Sunteți pe pagina 1din 2

RAPORT

ASUPRA DESFĂȘURĂRII PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

STUDENT: ANUL:
MENTOR: .......................... ŞCOALA :
NOTA :

Studenta, ..................................................................a desfăşurat practica pedagogică la


Şcoala.................................................................. în perioada................................................
În pregătirea documentelor propriu-zise şi în susţinerea lecţiilor de probă şi a lecţiilor finale
s-au constatat:

DOCUMENTE ŞCOLARE
Stagiarul a dovedit că s-a familiarizat cu structura şi conţinutul principalelor
documente şcolare : planificare calendaristică, proiectarea unei unităţi de învăţare, proiectarea
principalelor tipuri de lecţii, stabilirea, în timp util, a datelor necesare acţiunilor de proiectare,
analiza curriculumului şcolar, identificarea obiectivelor cadru/competenţelor generale şi a
obiectivelor de referinţă/competenţe specifice, diagnoza nivelului de pregătire a elevilor ca
premisă în formularea obiectivelor operaţionale ale lecţiei.

PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR
S-a constatat că stagiarul este preocupat de o documentare metodico-ştiinţifică (coordonată cu
programa, terminologie) în vederea asigurării conţinutului activităţilor didactice. Documentele sunt concepute
corect, repectând algoritmul conceptual şi specificitatea tipurilor de lecţie. Obiectivele specifice şi conţinuturile
învăţării sunt corect formulate, iar strategiile didactice sunt astfel proiectate încât au putut realiza un echilibru
formativ şi informativ.

DESFĂŞURAREA LECŢIEI
În lecţiile asistate studentul a punctat:
- Parcurgerea adecvată a etapelor lecţiei, densitatea sarcinilor şi a ritmului del ucru, dozarea
raţională a timpului.
- Prezentarea conţinutului (ştiinţific, logic, accesibil, esenţial, exemplificat,interdisciplinar).
- Realizarea obiectivelor operaţionale.
- Realizarea comunicării didactice, dificultatea solicitărilor, succesiunea şi tipologia întrebărilor.
- Aspecte formativ-educative (dezvoltarea creativităţii, a capacităţii intelectuale,
valorificarea educative a conţinutului, a aspectelor moral-civice,interculturale, ecologice etc);
individualizare , motivare, activizare.
- Mijloace implicate în activităţile de învăţare, asigurarea caracterului practic-aplicativ.

CAPACITATEA DE EVALUARE ŞI DE AUTOEVALUARE


Studentul a abordat diferite forme de evaluare, a conştientizat elevii asupra
rezultatelor evaluarii,a propus măsuri corective pentru lecţia viitoare. A
demonstrat că are spirit autocritic şi capacitate de identificare a aspectelor reuşite şi a celor mai
putin izbutite.

Page 1
PERSONALITATEA STUDENTULUI PRACTICANT
A probat pe tot parcursul practicii pedagogice abilităţi de comunicare, discursul său
oral fiind concis, corect manifestând preocuparea pentru limbajul elevilor.
S-a remarcat printr-o ţinută adecvată, dovedind o bună integrare în colectivul didactic al şcolii
şi în grupul de colegi, fiind apreciat şi de elevi pentru calităţile pedagogice şi umane.
A dovedit calităţi organizatorice, având autoritate asupra colectivului de elevi,
conducându-i spre atingerea obiectivelor propuse.
A demonstrat creativitate didactică prin luarea unor micro-decizii luate în situaţii de feedback,
prin crearea unei atmosfere şi a unui climat afectiv-motivaţional în lecţie.

În concluzie, consider că studenta Ion Ioana este o persoană potrivită pentru


desfăşurarea activităţii didactice, demonstrând de pe acum potenţialul său ca profesor.

SEMNĂTURA MENTORULUI:

DATA:

SEMNIFICAŢIA NOTELOR:

10 O foarte buna prestaţie didactică


9 O bună prestaţie
8 O prestaţie destul de bună
7 O prestaţie satisfăcătoare
4 O prestaţie nesatisfăcătoare

Page 2