Sunteți pe pagina 1din 30

„Specialia generalibus derogant” – acest adagiu latinesc exprimă principiul juridic conform căruia

„norma specială derogă de la norma generală”, principiu statuat și într-un alt adagiu asemănător și
anume „generalia specialibus non derogant”.

Dreptul civil, și nu numai, distinge categoriile de norme juridice, printre care și norma generală și
norma specială, conform criteriului întinderii câmpului de aplicare. Prin umare, o normă calificată ca
specială, constituie o excepție de la aplicarea normelor (generale) tuturor situațiilor de drept comun,
astfel ea beneficiază de o aplicare prioritară față de norma generală, când ne aflăm în fața unui caz ce
intră sub incidența prevederilor sale. Norma specială se aplică chiar și atunci când este mai veche decât
norma generală. Important de menționat este faptul că norma specială este de strictă interpretare și
aplicare și nu poate fi aplicată situațiilor ce nu se încadrează în prevederile sale, care urmează a fi
reglementate de normele generale.

Principiul se regăsește în Noul Cod Civil, în articolul 10, care prevede că legile care derogă de la o
dispoziție generală se aplică numai în cazurile expres și limitativ prevăzute de lege, excepția de la
această regulă constituind-o cazul contractelor nenumite.
1
1