Sunteți pe pagina 1din 27

COLEGIUL NAŢIONAL Examen pentru obţinerea

„CALISTRAT HOGAŞ” atestatului de competenţă profesională


PIATRA-NEAMŢ Informatică - 2006

BILETUL NR. 1

1. Se consideră BD DEPOZIT.DBF cu structura:


nume_depozit produs firma cantitate preţ_unitar
C,20 C,20 C,20 N,4 N,4
Se cere:
a) Crearea şi popularea BD (10 articole);
b) Pentru o disciplină dată, afişaţi numărul manualelor alternative pentru
fiecare nivel (clasă), pentru o clasă dată de la tastatură, afişaţi manualele.
2. Se citeşte de la tastatură un număr natural scris în baza 10, având maxim 80
de cifre. Scrieţi un program care să afişeze cel mai mare număr natural care se
poate construi din cifrele distincte ale numărului citit.
3. Creaţi un document Word cu numele ATESTAT.DOC în care să introduceţi
următorul text:

PREŞEDINTE,
Director Membri,
Prof. Maria LUPU prof. Florentina UNGURENU
prof. Liviu OLARU
COLEGIUL NAŢIONAL Examen pentru obţinerea
„CALISTRAT HOGAŞ” atestatului de competenţă profesională
PIATRA-NEAMŢ Informatică - 2006
BILETUL NR. 2
1. Se consideră BD MUZICĂ.DBF cu structura:
Formaţie Titlu_alb Titlu_piesă Gen
C,10 C,20 C,20 C,15
care conţine ultimile apariţii muzicale.
Se cere:
a) Crearea şi popularea BD (10 articole);
b) Afişaţi conţinutul albumului x al formaţiei y, genul cu cele mai multe
titluri.
2. În fişierul TEST.IN se găseşte un text scris pe mai multe linii. Scrieţi un
program care să afişeze pe ecran toate caracterele folosite în acel text şi
frecvenţa lor de apariţie.
3. Creaţi un document Word cu numele ATESTAT.DOC în care să introduceţi
următorul text:

PREŞEDINTE,
Director Membri,
Prof. Maria LUPU prof. Florentina UNGURENU
prof. Liviu OLARU
COLEGIUL NAŢIONAL Examen pentru obţinerea
„CALISTRAT HOGAŞ” atestatului de competenţă profesională
PIATRA-NEAMŢ Informatică - 2006
BILETUL NR. 3
1. Se consideră BD BIBLIOTECĂ.DBF cu structura:
Nr_inv Autor Titlu Editură
C,10 C,20 C,20 C,15
care conţine fondul de carte al bibliotecii.
Se cere:
a) Crearea şi popularea BD (10 articole);
b) Lista cărţilor unui autor, numărul de titluri scoase de o editură dată,
autorul cu număr maxim de cărţi.
2.
3. Creaţi un document WORD cu numele ATESTAT.DOC în care să introduceţi
următorul text:

PREŞEDINTE,
Director Membri,
Prof. Maria LUPU prof. Florentina UNGURENU
prof. Liviu OLARU
COLEGIUL NAŢIONAL Examen pentru obţinerea
„CALISTRAT HOGAŞ” atestatului de competenţă profesională
PIATRA-NEAMŢ Informatică - 2006
BILETUL NR. 4
1. Se consideră o BD AFACERI.DBF cu structura:
Firma Tara Nr_contract Val_contract
C,20 C,20 C,10 N,15
Se cere:
a) Crearea şi popularea BD (10 articole);
b) Să se calculeze valoarea contractelor de la o anumită firmă dată de la
tastatură. Afişaţi ţara cu valoarea maximă a contractelor.
2.Scrieţi u program care citeşte de la tastatură un număr natural n (0<n<60) şi
afişează toate posibilităţile de a-l scrie pe n ca sumă de numere distincte
3. Creaţi un document word cu numele ATESTAT.DOC în care să introduceţi
următorul text:

