Sunteți pe pagina 1din 2

Numele şi prenumele …………………………………………….

Clasa a VIII-a

FIŞA DE LUCRU (CES)


( Apa )

Definiţie:
 Apa este ……………………………………….. formată din …………………………….
……………………………….
Proprietăţile apei sunt:
 Starea de agregare la temperatura normală ………………………..….
 Culoarea …………………………………….…
 Gustul …………………………………………..
 Mirosul …………………………………….……
Formula apei: ………….
Observaţii:
 Apa are în compoziţie un element comun cu aerul. Acest element este
……………………
 Un om poate rezista cel mult 3 minute fără …………….., cel mult 3 zile fără
……………... şi cel mult 3 săptămâni fără …………………….

Exerciţii aplicative:

1. Subliniază cuvintele astfel încât enunţurile de mai jos să fie adevărate:


 Apa este un compus chimic / amestec de 2 elemente.
 Elementele componente ale apei sunt oxigenul şi azotul / oxigenul şi hidrogenul.
 În stare solidă, apa se găseşte sub formă de vapori (aburi) / gheaţă (zăpadă).
 Prin fierbere se poate / nu se poate purifica apa.
 Omul trebuie sa bea minim o cană / 2 litri de apă zilnic.

2. Scrie adevărat(A) sau fals(F) în faţa fiecărui enunţ:


 Apa potabilă se găseşte în lacuri, mări, oceane, râuri, fântâni.
 Apa potabilă este transparentă, are gust plăcut, este incoloră.
 Apa de mare nu este bună de băut, fiindcă este sărată şi poate provoca moartea.
 Apa plată conţine o cantitate mare de acid.

1
 Trebuie să economisim apa, întrucât rezervele de apă dulce de pe planeta se reduc mereu.

3. Indică prin săgeţi care sunt cauzele poluării aerului.

cultiva spălarea autovehiculelor în râuri


re
plante a apele reziduale din industrie aţiile
lo r inund

Poluarea apei insecticidele şi pesticidele


mine
ritul

le
mure trans
portu
cutre apele reziduale din gospodărieaccidentele petroliere rile

4. Completează rebusul următor după definiţiile date:

Vertical A—B: Apa bună de băut.

Orizontal:
1. Cea mai bună băutură.
2. Apa căzută din nori.
3. Însuşirile apei potabile.
4. În ele se află cea mai mare cantitate de apă de pe planetă.
5. Apa potabilă (trei cuvinte).
6. Starea de agregare a apei.
7. Starea de agregare a gheţii.
8. Apa fiartă şi condensată, pură din punct de vedere chimic.

A
1
2
3

4
5
6
7
8 2