Sunteți pe pagina 1din 2

Numele …………………………

Prenumele ………………………
Clasa ……………..

TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ

1. Efectuaţi:

(0,50 p) a) 2⋅[ 2+2⋅( 23⋅2−27 : 23 ) ]=


1 5
(0,50 p) b)
[ ( )]
2
− − −{(−1,2 )−[ 0,5−(−0,7 ) ] }=
6
2
(0,50 p) c) ( √ 2+ √3+1 ) =
12 80
1,4⋅√3− √ + √ =
(0,50 p) d) 5 √5
2. Se dau numerele: a=7−4 √ 3 şi b=7+4 √3 . Calculaţi:
3
(0,75 p) a) a+b , ( a−b ) , ab ;
(0,75 p) b) media aritmetică şi media geometrică a numerelor a şi b.
1
a=
(1,00 p) 3. Comparaţi numerele 2 √ 3− √11 şi a=√14+2 √33 .
4. Să se rezolve ecuaţiile:
x  x  2    x  3  3
2

(0,50 p) a)
(1,00 p) b) |x−1|+|x+5|=1
x +4
(1,00 p) c)
[ ] 3
=2
Numele …………………………
Prenumele ………………………
Clasa ……………..

TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ

1. Efectuaţi:

(0,50 p) a) 816 : (2 · 22 · 410)2  22  10 =


1 5
(0,50 p) b) 2
[ ( )]
− − −{(−1,2 )−[ 0,5−(−0,7 ) ] }=
6
2
(0,50 p) c) ( √ 7+ √ 2−√ 5 ) =
1 √192 + √ 27 =
: √ 0 ,25−
(0,50 p) d) 2 6 9
2. Se dau numerele: x=2 √5+4 şi y=2 √ 5−4 . Calculaţi:
3
(0,75 p) a) x− y , ( x + y ) , xy ;
(0,75 p) b) media aritmetică şi media geometrică a numerelor a şi b.
5−√ 3
a= √
(1,00 p) 3. Comparaţi numerele √2+ √3 şi a= 21+6 √10 .

4. Să se rezolve ecuaţiile:
 2  x   x  2    x  3
2
5
(0,50 p) a)
(1,00 p) b) |x+1|+|x−5|=1
x +4
(1,00 p) c)
[ ] 2
=2