Sunteți pe pagina 1din 3

CALCULUL INSTALAŢIEI

DE LEGARE LA PĂMÂNT
DE PROTECŢIE

PROIECT NR.:
DENUMIRE PROIECT: INSTALATIE ILUMINAT PLATFORMA

BENEFICIAR: AEROPORTUL CLUJ NAPOCA


Adresă:
Tel./fax, e-mail:

PROIECTANT: SC GEO ARC SRL


Adresă:
Tel./fax, e-mail:

ÎNTOCMIT: MIHAI BALAN

2008

Copyright ing. Danciu Victor http://freewebs.com/victordanciu victor.danciu@yahoo.com


CALCULUL REZISTENŢEI DE DISPERSIE A PRIZEI DE PĂMÂNT

Rezistenţa de dispersie a unui electrod vertical îngropat la adâncimea q se calculează


cu relaţia:
ρ 2.l 1 4.h + l
rv = 0,366. (lg + lg
4.h - l
) [Ω]
l d 2
în care:
ρ = rezistivitatea solului [Ω.cm];
l = lungimea unui electrod [cm];
d = diametrul electrodului [cm].

l
h=q+ [cm]
2

unde q este distanţa de la partea superioară a electrodului la suprafaţa solului [cm].


Material electrod vertical: ţeavă Ol Zn.
Diametru electrod vertical, d: 7,0 cm
Lungime electrod vertical, l: 300 cm
Distanţa de la partea superioară a electrodului la suprafaţa solului, q: 50 cm
Natura solului: Pământ, humă, turbă (foarte umede)
Rezistivitatea solului, ρ: 2000 Ω.cm
Rezistenţa de dispersie a electrodului vertical, rv: 5,134 Ω

Rezistenţa prizei verticale multiple se calculează cu relaţia:

rv
Rv = [Ω]
nv.uv

în care:
nv = numărul de electrozi verticali;
uv = factorul de utilizare al prizei de pământ.
Număr de electrozi verticali aleşi, nv: 16 buc.
Distanţa dintre electrozi: e = 3.l = 300 cm
Modul de aşezare a electrozilor: pe contur
Factor de utilizare priză de pământ, uv: 0,52
Rezistenţa prizei verticale multiple, Rv: 0,62 Ω

Rezistenţa unui electrod orizontal pozat la adâncimea q, se calculează cu relaţia:

ρ 2.lp²
ro = 0,366 . lg [Ω]
lp b.q

Copyright ing. Danciu Victor http://freewebs.com/victordanciu victor.danciu@yahoo.com


unde:
ρ = rezistivitatea solului [Ω.cm]; ρ = 2000 Ω.cm
lp = lungimea platbandei [cm]; lp = 4800 cm
b = lăţimea platbandei [cm]; b = 4 cm

Rezistenţa electrodului orizontal ro: 0,818 Ω

Rezistenţa prizei orizontale multiple se calculează cu relaţia:

ro
Ro = [Ω]
no.uo

în care:
no = numărul prizelor orizontale; no= 1
uo = coeficientul de utilizare; uo= 0,28

Rezistenţa prizei orizontale multiple, Ro: 2,90 Ω

Rezistenţa prizei de pământ complexă se calculează cu relaţia:

Rv.Ro
Rp = [Ω]
Rv + Ro

Rp = 0,509 Ω < 1 Ω

Întocmit,

Copyright ing. Danciu Victor http://freewebs.com/victordanciu victor.danciu@yahoo.com