000 incarcaturi de
aragaz.
Principala ocupatie a populatiei celor din comun este agricultura si viticultura..
In zona respectiva sint si firme de investitii care s-au interesat de potentialul economic , de
dotarea cu utilitati si de potentialul uman , pentru a putea investi in diverse societati
comerciale . Domeniile de activitate de interes pentru investitori sint variate , incepind cu
viticultura , agricultura , procesarea produselor rezultate , etc .
Comuna Fintinele este situata in zona de est a judetului Prahova la cca 35 de km
distanta de municipiul Ploiesti,cu acces din DN 1B Ploiesti-Buzau si este alcatuita din
doua sate si anume Fantinele si Bozieni.
Comuna se incadreaza intr-o zona cu caracter agricol.Populatia totala de 2200
locuitori este angrenata in sectorul agricol, zootehnic, in activitati de comert,prestari
servicii etc.
Comuna beneficiaza de o asezare naturala deosibit de frumoasa,putind fi una din
zonele in care s-ar putea dezvolta un turism rural cu infiintarea de pensiuni
agroturistice,aflate in strategia de dezvoltare a comunei.
Comuna Fantinele se invecineaza la Nord comunele:Vadu Sapat,Calugareni si
Tataru;la est orasul Mizil,la sud satul Conduratu si la vest comuna Ceptura.
Localitatea este situata in zona Subcarpatilor de Curbura,la contactul zonei colinare
cu Campia Gherghitei,ca o subunitate de ordin secundar,in cadrul Campiei Baraganului si
Subcarpatilor ,relieful este desfasurat in trepte,de la Nord la Sud,cuprins intre 400m si
123m.Din punct de vedere al zonarii seismice a teritoriului Romaniei,conform
normativului P100/1992,amplasamentul se incadreaza,dupa perioadele de colt,in zone cu
Tc=1,5sec,iar dupa calorile coeficientilorKs,in zona B(Ks = 0,25).
Avem in zona o clima temperat continentala care este caracterizata prin urmatoarele
valori:
-temperatura medie anuala +10 oC;
-temperatura medie in luna ianuarie -2 oC;
-temperatura medie in luna iulie +22 oC;
-temperatura minima absoluta - 30 oC;
-temperatura maxima absoluta +39,5 oC;
-adincimea maxima de inghet 0,90mm
-precipitatii medii multianuale 600-700mm
Climatul are un pronuntat caracter continental,cu diferente mari de temperatura intre vara
si iarna. Drumuri judetene/nationale; DN 1B;DJ 102K;DJ 149;DJ 238.
Comuna Vadu Sapat este situata in partea de est a judetului Prahova,formele de
relief ocupate fiind de deal si campie un relief complex dispus in trepte proportional
repartizate ce scad in altitudine de la nord la sud:
-Dealuri subcarpatice;
-Campii.
Avem la nord comuna Calugareni,la sud orsul Mizil,la est comuna Gura Vadului,
la vestcomuna Fantanele.Satele componente ale comunei sunt, satul Vadul Sapat in
Nordul comunei,satul Ungureni si satul Ghinoaica in S-V,respectiv S-E comunei.
Drumuri judetene si locale;DJ 102K,DC 73B,DC 69A,comuna are o suprafata de 1951
ha din care:1431ha teran agricol ,300ha paduri,34 ha ape si balti,186 alte suprafete.
Comuna are o suprafata Intravilan de 167 ha si extravilan 1784 de ha.

5.) OPORTUNITATEA INVESTITIEI


Situatia actuala de alimentare cu combustibili a comunelor Baba Ana,Fantinele si
Vadul Sapat, implica depozite de combustibili solizi ( lemne ), aprovizionarea cu butelii
cu gaz butan lichefiat si consum de energie electrica ( plite , radiatoare electrice).
Acesti combustibili sint utilizati atat in gospodariile individuale cit si in
obiectivele social-culturale si administrative si unitatile comerciale .
Data fiind situatia dificila din transporturi , cu implicatii in aprovizionarea cu
butelii de aragaz si reducerea la minim a taierilor de lemne din paduri , din motive de
protectie a acestora , nu se poate asigura in toate gospodariile un minim de confort termic
necesar unui trai civilizat .
In acelasi timp utilizarea acestor combustibili solizi creaza poluarea mediului .
In aceasta situatie , infiintarea unui sistem de distributie gaze naturale in localitatile
celor diua comune prezinta urmatoarele avantaje :
- reducerea poluarii
- grad sporit de confort
- reducerea substantiala a cheltuielilor pentru incalzire si preparare hrana .
Totodata , avind in vedere interesul potentialilor investitori pentru aceasta zona , si
stiind ca in ultimi ani sau executat lucrari pentru alimentarea cu apa in sistem centralizat,
si sint in derulare proiecte pentru sisteme de canalizare si amenajari de drumuri comunale
si judetene , consideram ca este o deficienta majora nerealizarea unui sistem de
alimentare cu gaze naturale .
Ne exprimam aceasta opinie avind in vedere si potentialul de productie gaze
naturale a judetului Prahova , multe din sonde fiind amplasate in zona .
Investiţia propusă se încadrează în “ Politicile de Dezvoltare Zonala pe termen
mediu si lung “ elaborate de Consiliile Comunale a celor doua comune , corelându-se
funcţional sub aspect economic si social cu potentialul existent .
Aceasta investitie importanta de infrastructura este neaparat necesara pentru
apropierea de standardele de viata promovate prin directivele europene , atit pentru
necesitatile personale ale cetatenilor cit si pentru necesitatile economice ale investitorilor.