PREŞEDINTE,
Director Membri,
Prof. Maria LUPU prof. Florentina UNGURENU
prof. Liviu OLARU
COLEGIUL NAŢIONAL Examen pentru obţinerea
„CALISTRAT HOGAŞ” atestatului de competenţă profesională
PIATRA-NEAMŢ Informatică - 2006
BILETUL NR. 5

1. Se consideră o BD ATESTAT.DBF cu structura:

Temă_proiect Notă_proiect Nume_elev Profesor_coordonator


C,20 N,4 C,15 C,20
Se cere:
a) Crearea şi popularea BD (10 articole);
b) Să se afişeze elevii cu nota la proiect > 7, afişaţi profesorii cu nr. maxin de
proiecte coordonate.
2. Se citesc de la tastatură numere naturale nenule  35000. Citirea numerelor
se termină tastând 0. Să se afişeze toate numerele cu număr maxim de cifre
distincte. Numerele se vor afişa pe aceiaşi linie cu spaţiu între ele.
3. Creaţi un document WORD cu numele ATESTAT.DOC în care să introduceţi
următorul text:

BILETUL NR. 6
PREŞEDINTE,
Director Membri,
Prof. Maria LUPU prof. Florentina UNGURENU
prof. Liviu OLARU
COLEGIUL NAŢIONAL Examen pentru obţinerea
„CALISTRAT HOGAŞ” atestatului de competenţă profesională
PIATRA-NEAMŢ Informatică - 2006
1. Se consideră BD CADRE.DBF cu structura:

Nume Prenume Disciplin Clasa


a
C,15 C,15 C,15 C,4
Se cere:
a) Crearea şi popularea BD (10 articole);
b) Afişarea profesorilor unei anumite clase şi a profesorului care predă la cele
mai multe clase.
2. Se citesc de la tastatură mai multe numere naturale  35000, mai puţin
ultimul care este 0. Folosind o listă alocată dinamic:
a) Să se afişeze numerele în ordinea citirii;
b) Să se afişeze numerele în ordinea inversă citirii;
3. Creaţi un document WORD cu numele ATESTAT.DOC în care să introduceţi
următorul text:

BILETUL NR. 7
PREŞEDINTE,
Director Membri,
Prof. Maria LUPU prof. Florentina UNGURENU
prof. Liviu OLARU
COLEGIUL NAŢIONAL Examen pentru obţinerea
„CALISTRAT HOGAŞ” atestatului de competenţă profesională
PIATRA-NEAMŢ Informatică - 2006

1. Se consideră BD FOTBAL.DBF cu structura:


Nume Club Nr_Jocuri Nr_Goluri
C,20 C,15 N,2 N,2
care conţine informaţii despre fotbaliştii din divizia A.
Se cere:
a) Crearea şi popularea BD (10 articole);
b) Afiuşarea golgheterului diviziei şi a listei cloburilor descrescător după nr.
de jucători. (Nr_Goluri/Nr._Jocuri).
2. Se dă fişierul FRACŢII.IN care conţine pe fiecare linie câte două numere
naturale nenule < 35000, separate printr-un spaţiu, cu semnificaţia că primul este
numărătorul iar al doilea numitorul unei fracţii.
a) Să se creeze fişierul text FRACŢII.OUT care conţine numărătorii şi
numitorii fracţiilor ireductibile corespunzătoare fracţiilor din fişierul
FRACŢII.IN;
b) Pe ultima linie a fişierului FRACŢII.OUT să se scrie numărătorul şi
numitorul fracţiei sumă corespunzătoare fracţiilor din fişierul FRACŢII.IN.
Fracţia sumă se va da în formă ireductibilă.
3. Creaţi un document WORD cu numele ATESTAT.DOC în care să introduceţi
următorul text:

