Sunteți pe pagina 1din 3

IMPORTANȚA PROIECTELOR ȘI PARTENERIATELOR

EDUCAȚIONALE ÎN VIAȚA PREȘCOLARA


Prof.înv.preșc. Cîrstea Luiza
Grădinița cu PP Nr 32,Ploiești

Abordarea învățământului românesc contemporan, supus unor schimbări continue


concretizate prin reforme structurale și curriculare, impune realizarea unor proiecte și
parteneriate între toţi factorii implicaţi în educaţia preșcolarilor și elevilor de toate vârstele.
Acestea creează oportunităţi de cooperare, consultare, comunicare și conlucrare, în vederea
atingerii unui scop.
Aceste proiecte educative/educaționale sunt o modalitate de acumulare a unor noi
experiențe de cunoaștere, rezolvând probleme practice în diferite situații date, fiind de altfel un
instrument al dezvoltării și inovării organizațiilor școlare.
Parteneriatul educațional este o atitudine abordată în sprijinul dezvoltării societății prin
prisma educativă și presupune participarea la o acțiune educativă comună, interacțiuni
constructive acceptate de către toți partenerii, comunicare eficientă între participanți, acțiuni
comune cu respectarea rolului fiecărui participant, interrelaționare. Parteneriatul educațional mai
presupune unitate de cerințe, de opțiuni, decizii și acțiuni educative subordonate actului educativ
propriu-zis. Parteneriatul educațional vine în sprijinul dezvoltării personalității copiilor
asigurându-le autonomia personală, prin valorizarea socială a fiecăruia dintre ei.
Având în vedere faptul că grădinița pregătește preșcolarul pentru activitate sa școlară, iar
școala pregătește elevii pentru viața socială, aceste proiecte au o importanță tot mai mare in
activitatea noastră și a copiilor, fiind în dialog permanent cu societatea, realizând punți de
legătură între nevoile educaționale, resursele și disponibilitatea copiilor și a perspectivelor de
dezvoltare economică a societății. În acest sens colaborarea grădiniței cu factorii externi
educaționali sau cu școala este o activitate organizată, susținută, direcționată spre problemele
educative ale tinerei generații.
Aceste activități din cadrul proiectelor educative aduc un surplus de informații
copiilor/elevilor astfel că experiența de învățare informală și non-formală completează și lărgește
experiența de învățare formală.
Parteneriatul educațional devine tot mai prezent în relațiile de colaborare ce se stabilesc
între uitățile de învățământ și diferitele segmente ale societății, reprezentând modalitatea formală
sau informală prin care cele două părți( sau mai multe) decid să acționeze împreună pentru
atingerea unui scop comun.
Pentru ca reușita unui acord de parteneriat să fie la cote maxime, acesta implică:
-identificare scopului, a intereselor comune, utile partenerilor;
-găsirea modului optim pentru realizarea scopului propus, organizarea și conducerea resurselor
disponibile pentru a atinge scopul propus;
-consolidarea eficientă a atitudinilor și tehnicilor diferite care se pot aplica diferitelor sarcini.
Referitor la realizarea activităților de bune practici, în grădiniță se desfășoară o gamă
variată de proiecte și parteneriate educaționale în colaborare cu diferiți factori educaționali,
organizate și desfășurate pe nivele de vârstă, local sau la nivel național-proiecte prevăzute în
cadrul programelor naționale. Activitățile din cadrul proiectelor si parteneriatelor au la bază:
- practice bazate pe – învățare activă
- învățare prin joc
- învățare prin descoperire utilizând învățare prin cooperare, învățarea reciprocă.
- desfășurarea unor activități comune preșcolarilor/școlarilor
- jocuri distractive
- colaborarea între cadrele didactice- discuții, opinii, analize, strategii didactice ,conținuturi
- jocurididactice
- concursuri
- activități practice (confecționarea diferitelor obiecte cu prilejuri diferite)
- activități gospodărești
- jocuri didactice interdisciplinare
- vizite la biserică, școală, poliție, brutărie, laborator-cofetărie
- activități de voluntariat/de caritate
- acțiuni de plantare de pomișori în curtea grădiniței
- vizită la cabinetul medical
- plimbări în parc
- excursii
- vizite la muzeu, bibliotecă
- concert cu ocazia unui eveniment
- serbări cu o anumită tematică
Inițierea și derularea de activități în parteneriat reprezintă o provocare pentru educatorii
de azi, necesitând multă creativitate, dinamism în derularea acestora dar și responsabilitate și
flexibilitate.

Bibliografie”
Dumitrana M. „Copilul,familiașigrădinița” Iași, ed. Compania, 2000.
Ghid de bune practice în educația timpurie.
Păuna Adriana Camelia „Rolul jocului în asigurarea continuității între activitatea din
grădiniță și cea din școală, ed. Sf Ierarh Nicolae, 2010.