STUDIU DE PREFEZABILITATE
PENTRU ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE
COMUNELE BABA ANA, FINTINELE SI VADUL SAPAT , JUDETUL PRAHOVA
SC EUROCONSULT GST.RO SRL BUCURESTI
NR CCIA :J40/20975/2006 , CUI : RO 19862104
SECTOR 6 , STR. PRELUNGIREA GHENCEA, NR.65 B, BL. C1,SC. 5,AP 2

6.) SCENARII PROPUSE PENTRU REALIZAREA


OBIECTIVELOR PROIECTULUI
Pentru realizarea obiectivului de investitii “ Alimentare cu Gaze Naturale a
comunelor Baba Ana ,Fantinele si Vadu Sapat “ sint posibile doua variante de racordare a
localitatilor la conductele de transport medie presiune (6 bari–2 bari) care se vor proiecta .
Racordarea la conductele de transport presiune inalta ( 6 bari – 70 bari )se poate
face doar in punctele cele mai apropiate de una din localitati si solutiile adoptate tin cont
de traseele existente in teren .
La estimarea consumurilor de gaze naturale sau folosit datele furnizate de primarii
privind numarul de gospodarii pe fiecare localitate , numarul de obiective
social-culturale si numarul de societati comerciale cu obiectul principal de activitate .

NR. DEBIT DEBIT


LOCA NR. NR.UNI DEBIT DEBIT TOTAL TOTAL
UNIT INCAL UNIT.
COMUN LITATI LO NR.GOS- T. PREP. UNIT. DEBIT DEBIT
SOCI- ZIRE ECO-
A COMPO CUI PODARII ECONO HRA- SOCI- LOCA- COMU
AL POPU NOMI
NENTE TORI MICE NA ALE LITATE NA
ADM. LATIE CE
MCN/H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BABA ANA 2080
715 8.00 7.00 479.05 1245.00 121.40 39.60 1885.05
BABA CONDURA 1337.61
ANA 1410
TU 503 7.00 5.00 337.01 875.40 94.5 30.70
1611 805.6
CIRESANU 900 330 4.00 2.00 221.10 376.20 198.00 10.30
Fourniture
Pose
Déblais
Mise
Béton
Collecteur
végétales,
Remblais,
GOSP en
de
maigre
en
place
en
yet du
SATU 4146.96
320
Fourniture
Pose
Déblais
Mise
Béton
Collecteur
végétales,
Remblais,
en
de
maigre
en
place
en
yet du
NOU 63 0.00 1.00 42.20 71.70 0.00 4.80 118.7

COMUN LOCA NR. LO NR.GOS- NR.UNIT. NR. DEBIT DEBIT DEBIT DEBIT TOTAL
A LITATI CUI PODARII ECONO UNIT PREP. INCAL UNIT. UNIT. TOTAL DEBIT
COMPO TORI MICE SOCI- HRA- ZIRE ECO- SOCI- DEBIT COMU
NENTE AL NA POPU NOMICE ALE LOCA- NA
ADM. LATIE LITATE
MCN/H
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
FANTAN 2200 946 17.00 13.00 633.82 1646.4 210.70 63.40 2554.32 2554.32
FANTAN ELE
ELE +
946 BOZIENI
GOSP