PREŞEDINTE,
Director Membri,
Prof. Maria LUPU prof. Florentina UNGURENU
prof. Liviu OLARU
COLEGIUL NAŢIONAL Examen pentru obţinerea
„CALISTRAT HOGAŞ” atestatului de competenţă profesională
PIATRA-NEAMŢ Informatică - 2006
BILETUL NR. 8
1. Se consideră BD ABSENŢE.DBF cu structura:
Nume_Elev Nr_Tot_Abs Nr_Abs_Mot Nr_Abs_Nem
C,15 N,3 N,3 N,3
care conţine situaţia absenţilor elevilor unei clase.
Se cere:
a) Crearea şi popularea primelor trei câmpuri de BD şi completarea printr-o
comandă FOX a ultimului câmp (10 articole).
b) Afişarea elevilor fără absenţe nemotivate, a elevilor ce urmează a fi
exmatriculaţi (abs.nem>60), clasa cu cele mai multe absenţe nemotivate.
2. Se consideră un vector conţinând n numere naturale cu valori cuprinse între 1
şi 60.000. Să se alcătuiască un program care să ordoneze descrescător doar
numele pare din vector, fără însă a afecta poziţiile pe care sunt situate numerele
impare. Programul va afişa pe ecran vectorul obţinut după ordonare. Datele de
intrare se citesc de la tastatură.
3. Creaţi un document WORD cu numele ATESTAT.DOC în care să introduceţi
următorul text:

PREŞEDINTE,
Director Membri,
Prof. Maria LUPU prof. Florentina UNGURENU
prof. Liviu OLARU
COLEGIUL NAŢIONAL Examen pentru obţinerea
„CALISTRAT HOGAŞ” atestatului de competenţă profesională
PIATRA-NEAMŢ Informatică - 2006
BILETUL NR. 9
1. Se consideră BD AUDIENŢA.DBF cu structura:

Nume_Emis Post_TV Nr_Spec Domeniu


C,20 C,15 N,7 C,15
Se cere:
a) Crearea şi popularea BD (10 articole);
b) Afişarea emisiunii cu audienţa maximă, a postului cu audienţă maximă.
2.Se consideră un şir de n numere întregi (n8). Să se determine câte elemente
sunt prime şi care este poziţia în şir a celui mai mic şi celui mai mare număr
prim.
3. Creaţi un document WORD cu numele ATESTAT.DOC în care să introduceţi
următorul text:

PREŞEDINTE,
Director Membri,
Prof. Maria LUPU prof. Florentina UNGURENU
prof. Liviu OLARU
COLEGIUL NAŢIONAL Examen pentru obţinerea
„CALISTRAT HOGAŞ” atestatului de competenţă profesională
PIATRA-NEAMŢ Informatică - 2006
BILETUL NR. 10
1. Se consideră BD LICEE.DBF cu structura:
Liceu Profil Nr_Clase
C,20 C,20 N,3
care conţine informaţii despre liceele din oraş
Se cere:
a) Crearea şi popularea BD (10 articole);
b) Afişarea liceului cu număr maxim de profile şi pentru un profil dat nr. de
clase din oraş.
2.Se consideră o matrice pătratică de dimensiune n (cu n<50) ale cărei elemente
sunt cifre (0…9). Să se afişeze toate elementele acesteia situate deasupra
diagonalei principale(inclusiv pe diagonală) sub forma unui triunghi, ca în
exemplul următor.
Pe ecran se va afişa:
1 2 3 4 1 2 3 4
   
2 3 0 1  3 0 1
5 1 9 2  9 2
   
9 2 1 2   2 
 

3. Creaţi un document WORD cu numele ATESTAT.DOC în care să introduceţi


următorul text:

PREŞEDINTE,
Director Membri,
Prof. Maria LUPU prof. Florentina UNGURENU
prof. Liviu OLARU
COLEGIUL NAŢIONAL Examen pentru obţinerea
„CALISTRAT HOGAŞ” atestatului de competenţă profesională
PIATRA-NEAMŢ Informatică - 2006
BILETUL NR. 11
1. Se consideră BD DOTARE.DBF cu structura:
Nr_inventar Tip_Clac Cap_HDD Mem_Int
N,10 C,20 N5,1 N,2
care conţine informaţii despre dotarea laboratoarelor şcolii.
Se cere:
a) Crearea şi popularea BD (10 articole);
b) Afişarea numărului de calculatoare PENTIUM III, listarea nr. de
calculatoare pentru fiecare tip existent.

