Sunteți pe pagina 1din 3

Disciplina Istorie

Clasa a VII – a

EVALUARE INIŢIALĂ

I. Alegeţi răspunsul corect pentru fiecare din afirmaţiile de mai jos:

1. Renaşterea şi Umanismul au apărut mai întâi în:


a) Italia; b) Franţa; c) Ţările Române ...............
2. Ziua Naţională a SUA este data votării Declaraţiei de Independenţă, care a avut loc pe:
a) 4 iulie 1776; b) 14 iulie 1789; c) 10 august 1792. ...............
3. Revoluţia industrială s-a declanşat, la finalul secolului al XVIII-lea, în:
a) SUA; b) Anglia; c) Franţa ...............
4. Revoluţia de la 1848 din Europa a început în spaţiul:
a) german; b) italian; c) francez. ...............

4 x 5 puncte = 20 puncte

II. Citiţi cu atenţie afirmaţiile de mai jos. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, încercuiţi
litera “A”. Dacă apreciaţi că este falsă încercuiţi litera “F”:

1. La baza cunoaşterii şi cercetării stau observaţia, raţionamentul şi experienţa. A F


2. Franţa, în timpul lui Ludovic al XIV-lea a cunoscut forma clasică a unui stat feudal absolutist.
A F
3. „Declaraţia drepturilor” din 1689 limita autoritatea regelui şi stabilea că legile şi impozitele trebuiau
să fie votate de Parlament. A F
4. Revoluţia americană nu a pregătit Marea Revoluţie Franceză din 1789. A F
5. Congresul de la Viena din 1815 a hotărât crearea Sfintei Alianţe A F
6. În urma războiului franco-prusac (1870-1871) Prusia a pierdut Alsacia și Lorena A F
7. În anul 1492, Cristofor Columb, a traversat către vest Oceanul Atlantic și a descoperit un nou
continent. A F
8. Prin Constituţia din 1787 S.U.A au devenit republică federativă democratică. A F
9. Napoleon a murit exilat pe Insula Elena. A F
10. Între 1607 şi 1773 englezii au înfiinţat în America de Nord 15 colonii A F

10 x 3 puncte = 30 puncte

III. Stabiliţi corespondenţa între cele două coloane:

……….. 1. Alexandru Ioan Cuza a. A perfecţionat motorul cu aburi


……….. 2. Martin Luther b. A descoperit un nou drum spre India
……….. 3. James Watt c. A tradus Biblia în limba germană
……….. 4. Vasco da Gama d. A realizat unirea Principatelor Române

4 x 5 puncte = 20 puncte
IV. Citeşte cu atenţie, următoarele texte:

A. „Patronul îmi dădea un strop de mâncare şi un locșor unde să dorm, fără să-mi spună vreodată o
vorbă bună. În fiecare dimineaţă, vara sau iarna, mă trezeam înainte de ora cinci dimineaţa și munceam
până la orele opt-nouă seara sau chiar toată noaptea, fără o zi de odihnă.”
(Agricol Perdiguier, Memoriile unui ucenic, sec. al XIX-lea)

B. „De ce populația din Birmingham a crescut de la 23 000 de locuitori, în anul 1750, la 30 000 în
1770? Pentru că oamenii au unde munci. Orice copil, de îndată ce își poate folosi mâinile, câștigă bani
pentru familia sa, pentru că este bun de pus la muncă.”
(Arthur Young, Aritmetica politică, 1774)

Pornind de la aceste texte, răspunde următoarelor cerinţe:


1. Transcrie, din sursele indicate programul de muncă al unui ucenic. 5 puncte
2. Indicaţi sursa care ilustrează creşterea populaţiei în oraşe şi argumentaţi în legătură cu aceasta.
5 puncte
3. Identificaţi pe baza surselor A şi B două drepturi ale copiilor încălcate în secolele al XVIII-lea-al
XIX-ea. 5 puncte
4. Propuneţi două măsuri care ar fi putut îmbunătăţi viaţa copiilor din acea perioadă.
5 puncte

4 x 5 puncte = 20 puncte

NOTĂ: Pentru rezolvarea corectă a cerinţelor celor două subiecte se acordă 90 puncte
Se acordă 10 puncte din oficiu.
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Pentru rezolvarea corectă a cerinţelor celor patru subiecte se acordă 90 puncte.


Din oficiu se acordă 10 puncte.
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.

SUBIECTUL I (20 puncte)


Câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect: 4 x 5 p = 20 puncte
1. a
2. a
3. b
4. c

SUBIECTUL II (30 puncte)


Câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect: 10 x 3 p = 30 puncte
1. A 6. F
2. A 7. A
3. A 8. A
4. F 9. A
5. A 10. F

SUBIECTUL III (20 puncte)


Câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect: 5 x 4 p = 20 puncte
d. 1
c. 2
a. 3
b. 4

SUBIECTUL IV (20 puncte)


1. 5 puncte pentru transcrierea, din sursele indicate programul de muncă al unui ucenic;
2. 5 puncte pentru indicarea sursei care ilustrează creşterea populaţiei în oraşe şi argumentarea în
legătură cu aceasta;
3. 5 puncte pentru identificaţi pe baza surselor A şi B a două drepturi ale copiilor încălcate în
secolele al XVIII-lea-al XIX-ea;
4. 5 puncte pentru precizarea a două măsuri care ar fi putut îmbunătăţi viaţa copiilor din acea
perioadă.