COMUN LOCA NR. LO NR. NR.UNI NR. DEBIT DEBIT DEBIT DEBIT TO
A LITATI CUI GOS- T. UNIT PREP. INCAL UNIT. UNIT. TOTAL TAL
COMPO TORI PODA- ECONO SOCI- HRA- ZIRE ECO- SOCI DEBIT DEBIT
NENTE RII MICE AL NA POPU NOMIC -ALE LOCA- COMU
ADM. LATIE E LITATE NA
MCN/H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VADU 1845 850 11.00 6.00 569.50 1479.00 145.20 41.50 2235.20 2235.20
SAPAT
VADU
+UNGU
SAPAT
RENI+
1845
GHION
GOSP
OAICA

Pentru stabilirea debitelor de calcul s-au luat in considerare urmatoarele categorii


de consumatori :
a.) consumatori casnici :
- preparare hrana 1 foc masina de gatit tip aragaz = 0,67 Nmc/h / gospodarie
- incalzire - jumatate din gospodarii 2 focuri incalzire incaperi=2x0,6 Nmc/h
- jumatate din gospodarii 1centrala termica 1 x 3 Nmc/h
de gaze naturale s-au folosit datele furnizate de primarii privind numarul de
gospodarii pe fiecare localitate , numarul de obiective social-culturale si
numarul de societati comerciale cu obiectul principal de activitate .
b.) obiective social-culturale si administrative :
- pentru fiecare obiectiv in parte si fiecare incapere s-a considerat pentru
incalzire un foc 1 x 0,6 Nmc/h .
- pentru oficii sau locuri de pregatire si servire hrana o masina de gatit tip
aragaz = 1 x 0,67 Nmc/h .
c.) pentru unitati economice :
- pentru fiecare unitate economica in parte si fiecare incapere ( birouri , spatii de
depozitare, spatii comerciale) , pentru incalzire un foc 1 x 0,6 Nmc/h .
- pentru oficii sau locuri de pregatire si servire hrana o masina de gatit tip
aragaz = 1 x 0,67 Nmc/h .
- pentru utilaje tehnologice consumatoare de gaze naturale s-au luat in
considerare debitele communicate de operatorii economici .

STUDIU DE PREFEZABILITATE
PENTRU ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE
COMUNELE BABA ANA, FINTINELE SI VADUL SAPAT , JUDETUL PRAHOVA
SC EUROCONSULT GST.RO SRL BUCURESTI
NR CCIA :J40/20975/2006 , CUI : RO 19862104
SECTOR 6 , STR. PRELUNGIREA GHENCEA, NR.65 B, BL. C1,SC. 5,AP 2

Avind in vedere si perspectiva de dezvoltare in urmatorii 20 de ani debitele de calcul


pentru statiile de reglare sint urmatoarele :
1.Comuna Baba Ana cu localitatile :
– Baba Ana =2500 Nmc/h
– Conduratu =2000Nmc/h
– Ciresanu+ Satu Nou = 2000 Nmc/h
2.Comuna Fantinele :
-Localitatile Fintinele si Bozieni = 3.500 Nmc/h
3.Comuna Vadu Sapat:
-Localitatile Vadu Sapat,Ungureni si Ghinoaica =3000 Nmc/h
Pentru racordarea celor trei comune la reteau de transport presiune inalta s-au luat in
considerare doua scenarii posibile :
1.) - Statie de predare presiune inalta – presiune medie Q = 15.000 Nmc/h situata la
1,2 Km de localitatea Ciresanu , cu racord conducta inalta presiune L = 150 m
DN 5'' ,si retea distributie presiune medie pentru localitatile Ciresanu+Satu Nou,
Baba Ana,Conduratu, Fintinele+ Bozieni,Vadu Sapat +Ungureni+Ghinoaica.
Racordul de inalta presiune se va efectua in conducta de transport care face
legatura intre zacamintele Amaru si Mizil .
2.) - Statie de predare presiune inalta – presiune medie Q = 15.000 Nmc/h situata
la 1,2 Km de localitatea Ciresanu , cu racord conducta inalta presiune L = 150 m
DN 5'' , statie de reglare masurare presiune medie presiune redusa
Q= 6000 Nmc/h amplasata linga statia de predare si retea distributie presiune
redusa pentru localitatile Ciresanu,Satu Nou, Baba Ana si Conduratu .
Alimentarea cu gaze naturale a comunelor Fintinele si Vadu Sapat se va face cu
o conducta medie presiune L =18200 m, DN = ......... o statie de reglare masurare
presiune medie presiune redusa Q = 3500 Nmc/h pentru localitatile Fintinele
+Bozieni si o statie de reglare masurare presiune medie presiune redusa
Q = 3000 Nmc/h pentru localitatile Vadu Sapat + Ungureni +Ghinoaica
Racordul de inalta presiune se va efectua in conducta de transport care face
legatura intre zacamintele Amaru si Mizil .