2. Fişierul text BAC.IN conţine pe fiecare linie numele unui candidat,


prenumele acestuia, şi media obţinută la examenul de bacalaureat, separate prin
unul sau mai multe spaţii. Lungimea unei linii nu depăşeşte 80 de caractere,
numele şi prenumele având, fiecare, maxim 20 de caractere. Ştiind că au fost
cel mult 500 de candidaţi, creaţi fişierul BAC.OUT care să conţină candidaţii în
ordinea descrescătoare a mediilor. Pentru fiecare candidat se vor scrie numele,
prenumele, şi media cu două zecimale, separate prin spaţii, pe o linie separată în
fişierul de ieşire.
3. Creaţi un document WORD cu numele ATESTAT.DOC în care să introduceţi
următorul text:

BILETUL NR. 12
PREŞEDINTE,
Director Membri,
Prof. Maria LUPU prof. Florentina UNGURENU
prof. Liviu OLARU
COLEGIUL NAŢIONAL Examen pentru obţinerea
„CALISTRAT HOGAŞ” atestatului de competenţă profesională
PIATRA-NEAMŢ Informatică - 2006
1. Se consideră BD PROFESORI.DBF cu structura:
Nume Specialitate Grad Vechime
C,20 C,15 C,10 N,2
care conţine informaţii despre profesorii şcoli
Se cere:
a) Crearea şi popularea BD (10 articole);
b) Afişaţi specialitatea cu cei mai mulţi profesori, nr de profesori cu un grad
precizat şi lista profesorilor descrescător după vechime.
2.Pentru a uşura munca agenţilor de circulaţie posturile de control s-au dotat cu
calculatoare. În fişierul text AMENZI.TXT fiecărui conducător auto i se alocă
trei linii. Prima linie pentru nume, a doua pentru numărul maşinii, iar a treia
pentru suma de bani corespunzătoare amenzii. Prima linie a fişierului conţine
numărul n(1n100) de conducători auto. Având la dispoziţie acest fişier se
cere:
Să se afişeze pe ecran suma de bani rezultată din amenzi, precum şi numele
şoferilor împreună cu numărul maşinii(cu un spaţiu între ele) care au plătit
amenzile cele mai mari .
3. Creaţi un document word cu numele ATESTAT.DOC în care să introduceţi
următorul text:

BILETUL NR. 13

PREŞEDINTE,
Director Membri,
Prof. Maria LUPU prof. Florentina UNGURENU
prof. Liviu OLARU
COLEGIUL NAŢIONAL Examen pentru obţinerea
„CALISTRAT HOGAŞ” atestatului de competenţă profesională
PIATRA-NEAMŢ Informatică - 2006
1.Se consideră DB CONCURS.DBF cu structura :
Nume_conc Pb1 Pb2 Pct_gen
C,20 N,3 N,3 N,4
care conţine rezultatele celor două probe a unui concurs.
Se cere:
a)Crearea şi popularea BD (10 articole) şi completarea punctajului general
printr-o comandă Fox.
b)Afişarea câştigătorului fiecărei probe şi a rezultatelor finale descrescător după
Pct_gen.
2. Se citeşte de la tastatură un număr natural n (1n6). Se cere să se
construiască un tablou pătratic a cu n linii şi n coloane cu primii nxn termeni ai
şirului lui Fibonacci. Ordinea de construire va fi:
a[1,1],a[1,2],…,a[1,n],a[2,1],a[2,2],…,a[2,n],…,a[n,1],a[n,2],…,a[n,n].
Dându-se de la tastatura un termen al şirului lui Fibonacci să se afişeze linia şi
coloana din tabloul a unde se găseşte valoarea respectivă. Dacă termenul nu se
află în tablou se va afişa mesajul NU.
3. Creaţi un document WORD cu numele ATESTAT.DOC în care să introduceţi
următorul text:

