Sunteți pe pagina 1din 3

Scoala Gimnaziala “Mihai Eminescu”,Lipova

Proces verbal,

Încheiat astăzi,………………………, in cadrul sedintei cu parintii elevilor clasei……

Ordinea de zi cuprinde:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
La sedinta sunt prezenti ......parinti din totalul de..........

Discutii: ..................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
...............

Drept pentru care a fost incheiat prezentul proces verbal.

Intocmit,
Nr.crt Numele şi prenumele Semnãtura
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
ANEXĂ

Norme de securitate şi sănătate ce


vor trebui respectate în deplasare
1. Elevii trebuie să se prezinte cu cel puţin un sfert de oră înainte de plecare
autocarului, respectiv ora 6 şi 45 de minute.
2. Echipamentul trebuie să fie adecvat activităţii desfăşurate, acestei perioade a anului.
3. Fiecare elev trebuie să aibă la el pungi pentru resturi alimentare sau de altă natură ,
precum şi pentru situaţia în care au rău de maşină.
4. În timpul deplasării autobuzului, preşcolarii trebuie să ocupe loc pe bancă şi să
păstreze liniştea.
5. Nu este permisă deschiderea geamului şi scoaterea capului pe fereastră decât în caz
de nevoie , iar atunci o va face un cadru didactic.
6. Trebuie păstrată curăţenia în autocar, precum şi în afara lui în locurile vizitate.
7. Deplasarea până la obiectivele vizitate trebuie făcută în grup organizat, în linişte şi
respectănd regulile de circulaţie.
8. În locurile vizitate nu este voie să se atiungă obiectele expuse şi trebuie să se
respecte întocmai instrucţiunile ghidului.
9. Pe timpul desfăşurării excursiei, copiii nu au voie să se joace cu obiecte ascuţite,
tăioase, care ar putea să le provoace răni.
10. Este contraindicată consumarea alimenetelor în timpul deplasării - mers sau
alergare.
11. Nu este permisă escaladarea sau urcarea pe garduri , copaci, bănci etc.
12. Nu este permisă părăsirea grupului fără înştiinţarea conducătorului de grup.
13. Nu este permisă intrarea în contact cu persoane necunoscute.
14. Procurarea de produse alimentare trebuie să se facă de la surse autorizate – nu de la
persoane străine care fac comerţ.
15. Elevii au obligaţia de a anunţa conducătorul grupului despre orice stare de disconfort
apărută - stare de vomă, dureri de cap sau abdominale etc.
16. Elevii au ogligaşia de a anunţa imediat conducătorul grupuli dacă observă ceva ce ar
putea pune în pericol viaţa sau sănătatea membrilor grupului.
17. Coborârea din autobuz trebuie făcută în mod organizat, cu mare atenţie, fără a se
alega prin faţa sau prin spatele autobuzului în scopul traversării străzii, deoarece cel
în cauză se poate expune accidentelor.