Sunteți pe pagina 1din 2

Liceul Tehnologic ,,V. Gherasim” Marginea Clasa: a VI-a / 2 ore săpt.

Disciplina: Matematică An școlar 2019-2020


Unitatea de învățare: Mulțimi Prof. DASCĂLU ANCUȚA
Nr. ore alocate: 6+ 1 test inițial

Proiectul unității de învățare

Conținutul Nr. Săpt. Competențe Activități de învățare Resurse Evaluarea


ore specifice
Test inițial 1 (S1)
9 – 13 IX
Mulţime.Reprezentare. 1 (S1) -exerciţii de reprezentare a unei mulţimi, -Exerciții Evaluare frontală
Descriere şi notaţii 9 – 13 IX 1.4, 3.1 folosind: enumerarea elementelor, scrisă pe tablă. Analiza rezultatelor
Elemente, relaţii de 3.2 enunţarea unei proprietăţi, diagrame -Activitate în obţinute de elevi.
apartenenţă -exerciţii de exemplificare a mulţimilor perechi;
-Planşe.
egale şi a mulţimilor între care există
relaţia de incluziune.
Mulțimi finite și 1 (S2) 1.4, 1.5 -exerciţii de exemplificare a unor mulţimi -Activitate pe Analiza rezultatelor
mulțimi infinite finite şi infinite. grupe; obţinute
Mulţimile N şi N* 16 – 20 IX -Exemple de mulţimi finite; Dn . Exemple -Fişe cu
de mulţimi infinite; Mn exerciții de
lucru.
Relaţia de incluziune 1 (S2) 1.4, 1.5 -exersarea operaţiilor de incluziune între -Activitate în Explicarea şi
între mulţimi mulţimi. perechi; argumentarea
Noţiunea de 16 – 20 IX -evidenţierea, prin exemple, a relaţiilor de -Lucrul cu modului de lucru
submulţime. apartenenţă sau de incluziune manualul. Evaluare frontală
Cardinalul unei -exprimarea în limbaj matematic a unor
mulţimi situaţii concrete ce se pot descrie utilizând
mulţimile
Operații cu mulțimi 1 (S3) 1.4 -exersarea operaţiilor cu mulţimi. -Activitate în Explicarea şi
Reuniunea, intersecția - interpretarea unor contexte uzuale şi/sau perechi; argumentarea
diferența 23 –27 IX matematice utilizând limbajul mulţimilor -Lucrul cu modului de lucru
- transpunerea unei situaţii-problemă în manualul.
limbaj matematic utilizând mulţimi, relaţii
şi operaţii cu mulţimi
La dispoziția 1 (S3) 1.4, 1.5, 3.1 -exerciții recapitulative pentru pregătirea -Activitate pe Explicarea şi
profesorului 23 –27 IX 3.2 testului de evaluare grupe; argumentarea
-Fişe cu modului de lucru
exerciții de Evaluare frontală
lucru.
Test de evaluare 1 (S4)
30 –4 X