PREŞEDINTE,
Director Membri,
Prof. Maria LUPU prof. Florentina UNGURENU
prof. Liviu OLARU
COLEGIUL NAŢIONAL Examen pentru obţinerea
„CALISTRAT HOGAŞ” atestatului de competenţă profesională
PIATRA-NEAMŢ Informatică - 2006
BILETUL NR. 14
1. Se consideră BD OLIMPICI.DBF cu structura:
Nume_Elev Disciplina Prem Etapa
C,20 C,15 C,10 C,10
care conţine rezultatele la olimpiadă a elevilor şcolii.
Se cere:
a) Crearea şi popularea BD (10 articole);
b) Afişarea numărului de premii la etapa judeţeană respectiv naţională pentru
o disciplină dată şi listarea premianţilor la faza naţională pe discipline.
2. Din cei n elevi din clasa a XII-a de la Liceul de Informatică doar k vor
susţine examenul de bacalaureat în liceu, ceilalţi fiind repartizaţi la alte centre.
Pentru n şi k două numere naturale date de la tastatură (kn< 25). Scrieţi o
funcţie care să calculeze numărul de posibilităţi de a selecta cei k elevi care
urmează să susţină bacalaureatul în liceul lor.
3. Creaţi un document WORD cu numele ATESTAT.DOC în care să introduceţi
următorul text:

PREŞEDINTE,
Director Membri,
Prof. Maria LUPU prof. Florentina UNGURENU
prof. Liviu OLARU
COLEGIUL NAŢIONAL Examen pentru obţinerea
„CALISTRAT HOGAŞ” atestatului de competenţă profesională
PIATRA-NEAMŢ Informatică - 2006
BILETUL NR. 15
1. Se consideră BD EXCURSII.DBF cu structura:
Destinaţie Data_Pl Nr_zile Pret
C,20 D,8 N,2 N,6
care conţine ofertele unei agenţii de turism.
Se cere:
a) Crearea şi popularea BD (10 articole);
b) Lista excursiilor organizate într-o anumită lună, excursia cu cost minim pe
zi şi destinaţia preferată de turişti(cu nr. maxim de excursii organizate).
2. Să se scrie un program care să determine toate numerele naturale mai mici
decât MXLONGINT cu proprietatea că sunt egale cu suma factorialelor cifrelor
lor.
Exemplu: 145=1!+4!+5!.
3. Creaţi un document WORD cu numele ATESTAT.DOC în care să introduceţi
următorul text:

PREŞEDINTE,
Director Membri,
Prof. Maria LUPU prof. Florentina UNGURENU
prof. Liviu OLARU
COLEGIUL NAŢIONAL Examen pentru obţinerea
„CALISTRAT HOGAŞ” atestatului de competenţă profesională
PIATRA-NEAMŢ Informatică - 2006

BILETUL NR. 16
1. Se consideră BD ORAR.DBF cu structura:
Ora Clasa Disciplin Profesor
a
N,2 C,4 C,20 C,20
care conţine orarul unei zile din săptămână al unei şcoli.
Se cere:
a) Crearea şi popularea BD (10 articole);
b) Afişarea orarului unei clase date profesorul cu nr. maxim de ore.
2. Se consideră N (N1000) puncte în plan date prin coordonatele lor carteziene.
Să se elaboreze un program care să determine în care din aceste puncte putem
alege centrul cercului de rază minimă ce conţine în interior cele N puncte date,
precum şi raza cercului. Datele vor fi citite din fişierul text PUNCTE.TXT, care
are pe prima linie valoarea lui N, iar pe următoarele N linii coordonatele
carteziene ale celor N puncte, câte două pe linie (x, respectiv y) valori reale cu
maxim două zecimale, despărţite printr-un spaţiu.
3. Creaţi un document WORD cu numele ATESTAT.DOC în care să introduceţi
următorul text:

