Sunteți pe pagina 1din 2

Citiţi cu atenţie textul de mai jos :

Cel mai însemnat război de atunci al romanilor a fost cel împotriva dacilor, asupra cărora, în
vremea aceea, domnea Decebal , Duras, care domnise mai înainte, lăsase lui Decebal de bună
voie domnie pentru că era ... foarte priceput la planurile de război şi iscusit în înfăptuirea lor,
ştiind să aleagă prilejul pentru a-l ataca pe duşman şi a se retrage la timp. Dibaci în a întinde
curse, era un bun luptător şi se pricepea să folosească izbânda, dar şi să iasă cu bine dintr-o
înfrângere. Din această pricină, multă vreme a
fost un duşman de temut pentru romani.(…) . Domiţian a pornit cu oaste împotriva lor, dar puţin
îi păsa de război. Trimetea la război în locul său pe alţi conducători de oşti şi de cele mai multe
ori nu izbândea., Decebal spunea că va duce mai departe războiul şi că romanii vor avea de
îndurat mari nenorociri... (….)b
Domiţian a pornit grabnic o solie la Decebal, regele dacilor, îndemnându-l să încheie un
tratat, pe care el /Domiţian/ îl refuzase mai înainte, deşi /regele/ i-l ceruse adesea. Decebal primi
propunerea de pace (căci era la mare strâmtoare), dar nu a vrut să vină el însuşi să stea de vorbă
cu Domiţian, ci l-a trimis pe Diegis, împreună cu câţiva bărbaţi, ca să-i predea armele şi câţiva
prizonieri, sub cuvânt că i-ar avea numai pe aceştia. După sosirea acestuia, Domiţian puse lui
Diegis o diademă pe cap – ca şi cum ar fi fost cu adevărat învingător şi omul în stare să dea un
rege dacilor –, iar soldaţilor lui le împărţi onoruri şi bani. Ca un biruitor, trimise la Roma, între
altele, nişte aşa-zişi soli ai lui Decebal şi o pretinsă scrisoare de-a acestuia, despre care se spune
că ar fi plăsmuit-o el. Domiţian îşi împodobi triumful cu multe lucruri ce nu fuseseră luate ca
pradă. (Dimpotrivă, el cheltuise foarte mulţi bani pentru încheierea păcii, căci fără întârziere
dădu lui Decebal nu numai însemnate sume de bani, dar şi meşteri pricepuţi la felurite lucrări
folositoare în timp de pace şi de război şi făgădui să-i dea mereu multe).
Casius Dio, Istoria romană
Pornind de la acest text, răspundeţi următoarelor cerinţe:
1. Transcrieţi din text caracterizarea făucută lui Decebal de Casius Dio.
2. Selectaţi din text două informaţii aflate în relaţia cauză – efect.
3. Numiţi împăratul roman care a pornit războiul împotriva lui Decebal.
4. Precizaţi pe baza sursei istorice două prevederi ale păcii încheiate între Decebal şi Domiţian
Citiţi, cu atenţie, textul de mai jos:
„Deoarece dacii făcuseră noi incursiuni împotriva aşezărilor
romane din sudul Dunării, în iarna anului 85-86 d.Hr., Domiţian se hotărî
să oprească odată pentru totdeauna această primejdie, care se afla la
nordul imperiului. În anul 87 d.Hr., armata romană trecu în Dacia, la
nordul Dunării, dar a fost complet înfrântă de către dacii lui Decebal, la
Tapae. Domiţian trimise atunci o altă armată, în anul 88 d.Hr., care năvăli
peste Dunăre în Dacia şi învinse în luptă, pe dacii conduşi de Decebal, la Tapae.
Totuşi, această luptă nu a fost decisivă. De aceea, în anul 89 d.Hr., se încheie
pace între romani şi daci, prin care împăratul Domiţian recunoştea dacilor
statutul de aliaţi ai imperiului, dându-le, în această calitate, ajutoare: ingineri
romani pentru clădirea cetăţilor, maşini de război şi o sumă de bani plătibilă anual.
Această pace i-a nemulţumit pe romani, căci văzură în ea o formă de a oferi bani
dacilor.” (despre istoria dacilor)
Pornind de la acest text, răspundeţi următoarelor cerinţe:
1. Transcrieţi statutul recunoscut de către Domiţian dacilor, prin pacea din anul
89 d.Hr.
2. Precizaţi, pe baza textului, două categorii de „ajutoare”, pe care dacii urmau s
ă le primească
prin pacea din anul 89 d.Hr.
Menţionaţi, pe baza textului, cauza deciziei lui Domiţian de a opri primejdia
3. aflată la nordul
imperiului.
Menţionaţi, pe baza textului, motivul pentru care romanii erau nemulţumiţi de
4. pacea din 89 d.Hr.

Menţionaţi, pe baza textului, două asemănări între evenimentele la care au


5. participat dacii în
anul 87 d.Hr., respectiv, 88 d.Hr.
Menţionaţi, pe baza textului, o deosebire dintre evenimentele la care au
6. participat dacii în anul
87 d.Hr., respectiv, 88 d.Hr.
7. Numiţi un conducător al geţilor sau al geto-dacilor care a participat, în
secolele IV - I î.Hr., la un
eveniment asemănător cu unul dintre cele precizate de
text.
Precizaţi un eveniment din anul 102 d.Hr., la care au participat dacii,
8. asemănător cu unul dintre
cele menţionate de text.