Sunteți pe pagina 1din 12

28.09.

2017

Florentina Scârneci-Domnișoru

4 credite

ž Cine sunt?
ž Ce predau?

Adresa de e-mail: fscarneci@unitbv.ro


Platforma e-learning

Florentina Scârneci

1
28.09.2017

La ce îți trebuie cursul?


ž Există foarte multe situații problematice în
MRU: conflicte între diferite categorii de
angajați (inginerii vs. muncitorii), nemulțumiri
salariale, insubordonare la subalternii lui X,
inadaptare după schimbarea șefului direct.
ž Dacă le rezolvi după ureche, riști să te
descalifici ca specialist (propui creșteri
salariale care declanșează nemulțumiri la
alte categorii de angajați).

Florentina Scârneci

Alte exemple
ž Directorul general de la firma X constată
înmulțirea alarmantă a rebuturilor. Deși îi
supraveghează pe angajați și face ședințe
zilnice cu managerii de departamente, nu
înțelege ce se întâmplă.
ž Schimbarea șefului unui departament a adus
scăderea productivității muncii, chiar dacă
schimbarea era dorită de angajați.

Florentina Scârneci

2
28.09.2017

ž Dați exemple de situații problematice în


MRU de care ați auzit sau la care ați fost
martori!
ž Cum s-au rezolvat? Se putea face altfel?

Florentina Scârneci

ž Nu poți să gestionezi şi să dezvolţi resursa


umană, fără să știi să descrii și să explici
problemele ei specifice.
ž Poți să aplici proceduri MRU existente, dar
diferența dintre tine și ceilalți specialiști o
face și capacitatea de a gestiona situații
pentru care nu există proceduri sau în care
nu se pot aplica sau în care este nevoie de
inventarea unor noi proceduri.

Florentina Scârneci

3
28.09.2017

ž Rezolvarea competentă a situațiilor


problematice necesită, în multe cazuri,
realizarea unor cercetări – descriptive sau
explicative.
ž Cele mai multe situații problematice din MRU
sunt de nivel micro (într-un birou, o firmă
mică, la câteva zeci de angajați). Ele reclamă
folosirea unor metode de cercetare speciale.

Florentina Scârneci

ž Cum se deosebește acest curs de metode


de cercetare de cel pe care l-ați făcut deja?

ž Câteva exemple

Florentina Scârneci

4
28.09.2017

ž Stabilirea obiectivelor

- Poți studia și aspecte mai profunde de genul


emoțiilor, credințelor (e.g. ce simt angajații când
sunt criticați de șefi, ce cred subalternii despre
șefi etc.)
- Îți poți propune înțelegerea unor fenomene și
procese legate de RU (e.g. prin ce trec angajații
când li se schimbă șeful, când sunt concediați
etc.)
- Te pot interesa interacțiunile (e.g. cum
colaborează între ei oamenii din diferite
departamente) sau interpretările date de
subiecți realității (e.g. ce înseamnă să fii angajat
la firma X, manager etc.)

Florentina Scârneci

ž Cercetătorul se duce să-i studieze pe oameni


acolo unde ei muncesc, iau masa sau fumează
(nu doar îi cheamă în biroul lor sau le trimite
chestionare de completat), devine o prezență
”naturală” printre cei studiați și se poartă ”natural”

Florentina Scârneci

5
28.09.2017

ž Culegerea datelor

- Poți să culegi date folosind tehnici


nestructurate (fără grilă de observație sau
ghid de interviu)
- Poți să culegi documente sociale existente
(e.g. înregistrări video ale ședințelor) sau
provocate (e.g. îi pui pe angajați să-l
deseneze pe șeful direct)

Florentina Scârneci

ž Universul cercetării

ž Poți avea ca subiecți un număr mic de


persoane (e.g. doar angajații din cadrul unui
birou); poți realiza chiar studii de caz (e.g. un
angajat cu rezultate mult mai bune decât ale
celorlalți)

Florentina Scârneci

6
28.09.2017

ž Tipurile de date culese și prelucrarea și analiza


lor

ž Nu este necesar mereu să cuantifici datele, le


poți lăsa în formă textuală sau vizuală
ž Nu este obligatoriu să numeri și să măsori ca
să faci cercetare; nu ai nevoie mereu de
statistică
Exemplu: poți prelucra și analiza texte ample
rezultate din interviuri de tip povești tematice de
viață (e.g. primul loc de muncă, experiența mea
profesională), din observații nestructurate (e.g. de
la o sesiune de team-building) sau imagini (e.g.
desene reprezentând locul de muncă ideal)
Florentina Scârneci

