Sunteți pe pagina 1din 1

TEMA 2.3.

Competenţa
Conceptul de competenţă poate fi definit ca fiind ansamblul structurat,
articulat de cunostinţe, deprinderi, capacitaţi si aptitudini care permit unei
persoane sa rezolve o problema intr-un domeniu profesional intr-un timp scurt, cu
cel mai bun rezultat.
În termeni pedagogici, competenţa este capacitatea elevului de a mobiliza
un ansamblu integrat de cunoştinţe, deprinderi, atitudini şi valori pentru a realiza
familii de sarcini de învăţare. (competenţa este un potenţial care trebuie
probat/demonstrat de elev în situaţii concrete).

- introducerea competenţelor ca finalităţi educaţionale, care au înlocuit


obiectivele educaţionale, s-a realizat în învăţământul românesc pe parcursul
mai multor momente, între 2001 şi 2010 (între anii 2001 şi 2004 pentru
învățământul liceal și în anul 2009 pentru cel gimnazia)
- programele şcolare pentru învăţământul preuniversitar au încorporat
elemente ale referenţialului presupus de competenţele – cheie europene în
competenţe ale curriculumului şcolar, transferate ulterior parţial şi în
procesul educaţional.
- în perioada 2009 – 2011 a fost abordata problema globala a competentelor
(competente – cheie europene si competente generale si specifice ale
curriculumului scolar), în contextual extinderii lor în sistemele educationale
europene si ale includerii lor în Legea Educatiei Nationale, ca finalitati ale
învatamântului preuniversitar.

Competenţa este elementul comun al documentelor şcolare reglatoare pentru


învăţământul preuniversitar (planuri cadru, programele școlare, manuale, auxiliare)
ducational