Sunteți pe pagina 1din 1

Material prezentat de Revista Prietenii fiscalitatii:

Text normativ valabil la data de 15 mai 2013

➔ "Cota de 5% reprezentând rezerva prevăzută la art. 22 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal
se aplică asupra diferenţei dintre totalul veniturilor, din care se scad veniturile
neimpozabile, și totalul cheltuielilor, din care se scad cheltuielile cu impozitul pe profit
și cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile, înregistrate în contabilitate. Rezerva
se calculează cumulat de la începutul anului și este deductibilă la calculul profitului
impozabil trimestrial sau anual, după caz. În veniturile neimpozabile care se scad
la determinarea bazei de calcul pentru rezervă sunt incluse veniturile prevăzute
la art. 20 din Codul fiscal, cu excepţia celor prevăzute la lit. c)."

➔ Temei normativ pct. 50 din HG nr. 44/2004, privind normele de aplicare a Codului
fiscal.

➔ Ce venituri sunt excluse la scadere ?


➔ Art. 20 lit. c) din Codul fiscal "veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a
acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu
s-a acordat deducere, veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile, veniturile
din restituirea ori anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere pentru care nu
s-a acordat deducere, precum şi veniturile reprezentând anularea rezervei
înregistrate ca urmare a participării în natură la capitalul altor persoane juridice"