ž La curs: vom învăța metode și tehnici de


cercetare speciale care se pot aplica cu
succes în MRU

ž La seminar: veți aplica metodele și tehnicile


învățate

ž Este foarte probabil să folosiți la licență ce


veți învăța aici (temele de la seminar pot fi
realizate în jurul temei de la licență)

Florentina Scârneci

7
28.09.2017

La curs
ž Prezența la curs nu este obligatorie.
ž Eu nu lipsesc niciodată!
ž Este foarte greu să iei peste 6 la examen
dacă nu ai participat la curs și seminar.
ž Cine reușește să pună cele mai bune
întrebări de-a lungul semestrului, primește
un punct în plus la examenul scris (dacă
reușește să ia notă de trecere la examen)

Florentina Scârneci

ž Prezint sinteze din cărți și convingeri


metodologice personale; nu există o carte
după care să învățați

ž Nu există ”ca atare” în materiale scrise ceea


ce predau – e importantă prezența la curs
pentru a înțelege cum se aplică metodele

Florentina Scârneci

8
28.09.2017

ž Cărțile și articolele oferă informații de bază –


la curs vor fi completări, exemple
suplimentare, explicații, elemente cu totul
noi etc.

ž Propozițiile din grila de examinare vor fi


formulate plecând exclusiv de la informațiile
prezentate la curs

Florentina Scârneci

Ce vom face la curs:


1. Curs introductiv
2, 3. Stabilirea obiectivelor cercetării. Tipuri de
cercetări, tipuri de date. Metode, tehnici,
instrumente.
4. Culegerea datelor calitative - observația
5, 6. Culegerea datelor calitative - interviul
7, 8. Culegerea documentelor sociale
9. Triangulația. Metode și tehnici de prelucrare a
datelor
10, 11. Clasificarea datelor: codarea.
12. Analiza datelor calitative
13. Eșantionarea teoretică. Saturația teoretică
14. Interpretarea datelor calitative
Florentina Scârneci

9
28.09.2017

Bibliografie obligatorie

ž Scârneci, F., 2006, Îndrumar de cercetare


calitativă în științele socio-umane, Ed.
Universităţii Transilvania Brașov.
ž Scârneci-Domnișoru, F., 2016, Datele
vizuale în cercetarea socială, Presa
Universitară Clujeană.
ž Diverse articole trimise pe e-mail

Florentina Scârneci

Bibliografie suplimentară
ž Bulai, A., 2000, Focus-grupul în investigaţia socială,
Editura Paideia, București.
ž Chelcea, S., 2001, Metodologia cercetării
sociologice: metode cantitative și calitative, Editura
Economică, București.
ž Agabrian, M., 2004, Cercetarea calitativă a
socialului: design şi performare, Ed. Institutul
European, Iaşi.
ž Iluţ, P., 1997, Abordarea calitativă a socioumanului,
Ed. Polirom, Iaşi.
ž Silverman, D., 2004, Interpretarea datelor calitative:
metode de analiză a comunicării, textului şi
interacţiunii, Ed. Polirom, Iaşi.
ž Alte recomandări primite de-a lungul anului

Florentina Scârneci

10
28.09.2017

La seminar
ž Teme în care fiecare va pune în practică
metodele și tehnicile de cercetare învățate la
curs

ž Seminariile vor fi organizate și temele vor fi


evaluate de Andreea Mardache

Florentina Scârneci

Temele de la seminar
1. Formulează cât mai multe obiective de cercetare – minim 5 –
(după ce te-ai familiarizat cu tema: pe teren și la bibliotecă)!
Pot fi referitoare la aceeași temă sau la teme diferite dar
soluționarea lor trebuie să necesite culegerea de date
calitative nestructurate.
2. Pentru unul dintre obiectivele la care se potrivește, folosește
observația ca metodă de culegere a datelor și prezintă ce ai
observat!
3. Realizează cel puțin un interviu (pentru un obiectiv la care se
potrivește culegerea datelor prin intervievare) folosind una
dintre tehnicile prezentate!
4. La obiectivele de cercetare la care se potrivește culegerea
documentelor sociale, culege documente sociale (cel puțin 2
tipuri de documente, cel puțin unul provocat)!
5. Realizează codarea textelor și imaginilor culese (datele
rezultate din interviul nestructurat, observația nestructurată și
din culegerea documentelor sociale)!
6. Formulează propoziții descriptive și propoziții explicative ca
răspuns la obiectivele cercetării; unde este posibil, încearcă
să aplici inducția!
Florentina Scârneci

11
28.09.2017

Examen
ž Examen scris – test grilă din materia
predată: 50% din nota finală

ž Nota pe temele de la seminar: 50% din nota


finală

ž Se trece examenul numai cu notă de


trecere atât la examenul scris cât și la
temele de la seminar.

Florentina Scârneci

12