PREŞEDINTE,
Director Membri,
Prof. Maria LUPU prof. Florentina UNGURENU
prof. Liviu OLARU
COLEGIUL NAŢIONAL Examen pentru obţinerea
„CALISTRAT HOGAŞ” atestatului de competenţă profesională
PIATRA-NEAMŢ Informatică - 2006

BILETUL NR. 17

1. Se consideră BD MAGAZIN.DBF cu structura:


Raion Funcţie Salariu
C,20 C,10 N,10
Se cere:
a) Crearea şi popularea BD (10 articole);
b) Să se afişeze gestionarii de la raionul de papetărie şi să se calculeze totalul
salariilor pe raioane.
2. Se introduc de la tastatură numere întregi formate din minim două cifre până
la întâlnirea numărului 0. Să se afişeze câte numere au cifra unităţilor mai mică
decât cifra zecilor
3. Creaţi un document WORD cu numele ATESTAT.DOC în care să introduceţi
următorul text:

PREŞEDINTE,
Director Membri,
Prof. Maria LUPU prof. Florentina UNGURENU
prof. Liviu OLARU
COLEGIUL NAŢIONAL Examen pentru obţinerea
„CALISTRAT HOGAŞ” atestatului de competenţă profesională
PIATRA-NEAMŢ Informatică - 2006

BILETUL NR. 18
1. Se consideră BD GEOGRAFIE.DBF cu structura:
Continent Ţară Suprafaţă Nr_locuitori
C,20 C,10 N,10 N,8
Se cere:
a) Crearea şi popularea BD (10 articole);
b) În ce continent se află ţara cu cel mai mare şi respectiv cel mai mic număr
de locuitori şi care este continentul cu cea mai mare suprafaţa .
2.Se citeşte de a tastatură un număr natural n cu cel mult 9 cifre. Să se scrie n ca
produs de factori primi la exponenţi naturali. Afişarea se va face în formatul:
n=factor1^exponent1*factor2^exponent2*….
3. Creaţi un document WORD cu numele ATESTAT.DOC în care să introduceţi
următorul text:

PREŞEDINTE,
Director Membri,
Prof. Maria LUPU prof. Florentina UNGURENU
prof. Liviu OLARU
COLEGIUL NAŢIONAL Examen pentru obţinerea
„CALISTRAT HOGAŞ” atestatului de competenţă profesională
PIATRA-NEAMŢ Informatică - 2006

BILETUL NR. 19

1. Se consideră BD SITUAŢIE.BDF cu următoarea structură:


Nume Funcţie Salar Adaos Reţineri
C,20 C,10 N,10 N,10 N,10
Se cere:
a) Să se creeze şi să se populeze BD (10 articole);
b) Să se calculeze salariul net al fiecărei persoane după formula
salariu_net=salar+adaos+reţineri
c) afişaţi funcţiile cu număr maxim de angajaţi
2.Se consideră un fişier text INTRARE.TXT care conţine cuvinte separate prin
câte un spaţiu. Să se creeze un fişier text INTRATE.TXT care să conţină
cuvintele textului în ordine alfabetică şi numărul lor de apariţii. Cuvintele
textului apar o singură dată în fişierul de ieşire. Considerăm că nu există cuvinte
mai lungi de 20 de carectere.
3. Creaţi un document WORD cu numele ATESTAT.DOC în care să introduceţi
următorul text:

PREŞEDINTE,
Director Membri,
Prof. Maria LUPU prof. Florentina UNGURENU
prof. Liviu OLARU
COLEGIUL NAŢIONAL Examen pentru obţinerea
„CALISTRAT HOGAŞ” atestatului de competenţă profesională
PIATRA-NEAMŢ Informatică - 2006

