Sunteți pe pagina 1din 2

PASUL CINCI ROAGĂ-L PE ISUS SĂ TE VINDECE ȘI CREDE CĂ EL TE AUDE

Dacă L-ai acceptat pe Hristos ca Mântuitorul tău personal, ai devenit un copil al lui
Dumnezeu și El este Tatăl tău. Tu nu ești un cerșetor! Tatăl tău dorește să vii la El
cu încredere, așa cum vine un copil la părinții lui iubitori. A te ruga cu credință nu
înseamnă să cerșești vindecare. De vreme ce Dumnezeu a promis că te vindecă și
vrea să te vindece, tu n-ai altceva de făcut decât să ceri și să crezi. Tatăl tău ceresc
are o mare plăcere să te vadă bucuros, puternic și sănătos, așa cum orice părinți
pământești doresc binele copiilor lor. Ție îți place să-i vezi pe copii suferind? Nici
Tatălui tău nu-i place să te vadă suferind. Dumnezeu îi invită pe credincioși să vină
la tronul harului cu încredere. „Să ne apropiem dar cu deplină încredere de
scaunul harului” (Evr. 4:16). Isus a promis: „Dacă rămâneți în Mine și dacă rămân
în voi cuvintele Mele, CEREȚI orice veți vrea și vi se va da” (Ioan. 15:7). Isus invită:
„Cereți și vi se va da... Căci oricine cere, capătă” (Mat. 7:7-8). Amintește-ți: „Căci
ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți și urechile Lui iau aminte la rugăciunile
lor” (1 Pet. 3:12). Tu ai fost făcut neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin credința în
Hristos
(Rom. 3:21-22). Deci când te rogi, cerându-I să facă ceea ce tu știi că El a promis că
va face, poți fi sigur că El îți ascultă rugăciunea. Crede acest lucru! El este interesat
de tine, Îi pasă de tine și este o plăcere pentru El să răspundă cererii tale. Ioan a
scris: „Îndrăzneala pe care o avem (noi, credincioșii) la El este că, dacă cerem ceva
după voia Lui (sau conform promisiunii Sale), NE ASCULTĂ” (1 Ioan 5:14). Acum
când știi că Dumnezeu ți-a dat ție personal promisiunile Sale, acum când L-ai
primit pe Hristos ca Mântuitorul tău, cere-I să-ți vindece trupul, după cum a
promis. Ai încredere că EL TE ASCULTĂ. Ioan continuă: „Și dacă știm că ne ascultă,
orice i-am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut” (1 Ioan
5:15).
Rugăciune pentru vindecare:
Dragă Doamne Isuse, Îți mulțumesc că ești Domnul, Vindecătorul meu. Sunt
recunoscător că știu că planul Tău pentru răscumpărarea mea INCLUDE vindecarea
fizică. Îți mulțumesc pentru dragostea Ta nemărginită pentru mine. Acum înțeleg
că Isus nu a suferit numai pedeapsa deplină pentru păcatele mele, ci El a purtat și
toate consecințele naturii mele păcătoase. Acum știu că Isus a luat asupra Lui
bolile mele și a suferit durerile mele, bolile mele, ca eu să pot fi vindecat pe
deplin. Trupul Lui a fost chinuit. El a fost bătut și străpuns pentru mine. Toate
bolile mele au fost așezate asupra Lui, ca eu să pot fi eliberat. Eu cred aceasta, o
accept. Doamne Isuse, eu răspund la dragostea Ta, Te accept în viața mea și
primesc viața ta miraculoasă în mine, chiar acum. Înțeleg că toate bolile, ca și
păcatul, au aceeași sursă rea: Satana, marele înșelător. Mă îndepărtez total de el,
acum și spun bun venit în viața mea, prezenței Tale, păcii, vieții și sănătății. Tu ai
purtat păcatele mele și bolile mele. Acum eu sunt eliberat de ele. Când Tu ai
suferit bolile mele, prin rănile Tale eu am fost vindecat. Harul și viața lui Hristos
trăiește în mine și mă vindecă de păcat și de boală. Eu sunt mântuit. Sunt
vindecat. Sunt liber. Știu că Satana și-a pierdut toată puterea asupra mea. De
aceea, niciun păcat nu mă poate stăpâni sau osândi și nicio boală nu are dreptul să
rămână în trupul meu. Trupul meu este casa lui Dumnezeu. Oh, Isus. Tu ești
Domn!
Viața Ta este a mea. Sănătatea Ta este a mea. Eu sunt mântuit și sunt vindecat:
fiecare simptom al vieții mele vechi, vechile mele păcate și greșeli, vechile mele
dureri și boli trebuie să dispară acum, pentru că viața și puterea lui Hristos vindecă
și mă face sănătos acum. De azi înainte mă voi bucura de sănătate pentru că Tu
ești viața mea, Tu ești totul pentru mine. Tu ești cu mine și în mine acum.
Mulțumesc, Doamne. Amin!