Sunteți pe pagina 1din 4

NUMELE.............................................

EVALUARE

MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI-CLASA I

1)Scrie:

a)din 1 în 1, numerele cuprinse intre 82 și 64

.......................................................................................................................................................
b)din 2 în 2, numerele cuprinse între 38 și 56

.......................................................................................................................................................

2)Se dau numerele:43, 52, 44, 53, 17, 25, 16

a)Încercuiește cu albastru numerele pare;

b)Subliniază cu verde numele impare;

c)Ordonează crescător numerele date;

.......................................................................................................................................................

3)Compară numerele folosind semnele <, >, =;

24_34 36_36 73_56

34_26 12_15 32_65

4)Află cel mai mic număr par format din doua cifre diferite:

.......................................................................................................................................................
5)Găsește toate cifrele de două cifre care au la zeci cifra 7.

.......................................................................................................................................................

6)Realizează corespondența între organele majore ale corpului omenesc și denumirea lor.
7)Numără:

87 la 95

42 la 37

68 la 77

100 la 93
Care au la Z cifra 7 Numere care au la Z cifra 7 Numere care au la Z
cifra 7
I6 Realizează corespondenta în Realizează corespondenta în 3 Realizează
5 cazuri. cazuri. corespondența într-un
singur caz.
I7 Descoperă regula și scrie cel Descopera regula si scrie cel Descoperă regula si
puțin 10 numere. putin 6 numere. scrie cel putin 3
numere.

Acordarea calificativelor:

Realizează toți itemii corect și complet. FB


Realizează corect 5/6 itemi si 2/3 parțial. B
Realizează corect 2/3 itemi, parțial 2/3 itemi S
și 1 item incorect.
Nu realizează sarcinile propuse. I

Aprecierea cu calificative

Calificative Foarte bine Bine Suficient Insuficient


Nr. elevi

Concluzii:

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Măsuri ameliorative:

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

CALIFICATIVELE ELEVILOR:

Nr. NUMELE ȘI PRENUMELE I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 Calif.


Crt.
1

10

11

12