BILETUL NR. 20
1. Se consideră o BD DEPOZITE.DBF cu următoarea structură.
Nume_depozit, Produs Firmă Cantitate Preţ _unitar
C,20 C,15 C,10 N,10 N,10
Se cere:
a) Să se creeze şi să se populeze BD (10 articole);
b) Să se calculeze valoarea produselor pentru fiecare firmă, afişaţi numele
depozitelor din tabelă.
2. Fiind dat un număr natural n (cu maximum 10 cifre)< MAXLONGINT să se
determine toate numerele care pot fi obţinute mutând, pe rând, prima cifră a
numărului n şi a celor obţinute pe parcurs, pe ultima poziţie.
3. Creaţi un document WORD cu numele ATESTAT.DOC în care să introduceţi
următorul text:

PREŞEDINTE,
Director Membri,
Prof. Maria LUPU prof. Florentina UNGURENU
prof. Liviu OLARU
COLEGIUL NAŢIONAL Examen pentru obţinerea
„CALISTRAT HOGAŞ” atestatului de competenţă profesională
PIATRA-NEAMŢ Informatică - 2006

BILETUL NR. 21
1. Se consideră BD RADIO.DBF cu structura:
Post_radio Tip_emisiune Nr_ascultători
C,15 C,15 N,10
Se cere:
a) Crearea şi popularea BD (10 articole);
b) Să se calculeze numărul de ascultători pentru fiecare tip de emisiune şi
postul cu paleta cea mai largă de emisiuni.
2. Se citeşte din fişierul TEXT.TXT un text care se încheie cu o linie goală; să se
afişeze toate cuvintele textului în ordine alfabetică.
Restricţii :
- lungimea unui cuvânt este de maxim 25 de caractere ;
- numărul de cuvinte din text este de maxim 1000 ;
- cuvintele sunt despărţite printr-un singur spaţiu.
3. Creaţi un document WORD cu numele ATESTAT.DOC în care să introduceţi
următorul text:

PREŞEDINTE,
Director Membri,
Prof. Maria LUPU prof. Florentina UNGURENU
prof. Liviu OLARU
COLEGIUL NAŢIONAL Examen pentru obţinerea
„CALISTRAT HOGAŞ” atestatului de competenţă profesională
PIATRA-NEAMŢ Informatică - 2006

BILETUL NR. 22

1. Se consideră o BD MUZICĂ.DBF cu structura:


Data Nume_cântăreţ Nume-album Valoare_vânzări
D,8 C,20 C,15 N,10
Se cere:
b) Crearea şi popularea BD (10 articole);
c) Să se calculeze valoarea vânzărilor unui anume cântăreţ dat de la
tastatură; să se afişeze cântăreţul cu cele mai multe albume.

2.Se dă de la tastatură un număr natural nenul n14 care reprezintă dimensiunea


unei table de şah. Să se genereze toate modalităţile de aşezare pe tabla de şah a n
ture astfel încât oricare două să nu se atace.
3. Creaţi un document WORD cu numele ATESTAT.DOC în care să introduceţi
următorul text:

PREŞEDINTE,
Director Membri,
Prof. Maria LUPU prof. Florentina UNGURENU
prof. Liviu OLARU
COLEGIUL NAŢIONAL Examen pentru obţinerea
„CALISTRAT HOGAŞ” atestatului de competenţă profesională
PIATRA-NEAMŢ Informatică - 2006

BILETUL NR. 23
1. Se consideră BD SOFT.DBF cu structura:
Domeniu Titlu Data_apariţie Pret
i
C,20 C,20 D,8 N,6
care conţine oferta SOFT a unei firme.
Se cere:
a) Crearea şi popularea BD (10 articole);
b) Afişaţi oferta de editoare grafice apărute în anul curent, produsul multi-
media de cost minim, domeniul cu cele mai multe oferte.
2. Se consideră o matrice A de dimensiuni n*m. Să se reaşeze elementele în
matrice astfel încăt ele să apară în ordine crescătoare atât pe linii cât şi pe
coloane. Datele se citesc de la tastatură. Rezultatul se va afişa pe ecran.
3. Creaţi un document WORD cu numele ATESTAT.DOC în care să introduceţi
următorul text:

