Sunteți pe pagina 1din 5

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ŞI PROGRAM PRELUNGIT TEDDYBAR 2

PROIECT DE ACTIVITATE
"MERE ROSII, AURII, MERE MARI SI MERE MICI SA LE PUI IN COS AICI!"

EDUCATOARE: Ţenea -Voicu Larisa DIRECTOR,

GRUPA: Mică - Buburuzele Ed. Cernat Mihaela


Proiect didactic

DATA: 05.11.2019

NIVEL DE VÂRSTĂ: 3-4 ani, nivel I

GRUPĂ: Mică - Buburuzele

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: "Cand, cum si de ce se intampla?"

TEMA PROIECTULUI: "Sa gustam, sa mancam"

TEMA SĂPTĂMÂNII: "Marul rumen si gustos”

TEMA ACTIVITĂȚII: "Mere rosii, aurii, mere mari si mere mici sa le pui in cos aici!"

TIPUL ACTIVITĂȚII: Dobândire de noi cunoștințe

DOMENII EXPERIENȚIALE: A.D.E- DŞ 2: exercitii cu material individual formare de grupe dupa marire si culoare, aprecierea globala a cantitatii.

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:

1.1 Conduita senzorio – motorie, pentru orientarea miscarii;

2.1 Interactiuni cu adultii si cu copii de varste apropiate;

3.1 Curiozitate , interes si initiativa in inavatare;

4.1 Ascultarea activa a mesajului pentru intelegerea si receptarea lui;

3.2 Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (perseverență);

4.1 Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute;


4.2 Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare;

5.1 Relatii, operatii si deductii logice privind mediul apropiat;

5.2 Reprezentări matematice elementare, pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea mediului apropiat.

COMPORTAMENTE VIZATE:

1.1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate;

2.1.2. Demonstreaza abilitati de solicitare si de primire a ajutorului in situati problematice specifice.

3.1.1 Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații noi;

4.1.2. Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, semnificațiilor etc. (comunicare expresivă);

3.2.2. Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmplină dificultăți;

3.2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență și perseverență;

4.1.1. Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui (comunicare receptivă);

4.2.1. Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții proprii (comunicare expresivă);

5.1.2. Constata si descrie asemanarea si deosebirea dintre obiecte de acelasi fel.

5.2.2. Identifică prin comparare, mărimea (mare – mic) sau cantitatea (mult/-e – puțin/-e) obiectelor de același tip.

5.2.4. Efectuiaza operatio de seriere, clasificare, grupare, masurare a obiectelor.

SCOPUL ACTIVITĂȚII: dezvoltarea bazei senzoriale de cunoastere si de familiarizare cu forme de gandire matematica si logica.

OBIECTIVE:

O1. Să constituie grupe de obiecte dupa marime si culoare cosiderate succesiv;


O2. Să constituie grupe de obiecte dupa marime si culoare cosiderate simultan;
O3. Sa foloseasca limbajul matematic;
O4. Să păstreze o poziţie corectă a corpului în timpul activităţii ;
O5. Să participe cu interes la activitate.
STRATEGII DIDACTICE:

Metode și procedee: conversația, explicația, observația, exercitiul, demonstratia, exersarea

Resurse materiale: Pentru copii: pomisori cu mere mari si mici, rosii si galbene, cosulete individuale, ladite rosii si galbene, mari si mici, jetoane cu mere
rosii si galbene, mari si mici,

Pentru educatoare: aceleasi materiale ca ale copiilor

Forme de organizare: frontal, individual

BIBLIOGRAFIE: Curriculum pentru educație timpurie-2019; Suport pentru explicitare și înțelegere curriculare pentru educație timpurie 2019

Internet

Nr. Etapele Conținutul științific Strategii didactice Evaluare/


Crt. activității Metode și Mijloace de Forme de metode și
procedee învățământ organizare indicatori

1. Moment Aerisesc și amenajez sala de grupă și aranjez materialul


organizatoric necesar desfășurării activității.
Observarea
2. Captarea și Apelez la curiozitatea intelectuala a copiilor si introduc Conversația Un arici de plus Frontal comportamen
orientarea elementul surpriza – Arici Pogonici. tului copiilor
atenției Le povestesc pe scurt ca Arici – Pogonici ne-a rugat sa-l Explicatia (a curiozi-
ajutam sa-si faca provizii pentru iarna. tății)
Se orienteaza atentia copiilor catre pomisorii din fata lor,
respectiv intuirea tuturor materialelor.
Conversația Frontal
3. Anunțarea temei Se prezinta copiilor tema si obiectivele activitatii sub forma
și a obiectivelor unui mesaj din partea lui Arici – Pogonici de a se juca Explicația
impreuna si de a-l ajutat la adunarea proviziilor pentru iarna.
Le povestesc pe scurt ca Arici – Pogonici ne-a rugat sa-l
ajutam sa-si faca provizii pentru iarna.
Exercitiul Jetoane cu mere, Verbalizarea
4. Reactualizarea Pentru a putea ajunge sa-l ajutam pe Arici – Pogonici sa Explicația ciuperci, ghinde actiunilor
cunoștințelor culeaga merele din pomisori va trebui sa-l ajutam sa formeze Conversatia Cosulete efectuate prin
grupe de elemente, Frontal folosirea unui
Se realizeaza cu ajutorul lui Arici – Pogonici care poarta limbaj
in spate diverse elemente[ mere, ciupercute, ghinde]. matematic
Se cere copiilor sa formeze grupe dupa forma. adecvat
5. Problematiza Pomisori Evaluez
Prezentarea Se prezinta sarcina problema : „ Va trebui sa culegem din rea confectionati, capacitatea
noului conținut pomisori mai intai toate merele mari{si rosii si galbene}, sa Conversația mere de diferite Frontal copiilor de a
și dirijarea le asezam in laditele mari si apoi toate merele mici, asezate Explicația marimi{mare- discrimina
învățării in laditele mici .” – criteriul marime Demonstrația mic}si dupa criteriul
Dupa ce copiii au indeplinit aceasta sarcina, se trece la Exercitiul culori{rosu- marime,
urmatoarea, aceea de a culege toate merele rosii in laditele galben}, ladite culoare, atat
rosii si toate merele galbene in laditele galbene. – criteriul mari si mici, rosii succesiv, cat
culoare si galbene Individual si simultan.
Dupa indeplinirea acestei sarcini, copii se vor aseza la Observarea
masute, unde vor avea cosuletele individuale. Cosulete sistematică a
Li se va cere asezarea pe masuta a grupei merelor mari si individuale comportamen
rosii, apoi a merelor mici si rosii, a merelor mari si galbene Jetoane cu mere tului copiilor.
si a merelor mici si galbene. de diferite culori Capacitatea
Dupa fiecare sarcina realizata se va face sinteza partiala si marimi de grupare in
pentru consolidarea noilor cunostinte. functie de
cerinta
Se realizeaza prin lipirea cu magnet, pe tabla, in cosuletele Exercitiul Tabla magnetica Rezolvarea
6. Obtinerea lui Arici – Pogonici , a grupelor de mere formate de copii pe Explicatia decorata cu Frontal corecta a
performantei masute, dupa criteriile date. Conversatia cosulete sarcinilor de
lucru
Se fixeaza tema. Conversatia
7. Evaluarea Se fac aprecieri verbale individuale si generale asupra Explicatia Simboluri de pus Frontal
desfasurarii activitatii. in piept copiilor
Copiii primesc recompense .