BILETUL NR. 24
1. Se consideră BD TELEFON.DBF cu structura:
PREŞEDINTE,
Director Membri,
Prof. Maria LUPU prof. Florentina UNGURENU
prof. Liviu OLARU
COLEGIUL NAŢIONAL Examen pentru obţinerea
„CALISTRAT HOGAŞ” atestatului de competenţă profesională
PIATRA-NEAMŢ Informatică - 2006
Nume Telefon Agenţia Nr_impulsuri
C,15 N,15 C,10 N,15
.Se cere:
a) Crearea şi popularea BD (10 articole);
b) Se cere valoarea facturilor tuturor abonaţilor telefonici (se citeşte valoarea
impulsului de la tastatură) şi precizaţi agenţia cu cel mai mare nr. de
abonaţi.
2. Se consideră o matrice A de dimensiuni n*m. Să se reaşeze elementele în
matrice astfel încăt ele să apară în ordine crescătoare atât pe linii cât şi pe
coloane.
Matricea A se găseşte în fişierul de intrare INPUT.TXT, fiecare linie a matricii
pe căte o linie din fişier. Nu este specificată valoarea lui n şi m. Matricea
obţinută se va afişa similar în fişierul OUTPUT.TXT.
3. Creaţi un document WORD cu numele ATESTAT.DOC în care să introduceţi
următorul text:

BILETUL NR. 25

1.Se consideră o BD MAGAZIN.DBF cu structura:

Nume_magazin Produs Cantitate Preţ_unitar


PREŞEDINTE,
Director Membri,
Prof. Maria LUPU prof. Florentina UNGURENU
prof. Liviu OLARU
COLEGIUL NAŢIONAL Examen pentru obţinerea
„CALISTRAT HOGAŞ” atestatului de competenţă profesională
PIATRA-NEAMŢ Informatică - 2006
C,20 C,20 N,10 N,10
Se cere:
a) Crearea şi popularea BD (10 articole);
b) Să se afişeze valoarea stocului de marfă pentru fiecare magazin şi să se
precizeze magazinul cu stocul de marfă de valoare minimă.
2.Se citeşte de la tastatură o matrice cu elemente reale A=(a ij). Să se schimbe
între ele liniile astfel
n

încât şirul sumelor s1,s2,…….sn să fie ordonat descrescător, unde si=  a


i 1

3. Creaţi un document WORD cu numele ATESTAT.DOC în care să introduceţi


următorul text:

PREŞEDINTE,
Director Membri,
Prof. Maria LUPU prof. Florentina UNGURENU
prof. Liviu OLARU
COLEGIUL NAŢIONAL Examen pentru obţinerea
„CALISTRAT HOGAŞ” atestatului de competenţă profesională
PIATRA-NEAMŢ Informatică - 2006

PREŞEDINTE,
Director Membri,
Prof. Maria LUPU prof. Florentina UNGURENU
prof. Liviu OLARU
COLEGIUL NAŢIONAL Examen pentru obţinerea
„CALISTRAT HOGAŞ” atestatului de competenţă profesională
PIATRA-NEAMŢ Informatică - 2006

2. Se consideră că într-un oraş există n abonaţi telefonici ale căror numere de


telefon sunt formate din 6 cifre, prima fiind obligatoriu diferită de 0.
Presupunem că regia ROMTELECOM a organizat un concurs al cărui premiu va
fi oferit acelui abonat al său, al cărui număr de telefon respectă următoarele
condiţii:
- conţine doar cifre pare;
- între numerele care respectă primele două condiţii va fi ales numărul de
telefon care este maxim conform ordinii numerelor naturale.
Datele de intrare se citesc de la tastatură şi afişarea numărului câştigător se face
pe ecran. în cazul în care nu există un astfel de număr se afişează mesajul ”Nu
există abonat câştigător”

PREŞEDINTE,
Director Membri,
Prof. Maria LUPU prof. Florentina UNGURENU
prof. Liviu OLARU